Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
452.
Курков А.Ю. Львівська гастроль Джимі Хендрікса [Книга] : роман / Андрій Курков ; [пер. з рос. В.С. Бойка]. – Харків : Фоліо, 2012. – 441, [4] с. – ISBN 978-966-03-6040-2
453.
Македониjа и Русиjа/CCCР (историjа - политика - култура) од Првата светска воjна до формираньето на современата македонска државност (1914 - 1944) [Книга] : материjали од IV македонско-руски научен собир, Охрид, 17-18. IX 2008 / Макед. акад. на науките и уметностите ; Руска акад. на науките, Ин-т за славистика ; [ред.: Б. Ристовски (претседател) и др.]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2011. – 315, [2] с. – Парал. тит. арк. рос. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-608-203-067-8
454.
Фридман В.А. Македонистички студии [Книга] : Macedonian studies / Виктор А. Фридман ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2011. – 236, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 211-236. – ISBN 978-608-203-074-6
455.
Лапе Л. Македонската интелигенциjа во Шваjцариjа во времето на Париската мировна конференциjа [Книга] / Льубен Лапе ; Макед. акад. на науките и уметноститете. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2010. – 325, [1] с. – Регистри: c. 303-312. – ISBN 978-608-203-060-9
456.
Мала енциклопедія міжнародного права [Книга] / [Бошицький Ю.Л. та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. – Київ : Кондор, 2013. – 440, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 421-422. – ISBN 978-966-2781-54-0
457.
Мала енциклопедія нотаріуса [Журнал] : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
458.
Мандрівець [Журнал] : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 1993-
459.
Маркетинг в Україні [Журнал] / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
460.
Маркетинг и реклама [Журнал] : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
461.
Ткачук М.П. Маркіян Шашкевич [Книга] / Микола Ткачук, Олександр Ткачук ; [ред. С. Журба]. – Тернопіль : Медобори, 2009. – 247 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8336-45-3
Вельмишановному проф. Григорію Семенюку щастя та Божої ласки ! Автори - Підпис. 26.03.2009
462.
Дозорський В.Г. Математична модель вокалізованих фрикативних звуків для задач діагностики голосового апарату людини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дозорський Василь Григорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013
463.
Черінь Г. Меандри [Книга] : [збірка віршів] / Ганна Черінь. – Київ : Вид. дім "Києво-Могил. академія", 2012. – 223, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-518-596-3
Мрію! Бажаю! Працюю! Живу! Ганна Черінь. 2012
464.
Медиатека и мир [Журнал] : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2006-
465.
Медико-соціальні проблеми сім"ї [Журнал] = Медико-социальные проблемы семьи = Medical and social problems of family : спеціалізований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 1996-. – ISSN 1608-876X
466.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
467.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
468.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности : ежемесячный журнал. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
469.
Кулиш Е.А. Месторождения руд металлов и их комплексное использование [Книга] = Deposits of metallic ores and their complex utilization / Е.А. Кулиш, И.Л. Комов, В.В. Покалюк ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геохимии окружающей среды. – Киев : [б. и.], 2008. – 273, [2] с. – Библиогр.: с. 267-273. – ISBN 978-966-02-4603-4
470.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
471.
Апулей Метаморфозы, или Золотой осел [Книга] / Апулей ; [вступ. ст. Л. Сумм ; пер. с древнегреч. С. Кондратьева, с греч. Б. Казанского, с лат. Б. Ярхо, М. Кузмина ]. – Москва : ЭКСМО, 2007. – 604, [3] с. : ил. – Загл. обл.: Золотой осел. - В содерж. также: Лонг. Дафнис и Хлоя ; Петроний. Сатирикон ; Приложение: Лукиан. Лукий, или Осел. – (Зарубежная классика). – ISBN 978-5-699-21668-0
472.
Кузьміних Є.Д. Методи обслуговування викликів на SIP-серверах в умовах великого навантаження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Кузьміних Євгенія Дмитрівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2013
473.
Герман Е.Є. Методи проектування нечітких контролерів для цифрових систем управління промислового призначення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Герман Едуард Євгенович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2013
474.
Почанський О.М. Методи синтезу адаптивних Web-сторінок на основі інтелектуального аналізу інформаційних ресурсів мережі Інтернет [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Почанський Олег Михайлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2013
475.
Петрище М.О. Методи та засоби метрологічного забезпечення вимірювання електричної енергії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Петрище Микола Олександрович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex