Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Драгуміс І. [Припинення [Книга] / Іон Драгуміс. – Афіни : Нефелі, 1991. – 198 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 47]). – ISBN 960-211-118-6
477.
Назимок М.М. Пробірний контроль. Експертна оцінка ювелірних виробів з дорогоцінних металів [Книга] : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / М.М. Назимок, О.К. Шликов, Т.М. Артюх ; МОНУ ; Київський нац. торгівельно-економ. ун-т ; Держ. пробірна служба МФ України. – Київ : Воля, 2009. – 248 с. – (Товарознавство). – ISBN 966-8329-39-2
478.
Проблемы современной физики [Книга] : сборник научных трудов / НАНУ ; Нац. научный центр "Харьковский физико-технический ин-т" ; [ гл. ред. Н.Ф. Шульга ; редкол. : А.С. Абызов, А.С. Бакай, Ю.Л. Болотин, Л.Н. Давыдов и др. ]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-2136-15-9
479.
Кристаліс К. [Проза [Книга] / Костас Кристаліс. – Афіни : Нефелі, 1989. – 104, [7] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 30])
480.
Міцакіс М. [Проза [Книга] / Міхаїл Міцакіс. – Афіни : Нефелі, 1988. – 309, [5] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 11])
481.
Гуцало Є.П. Пролетіли коні [Книга] : оповідання та повісті / Євген Гуцало ; вступ. сл. Л. Ворониної. – Київ : Вид-во гуманітарної літератури, 2008. – 384 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / вид. рада : П.А. Загребельний, І.М. Дзюба, Р.М. Лубківський [та ін.]). – ISBN 978-966-01-0320-7
482.
Качуровський І.В. Променисті сильвети [Книга] / Ігор Качуровський ; [ передмова : М. Слабошпицького ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 768 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : Загребельний П.А., Дзюба І.М., Лубківський Р.М. та ін.). – ISBN 978-966-518-502-4
483.
Хоган К. Психология влияния [Книга] = The science of influence : техники манипуляции в бизнесе и личном общении / Кевин Хоган ; [ пер. с англ. О.Л. Пелявского ; под ред. Е.А. Черненко ]. – Москва ; Санкт-Петербург : Диалектика ; И.Д. Вильямс, 2007. – 352 с. – ISBN 978-5-8459-1117-9
484.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
485.
Рідна школа [Журнал] = Ridna shkola / Шкільна Рада при УККА, Централя опекунів. – New York
486.
Рідна школа [Журнал] = Ridna shkola / Шкільна Рада при УККА, Централя опекунів. – New York
487.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
488.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
489.
Розвиток методів і технологій моделювання та оптимізації складних систем [Книга] : монографія / Ф.Г. Гаращенко, О.Ф. Волошин, М.Ф. Кириченко, Ю.В. Крак, В.В. Пічкур та ін. ; КНУТШ ; [ за ред. : Ф.Г. Гаращенка, І.А. Куценка, І.І. Харченка ]. – Київ : Сталь, 2009. – 668 с. – ISBN 978-966-1555-27-2
490.
Пістун М.Д. Розвиток суспільної географії в Україні у 20 - на початку 21 сторіччя [Книга] : монографія / М.Д. Пістун ; Ін-т географії НАНУ ; Відділ суспільно-географічних досліджень. – Київ : Київський університет, 2009. – 112с. – ISBN 978-966-439-186-0
491.
Російсько-український словник. Українсько-російський словник [Книга] = Русско-украинский словарь, украинско-русский словарь : 500000 слів та словосполучень : 250000 + 250000 Два в одному томі / під заг. ред. В. Бусела. – Київ - Ірпінь : Перун, 2008. – 8 с., 1840 с. – ISBN 978-966-569-259-1
492.
Осьмачка Т.С. Ротонда душогубців [Книга] : оповідання / Тодось Осьмачка. – Київ : Український письменник, 2008. – 288 с. – (Українська класика / редкол. : В.О. Базилевський, А.А. Дімаров, М.Г. Жулинський та ін.). – ISBN 966-579-117-6
493.
Павловський Р. Рубаї [Книга] / Ромвальд Павловський. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-511-340-9
494.
Семчинський С.В. Румунська мова [Книга] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Станіслав Семчинський ; КНУТШ. – Чернівці : Букрек, 2007. – 248 с. – ISBN 978-966-399-159-7
495.
Русский язык, литература, культура в школе и вузе [Журнал] : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2005-
496.
Русско-греческий и греческо-русский разговорник [Книга]. – Москва : АСТ ; Астрель ; Хранитель, 2007. – 352 с. – ISBN 5-17-023670-0
497.
Ръководство за признаване на професионалните квалификации в България [Книга]. – [ Б. м. ] : [ б. в.], 2005. – 48 с.
498.
Кагамлик С.Р. Світло духовності і культури [Книга] : з історії Києво-Печерської лаври 17-18 ст. / Світлана Кагамлик. – Київ : Наш час, 2008. – 328 с., [ 16 ] с. іл. : іл. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-07-1
499.
Гудков В.П. Сербско-русский и русско-сербский словарь [Книга] = Српско-руски и руско-српски речник : 20 000 слов / В.П. Гудков, С. Иванович. – 6-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык Медиа, 2007. – 432 с. – ISBN 978-5-9576-0325-2
500.
Синдром "професійного вигорання" та професійна кар"єра працівників освітніх організацій : гендерні аспекти [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів та слухачів ін-тів післядипломної освіти / С.Д. Максименко, Л.М. Карамушка, Т.В. Зайчикова, О.І. Бондарчук, В.Т. та ін. Биковський; С.Д. Максименко и др. ; АПН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Лабораторія орг. психології ; Укр. асоціація організац. психологів та психологів праці ; за наук. ред. : С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, Т.В. Зайчикової. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Міленіум, 2006. – 368 с. – ISBN 966-8063-58-X
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex