Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Вікелас Д. [Оповідання [Книга] / Димітріс Вікелас. – Афіни : Нефелі, 1990. – 235, [6] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 34]). – ISBN 960-211-065-1
427.
Лікудіс Е. [Оповідання [Книга] / Емануїл Лікудіс. – Афіни : Нефелі, 1990. – 248, [2] с. : портр. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 35])
428.
Полілас Я. [Оповідання [Книга] / Яковос Полілас. – Афіни : Нефелі, 1988. – 108, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 17]). – ISBN 960-211-009-0
429.
Белз О.Г. Оптимізаційні моделі в інвестиційному менеджменті [Книга] : текст лекцій / Олександр Белз ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2008. – 128 с. – ISBN 978-966-613-657-5
430.
Монтень М. Опыты [Книга] : о человеческих поступках / Мишель Монтень. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 352 с. – ISBN 5-91181-209-6
431.
Монтень М. Опыты [Книга] : судьбы и нравы / Мишель Монтень. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 288 с. – ISBN 978-5-91181-315-4
432.
Органічна хімія [Книга] : підручник [для студентів хім. спец. ВНЗ] / В.Я. Чирва, С.М. Ярмолюк, Н.В. Толкачова, О.Є. Земляков. – Львів : БаК, 2009. – 996 с. – Бібліогр.: с. 990-991 та у підрядк. прим. – ISBN 966-7065-87-4
Подано основні розділи теорії і практики освіти дорослих, актуальні питання теорії освіти, розглянуто шляхи і засоби навчання, які відповідають вікові, соціальному і професійному статусу дорослих.
433.
Хадзопулос К. [Осінь [Книга] / Костантінос Хадзопулос. – Афіни : Нефелі, 1987. – 210, [1] с. : портр. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 3])
434.
Іванов В.Ф. Основи комп"ютерної журналістики [Книга] : навчальний посібник для студентів інститутів і факультетів журналістики / Іванов В.Ф., Мелещенко О.К., Різун В.В. ; Мін-во освіти України ; Ін-т системних досліджень освіти ; Київський державний ун-т. – Київ, 1995. – 244 c. – ISBN 5-7763-9497-X
435.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
436.
Зубов А.В. Основы искусственного интеллекта для лингвистов [Книга] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности " Теоретическая и прикладная лингвистика" / А.В. Зубов, И.И. Зубова. – Москва : Логос, 2007. – 320 с. – (Новая университетская библиотека). – ISBN 5-98704-118-X
437.
Ефталіотіс А. [Острівні історії [Книга] / Ар"їріс Ефталіотіс. – Афіни : Нефелі, 1989. – 241, [7] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 26]). – ISBN 960-211-043-0
438.
Острозька Біблія в контексті української та європейських культур [Книга] / П.М. Кралюк, Р. (отець Рафаїл) Торконяк, , І.Д. Пасічник; П.М. Кралюк, Р. Торконяк (отець Рафаїл), І.Д. Пасічник. – Острог : Національний університет "Острозька академія", 2006. – 124 с., [ 10 ] с. іл. : іл. – ISBN 966-7631-97-3
439.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
440.
Лушникова М.В. Очерки теории трудового права [Книга] / М.В. Лушникова, А.М. Лушников ; Ассоциация юридический центр. – Санкт-Петербург : Изд-во Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 2006. – 944 с. – (Трудовое право и право социального обеспечения / редкол. : С.П. Маврин (отв. ред.), Т.А. Бойцова, А.Ю. Бугров и др.). – ISBN 5-94201-467-1
441.
Ницше Ф. Падение кумиров [Книга] : [сборник : перевод с нем. ] / Фридрих Ницше. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 224 с. – ISBN 978-5-91181-364-2
442.
Гамсун К. Пан. Виктория [Книга] : [ романы ] / Кнут Гамсун ; [ пер. с норвежского Е. Суриц, Ю. Яхниной ]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 240 с. – ISBN 978-5-91181-532-5
443.
Кораїс А. [Папатрехас [Книга] / Адамантіос Кораїс ; за ред. Алкі Ангелу. – Афіни : Ерміс, 1992. – 149, [1] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
444.
Роїдіс Е. [Папеса Іоанна [Книга] / Еммануїл Роїдіс. – Афіни : Нефелі, 1988. – 367, [ 5 ] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 14]). – ISBN 960-211-002-3
445.
Педагогічна освіта в Україні і Польщі : реалії та перспективи [Книга] = Pedagogiczna oswiata na Ukrainie i w Polsce : realia i perspektywy : збірник наукових праць / за ред. Д. Герцюка, Р. Кухи ; [ переклад : Н. Горук, Н. Заячківська та ін. ]. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка ; Тріада плюс, 2008. – 348 с. – ISBN 978-966-486-018-2
446.
Конділакіс Я. [Перше кохання [Книга] / Яніс Конділакіс. – Афіни : Нефелі, 1988. – 155 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 7])
447.
Питання боротьби зі злочинністю [Журнал] : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : ТОВ "Кроссроуд", 1997-
448.
Ковалик І.І. Питання українського і слов"янського мовознавства [Книга] : вибрані праці / Іван Ковалик ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Львів ; Івано-Франківськ. – ISBN 978-966-428-037-4
449.
Південний архів [Журнал] : (збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
450.
Південний архів [Журнал] : (збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex