Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Русский язык, литература, культура в школе и вузе [Журнал] : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2005-
502.
Русско-греческий и греческо-русский разговорник [Книга]. – Москва : АСТ ; Астрель ; Хранитель, 2007. – 352 с. – ISBN 5-17-023670-0
503.
Ръководство за признаване на професионалните квалификации в България [Книга]. – [ Б. м. ] : [ б. в.], 2005. – 48 с.
504.
Кагамлик С.Р. Світло духовності і культури [Книга] : з історії Києво-Печерської лаври 17-18 ст. / Світлана Кагамлик. – Київ : Наш час, 2008. – 328 с., [ 16 ] с. іл. : іл. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-07-1
505.
Гудков В.П. Сербско-русский и русско-сербский словарь [Книга] = Српско-руски и руско-српски речник : 20 000 слов / В.П. Гудков, С. Иванович. – 6-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык Медиа, 2007. – 432 с. – ISBN 978-5-9576-0325-2
506.
Синдром "професійного вигорання" та професійна кар"єра працівників освітніх організацій : гендерні аспекти [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів та слухачів ін-тів післядипломної освіти / С.Д. Максименко, Л.М. Карамушка, Т.В. Зайчикова, О.І. Бондарчук, В.Т. та ін. Биковський; С.Д. Максименко и др. ; АПН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Лабораторія орг. психології ; Укр. асоціація організац. психологів та психологів праці ; за наук. ред. : С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, Т.В. Зайчикової. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Міленіум, 2006. – 368 с. – ISBN 966-8063-58-X
507.
Заблоцька Р.О. Система інституційного регулювання світової торгівлі послугами [Книга] : монографія / Р.О. Заблоцька ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 368 с. – ISBN 978-966-439-042-9
508.
Системні дослідження та інформаційні технології [Журнал] = System research & information technologies : міжнародний науково-технічний журнал / Інститут прикладного системного аналізу. – Київ : ІПСА НАН України, 2001-. – ISSN 1681-6048
509.
Системні дослідження та інформаційні технології [Журнал] = System research & information technologies : міжнародний науково-технічний журнал / Інститут прикладного системного аналізу. – Київ : ІПСА НАН України, 2001-. – ISSN 1681-6048
510.
Білоус М. Сіно на снігу [Книга] : нариси та повісті про природу України ілюстровані авторськими фото / Микола Білоус. – Сакраменто : [ б. в. ], 2000. – 211, [ 2 ] с. : іл. – Книга видана коштом автора
511.
Шудря М.А. Січ-мати [Книга] / М.А. Шудря. – Київ : Елібре, 2008. – 560 с. – ISBN 978-966-96925-2-8
512.
Мэй А. Скрытое управление сознанием человека [Книга] : влияние и защита / Анна Мэй. – Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2008. – 96 с. – ISBN 978-5-93878-349-2
513.
Ікономос К. ["Скупий" Мольєра [Книга] / Константінос Ікономос ; за ред. Костіса Скаліораса. – Афіни : Ерміс, 1987. – 150, [1] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
514.
Горлач Л.Н. Слов"янський острів [Книга] : історичні романи у віршах / Леонід Горлач. – Київ : Редакція журналу "Дніпро", 2008. – 664 с. – ISBN 966-8963-05-9
515.
Гринчишин Д.Г. Словник паронімів української мови [Книга] / Дмитро Гринчишин, Олександра Сербенська. – Київ : Освіта, 2008. – 320 с. – Бібліогр.: с. 319. – ISBN 978-966-04-0738-1
516.
Словник термінів інформаційного права [Книга] / упоряд. А.І. Марущак, за заг. ред. М.Я. Швеця. – Київ : КНТ, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-373-519-1
517.
Слово о полку Ігоревім [Книга] / [упоряд. О. Лисенко] ; художник Г. Якутович. – Київ : Веселка, 2008. – 136 с. – ISBN 978-966-01-0478-5
518.
Римарук І. Сльоза Богородиці [Книга] : вибране / Ігор Римарук. – Київ : Дніпро, 2008. – 400с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-578-188-X
519.
Шекспір В. Сонети [Книга] = Sonnets / Вільям Шекспір ; переклад Г. Пилипенко. – Тримовне видання. – Київ - Ірпінь : Перун, 2008. – 320с. – ISBN 966-569-174-0
520.
Лушникова М.В. Социальное партнерство в сфере труда [Книга] : учебное пособие / М.В. Лушникова, А.М. Лушников ; Мин-во образования и науки РФ ; Федеральное агентство по образованию ; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2008. – 428 с. – ISBN 978-5-8397-0633-0
521.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
522.
Соционика, ментология и психология личности [Журнал] : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев, 1994-. – ISSN 1680-4325
523.
Ануфрієва Н.М. Соціальна психологія [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Н.М. Ануфрієва, Т.М. Зелінська, Н.О. Єрмакова. – Київ : Каравела, 2009. – 216 с. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-99-9
524.
Спеціальні історичні дисципліни [Книга] : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [І.Н. Войцехівська (кер. авт. кол.), В.В. Томазов (заст. кер. авт. кол.), М.Ф. Дмитрієнко та ін.]. – Київ : Либідь, 2008. – 519 с. – ISBN 978-966-06-0538-1
525.
Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Прописная или строчная? [Книга] / Д.Э. Розенталь. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : ОНИКС 21 век ; Мир и Образование, 2005. – 304 с. – ISBN 5-329-01385-2
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,