Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Юрчак Д.В. Беларусь - Украина: 20 лет межгосударственных отношений [Книга] : монография / Д.В. Юрчак ; М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Витеб. гос. ун-т им. П.М. Машерова". – Витебск : ВГУ им. П.М. Машерова, 2012. – 279, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 255-262 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-985-517-330-5
27.
Данте Аліг"єрі Божественна комедія [Книга] / Данте Аліг"єрі ; пер. з італ. та прим. Є.А. Дроб"язко ; передм. О.Б. Алексєєнко. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2013. – 606, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-97340-2-0
28.
Багров Н.В. и др. В.И. Вернадский. Крымское наследие [Книга] : [работы, переписка ученого крымского периода жизни] / [сост.: Н.В. Багров и др. ; гл. ред. А.С. Мнышенко]. – Киев : Лыбидь, 2012. – 266, [5] с. : ил., портр. – К 150-летию со дня рождения академика В.И. Вернадского. – Библиогр.: с. 261-266. – ISBN 978-966-06-0631-9
29.
Загородний А.Г. Введение в физику плазмы [Книга] / А.Г. Загородний, О.К. Черемных ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т теорет. физики им. Н.Н. Боголюбова ; Нац. акад. наук Украины, Гос. космич. агенство Украины, Ин-т космич. исследований. – Киев : Наукова думка, 2014. – 694, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 686-688 и в подстроч. прим. – ISBN 978-966-00-1429-9
30.
Картавий П.В. Віра особи - чуття таїни знань неба і роду [Книга] : аналіт. дослідження причин, чому підміняють вроджене, осібне чуття віри, і як його відновити / Петро Картавий ; [фот.: Бовт Т. та ін.]. – Суми : МакДен, 2014. – 63, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-2305-63-0
31.
Мизрахи В.М. Вопросы цвета, супергравитации и времени [Книга] = Питання кольору, супергравітації та часу : сб. статей / В.М. Мизрахи, В.П. Титарь ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ин-т голографии. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2013. – 75 с. : ил. – Библиогр. в конце тем
32.
Всенародний пам"ятник Матері-Вдові [Книга] : [листи, документи, статті, поезії, оповідання, фото] / [упоряд., члени ред.: В. Бабанюк та ін. ; голова редкол. Б. Олійник ; авт. проекту В.В. Біленко]. – Київ : Український фонд культури, 2013. – 163, [1] с. : фотоіл., портр. – ISBN 978-966-2003-97-0
33.
Всеукраїнська конференція "Фінансова безпека аграрного бізнесу" [Книга] : м. Житомир, 22-23 жовт. 2014 р. : тези виступів / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Ф-т обліку і фінансів ; [редкол.: В.М. Жук та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-683-418-1
34.
Горевалов С.І. Вступ до спеціальності кіно-, телемистецтво [Книга] : навч. посібник / Горевалов С.І., Десятник Г.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка ; САММІТ-КНИГА, 2014. – 131, [1] с. – Бібліогр.: с. 130-131. – ISBN 966-594-785-0
35.
Государственные символы Республики Казахстан. Символы независимости [Книга] = Казакстан Республикасынын мемлекеттік рэміздері. Тэуелсіздік нышандары = The state symbols of the Republic of Kazakhstan. Symbols of independence : [фотоальбом] / [авт. текста Ербол Шаймерденулы ; фот.: С. Абдурахимов и др.]. – Алматы : Тау Кайнар, 2011. – 315, [5] с. : фот. – Текст рос., казах., англ. – ISBN 978-601-7059-21-7
36.
Чумакова І.Ю. Державний фінансовий контроль [Книга] : підручник / І.Ю. Чумакова, Н.В. Шульга ; за заг. ред. О.А. Петрик. - М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 412, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: c. 344-357. – Бібліогр.: с. 334-343. – ISBN 978-966-483-623-1
37.
Диференційна психологія [Книга] : підручник для студентів ВНЗ / [С.Д. Максименко та ін.] ; за заг. ред. С.Д. Максименка. – Київ : Слово, 2013. – 598, [1] с. : іл., табл., портр. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 580-595. – ISBN 978-966-194-153-2
38.
Ділова кореспонденція: рекомендації до написання та оцінювання [Книга] = Business correspondence: tips on writing and assessment : навч. посібник для студентів екон. і правових спеціальностей немов. вузів / Держ. ВНЗ "Укр. акад. банків. справи Нац. банку України", Каф. іноз. мов ; [уклад.: С.В. Дорда, І.В. Соколова, Л.В. Гнаповська, І.А. Бокун]. – Суми : УАБС НБУ, 2014. – 158, [2] с. : табл. – Кн. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 157-158. – ISBN 978-617-668-000-0
39.
Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності [Книга] : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур; [Горбань Т.Ю. та ін.] ; за ред. А.П. Коцура, Н.В. Тереса ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Книги - XXI, 2007. – 462, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-8653-95-7
40.
Остафійчук Б.К. Довідник з оптики [Книга] : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / Б.К. Остафійчук, М.М. Яцура, А.М. Гамарник ; за ред. Б.К. Остафійчука. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – 248, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 232-242. – Бібліогр.: с. 231. – ISBN 978-966-640-387-5
41.
Білик В.Д. Домінанта психічного вогню [Книга] : нове розуміння природи людини, суспільства, історії, нове осмислення людського буття / Василь Білик ; Міжнар. акад. оригінальних ідей. – Суми : Мрія-1, 2008. – 803, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-566-377-5
42.
Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні [Книга] : монографія / [Павленко А.Ф. та ін.] ; за заг. ред. А.Ф. Павленка, Л.Л. Антонюк ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т вищ. освіти. – Київ : КНЕУ, 2014. – 349, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 307-333 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-881-5
43.
Еволюційний розвиток податкових систем: теорія і практика [Книга] : монографія / [В.П. Вишневський та ін.] ; за ред. В.П. Вишневського ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2014. – 155, [1] с., [1] арк. діаграм (склад. вдвоє) : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Тит.арк., анот., зміст, передм., післямова парал. укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 147-155 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-377-188-5
44.
Мандрик О.М. Екологічна безпека транспортування природного газу [Книга] : монографія / О.М. Мандрик ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 227-225. – ISBN 978-966-694-218-3
45.
Екологічний ризик [Книга] : методологія, оцінювання та управління : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.В. Лисиченко [та ін.] ; НАН України, ДУ "Ін-т геохімії навколиш. середовища", Укр. ядерне т-во. – Київ : Наукова думка, 2014. – 326, [2] с., [6] арк. карт. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 319-327. – ISBN 978-966-00-1417-6
46.
Енциклопедія Сучасної України [Книга] / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. – ISBN 978-966-02-7304-7
47.
Енциклопедія Сучасної України [Книга] / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. – ISBN 978-966-02-7305-4
48.
Усатенко Т.П. Епістемологія українознавства: педагогічний контекст [Книга] : монографія / Т.П. Усатенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 127, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 113-122. – ISBN 978-966-189-327-5
49.
Селігей П.О. Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові [Книга] / П.О. Селігей ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Академперіодика, 2014. – 320, [4] с. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-266-0
50.
Чіп Б.М. З двох віків, з двох епох [Книга] : [збірка поезій] / Борис Чіп. – Київ : Преса України, 2013. – 223, [1] с. – Сер. засновано у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-150-6
Зміст: Над "Кобзарем" ; Сиві сни ; У глибині розгубленого світу ; Хрехти з хрестами обнялися ; Український пейзаж ; Чорний ворон на білим снігу ; Поеми.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex