Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
452.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
453.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
454.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
455.
Загурський О.Б. Кримінальна процесуальна політика України: історико-правовий аспект [Книга] : монографія / О.Б. Загурський ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2014. – 215 с. – Бібліогр.: с. 178-213 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2988-68-0
456.
Культура України [Журнал] : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
457.
Культурологічний вісник [Журнал] : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Просвіта, 1994-
458.
Герчанівська П.Е. Культурологія [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / П.Е. Герчанівська ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Ін-т дистанц. навчання]. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Університет "Україна", 2006. – 322, [1] с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 247-260. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-059-7
459.
Кур"єр Кривбасу [Журнал] : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
460.
Дзюба В.Л. Лазерні та електронні пучки в матеріалообробці [Книга] : навч. посібник / В.Л. Дзюба, І.В. Волков ; за ред. В.Л. Дзюби ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2010. – 314, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310. – ISBN 978-966-590-827-2
461.
Лариса Іванівна Шевченко: горизонтами модерної лінгвістики [Книга] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [уклад.: Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; редкол.: Г.Ф. Семенюк та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 317, [1] с., [1] арк. портр. – Бібліогр.: с. 295-310, в підрадк. приміт. та наприкінці ст. – ISBN 978-966-439-749-7
462.
Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции [Книга] / Н. Кун. – Санкт-Петербург : Лениздат, 2013. – 575, [1] с. – (Лениздат-классика). – ISBN 978-5-4453-0246-9
463.
Легка атлетика: історія, техніка, методика навчання [Книга] : навч. посібник для студ. освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" ф-тів фіз. виховання ВНЗ напрямів підгот. "Фізичне виховання", "Здоров"я людини", "Спорт" / С.І. Караулова, М.В. Маліков, Н.В. Богдановська, ЛІ. Клочко ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 229, [1] с. : іл., табл., фот. – Бібліогр.: с. 223-226. – ISBN 978-966-599-464-0
464.
Литературная учёба [Журнал] : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом "Литературная учеба". – Москва, 1930-. – ISSN 0203-5847
465.
Личности [Журнал] / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
466.
Лінгвістичні студії [Журнал] = Linguistic studies : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 1994-. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
467.
Літопис газетних статей [Журнал] = Chronicle of newspaper articles : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
468.
Літопис газетних статей [Журнал] = Chronicle of newspaper articles : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
469.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
470.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
471.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
472.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
473.
Акунин Б. Любовник смерти [Книга] : роман / Борис Акунин. – Москва : Захаров, 2005. – 349 с. – (Новый детективъ). – ISBN 5-8159-0213-6
474.
Карпова Т.С. Малий бізнес у розвитку соціальної сфери [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Карпова Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014
475.
Бажан М.П. Маловідомі мистецькі сторінки [Книга] / Микола Бажан ; упоряд. М.Г. Лабінський. – Київ : Криниця, 2014. – 815, [1] с. : портр., іл. – До 110-річчя із дня народж. – Бібліогр. у прим.: с. 748-760. – ISBN 978-966-2434-24-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,