Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Наука України у світовому інформаційному просторі [Журнал] : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-246-2 (вип. 9) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
452.
Наука. Релігія. Суспільство [Журнал] / Ін-т проблем штучного інтелекту М-ва освіти і науки України і Нац. акад. наук України ; Головне упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк : Наука і освіта, 2000-. – ISSN 1728-3671
453.
Наука. Релігія. Суспільство [Журнал] / Ін-т проблем штучного інтелекту М-ва освіти і науки України і Нац. акад. наук України ; Головне упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2000-. – ISSN 1728-3671
454.
Наукова скарбниця освіти Донеччини [Журнал] : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк
455.
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія "Економіка" [Журнал] = Scientific bulletin Academy of municipal administration : збірник наукових праць. – Київ
  вип. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
456.
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки [Журнал]. – Луцьк : Вежа
  № 23 (248). – 2012. – 230 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Мовознавство)
457.
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки [Журнал]. – Луцьк : Вежа
  № 12 (237). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Літературознавство)
458.
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична [Журнал] : збірник наукових праць. – Львів
  вип. 1. – 2014. – 464 с. – З 2005 р. Львівськ. юрид. ін-т реорганіз. у Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Резюме укр., рос., англ. мовами
459.
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки [Журнал] = Научный вестник Николаевского государственного университета имени В.А. Сухомлинского=Scientific bulletin of V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv state university=Wissenschaftsblatt der W.O. Suchomlinskij staatsuniversitat Mykolaiv : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Микол. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв
  вип. 35. – 2011. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 100-річчя Микол. нац. ун-ту ім. В.О. Сухомлинського
460.
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 1997-. – ISSN 2222-5226
461.
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки [Журнал]. – Луцьк
  № 3 (252). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Літературознавство)
462.
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки [Журнал]. – Луцьк
  № 13 (262). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Літературознавство)
463.
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки [Журнал]. – Луцьк
  №2 (279). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Мовознавство)
464.
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Педагогічні науки [Журнал]. – Луцьк
  № 8 (257). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465.
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Міжнародні відносини [Журнал]. – Луцьк
  № 9 (258). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466.
Наукові записки [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка, 2001-. – ISBN 966-8089-24-3
467.
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Бердянськ
468.
Наукові записки з української історії [Журнал] : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький
469.
Наукові записки з української історії [Журнал] : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький
470.
Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" [Журнал]. – Київ, 1996-. – ISSN 1996-5931
471.
Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" [Журнал]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
472.
Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" [Журнал]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
473.
Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" [Журнал]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISSN 1996-5931
474.
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія "Літературознавство" [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Тернопіль. – ISBN 9-7425-09-6
  № 39. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
475.
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія "Педагогіка" [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,