Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Митна справа [Журнал] : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 1999-
427.
Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство [Журнал] = International journal. Culturology. Philology. Musicology : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ : Міленіум, 2013-
428.
Міжнародний медичний журнал [Журнал] = Международный медицинский журнал : науковий журнал. – Харків, 1995-. – ISSN 2308-5274
429.
Міжнародний медичний журнал [Журнал] = Международный медицинский журнал : науковий журнал. – Харків, 1995-. – ISSN 2308-5274
430.
Міжнародний медичний журнал [Журнал] = Международный медицинский журнал : науковий журнал. – Харків, 1995-. – ISSN 2308-5274
431.
Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова ; Ін-т соціології, психології та управління. – Київ
432.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
433.
Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні [Журнал] : науково-практичний журнал / Держ. фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. – Київ, 2012-
434.
Шестопалова Т.П. Міфологеми поезії Павла Тичини: спроба інтерпретації [Книга] / Тетяна Шестопалова ; [наук. ред. Моренець В.П.]. – Луганськ : Альма-матер, 2003. – 196, (2) с. – Бібліогр.: с. 186-196. – ISBN 966-617-113-9
435.
Чернобай Г.С. Міфологічний суб"єкт безособового речення в українській мові [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Чернобай Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2014
436.
Якименко І.Л. Мобільний телефон і твоє здоров"я [Книга] : Cell phone and your health / [Якименко І.Л., Сидорик Є.П., Цибулін О.С. ; відп. ред. В.Ф. Чехун]. – Київ : Діа, 2014. – 22, [2] с. : іл., портр. – Без тит. арк. - Авт. на обкл. не зазнач. - Текст парал. англ., укр. – Бібліогр.: с. 22
437.
Молодь і ринок [Журнал] : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
438.
Савосько С.І. Морфологічні зміни в корі великого мозку за моделювання гострого церебрального інсульту та фармакокорекції [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Савосько Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
439.
Москва [Журнал] : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2332
440.
Музейний простір [Журнал] = Prostir. Museum : науково-популярний журнал / Укр. центр розвитку музейної справи. – Київ, 2010-
441.
Ершов В.А. Мультисервисные телекоммуникационные сети [Книга] / В.А. Ершов, Н.А. Кузнецов. – Москва : Издательство МГТУ имени Н.Э. Баумана, 2003. – 425, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 5-7038-2133-9
442.
Астаф"єв О.Г. На березі неба [Книга] : вірші / Олександр Астаф"єв. – Київ : Преса України, 2013. – 159, [1] с. – Сер. засн. у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-147-6
443.
Алексєєва Г.П. На Замковій горі [Книга] : лірика / Галина Алексєєва. – Київ : Експрес-поліграф, 2012. – 72 с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2530-34-36
Шановному Леоніду Васильовичу з найкращими побажаннями. 26.05.12 р. Підпис,
444.
Народні пісні з голосу Параски Павлюк [Книга] / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Від. фольклористики ; зібрав і упорядкував В. Сокіл ; [наук. ред. Г. Дем"ян ; вступ. слово С.П. Павлюк.]. – Львів : Афіша, 2009. – 203, [5] с. : фотоіл., ноти. – ISBN 978-966-02-4989-9
445.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
446.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
447.
Наука та інновації [Журнал] = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
448.
Наука та наукознавство [Журнал] = Наука и науковедение = Science and science of science : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 1993-. – ISSN 0374-3896
449.
Наука України у світовому інформаційному просторі [Журнал] : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-246-2 (вип. 9) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
450.
Наука. Релігія. Суспільство [Журнал] / Ін-т проблем штучного інтелекту М-ва освіти і науки України і Нац. акад. наук України ; Головне упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк : Наука і освіта, 2000-. – ISSN 1728-3671
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,