Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Засоби навчальної та науково-дослідної роботи [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
452.
Засоби навчальної та науково-дослідної роботи [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2312-1548
453.
Личенко І.О. Захист законних інтересів громадян України у сфері власності: адміністративно-правове дослідження [Книга] : монографія / І.О. Личенко ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 362-415. – ISBN 978-617-511-157-4
454.
Збалансоване природокористування [Журнал] : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ. – ISSN 2310-4678
455.
Збірник наукових праць ДНБС [Журнал] = Сборник научных трудов ГНБС / Нац. акад. аграрних наук України ; Нікітський бот. сад-нац.наук. центр. – Ялта
456.
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету [Журнал]. – Мелітополь
457.
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Економіка [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Харків : ХНПУ
  вип. 14. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
458.
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Право [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Харків : ХНПУ
  вип. 21. – 2014. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
459.
Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського [Журнал]. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
460.
Звіт перед майбутнім [Книга] / [Платформа "Діалог Євразії в Україні" ; вступ. сл., упоряд., заг. ред. В. Сергійчука]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – 73 с. : фотоіл. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-2911-61-9
461.
Здоровье женщины [Журнал] = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
462.
Здоровье мужчины [Журнал] : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины ; ООО " Медицинский издательский дом "Профессионал"; ООО "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
463.
Землевпорядний вісник [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
464.
Землевпорядний вісник [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
465.
Ткач М.М. Земля і люди [Книга] : поезії / Микола Ткач ; [відп. ред. Ю. Буряк]. – Київ : Український письменник, 2013. – 187, [9] с. : портр. – ISBN 978-966-579-392-2
466.
Щукин В.В. Земляки. Очерки истории еврейской общины города Николаева (конец XVIII - начало XX вв.) [Книга] / В.В. Щукин, А.Н. Павлюк ; [науч. ред. Н.Н. Шитюк] ; Гос. архив Николаев. обл. – Николаев : Издательство Ирины Гудым, 2009. – 350, [3] с., включ. обл. : ил., табл. – Библиогр.: с. 334-350. – ISBN 978-966-8592-52-2
467.
Гаскелл Е. Зникнення та інші оповідання [Книга] = Disappearances and other stories / Елізабет Гаскелл ; [пер. з англ. Ігоря Андрущенка]. – Київ : Знання, 2014. – 158 с. – Загол. обкл.: Зникнення. - Сер. засн. 2014 р. - В змісті також: Кумедно, якщо це правда ; Розповідь старої няньки ; Сіра жінка. – (English library ) ( Скарби : передплатна серія ; № 9). – ISBN 978-617-07-0195-4
468.
Зовнішні справи [Журнал] : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2007-
469.
Зовнішні справи [Журнал] : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2007-
470.
Зовнішня політика України - 2013 [Книга] : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / [Андрущенко С.В. та ін.] ; за ред. Г.М. Перепелиці ; [Foreign Policy Research Inst.]. – Київ : Стилос, 2014. – 350, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 349-350. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-193-094-9
471.
Красуля Ю.С. Золотой Рыбк [Книга] : сборник сочинений / Ю.С. Крауля. – Днепропетровск : Грани, 2014. – 173, [1] с. – ISBN 978-966-8841-94-1
472.
Зацный Ю.А. Из жизни выдающихся людей: были, легенды, анекдоты, мысли [Книга] / Юрий Зацный. – Запорожье : Запорожский национальный университет, 2014. – 249, [1] с. – ISBN 978-966-599-457-2
473.
Платон Избранные диалоги [Книга] / Платон ; пер. с древнегр. [С.К. Апта и др. ; вступ. ст., и коммент. Л. Сумм]. – Москва : Эксмо, 2009. – 766, [2] с. – Сер. осн. в 2002 г. - Содерж.: Охотничья тропа ; Апология Сократа ; Критон ; Алкивиад I ; Ефтифрон ; Лисид ; Ион ; Протагор ; Кратил ; Федон ; Пир ; Федр ; Государство. – (Библиотека Всемирной Литературы). – ISBN 978-5-699-35229-6
474.
Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника [Журнал] : международный ежемесячный научно-технический журнал / Нац. технический ун-т Украины "Киевский политехнический ин-т". – Киев, 1958-. – ISSN 0021-3470
475.
Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника [Журнал] : международный ежемесячный научно-технический журнал / Нац. технический ун-т Украины "Киевский политехнический ин-т". – Киев, 1958-. – ISSN 0021-3470
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,