Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Вісник Сумського державного університету. Серія "Економіка" [Журнал] = Visnyk of Sumy State University=Вестник Сумского государственного университета : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Суми
  № 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
252.
Вісник Сумського державного університету. Серія "Економіка" [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Суми
  № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
253.
Вісник Сумського державного університету. Серія "Економіка" [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Суми
  № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
254.
Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті [Журнал] / ХОБФ "ТІМО" ; Вид-во "Факт". – Харків : Факт, 2005-
255.
Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті [Журнал] / ХОБФ "ТІМО" ; Вид-во "Факт". – Харків : Факт, 2005-
256.
Вісник Університету банківської справи Національного банку України [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 2007-. – ISSN 2221-755X
257.
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Харків. – ISSN 2078-2551
258.
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти інауки України. – Харків, 1964-. – ISSN 2220-7929
259.
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Харків, 1965-. – ISSN 2304-6201
260.
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Харків, 1965-. – ISSN 2304-6201
261.
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Харків, 1993-. – ISSN 2220-8089
262.
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна [Журнал] = The journal of V.N. Karazin Kharkiv national university : збірник наукових праць. – Харків, 2002-. – ISSN 2075-5457
263.
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки [Журнал] = Herald of Khmelnytskyi national university : науковий журнал. – Хмельницький
  № 3, т .1 (212). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
264.
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки [Журнал] = Herald of Khmelnytskyi national university : науковий журнал. – Хмельницький
  № 5, т. 1. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
265.
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки [Журнал] = Herald of Khmelnytskyi national university : науковий журнал. – Хмельницький
  № 4, т. 2. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
266.
Національний Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Чернівці, 2012-
267.
Віче [Журнал] : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
268.
Віче [Журнал] : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
269.
Віче [Журнал] : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
270.
Бех Ю. Влада ЗМІ в системі соціального управління [Книга] : монографія / Юлія Бех, Богдан Калініченко ; [за наук. ред. В.П. Беха]. – Черкаси : Гордієнко Є.І., 2014. – 337, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-9730-20-6
271.
Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів [Книга] : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – 351, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-640-146-9
У примірнику №1689555 напис:
Ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка акад. Губерському Л.В. з повагою і шаною - науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки 1.09.2014 р. Підписи: Марушкевич А.А., Автомонов П.П., Головко Н.І., Кузьменко Н.М., Поляк О.В., Гук О.Ф., Москаленко А.М., Постоюк Н.В., Сатановська Л.А., Кошечко Н.В., Лебедєва А.В., Балашова С.П., Жиленко М.В., Спіцин Є.С.

У примірнику №1689475 напис:
Шановинм читачам з найкращими побажаннями успіху та творчості від авторів. 20.10.2014 р. Підпис - А. Марушкевич

272.
Внутрішня торгівля України: проблеми і перспективи розвитку [Книга] : монографія / [Копич І.М. та ін.] ; за ред. В.В. Апопія, П.Ю. Балабана. – Львів : Новий Світ - 2000, 2014. – 564, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 545-564. – ISBN 978-966-418-271-0
273.
Лисенко І.М. Вогнища української культури [Книга] : енциклопедичний словник / Іван Лисенко. – Житомир : Рута, 2014. – 198, [2] с. – ISBN 978-617-581-217-4
Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - від автора. Підпис, м. Київ, 25. 07. 2014
274.
Вода і водоочисні технології [Журнал] : науково-технічні вісті / Нац. техніч. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т" ; ТОВ "Українська водна спілка" (Українська спілка фахівців в галузі очистки води). – Київ, 2010-. – ISSN 2218-9300
275.
Военно-исторический журнал [Журнал] / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex