Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Історія Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка у фотодокументах [Книга] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: В.В. Балабін, В.Л. Уліч, І.О. Ольховой та ін. ; упоряд. Ю.Т. Сидоров]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2013. – 236, [1] с. : фотоіл. – 80-річчю військ. підготовки в Київ. нац. ун-ті ім. Т. Шевченка присвячується. - Імен. покажч.: с. 224-234. – ISBN 978-966-439-614-8
452.
Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В.П. Глиняний ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Вид. 7-ме. – Київ : Істина, 2012. – 768 с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7613-72-0
453.
Кріль М.М. Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець XX - початок XXI ст.) [Книга] : навч. посібник / М.М. Кріль. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2013. – 278, [2] с. – ISBN 978-617-07-0126-8
454.
Історія Росії (з найдавніших часів до кінця ХVIII століття) [Книга] : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [авт.-уклад. В.М. Мордвінцев]. – Київ : Знання, 2013. – 455, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 445-455. – ISBN 978-617-07-0004-9
455.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
456.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
457.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
458.
Тимошик М.С. Історія української видавничої справи: нова наукова концепція та спроби її фальсифікації [Брошура] / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 31 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 8)
459.
Ніка О.І. Історія української літературної мови [Книга] : посібник / Оксана Ніка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2013. – 314, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 302-312 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-655-682-3
Шановним читачам із найкращими побажаннями пізнати світ та історію української літературної мови.
Від автора
20.06.2013
460.
Юрій М.Ф. Історія України [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2010. – 249, [1] с. – Бібліогр.: с. 247-249. – ISBN 966-7982-34-3
461.
Терещенко Ю.І. Історія України від найдавніших часів до утвердження незалежної держави [Книга] : [навч. посібник] / Ю.І. Терещенко, І.В. Срібняк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Генеза, 2003. – 158, [2] с. – Бібліогр.: с. 145-157. – ISBN 966-504-300-5
462.
Садовий М.І. Історія фізики з перших етапів становлення до початку XXI століття [Книга] : навч. посібник для студ. фіз.-мат. ф-тів вищ. пед. навч. закладів / Садовий М.І., Трифонова О.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – [2-ге вид. переробл. та допов.]. – Кіровоград : Авангард, 2013. – 436 с.
463.
Календар знаменних і пам"ятних дат [Журнал] / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; уклад.: Г.В. Массовер, Є.А. Скляренко. – Київ : Книжкова палата України, 1957-. – ISSN 0130-2043
464.
Календарь дат и событий [Журнал] : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
465.
Бегбедер Ф. Каникулы в коме [Книга] = Vacances dans le coma : роман : [книга, бросающая вызов обществу и современной морали] / Фредерик Бегбедер ; пер. с фр. И. Кормильцева. – Москва : Иностранка, 2012. – 248, [8] с. – ISBN 978-5-389-02695-7
"Каникулы в коме" - дерзкая и смешная карикатура на современную французскую богему, считающую себя центром Вселенной. На открытие новой дискотеки "Нужники" приглашены лучшие из лучших, сливки общества - артисты, художники, музыканты, топ-модели, дорогиешлюхи, сумасшедшие и дети. Среди приглашенных и Марк Марронье, который в этом безумном мире ищет любовь... и находит - правда, совсем не там, где ожидал.
466.
Караван историй. Украина [Журнал]. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
467.
Караван историй. Украина [Журнал]. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
468.
Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Світова художня література (кириличний шрифт, 1762-1944) [Книга] : бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки, молоді та спорту України,Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Наук. б-ка ; [уклад.: О.Я. Кульчицька, Г.В. Кінаш ; відп. за вип. І.А. Чайка]. – Тернопіль : Наук. б-ка Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2012. – 113, [3] с. : іл. – Покажч.: с. 92-112. – (Серія "Рідкісні видання" ; вип. 7)
469.
Квазиоптические антенно-фидерные системы [Книга] / В.К. Киселев [и др.] ; под ред. Г.И. Хлопова ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Харьков : Контраст, 2013. – 407, [1] с. : ил.,. – Библиогр.: с. 358-398. – ISBN 978-966-8855-92-4
470.
Кибернетика и системный анализ [Журнал] : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
471.
Київ [Журнал] : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
472.
Київ [Журнал] : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
473.
Кіно - Театр [Журнал] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
474.
Абдульрахман Махмуд аль-Махмуд Классическая арабская литература [Книга] : (учеб. пособие) / Абдульрахман Махмуд аль-Махмуд ; [перевод с араб.: Атик А.] ; Київ. ун-т "Східний світ" ; Центр дослідж. араб. та іслам. цивілізації ім. аль-Халіля ібн Ахмада аль-Фарагіді. – Киев ; Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. – 173, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-491-314-7
475.
Клио [Журнал] : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex