Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Неорганические материалы [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
452.
Нескучный сад [Журнал] : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
453.
Нескучный сад [Журнал] : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
454.
Нескучный сад [Журнал] : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
455.
Чиркіна М.А. Низькотемпературний фарфор господарчого призначення на основі кварц-польовошпатової сировини України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Чиркіна Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2012
456.
Лобовиков В.О. "Ницщета философии" и возможность ее преодоления "цифровой метафизикой" [Книга] : дискретная математическая модель ницшеанской философии сознания, религии, морали и преступления. – Екатеринбург : УрО РАН, 2009. – 460, [3] с. : ил., табл. – ISBN 5-7691-2029-0
457.
Поп Ю.І. Нова історія країн Азії і Африки (XVI - поч. XX ст.) [Книга] : підручник / Ю.І. Поп. – Київ : Академія, 2012. – 374, [2] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 369-374. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-387-4
458.
Новая и новейшая история [Журнал] / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
459.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
460.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
461.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
462.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
463.
Новый мир [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
464.
Панасенко Є.В. Нормально розв"язні крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь у банаховому просторі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Панасенко Євген Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
465.
Расцвєтаєв В.О. Обгрунтування параметрів взаємодії підвісних монорейкових доріг з кріпленням дільничних виробок для інтенсифікації підготовчих робіт [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Расцвєтаєв Валерій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2012
466.
Вівчаренко О.В. Обгрунтування параметрів підвищення стійкості виїмкових виробок із застосуванням податливої рамно-анкерної системи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Вівчаренко Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2012
467.
Лисенко Л.І. Образна система публіцистики Євгена Сверстюка як чинник оптимізації соціокультурної комунікації українства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Лисенко Леся Іванівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
468.
Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях Российской Федерации [Книга] = Education of foreign citizens in the higer educational institutions of the Russian Federation : статистический сборник / М-во образования и науки РФ ; Департамент междунар. сотрудничества ; Центр социолог. исследований ; [авт.-сост. : Арефьев А.Л., Шереги А.Ф. ; редкол. : Ничков В.В., Ефремова Л.И., Петренко В.Н.]. – Москва : Центр социального прогнозирования и маркетинга. – ISBN 978-5-98201-022-3
469.
Общественные науки и современность. ОНС [Журнал] : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 1976-. – ISSN 0869-0499
470.
Костинюк А.О. Одержання методом осадження оксидного залізо-молібденового каталізатора конверсії метанолу у формальдегід [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Костинюк Андрій Олегович ; Держ. вищ. навч. заклад "Український держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2012
471.
Негуляєва Г.О. Опозиційний уряд як складова парламентської демократії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Негуляєва Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
472.
Юник Н.В. Оптимальні напрямки освоєння вуглеводнево-сировинної бази України за рахунок резервного фонду нафтогазоперспективних об"єктів (на прикладі Західного нафтогазоносного регіону) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Юник Наталія Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2012
473.
Бондарчук А.П. Оптимізація параметрів конвергентної мережі на базі методу робочих характеристик [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бондарчук Андрій Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технологій. – Київ, 2012
474.
Яремко І.М. Оптимізація серверного комплексу дата-центру телекомунікаційної мережі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Яремко Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технол. – Київ, 2012
475.
Єщенко О.А. Оптична спектроскопія електронних збуджень в метал-діелектричних та напівпровідникових наноструктурах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Єщенко Олег Анатолійович ; КНУТШ. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex