Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Літопис журнальних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
452.
Літопис журнальних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
453.
Літопис книг [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
454.
Літопис книг [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
455.
Літопис Української Повстанської Армії [Книга] = Litopys UPA / [відп. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2010. – 126, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Події і люди ; кн. 10). – ISBN 978-1-897431-20-7
456.
Літопис Української Повстанської Армії [Книга] = Litopys UPA / [відп. ред. П. Й Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА. – ISBN 978-966-2105-16-2
457.
Літопис УПА [Книга] = Litopys UPA : нова серія / НАНУ, Ін-т української археографії та джерелознавства ; Вид-во "Літопис УПА" [ та ін. ] ; ред. рада : П. Сохань (співголова), П.Й. Потічний (співголова) [та ін.]. – Київ ; Торонто : Літопис УПА. – ISBN 978- 966-2105-18-6
458.
Логістика [Книга] : навчальний посібник / О.М. Тридід, Г.М. Азаренкова, С.В Мішина. І.І. Борисенко. – Київ : Знання, 2008. – 566, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 547-552 та в підрядк. приміт. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-525-8
Розкриваються теоретичні основи та найважливіші аспекти логістики як особливого виду господарської діяльності
459.
Шапіро О.О. Логічний аналіз конфлікту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Шапіро О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
460.
Макар І.С. Лонг і його роман "Дафніс і Хлоя" [Книга] : монографія / Інеса Макар ; МОНУ ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2010. – 424 с. – Бібліогр.: с. 389-421. – ISBN 978-966-423-101-2
461.
Кучерявенко І.А. Макроекономіка [Книга] : практикум : навчальний посібник / І.А. Кучерявенко. – 3-тє вид., стереотипне. – Київ : Вікар, 2008. – 239 с. – Бібліогр.: с. 238-239. – ISBN 978-966-7131-94-4
Для студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів
462.
Маркетинг и реклама [Журнал] : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
463.
Глушик М.М. Математичне програмування [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Глушик М.М., Копич І.П., Сороківський В.М. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 280 с. – Бібліогр.: с. 275-276. – ISBN 978-966-418-103-4
464.
Медиатека и мир [Журнал] : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2006-
465.
Іпатов А.В. Медико-соціальна експертиза в системі державного управління професійною реабілітацією інвалідів в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.01 / Іпатов А.В. ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2011
466.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
467.
Житнигор Б.С. Международный коммерческий арбитраж: проблемы глобальной унификации правил отправления правосудия и легализации его вердиктов [Книга] / Борис Житнигор, Валентин Павлов, Елена Дробот ; Укр. Академия Наук ; World Information Distributed University (WIDU) ; Академия современного искусства УАН. – Одесса ; Бендеры : Украинская академия наук ; Академия современного искусства ; WIDU ; [Полиграфист], 2009. – 592 с. – Библиогр.: с. 347-354. – (Серия научно-публицистических изданий Академии современного искусства / редкол. : Онипко А.Ф., Литвиненко А.Н., Житнигор С.Б. и др.). – ISBN 978-9975-4025-5-2
468.
Менеджмент [Книга] : навчальний посібник для дистанційного навчання / Г.Є. Мошек, Ю.В. Поканєвич, А.С. Соломко, А.В. Семенчук ; [заг. ред. Мошека Г. Є.]. – Київ : Кондор, 2009. – 387, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 327-331, 374-378. – ISBN 978-966-351-209-9
469.
Черваньов Д. Менеджмент [Книга] : терміни, тести, вправи, завдання : навчальні конкретні ситуації (кейси) : проблематика курсових, випускних, дисертаційних робіт : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / Дмитро Черваньов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 853, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 835-853. – ISBN 966-594-269-7
470.
Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Мунін Г.Б. [та ін.] ; під заг. ред. М.М. Поплавського і О.О. Гаца ; НАНУ ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – Київ : Кондор, 2008. – 460 с. – Бібліогр.: с. 448-458. – ISBN 978-966-351-172-6
471.
Євлаш Д.В. Метод параметричного синтезу в задачах проектування мультисервісної мережі NGN [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Євлаш Д.В. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
472.
Биковий П.Є. Методи і засоби оптимізації функціонально-вартісних характеристик комп"ютеризованих систем сигналізації на основі генетичного алгоритму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Биковий П.Є. ; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010
473.
Коваленко О.О. Методи оптимізації телекомунікаційних систем з адаптивним перелаштуванням робочої частоти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Коваленко О.О. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
474.
Коваленко Д.А. Методи призначення допусків і вибору елементів радіоапаратури з урахуванням дії зовнішніх впливів та цінових показників [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Коваленко Д.А. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010
475.
Козіна Ю.Ю. Методи розпізнавання зображень у просторі вейвлет-перетворення при контролі якості шаблонів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Козіна Ю.Ю. ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,