Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
477.
Мир фантастики [Журнал] : фэнтэзи и фантастика во всех проявлениях / ООО "Техномир". – Москва, 2003-
478.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
479.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
480.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
481.
Міжнародний науковий вісник "Перспективні напрями і способи реалізації інноваційних технологій у системі європейської вищої освіти" [Книга] = International scientific herald "Perspective directions and ways of realizing innovative technologies in the system of European higher education" : збірник наукових статей за матеріалами XIX Міжнародної науково-практичної конференції 8-11 грудня 2009 року Ужгород (Україна) - Високі Татри (Словаччина) : [у 2 кн.] / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [редкол.: Ващук В.Г (голова) та ін. ; відп. ред. М.М. Полюжин ; упоряд. К. Мовчан]. – Ужгород : Закарпат. держ. ун-т. – (Міжнародний науковий вісник)
482.
Міжнародний науковий вісник "Перспективні напрями і способи реалізації інноваційних технологій у системі європейської вищої освіти" [Книга] = International scientific herald "Perspective directions and ways of realizing innovative technologies in the system of European higher education" : збірник наукових статей за матеріалами XIX Міжнародної науково-практичної конференції 8-11 грудня 2009 року Ужгород (Україна) - Високі Татри (Словаччина) : [у 2 кн.] / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [редкол.: Ващук В.Г (голова) та ін. ; відп. ред. М.М. Полюжин ; упоряд. К. Мовчан]. – Ужгород : Закарпат. держ. ун-т. – (Міжнародний науковий вісник)
483.
Міжнародний туризм [Журнал] : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 1992-
484.
Книш С.В. Міжнародно-правове співробітництво держав у боротьбі з нелегальною міграцією [Дисертація] : дис. ... [канд. юрид. наук] : 12.00.11 / Книш С.В. ; Волинcький нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2010
485.
Коржик В.П. Мінімальні вкладення повних графів та 1-занурення графів у двовимірні поверхні [Автореферат] : автореф. дис. ... фіз.- мат. наук :01.01.08 / Коржик В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
486.
Пшенична Т.О. Мовленнєвий вплив на емоції адресата інтерв"ю [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Пшенична Т.О. ; Нац. техн. ун-т України, "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010
487.
Ульянова О.С. Моделі та методи багатокритеріального синтезу фізичних структур при автоматизованому проектуванні розподілених баз даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Ульянова О.С. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
488.
Хері Алі Абдулла Моделі та методи контролю і корекції помилок в системі обробки інформації на основі модулярної арифметики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Хері Алі Абдулла ; МОНУ ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2011
489.
Фільченко Д.В. Моделювання та ідентифікація в лінійно-квадратичних задачах імітації, прогнозування та оптимізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Фільченко Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
490.
Сучок С.В. Моделювання та оптимізація активно-пасивних операцій комерційного банку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Сучок С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
491.
Паливода К.О. Модуляція шляхів апоптозу за участі фулеренів С60 у нормальних та трансформованих Т- лімфоцитах [Дисертація] : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.04 / Паливода К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
492.
Молоді науковці - географічній науці [Книга] : збірник наукових праць Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю / КНУТШ, Географічний ф-т ; Українське географічне товариство ; Наукове товариство студентів та аспірантів ; [ред. рада : Олійник Я.Б., Ободовський О.Г. та ін. ; уклад. С.Ю. Клименко ; редкол. : Глібова Ю.В, Клименко С.Ю., Римаренко М.О. та ін.]. – Київ : Сталь. – ISBN 978-966-1555-34-0
493.
Стужна Н.В. Моральнісно-духовні засади сімейно-шлюбних відносин в ісламі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Стужна Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
494.
Москва [Журнал] : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2332
495.
Руденко С.Б. Музейна пам"ятка: соціокультурна сутність та місце в системі історико-культурних цінностей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Руденко С.Б. ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011
496.
Константинов А. Мусорщик [Книга] : [роман] / Андрей Константинов. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 447 с. – (Русский проект). – ISBN 5-7654-1366-8
497.
Житнигор Б.С. На пути в Европу: международная докторантура [Книга] = На шляху до Європи: міжнародна докторантура = On the way to the Europe: international doctoral studies / Житнигор Б.С., Павлов В.В., Житнигор С.Б. ; науч. ред. Л.В. Багрий-Шахматова ; Укр. Академия Наук ; Академия социального прогресса и творчества. – Брюссель ; Берн ; Москва ; Одесса ; Бендеры : Одесский центр украинской академии наук ; Академия социального прогресса и творчества УАН, 2007. – 224 с., 192 с., 208 с. – Парал. текст на русском, украинском и английском языках. – (Серия научно-публицистических изданий АСПТ УАН / редкол. : Онипко А.Ф., Литвиненко А.Н., Житнигор С.Б. и др.). – ISBN 978-9975-9919-6-4
498.
Житнигор Б.С. На рубеже тысячелетий: свобода совести и право [Книга] / Б.С. Житнигор, В.В. Павлов ; науч. руководитель проекта Л.В. Багрий-Шахматов ; Укр. академия наук ; Академия современного искусства. – [Изд. 3-е]. – Одесса ; Бендеры : Украинская академия наук ; Академия современного искусства ; Полиграфист, 2009. – 480 с. – (Серия научно-публицистических изданий Академии современного искусства / редкол. : Онипко А.Ф., Литвиненко А.Н., Житнигор С.Б. и др.). – ISBN 978-9975-9784-1-5
499.
Вербіцька М.В. Наказне провадження у цивільному процесі України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вербіцька М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
500.
Молинь В.Д. Народне мистецтво Гуцульщини та Покуття в художньо-культурному житті Галичини другої половини XIX - першої третини XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Молинь В.Д. ; МОНУ ; Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex