Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Земельне право України [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Балюк Г.І. [ та ін.] ; КНУТШ ; [ за ред. В.В. Носіка ]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2008. – 511с. – ISBN 978-966-439-151-8
452.
Земельне право України: теорія і практика [Журнал] : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
453.
Рудько Г. Землелогія [Книга] = Earthlogy: resource and ecology safety of the Earth : еколого-ресурсна безпека Землі / Георгій Рудько, Олег Адаменко ; за ред. Г.І. Рудька. – Київ : Академпрес, 2009. – 512 с. – ISBN 978-966-7541-00-2
454.
Злочини комуністичної Москви в в Україні вліті 1941року [Книга]. – Факс. вид. – [ Дрогобич : Відродження, 1991. – 95, [ 1 ] с. : фотодок. – Вих. дан. ориг.: Нью-Йорк: Пролог, 1960. – (Суспільно-політична бібліотека ; ч. 10)
455.
Литвин О.П. Злочини проти життя [Книга] : навчальний посібник / О.П. Литвин ; Європейський ун-т. – Київ : Європейський університет, 2002. – 232с. – ISBN 966-7942-96-1
Дається кримінально-правова та кримінологічна характеристика вбивств за кваліфікаційними ознаками і обтяжуючими обставинами, їх історичні джерела, соціально-політичні, психологічні та економічні основи
456.
Гречинський А. Знайди гармонію в житті [Книга] / Анатолій Гречинський, Тетяна Педан. – Київ : Задруга, 2002. – 280 с. : іл. – (Соціоника про людину ; Кн. 1). – ISBN 966-7944-39-5
457.
Шама И.Н. Знакомтесь - клерихью... [Книга] / И.Н. Шама. – Запорожье : Запорожье, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-7732-74-5
458.
Кулешов А.А. Знамя бригады [Книга] : поэма и стихи / А.А. Кулешов; пер. с белорус. – Москва : Гослитиздат, 1943. – 54 с.
459.
Борділовська О.А. Зовнішня політика республіки Індія у постбіполярний період (1991-2008) [Книга] : монографія / О.А. Борділовська ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 249 с. – ISBN 978-966-439-191-4
460.
Зовнішня трудова міграція населення України [Книга] / обстеження проведено за підтримки: Фонду Арсенія Яценюка "Open Ukraine" спільно з фондом Віктора Пінчука ; загальна ред. та упоряд.: Український центр соціальних реформ ; Держ. ком. статистики України. – Київ : УЦСР, 2009. – 120 с.
461.
Слапчук В. Золоті куполи [Книга] : поезії / Василь Слапчук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 276 с. – ISBN 978-966-361-309-3
462.
Зранена нація [Книга] : художня та історична правда в творах письменників Луганщини про голодомор в Україні 20 століття : навчальний посібник / МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т.Шевченка" ; [ упоряд., передм., бібліограф. відом. О.І. Неживого ]. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 176 с. – ISBN 978-966-617-218-4
463.
Райнис Я. Избранные сочинения [Книга] / Я. Райнис. – Москва ; Ленинград : Академия, 1935. – 716 с.
464.
Майков А.Н. Избранные стихотворения [Книга] / А.Н. Майков. – Москва-Л, 1943. – 96с.
465.
Боголюбов Н.Н. Избранные университетские лекции [Книга] = Selected University lectures / Н.Н. Боголюбов. – Москва : Московский университет, 2009. – 776 с. – ISBN 978-5-211-05692-3
466.
Известия [Журнал] : Списание на Икономически университет - Варна. – Варна : Икономически университет ; Наука и икономика, 1957-. – ISSN 1310-0343
467.
Известия [Журнал] : Списание на Икономически университет - Варна. – Варна : Икономически университет ; Наука и икономика, 1957-. – ISSN 1310-0343
468.
Дьяковнова А.А. Изменение физических и химических свойств обыкновенного чернозема Западно-Сибирской овощной опытной станции в уловиях овощного травопольного севооброта. [Автореферат] : Автореф... Канд.с-х.наук: / Дьяковнова А.А.; Башкир.с-х.ин-т. – Новосибирск, 1960
469.
Шамов А.Е. Изучение состояния а-твердого раствора сталей после закалки и отпуска [Автореферат] : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Шамов А.Е.; М-во черной металлургии СССР.Центр.науч-исслед.ин-т черной металлург. – Москва, 1953
470.
Лызина Л.А. Изучение состояния красителей в твердых слоях спектрофотометрическим методом. [Автореферат] : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лызина Л.А.; БГУ. – Минск, 1961
471.
Инновации в образовании [Журнал] / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2000-. – ISSN 1609-4646
472.
Янковский Н.А. Инновационные и класические теории катастроф и экономических кризисов [Книга] / Янковский Н. А., Макогон Ю.В., Рябчин А.М. ; МОНУ, Донецкий нац. ун-т. – Донецк : ДонНУ, 2009. – 331 с. – ISBN 978-966-639-405-0
473.
Институты финансового права [Книга] / Казанцев Н.М. [ и др. ] ; под ред. Н.М. Казанцева ; Ин-т законодательства и сравнит. правовед. при Правительстве Рос. Фед. – Москва : Юриспруденция, 2009. – 512с. – ISBN 978-5-9516-0451-4
474.
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7059
475.
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7059
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex