Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Закони України "Про Вищу раду юстиції", "Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України" [Брошура] : за станом на 07 серпня 2009 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – 32 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-698-0
427.
Закони України "Про органи самоорганізації населення", "Про асоціації органів місцевого самоврядування" [Брошура] : за станом на 21 вересня 2009 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – 28 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-726-0
428.
Закони України "Про передачу об"єктів права державної та комунальної власності", "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" [Брошура] : за станом на 10 липня 2009 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – 32 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-695-9
429.
Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку [Журнал] : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ. – ISBN 978-966-301-172-1
430.
Подорожна Т.С. Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції [Книга] : монографія / Тетяна Подорожна ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2009. – 196 с. – ISBN 978-966-1585-31-6
431.
Паланичко О.В. Закономірності руслоформування річок Передкарпаття [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Паланичко О.В. ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009
432.
Лінецький С.В. Законотворчість: коментар до Регламенту Верховної Ради України [Книга] / С.В. Лінецький, В.П. Крижанівський. – Київ : К.І.С. – ISBN 978-966-2141-27-6
433.
Жегунов Г.Ф. Законы биологии. Природа жизни [Книга] / Г.Ф. Жегунов. – Харьков : Консум, 2006. – 304 с. – ISBN 966-393-009-8
434.
Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську [Журнал] : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську; Дніпропетровський нац. ун.; Дніпропетровський обл. центр з охорони історико-культурних цінностей. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту
435.
Західня Україна під большевиками [Книга] = Western Ukraine under the Bolsheviks : 9. 1939 - 6. 1941 : збірник. – Нью Йорк : Наук. т-во ім. Шевченка в Америці, 1958. – 494 c.
436.
Збірник задач з математики для вступників до втузів [Книга] / В.К. Єгерев, В.В. Зайцев, Б.А. Кордемський, Т.М. Маслова, І.Ф. [ та ін. ] Орловська; Єгерев В.К. [ та ін. ] ; за ред. М.І. Сканаві ; пер. з рос. Є.В. Бондарчук, Ю.Ю. Костриця, Л.П. Оніщенко. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Вища школа, 1994. – 445 с. – ISBN 5-11-004484-8
437.
Вайданич В.І. Збірник задач з фізики [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Вайданич, Г.М. Пенцак. – Львів : Національний лісотехнічний університет України, 2008. – 388 с. – ISBN 5-7763-0226-9
438.
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Журнал]. – Київ : ВІКНУ, 2005-
439.
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Журнал]. – Київ : ВІКНУ, 2005-
440.
Збірник пам"яті українського бібліографа Федора Максименка [Книга] = A collection dedicated to the memory of Ukrainian bibliographer Fedir Maksymenko / МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка, Наукова бібліотека ; [упоряд.: Г. Домбровська, Л. Панів ; редкол.: В. Кметь (голова), С. Білокінь, Я. Дашкевич та ін.]. – Львів : [Коло], 2008. – 364 с. – До 400-ліття Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-608-7
441.
Збірник праць зоологічного музею [Журнал]. – Київ, 1926-. – ISBN 966-02-3708-1(серія);978-966-02-5324-7(Вип.40)
442.
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР [Журнал] / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
443.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
444.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
445.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
446.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
447.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
448.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
449.
Звід кодексів України [Книга] / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-611-671-3
450.
Звід кодексів України [Книга] / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-611-693-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex