Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
427.
Кралюк П.М. Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця 16 - початку 17 ст. [Книга] / Петро Кралюк. – Острог : Нац. ун-т "Острозька академія", 2007. – 208 с. : іл.
428.
Колесникова М.Н. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности [Книга] : учебник для вузов / М.Н. Колесникова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 256с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / отв. ред. О.Р. Бородин ; № 101). – ISBN 978-5-8167-0012-2
429.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
430.
Остен Д. Менсфiлд-парк [Книга] : роман / Джейн Остен ; пер. з анг. Д. Радієнко ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2008. – 384 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4589-8
431.
Овідій Метаморфози [Книга] / Овідій [ Публій Назон ] ; пер. з лат. А. Содомори ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2008. – 384 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба та ін.). – ISBN 978-966-03-4387-0
432.
Бєсєдіна С.В. Метод підвищення швидкодії арифметичних пристроїв на основі структурно-блочних кодів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.13.05. - комп"ютерні системи та компоненти / Бєсєдіна С.В. ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2009
433.
Козленко М.І. Метод та засоби формування і оброблення широкосмугових сигналів зі змінною ентропією в розподілених комп"ютерних системах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.13.05. - комп"ютерні системи та комп. / Козленко М.І. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008
434.
Палій І.О. Методи виявлення облич в системах комп"ютерного розпізнавання на основі комбінованого каскаду нейромережевих класифікаторів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.13.23. - системи та засоби штучного інтелекту / Палій І.О. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009
435.
Колтиков О.В. Методи підвищення якості передачі інформації у відкритих оптичних системах зв"язку [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.12.02. - телеком. системи та мережі / Колтиков О.В. ; Харьківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
436.
Любчак В.О. Методи та алгоритми обчислень [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Любчак В.О., Назаренко Л.Д. ; МОНУ ; Сумський державний ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 313 с. – ISBN 978-966-657-194-9
437.
Ірадж Ельясі Комарі Методи та інформаційна технологія аналізу та зменшення критичності відмов інформаційно-управляючих систем високої готовності [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ірадж Ельясі Комарі.; МОНУ; Національний аерокосмічний ут-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інстититут". – Харків, 2009
438.
Литвиненко Н.І. Методика використання геопросторової інформації для підтримки прийняття рішення на здійснення пересування частин та підрозділів сухопутних військ [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук: 20.02.04 / Литвиненко Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
439.
Авраева Ю.Б. Методист библиотеки: формула успеха [Книга] : научно-метод. пособие / Ю.Б. Авраева, Є.С. Очирова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 176 с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / отв. ред. О.Р. Бородин ; № 100). – ISBN 5-85129-175-3
440.
Мотало А.В. Методологія оцінювання якості природного газу як енергоносія [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Мотало А.В.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
441.
Голуб С.В. Методологія створення автоматизованих систем багаторівневого соціоекологічного моніторингу [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Голуб С.В.; НАНУ, Інститут проблем математичних машин і систем. – Київ, 2008
442.
Ісаєва А.А. Методологія та організація обліку і аудиту цінних паперів [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Ісаєва А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008
443.
Середюк О.Є. Метрологічне забезпечення відтворення і передавання одиниць об"єму та об"ємної витрати природного газу [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец.: 05.01.02. - стандарт., сертифіка та метрол. забезпеч. / Середюк О.Є. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
444.
Борисенко А.И. Механика сплошной среды [Книга] : в 3-х частях / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – Изд. 6-е, исправл. и доп. – Харьков : Золотые страницы. – ISBN 966-8032-70-5
445.
Тарапов И.Е. Механика сплошной среды [Книга] : в 3-х частях / И.Е. Тарапов. – Харьков : Золотые страницы. – ISBN 966-8494-88-1
446.
Слюсаревський М.М. "Ми" і "Я" в сучасному світі [Книга] : вибрані твори / М.М. Слюсаревський ; АПН України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 340 с. – ISBN 978-966-8063-79-4
447.
Микола Васильович Новіков [Книга]. – 2-е вид., доп. – Київ : Наукова думка, 2007. – 248 с. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-00-0656-0
448.
Тома Л.В. Микола Гоголь [Книга] / Л. Тома. – Харків : Фоліо, 2009. – 128 с. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-4767-0
449.
Мир искусства [Електронний ресурс]. – Москва : Кордис & Медиа, 2005. – 1 CD. – Систем. требования : IBM PC: WINDOWS 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8 Mb, DVD-ROM, звуковая карта, мышь или DVD-проигрыватель с поддержкой MPEG4. - Продолжит. 52 мин. - Загл. с этикетки видеодиска. – (История русского живописного искусства ; из коллекции Русского музея)
Россия на рубеже 19-20 веков : экономические подъемы и кризисы, политические потрясения и ... расцвет в искусстве.
В 1998 году отмечалось столетие Художественного объединения "Мир искусства", одного из самых значительных художественных движений , основанного Бенуа и Дягилевым в конце 19 в.
Фильм - это воспоминания о минувшем глазами художников. В первой части подробно рассказывается о самом ярком представителе "Мира искусства" К. Сомове. Во второй - о творчестве других художников объединения : Лансере, Остроумовой-Лебедевой, Добужинского, Серова, Бенуа, Врубеля, Бакста.
450.
Смолич Ю. Мир хатам, війна палацам [Книга] : роман / Юрій Смолич. – Харків : Фоліо, 2008. – 576 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4231-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,