Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Зварич І.Т. Економічне зростання регіону : моделі та методи аналізу і прогнозування [Книга] / Зварич І.Т. ; МОНУ ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ Центру інформаційних технологій, 2006. – 184 с. – ISBN 966-640-186-Х
252.
Головко І.В. Економічний аналіз фінансового стану підприємства [Дисертація] : Дис. канд. ... економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видамиекономічної діяльності) / Головко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
253.
Економічний і соціальний розвиток України в 21 столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації [Книга] : збірник тез доповідей Шостої Міжнародної науково-практичної конф. молодих вчених / МОНУ, Тернопільський національний економічних ун-т ; Рада молодих вчених ; [ редкол. : Адамик Б.П., Бойко З.М., Бруханський Р.Ф. та ін. ]. – Тернопіль : ТНЕУ; Економічна думка. – ISBN 978-966-654-221-5
254.
Остен Д. Емма [Книга] : роман / Джейн Остен ; пер. з англ. В.К. Горбатька. – Харків : Фоліо, 2008. – 448 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4698-7
255.
Котляревський І. Енеїда [Книга] : поема, п"єси / Іван Котляревський. – Харків : Фоліо, 2008. – 352 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4327-6
256.
Козак Л.Ю. Енергозаощадження в нафтогазовидобувній галузі [Книга] : монографія / Л.Ю. Козак ; МОНУ ; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Факел, 2008. – 148 с. – ISBN 978-966-694-091-2
257.
Юсько Л.С. Епідеміологія вірусу шарки сливи (plum pox virus) в Закарпатському регіоні [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.біологічних наук: спец. 03.00.06 - вірусологія / Юсько Л.С. – Київ, 2009
258.
Кондиліс П. [Епоха Просвітництва у Греції [Книга] : філософські концепції / Панайотис Кондиліс. – Афіни : Темеліо, 1988. – 262 с. – Видання новогрецькою мовою
259.
Павич М. Еротичні історії [Книга] / Мілорад Павич ; [ пер. з серб. Н.Т. Чорпіти ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 224 с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4505-8
260.
Комар О.С. Етнокультурна парадигматика національно-маркованих мовних одиниць [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Комар О.С. ; Уман. держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2009
261.
Жадан С.В. Ефіопія [Книга] / Сергій Жадан. – Харків : Фоліо, 2009. – 128 с. – (Сафарі). – ISBN 978-966-03-4726-7
262.
Култаєва М.Д. Європейська теоретична соціологія 20-21 століття [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.Д. Култаєва, О.І. Навроцький, І.І. Шеремет ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 332 с. – ISBN 978-966-623-538-4
263.
Золя Е. Жерміналь [Книга] : роман / Еміль Золя ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з франц. В.Черняхівської за ред. І. Стешенко. – Харків : Фоліо, 2008. – 512 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-3980-4
264.
Живописный Петербург [Електронний ресурс]. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2004. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр. - Продолж. 60 мин. - Загл. с этикетки видеодиска. – (История русского живописного искусства ; из коллекции Русского музея)
265.
Абе К. Жінка в пісках. Чуже обличчя [Книга] : романи / Кобо Абе ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з япон. І. Дзюби. – Харків : Фоліо, 2008. – 352 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4237-8
266.
Агеєва В. Жіночий простір [Книга] : феміністичний дискурс українського модернізму / Віра Агєєва. – Київ : Факт, 2008. – 358 с. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-294-7
267.
Мерлянова О.А. Жіночі танці в українській народній хореографії [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - теорія й історія культури / Мерлянова О.А.; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009
268.
Барка В.К. Жовтий князь [Книга] : роман / Василь Барка. – Харків : Фоліо, 2008. – 320 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-3895-1
269.
Журналіст України [Журнал] / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
270.
Балабко О. З Ніцци до Мужена [Книга] : від Башкирцевої до Винниченка : есеї, п"єса / Олександр Балабко. – Київ : Факт, 2007. – 192с. – ISBN 978-966-359-212-1
271.
Архієреєв С.І. За межами вибору між ефективністю та справедливістю [Книга] = Beyond the limits of the equity-efficiency trade-off = За пределами выбора между эффективностью и справедливостью : міжнародний підхід / С.І. Архієреєв, Я.В. Зінченко. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 172 с. – ISBN 978-966-623-513-1
272.
Забруднювачі та їх впливи на екологічно вразливі екосистеми Верхнього Потисся [Книга] / Бойко Н. [ та ін. ] ; EuroClip public foundation ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т ; Мін-во освіти Угорщини ; Ніредьгазька вища школа ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; НАНУ ; Ін-т екології Карпат ; під ред. Н. Бойко, Ш. Балажі. – Ужгород ; Ніредьгаза : Bessenyei Gyorgy, 2008. – 380 с. – ISBN 978-963-7336-96-6
273.
Навроцький О.І. Загальна психологія [Книга] : навчально-методичні рекомендації для студентів заочного відділення соціологічного факультету / О.І. Навроцький, О.Є. Поліванова ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 80 с.
274.
Яневський Д.Б. Загублена історія втраченої держави [Книга] / Данило Яневський. – Харків : Фоліо, 2009. – 256 с. – (Історичне досьє). – ISBN 978-966-03-4733-5
275.
Коэльо П. Заир [Книга] / Пауло Коэльо ; [ пер. с португ. А. Богдановского ]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2008. – 416 с. – ISBN 978-5-050857-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,