Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Розсоха Л.О. Миргородщина козацька і гоголівська [Книга] / Людмила Розсоха ; Миргород. міська рада ; Миргород. краєзнавчий музей. – Миргород ; Київ : Аванпост-прим, 2009. – 396 с. : іл. – До 200-річчя від дня народження М.В. Гоголя. – (Миргородські джерела). – ISBN 978-966-8571-59-6
452.
Митний кодекс України з постатейними матеріалами [Книга] : збірник нормативно-правових актів станом на 25 березня 2004 року. – Київ : Істина, 2004. – 512с. – ISBN 966-7613-54-2
453.
Михаил Врубель [Електронний ресурс]. – Москва : Unit Art Studio, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium II 233 MHz, 64 Mb RAM, SVGA 4 Mb, CD-ROM 12x, Direct X 7.0 или выше.-Русск., англ.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Галерея изобразительного искусства)
Михаил Врубель - русский художник, крупнейший представитель символизма и модерна в русском изобразительном искусстве. Самобытная манера Врубеля - особого рода кристаллический рисунок, мерцающий тонами "сине-лилового мирового сумрака" (А. А. Блок). Творческий девиз Врубеля - "декоративно все".
На диске представлено 142 репродукции произведений художника.
454.
Литвиненко П.О. Міжнародні стратегії компаній України в умовах цінових флуктуацій (на прикладі підприємств хімічної промисловості) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Литвиненко П.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
455.
Жуков С.О. Мікропроцесорні пристрої для технічного діагностування тягових електродвигунів постійного струму в процесі їх нормальної експлуатації [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Жуков С.О.; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009
456.
Куликова Н. Мілонгера [Книга] : повість / Нана Куликова. – Київ : Факт, 2007. – 120с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 978-966-359-163-6
457.
Гукова Л.Н. Многоаспектная характеристика топонимов в творческом наследии А.С. Пушкина [Книга] : словарь : пособие для учителя / Л.Н. Гукова, Л.Ф. Фомина ; МОНУ ; Одесский филиал Ин-та инновац. технологий и содержания образования Украины ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2008. – 392 с. – ISBN 978-966-318-928-4
458.
Штангей С.В. Моделі і інформаційні технології контролю знань в системі дистанційного навчання [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Штангей С.В.; КНУТШ. – Харків, 2009
459.
Шульган І.В. Моделювання деформування і руйнування алюмінієвого сплаву з включеннями [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 01.02.04. -механіка деформівного твердого тіла / Шульган І.В. ; МОНУ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івна Пулюя. – Тернопіль, 2009
460.
Благун І.С. Моделювання сталого розвитку регіону [Книга] / І.С. Благун, Л.І. Сисак, О.О. Солтисік ; МОНУ ; Прикарпатський націон. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ Центру інформаційних технологій, 2006. – 166 с. – ISBN 966-640-182-7
461.
Івшина Л. Мої університети [Книга] / Лариса Івшина. – Київ : Українська прес-група, 2006. – 204 с. : фотоіл. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 966-8152-09-2
462.
Мой Бродский [Електронний ресурс] : читает Михаил Казаков. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2006. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows, Pentium 100, RAM 16 Mb, SVGA, 800x600, CD-ROM, звук. карта, мышь, колонки или наушники.-Аудиосистемы. - Загл. с этикетки видеодиска. – (1С: Аудиокниги ; из коллекции Русского музея). – ISBN 5-9677-0215-6
Михаил Михайлович Казаков сіграл более 60 ролей в кино, на его счету около 30 режиссерских работ, но все же, по словам артиста : "... актерство мое началось и вот уже полвека продолжается только благодаря стихам".
В єтот диск вошли произведения Иосифа Бродского (1940 - 1996) в исполнении Михаила Козакова.
463.
Господарик А.В. Молекулярно-біологічні властивості українських ізолятів латентних вірусів яблуні [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.06 - вірусологія / Господарик А.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
464.
Морські навігаційні карти [Брошура] : (навчально-методичний посібник для студентів-картографів) / А.Ю. Гордєєв, Н.О. Полякова, В.О. Шевченко, В.І. Остроух ; КНУ ім. Т.Ш. – Київ : ЦНТЕІ, 2009. – 44 с. : іл.
465.
Московские высотки [Електронний ресурс]. – Москва : Квадрат фильм : Кордис & Медиа, 2005. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Мб ОЗУ, объем видеопамяти 8 Мб, DVD-ROM, звуковая карта, мышь, или DVD - проигрыватель с поддерж. MPEG4. - Продолжительн. 52 мин.-Загл. с этикетки
Москва - один из старейших русских городов, в нем каждая эпоха запечатлена своими памятниками . 20 столетие оставило на карте Москвы семь Московских выставок, семь сталинских небоскребов.
466.
Кір"ян Т.М. Мотивація людського капіталу до продуктивної праці [Книга] / Т.М. Кір"ян ; Науково-дослідний ін-т праці і зайнятості населення Мін-ва праці та соціальної політики України і НАНУ. – Київ : НДІ праці і зайнятості населення, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-457-043-2
467.
Памук О. Музей невинностi [Книга] : роман / Орхан Памук ; [ пер. з турецької О.Б. Кульчинського та Г.В. Рог ]. – Харків : Фоліо, 2009. – 672 с. – ISBN 978-966-03-4708-3
468.
Музыкальная энциклопедия [Електронний ресурс]. – Москва : Директмедиа Паблишинг : БРЭ, 2006. – 1 CD. – Систем. требования : IBM PC и выше, 16 MB RAM, CD-ROM, SVGA, Windows 95/98/ME/NT/XP/2000.-Для возраста 7-9 лет.-Загл. с этикетки диска. – (Классика энциклопедий). – ISBN 5-94865-152-5
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 %
Около 7000 статей, свыше 23800 страниц.
Поиск и цитирование
Чтение
Печать и экспорт
Под редакцией выдающегося российского музыковеда, заслуженного деятеля искусств России, доктора искусствоведения Юрия Всеволодовича Келдыша.
469.
Самчук У.О. На білому коні. На коні вороному [Книга] : спомини і враження : у двох частинах / Улас Самчук. – Острог ; Луцьк : Національний ун-т "Острозька академія" ; Твердиня, 2007. – 424 с. – ISBN 978-966-7631-83-4; 978-966-8770-66-1
470.
Антонич Б.- На другому березі [Книга] : [фрагменти з незакінченого роману] / Богдан-Ігор Антонич. – Харків : Фоліо, 2008. – 288 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4508-9
471.
Ремарк Е.М. На Західному фронті без змін [Книга] : роман / Еріх Марія Ремарк ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАНУ ; [ пер. Д.О. Радієнко ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 256 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко та ін.). – ISBN 978-966-03-3853-1
472.
Дімаров А.А. На коні й під конем [Книга] : повість / Анатолій Дімаров. – Харків : Фоліо, 2009. – 320 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4529-4
473.
Нечуй-Левицький Над Чорним морем [Книга] / Іван Нечуй-Левицький. – Харків : Фоліо, 2008. – 224 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4122-7
474.
Надзвичайна ситуація [Журнал] : центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 1997-
475.
Балашов І.О. Наземні молюски Середнього Придніпров"я. Методичний посібник і визначник [Книга] : для студ. біологічних спеціальностей / Балашов І.О., Лукашов Д.В., Сверлова Н.В. – Київ : Фітосоціоцентр, 2007. – 132с. – ISBN 966-306-124-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,