Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2000-. – ISSN 2075-1893
402.
Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій [Книга] = The problems geomorphology and paleogeography of Ukranian Carpathians and adjacend areas : зб. наук. пр. (присвяч. 100-річчю від дня народж. засн. каф. геоморфології і палеогеографії проф. Петра Цися) / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Геогр. ф-т, Каф. геоморфології і палеогеографії ; [редкол.: В. Біланюк (голова) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 232, [5] с. : іл., табл. – Ст. частково пол. мовою. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-10-0134-3
403.
Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій [Журнал] = Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukranian Carpatians and adjacent areas : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016
404.
Проблеми зіставної семантики [Журнал] : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : Видавничий центр КНЛУ. – ISSN 2311-0821
405.
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
406.
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
407.
Волинець В.В. Проблеми правового регулювання організаційно-управлінських відносин в трудовому праві [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Волинець Владислав Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
408.
Бірюкова А.Г. Проблеми розвитку та співвідношення галузей трудового права та трудового законодавства [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Бірюкова Алевтина Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
409.
Проблеми сучасного літературознавства [Журнал] : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса : Астропринт. – ISSN 2312-6809
410.
Проблеми трибології [Журнал] = Problems of tribology : міжнародний науковий журнал / Хмельницький нац. ун-т ; Міжнар. федерація з теорії машин та механізмів ; Нац. комітет України з машинознавства ; М-во освіти і науки України. – Хмельницький, 1996-. – ISSN 2079-1372
411.
Проблемы машиностроения [Журнал] = Journal of mechanical engineering : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного. – Харьков, 1997-. – ISSN 0131-2928
412.
Проблемы управления и информатики [Журнал] : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев : Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 1956-. – ISSN 0572-2691
413.
Козачук Н.О. Просторова організація електричної активності кори головного мозку при творчому мисленні у чоловіків і жінок з різними психофізіологічними особливостями [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Козачук Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015
414.
Психіатрія, неврологія та медична психологія [Журнал] = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
415.
Психологічне консультування і психотерапія [Журнал] = Психологическое консультирование и психотерапия = Psychological counseling and psychotherapy : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014-. – ISSN 2410-1249
416.
Психологічні науки: проблеми і здобутки [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ : КиМУ
417.
Психологія і суспільство [Журнал] : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
418.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
419.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
420.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
421.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
422.
Публічне право [Журнал] = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
423.
Григоренко О.В. Реалізація та захист прав фізичних осіб, що виникають при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Григоренко Олена В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
424.
Воскобойнікова Ю.В. Регентська діяльність у сучасній православній культурі [Книга] / Ю.В. Воскобойнікова ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків : Водний спектр Джі-Ем-Пі, 2016. – 303, [1] с. : іл., табл., ноти. – Бібліогр.: с. 266-303. – ISBN 978-617-7445-09-7
425.
Регіон: проблеми стратегічного розвитку [Книга] / [В.П. Мікловда та ін.] ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Ліра, 2008. – 194, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-192. – ISBN 978-966-2195-34-7
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,