Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Ващук Л.В. Ренесансний правитель:образ Франциска і Валуа за його ордонансами та свідченнями сучасників [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Ващук Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
427.
Газуда Л.М. Ресурсний потенціал аграрних підприємств в умовах трансформації відносин власності (на матеріалах Закарпатської області) [Книга] / Леся Газуда ; [відп. ред. М.А. Лендєл] ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2004. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208-214. – ISBN 966-7400-23-9
428.
Рибогосподарська наука України [Журнал] : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
429.
Слободян С. Рододендрон каже [Книга] : [поезія : збірка] / Саломеа Слободян. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – 59, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-518-707-3
430.
Апалькова В.В. Розвиток ринку міжнародних платіжних послуг в контексті глобальної інформатизації [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Апалькова Вікторія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015
431.
Скотаренко Ф.М. Розробка математичних методів групування інформації з матричними ознаками. [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Скотаренко Федір Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
432.
Картавых В.И. Розыск справедливости [Книга] : роман / Вячеслав Картавых. – Харьков : [б. и.]. – (Опера. Воры. Начальники ; кн. 2). – ISBN 978-617-7203-59-8
433.
Бовуа Д. Російська влада і польська шляхта в Україні 1793-1830 рр. [Книга] = Pouvoir russe et noblesse polonaise en Ukraine 1793-1830 / Даніель Бовуа ; з фр. перекл. З. Борисюк ; [наук. та мовна ред., вступ. ст. Н. Яковенко]. – Львів : Кальварія, 2007. – 294, [2] с. : табл. – Пер. за вид.: Pouvoir russe et nobless polonaise en Ukraine 1793-1830 / D. Beauvois. Paris, 2003. - Імен. покажч.: с. 285-295. – Бібліогр.: с. 275-284 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-663-242-8
434.
Руководство по наблюдению за выборами [Книга] / [пер. с англ. В. Стегния ; ред. рус. текста Е. Лебедева ]. – Изд. 6-е. – Warsaw : БДИПЧ ОБСЕ, 2010. – 149 с. : ил., табл. – ISBN 978-92-9234-783-3
435.
Руководство по процедурам и критериям определения статуса беженцев [Книга] : (согласно Конвенции 1951 г. и Протоколу 1967 г., касающихся статуса беженцев). – Женева : [б. и.], 1992. – 97 с. – На тит. листе и обложке: Переиздано в Женеве январь 1992 года
436.
Гудзь С.П. Санітарна мікробіологія [Книга] : підручник / С.П. Гудзь, С.О. Гнатуш, Г.І. Звір ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 347, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2009 р. - Предм. покажч. : с. 336-343. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-617-10-0250-0
437.
Світ фінансів [Журнал] = World of finance : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
438.
Світ фінансів [Журнал] = World of finance : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
439.
Шмуратко В.И. Северо-западный шельф Черного моря в голоцене [Книга] = The North-Western Black sea shelf in the holocene : монография / В.И. Шмуратко ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : ОНУ, 2016. – 128 с. – Дод. тит. л., рез. англ. – Библиогр.: с. 102-117. – ISBN 978-617-689-170-3
440.
Альварес А.М. Семейные узы. Смятение чувств [Книга] : Смятение чувств / Анна Мария Альварес. – Минск : Современный литератор, 2003. – 346, [3] с. – ISBN 985-14-0180-3
441.
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології [Журнал] = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
442.
Василенко Ю.В. Символізм як "конкретна метафізика" у філософії П.Флоренського [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Василенко Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
443.
Різак Г.В. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 2,4-діоксо- та 4-іміно-2-оксо-3-феніл-5-R-6-R"-тієно[2,3-d]піримідинів [Книга] : монографія / Г.В. Різак ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Київ : Наукова думка, 2016. – 111, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 90-105. – ISBN 978-966-00-1221-9
444.
Система обслуговування користувачів у вузівській бібліотеці [Книга] : матеріали Всеукр. наук. ювіл. конф. (Дніпропетровськ, 1-3 жовт. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. гірничий ун-т, Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: О.Н. Нефедова, Є.Д. Прудченко, В.Г. Римар]. – Дніпропетровськ : НГУ, 2009. – 119, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-350-187-1
445.
Система уголь-газ в углеводородах угольного генезиса [Книга] : монография / В.В. Соболев [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Гос. вуз "Нац. гор. ун-т". – Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2013. – 245, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 233-246. – ISBN 978-966-348-318-4
446.
Савкова В.П. Системний аналіз інформаційної технології оцінювання якості освіти вищого навчального закладу [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Савкова Валентина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
447.
Сіверщина в історії України [Журнал] : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
448.
Терлак З.М. Словник мови поетичної збірки Івана Франка "Мій Ізмарагд" [Книга] : у 2 ч. / Зеновій Терлак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Каф. укр. мови, Ін-т франкознавства. – Львів : Апріорі. – ISBN 978-617-629-278-4
449.
Терлак З.М. Словник мови поетичної збірки Івана Франка "Мій Ізмарагд" [Книга] : у 2 ч. / Зеновій Терлак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Каф. укр. мови, Ін-т франкознавства. – Львів : Апріорі ; ЛНУ імені Івана Франка. – ISBN 978-617-10-0288-3
450.
Багмет А. Словник синонімів української мови [Книга] = Dictionary of Ukrainian synonyms / Андрій Багмет ; ред.: Г. Лужницький і Л. Рудницький ; Наукове товариство ім. Шевченка. – Ню Йорк [та ін.] : [б. в.]. – (Пам"ятки української мови й літератури / Наукове товариство ім. Шевченка ; т. 9)
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,