Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Літопис журнальних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
402.
Літопис журнальних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
403.
Грабовський В.Н. Любов сама врівноважує долю. Кароль Войтила у молитві та поезії [Книга] / Віктор Грабовський. – Київ : Просвіта, 2011. – 77, [1] с., VIII c. фотоіл. : портр. – ISBN 978-966-2133-30-1
404.
Людина в сучасному світі [Книга] : колект. моногр. : в 3 кн. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т соціогуманіт. пробл. людини Західного наук. центру Нац. акад. наук України ; за заг. ред. В.П. Мельника. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-838-8 (заг.); 978-966-613-839-5 (Т. 1)
405.
Мала енциклопедія нотаріуса [Журнал] : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
406.
Маркетинг и реклама [Журнал] : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
407.
Кручиненко В.Г. Математико-фізичний аналіз метеорного явища [Книга] : [монографія] / В.Г. Кручиненко ; [ред. О.А. Микитенко] ; НАН України ; Головна астроном. обсерваторія. – Київ : Наукова думка, 2012. – 293, [2] с. : іл., табл. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр.: с. 274-292. – ISBN 978-966-00-1261-5
408.
Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету [Книга] = Materials from the history of Berdyansk state pedagogical university / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердянський держ. пед. ун-т ; [упоряд.: В.М. Константінова, І.І. Лиман]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ. – ISBN 978-966-2569-83-4
409.
Сизонов Д.Ю. Медична термінологія в мас-медіа: стилістичний потенціал [Книга] / Дмитро Сизонов ; [наук. ред. Л.І. Шевченко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 195, [1] с. – Бібліогр.: с. 157-193 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-572-1
410.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
411.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
412.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
413.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7514
414.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
415.
Гладкий О.В. Менеджмент регіонального розвитку [Книга] : навч. посібник / О.В. Гладкий. – Київ : Академвидав, 2013. – 246, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 1999 р. - Додаток: с. 219-240. - Термінолог. словник: с. 241-243. – Бібліогр.: с. 244-246. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-048-6
416.
Онушко-Тиховська Мережі IV [Книга] / Лєна Онушко-Тиховська. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 263, [1] с. : фотогр. – ISBN 978-966-518-589-5
417.
Материнська О.В. Меронімічні відношення в лексичній системі німецької та англійської мов [Книга] / О.В. Материнська ; редкол.: В.Д. Каліущенко (голов. ред.) [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : Донбас, 2012. – 359, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 293-342. – (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження ; т. 8). – ISBN 978-617-638-152-5
418.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
419.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
420.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
421.
Лебідь Є.М. Метатекст поезії Тараса Шевченка та українська література: давня і нова доба [Книга] / Євгенія Лебідь ; [наук. ред. Н.П. Чамата ; ред.: Л.Д. Головата, Ю.Р. Коротаєва] ; НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2012. – 168, [4] с. – Проект "Наукова книга" (молоді вчені). – Бібліогр.: с. 153-165. – ISBN 978-966-00-1186-1
422.
Когутич І.І. Методика підтримання прокурором державного обвинувачення в суді [Книга] : навч. посіб. / І.І. Когутич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 382, [2] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-953-8
423.
Кальниш Ю.Г. Методологія наукових досліджень [Книга] : навч.-метод. посіб. для підгот. магістрів за спец. 8.150101 Державна служба / Ю.Г. Кальниш, Л.М. Усаченко ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 125, [1] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 98-99. – ISBN 978-617-696-077-5
424.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
425.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,