Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
427.
Мусий В.Б. Миф в художественном освоении мировосприятия человека литертурой эпохи предромантизма и романтизма [Книга] / В.Б. Мусий ; [науч. ред. П.В. Михед] ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Филол. фак. – Одесса : Астропринт, 2006. – 431, [1] с. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 966-318-557-0
428.
Рак И.В. Мифы Древнего Египта [Книга] / И.В. Рак. – Санкт-Петербург : Петро - РИФ, 1993. – 269, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 269 и в подстроч. прим. – (Древний Восток ; Религия. Мифология. Культура). – ISBN 5-85388-013-6
429.
Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" [Книга] : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. госп-ва і міжнар. економ. відносин, Каф. міжнар. фінансів ; Всеукр. громад. організація "Укр. асоц. економістів-міжнародників". – Київ, 2012. – [71] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
430.
Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" [Книга] : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / Вищий адміністративний суд України ; за заг. ред. І.Х. Темкіжева ; [редкол.: Темкіжев І.Х., Цуркан М.І., Смокович М.І. та ін.]. – Київ : Істина, 2012. – 391, [1] с. – ISBN 978-966-8909-91-7
431.
Міжнародний ендокринологічний журнал [Журнал] = Международный эндокринологический журнал=International journal of endocrinology : науково-практичний журнал. – Донецьк, 2005-. – ISSN 2224-0721
432.
Міжнародний ендокринологічний журнал [Журнал] = Международный эндокринологический журнал=International journal of endocrinology : науково-практичний журнал. – Донецьк, 2005-. – ISSN 2224-0721
433.
Міжнародний ендокринологічний журнал [Журнал] = Международный эндокринологический журнал=International journal of endocrinology : науково-практичний журнал. – Донецьк, 2005-. – ISSN 2224-0721
434.
Міжнародний ендокринологічний журнал [Журнал] = Международный эндокринологический журнал=International journal of endocrinology : науково-практичний журнал. – Донецьк, 2005-. – ISSN 2224-0721
435.
Міжнародний ендокринологічний журнал [Журнал] = Международный эндокринологический журнал=International journal of endocrinology : науково-практичний журнал. – Донецьк, 2005-. – ISSN 2224-0721
436.
Міжнародний ендокринологічний журнал [Журнал] = Международный эндокринологический журнал=International journal of endocrinology : науково-практичний журнал. – Донецьк, 2005-. – ISSN 2224-0721
437.
Міжнародний ендокринологічний журнал [Журнал] = Международный эндокринологический журнал=International journal of endocrinology : науково-практичний журнал. – Донецьк, 2005-. – ISSN 2224-0721
438.
Міжнародний ендокринологічний журнал [Журнал] = Международный эндокринологический журнал=International journal of endocrinology : науково-практичний журнал. – Донецьк, 2005-. – ISSN 2224-0721
439.
Міжнародний медичний журнал [Журнал] = Международный медицинский журнал=International medical journal : щоквартальний науковий журнал / Харківська медична ак.післядипломної освіти; Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини НАН України; Харківське медичне тов-во. – Харків, 1995-
440.
Міжнародний туризм [Журнал] : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 1992-
441.
Міжнародні інвестиційні проекти: співробітництво у сфері управління та практика реалізації (на прикладі проекту "Укриття") [Книга]. – Київ : Київський університет, 2006. – 271, [2] с. – Бібліогр.: с. 257-271. – ISBN 966-594-817-2
442.
Гудзь С.П. Мікробіологія: практикум, тести [Книга] : навч. посіб. / С.П. Гудзь, С.О. Гнатуш, І.С. Білінська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 227. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-966-613-969-9
443.
Андієвська Е. Міста-валети [Книга] = Cities-jacks : сонети й білі вірші / Емма Андієвська. – Київ : Всесвіт, 2012. – 255, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Біобібліогр. довідка: с. 244-248. – ISBN 978-966-8439-29-2
444.
Дель Гаудіо Мова українських мігрантів в Італії [Книга] : соціальні та лінгвістичні характеристики / Сальваторе Дель Гаудіо. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 56, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 53-56 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-162-9
445.
Моделювання та інформаційні технології [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут проблем моделюванна в енергетиці ім. Г.С. Пухова. – Київ
446.
Моделювання та інформаційні технології [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут прблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова. – Київ
447.
Якібчук П.М. Модельні методи у фізиці металів [Книга] / П.М. Якібчук, В.Т. Швець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 650, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 643-650. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-960-6
448.
Москва [Журнал] : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2332
449.
Бадж У Э.А. Мумия [Книга] : материалы археол. исслед. египет. гробниц / Э.А.У. Бадж ; [пер. с англ. С.В. Архиповой]. – Москва : Алетейа, 2001. – 524, [4] с. : ил. – Указ.: имен, предм., этнонимов и геогр. названий: с. 499-523. – Библиогр. в примеч.: с. 375-416. – (Традиция, религия, культура). – ISBN 5-89321-086-7
450.
Нестелєєв М.А. На межі [Книга] : суїцидальний дискурс укр. модернізму / Максим Нестелєєв ; [наук. ред. Н.В. Зборовська]. – Київ : Академвидав, 2013. – 251, [5] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 231-251. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-050-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex