Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Главред [Журнал] : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
402.
Главред [Журнал] : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
403.
Главред [Журнал] : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
404.
Маринелли К. Гостья из его снов [Книга] = His pregnant mistress : роман / Кэрол Маринелли ; пер. с англ. Л. Ронис. – Москва : Радуга, 2006. – 160 с. – (Любовный роман). – ISBN 5-05-006357-4
405.
Государство и право [Журнал] / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
406.
Государство и право [Журнал] / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
407.
Крылова И.П. Грамматика современного английского языка [Книга] : учебник для студентов институтов и факультетов иностранных языков / И.П. Крылова, Е.М. Гордон. – 11-е изд. – Москва : Книжный дом " Университет ", 2005. – 448 с. – ISBN 5-98227-068-7
408.
Івасів Б.С. Гроші та кредит [Книга] : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Б.С. Івасів ; Національний банк України ; МОНУ ; Тернопільський нац. економічний ун-т. – Вид. 3-тє, змінене й доп. – Київ ;Тернопіль : Кондор ; Карт-бланш, 2008. – 528 с. – ISBN 966-7952-37-1
Підручник підготовлено відповідно до типової навчальної дисципліни "Гроші та кредит". Значна увага приділяється аналізу практики грошового облігу та операцій установ кредитної системи
409.
Губернии Российской империи [Книга]. – Москва : Белый город, 2005. – 240 с. : илл. – ISBN 5-7793-0891-8
410.
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії [Журнал] : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
411.
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії [Журнал] : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
412.
Завітневич Н.Г. Гуманітарний чинник в українсько-польських міждержавних відносинах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Завітневич Н.Г.; КНУТШ. Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009
413.
Шарп Э. Двое влюбленных и... собака [Книга] = A tail of love : роман / Элис Шарп ; пер. с англ. В. Глебова. – Москва : Радуга, 2006. – 144 с. – (Любовный роман). – ISBN 5-05-006526-7
414.
Рибалочка А.В. Дворівневі способи запису інформації для бістабільних холестеричних рідкокристалічних дисплеїв [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.20 - оптоелектронні системи / Рибалочка А.В. ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лошкарєва НАНУ. – Київ, 2009
415.
Лебедев В.К. Деловая поездка в Россию [Книга] : учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся / В.К. Лебедев, Е.Н. Петухова. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2002. – 120 с. – ISBN 5-86547-273-9
416.
Демографія та соціальна економіка [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2004-
417.
Держава і право [Журнал] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
418.
Держава та регіони. Економіка та підприємництво [Журнал] : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2009
419.
Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері [Книга] = State purpose oriented programs and regulation of programming process in the budget sphere / В.М. Геєць, В.П. Александрова, О.І. Амоша, В.В. Близнюк, В.М. Дегтярьова та ін. ; НАНУ ; Ін-т економіки та прогнозування ; [ за ред. В.М. Гейця ]. – Київ : Наукова думка, 2008. – 384 с. – Проект "Наукова книга" ; Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 978-966-00-0749-9
420.
Дзвін [Журнал] : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
421.
Дзеркало душі народної [Книга] = Mirror of the national soul : спогади та враження відвідувачів виставки про Голодомор 1932 - 1933 років в Україні "Розсекречена пам"ять" / Служба безпеки України ; Галузевий державний архів ; [ упорядник В. Даниленко ; ред. кол. : С. Богунов, В. Даниленко, О. Іщук та ін. ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 767 с. : іл. – ISBN 978-966-518-493-5
422.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
423.
Негрійко А.М. Динаміка атомів і молекул в когерентних лазерних полях [Книга] / А.М. Негрійко, В.І. Романенко, Л.П. Яценко ; НАНУ ; Ін-т фізики. – Київ : Наукова думка, 2008. – 240с. – Проект "Наукова книга". – ISBN 978-966-00-0830-9
424.
Зосимов А.М. Дисертаційні помилки [Книга] : [монографія] / А.М. Зосимов, В.П. Голік. – 3-те вид., доп. і виправл. – Харків : ІНЖЕК, 2005. – 216 с. – ISBN 966-392-000-9
Книга призначена для дисертантів, керівників і консультантів дисертаційних робіт, рецензентів, опонентів та експертів ВАКу.
425.
Можаровський А.Г. Дискретні стабілізатори напруги змінного струму з двотрансформаторними виконавчими структурами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.09.12 - напівпровідникові перетворювачі електроенергії / Можаровський А.Г.; Мажаровський А.Г.; НАНУ. Ін-т електродинаміки. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex