Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Економски развоj [Журнал] = Economic development : Списание на Економскиот институт - Скопjе. – Скопjе : Економски институт, 1999-. – ISSN 1409-7893
452.
Економски развоj [Журнал] = Economic development : Списание на Економскиот институт - Скопjе. – Скопjе : Економски институт, 1999-. – ISSN 1409-7893
453.
Економски развоj [Журнал] = Economic development : Списание на Економскиот институт - Скопjе. – Скопjе : Економски институт, 1999-. – ISSN 1409-7893
454.
Грехов А.М. Електронний бізнес (Е-комерція) [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.М. Грехов ; Національний авіаційний ун-т; Ін-т післядипломного навчання ; Бізнес-школа НАУ. – Київ : Кондор, 2008. – 302с. – ISBN 978-966-351-078-1
455.
Супруновська Н.І. Енергетичні процеси в колах заряду і розряду конденсаторів електроімпульсних установок [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.09.05 - теоретична електротехніка / Супруновська Н.І. ; НАНУ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2009
456.
Енциклопедія Сучасної України [Книга]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
457.
Етика [Книга] : навчальний посібник / В.О. Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасевська, М.Б. Ценко, В.Ф. та ін. Ярова; В.О. Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасевська, М.Б. Ценко, В.Ф. Ярова та ін. ; МОНУ ; за ред. В.О. Лозового. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 224 с. – ISBN 966-667-141-7
458.
Левінас Е. Етика і безконечність [Книга] = Ethigue et infini. Dialogues avec Philippe Nemo : діалоги з Філіппом Немо / Емануель Левінас ; [ переклад з французької О. Білого ; відп. ред. С. Стерденко ]. – Київ : Port-Royal, 2001. – 140с. – ISBN 966-7068-06-4
459.
Юрій М.Ф. Етнологія [Книга] : навчальний посібник / Юрій М.Ф. – Київ : Дакор, 2006. – 360 с. – ISBN 966-8379-12-8
460.
Євробюлетень [Журнал] : інформаційне видання Представництва Європейської Комісії в Україні / Представництво Європейської Комісії в Україні. – Київ, 2000-
461.
Шаповалова О.І. Європейська політика Франції за президентства Жака Ширака [Автореферат] : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Шаповалова О.І. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009
462.
Женский журнал Здоровье [Журнал] / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
463.
Женский журнал Здоровье [Журнал] / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
464.
Алеников В.М. Жизнь замечательных людей, или Приключения Петрова и Васечкина [Книга] / Владимир Алеников. – Москва : Эгмонт Россия Лтд., 2007. – 176 с. – (Школа прикола). – ISBN 978-5-9539-1582-3
465.
Іщук О.С. Життя та доля Уляни Крюченко [Книга] / Олександр Іщук. – Київ, 2008. – 50 с.
466.
Жінка [Журнал] : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
467.
Жінка [Журнал] : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
468.
Жінка [Журнал] : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
469.
Журналіст України [Журнал] / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
470.
Ширченко Я.І. Журналістська етика: проблеми і концепції (світовий та вітчизняний досвід) [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.01-Теорія та історія соціальних комунікацій / Ширченко Я.І. ; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
471.
Карась М.А. Журналістський фах [Книга] : організація творчо-виробничого процесу : навчальний посібник / Карась М.А. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2007. – 100 с.
472.
Дойль А.К. Забытые расследования [Книга] : рассказы и повести / Дойл А.К. – Харьков ; Белгород : Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2008. – 384 с. – ISBN 978-966-343-865-8
473.
Короткова О.Н. Загадай желание [Книга] : пособие по развитию речи для изучающих русский язык как иностранный / О.Н. Короткова, И.В. Одинцова. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2006. – 224 с. – ISBN 5-86547-153-8
474.
Кельман М.С. Загальна теорія держави і права [Книга] : підручник для вищих навчальних закладів / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин. – Київ : Кондор, 2008. – 477с. – (Юридична книга). – ISBN 966-7982-99-8
475.
Самохвалов В.П. Загальнотеоретичні проблеми влади в Україні [Книга] / Самохвалов В.П., Іванець О.М. – Київ, 2008. – 56 с. – ISBN 978-966-8257-51-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex