Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Кельман М.С. Загальна теорія держави і права [Книга] : підручник для вищих навчальних закладів / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин. – Київ : Кондор, 2008. – 477с. – (Юридична книга). – ISBN 966-7982-99-8
477.
Самохвалов В.П. Загальнотеоретичні проблеми влади в Україні [Книга] / Самохвалов В.П., Іванець О.М. – Київ, 2008. – 56 с. – ISBN 978-966-8257-51-3
478.
Закон и жизнь [Журнал] : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
479.
Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи [Книга] : тематична добірка у 2-х частинах. – 3-тє вид., доп. – Київ : Книжкова палата України. – ISBN 978-966-647-095-2
480.
Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи [Книга] : тематична добірка у 2-х частинах. – 3-тє вид., доп. – Київ : Книжкова палата України. – ISBN 978-966-647-096-9
481.
Боровков А. Заметки о русском авангарде [Книга] : книги, открытки, графика / Анатолий Боровков. – Москва : Любимая книга, 2007. – 208 с. : илл. – ISBN 978-5-903228-09-6
482.
Вилков В.Ю. Западная нациология 20 столетия [Книга] : концептуальные портреты / Вилков В.Ю. ; Отто Бауэр, Освальд Шпенглер, Фридрих Мейнеке, Ганс Кон, Курт Хюбнер, Отто Данн, Юрген Хабермас, Энтони Смит. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 424с. – ISBN 978-966-1516-02-0
483.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
484.
Плотніков В.В. Застосування електроімпульсного впливу для поліпшення якісно-кількісних показників магнітної сепарації [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.15.08-Збагачення корисних копалин / Плотніков В.В.; М-во освіти і науки України ; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг, 2008
485.
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства [Журнал]. – Київ : Рада, 2003-
486.
Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету. Екологія. Біологічні науки [Журнал]. – Полтава
  Вип. 5 (63). – 2008. – резюме рос., англ. мовами
487.
Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка [Журнал]. – Полтава
488.
Збірник нормативно-правових актів щодо взаємного визнання документів про освіту, наукові ступені та вчені звання [Книга] / МОНУ ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; [ уклад. : В.Д. Шинкарук, Р.В. Бойко, К.М. Левківський, З.І. Логвін, Н.Л. Губерська ; за заг. ред. І.О. Вакарчука ]. – Київ : Знання, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-346-432-9
489.
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР [Журнал] / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
490.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
491.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
492.
Звезда [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
493.
Крикун Ю.С. Звичаєве право українців у наукових дослідженнях 1920-х - на початку 1930-х років [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд.істор. наук 07.00.05-Етнологія / Крикун Ю.С.КНУТШ. – Київ, 2009
494.
Здоровье [Журнал] : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
495.
Вильмонт Е.Н. Зеленые холмы Калифорнии [Книга] : грустная история / Екатерина Вильмонт. – Москва : Олимп, 2007. – 176c. – (My Best). – ISBN 5-7390-2031-X
496.
Земельне право України : теорія і практика [Журнал] : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
497.
Земельне право України : теорія і практика [Журнал] : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
498.
Землевпорядний вісник [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
499.
Землевпорядний вісник [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
500.
Баско Н.В. Знакомимся с русскими традициями и жизнью россиян [Книга] : учеб. пособие по культурологии, развитию речи и чтению для изучающих русский язык как иностранный / Н.В. Баско. – Москва : Русский язык [и др.], 2007. – 232 с. – ISBN 978-5-88337-095-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex