Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Київ: роки, події, люди... [Журнал] : календар знаменних дат і подій / Київська міська організація Укр. тов-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ
327.
Шевчук О.В. Китай між США та Росією: геостратегічні відносини [Книга] : монографія / О.В. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. держ. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв : Іліон, 2008. – 447, [1] с. – Бібліогр.: с. 399-447. – ISBN 978-966-2056-71-8
328.
Клио [Журнал] : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
329.
Єні О.В. Клопотання у кримінальному процесі України: законодавче регулювання [Книга] : монографія / О.В. Єні ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Алерта, 2012. – 202, [1] с. – Бібліогр.: с. 181-202 та в підрядк. прим. – (Бібліотека прокурора). – ISBN 978-617-566-129-1
330.
Книги Российской Федерации [Журнал] : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
331.
Фурман А.В. Комплексна методика виявлення якості та ефективності навчальної літератури [Книга] : технологія, процедури та досвід застосування / [Фурман А.В., Гірняк Г.С., Гірняк А.Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – 73, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн.
332.
Петрук Р.В. Комплексний метод переробки фосфорвмісних пестицидів до екологічно безпечних продуктів та рекультивації забруднених грунтів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Петрук Роман Васильович ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ, 2013
333.
Вербовий Р.М. Композиційно-графічна модель українського молодіжного журналу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Вербовий Руслан Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
334.
Вербовий Р.М. Композиційно-графічна модель українського молодіжного журналу [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Вербовий Руслан Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
335.
Ма Яньфей Конотативно марковані словосполучення в українських газетних текстах початку XXI ст.: семантика та прагматика [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ма Яньфей; Мя Яньфей ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
336.
Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні [Книга] : монографія / А.Ю. Олійник. – Київ : Алерта ; КНТ ; Центр навчальної літератури, 2008. – 470, [1] с. – Бібліогр.: с. 394-470. – ISBN 978-966-8533-63-1
337.
Платонова А.В. Контентне наповнення та аудиторні характеристики рекламних матеріалів кримських газет [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Платонова Айше Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
338.
Малько А.О. Контроль концентрації поверхнево-активних речовин у рідинних середовищах за динамічним поверхневим натягом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Малько Анастасія Олександрівна ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013
339.
Ведміцький Ю.Г. Контроль моменту інерції електротехнічних комплексів та систем на основі удосконаленої теорії електродинамічних аналогій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Ведміцький Юрій Григорович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013
340.
Космач О.П. Контроль та діагностика вузлів тертя з композиційних матеріалів методом акустичної емісії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Космач Олександр Павлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013
341.
Важна К.А. Концепція кримінальної відповідальності держави [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Важна Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012
342.
Координационная химия [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
343.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
344.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
345.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
346.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины: спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
347.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
348.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
349.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
350.
Кризи життєвого простору особистості, сім"ї та соціальних інституцій [Книга] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції (з міжнар. участю), 15-17 лют. 2013 р. / [Атаманчук Н.М. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка [та ін.]. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2013. – 250, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 248-250. – Бібліогр. наприкінці ст.
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,