Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Известия Российской академии наук. Химическая [Журнал] / РАН,Отделение химии и наук о материалах РАН, Ин-т орг. химии им. Н.Д. Зелинского РАН. – Москва
  № 11. – 2012
277.
Известия Российской академии наук. Химическая [Журнал] / РАН,Отделение химии и наук о материалах РАН, Ин-т орг. химии им. Н.Д. Зелинского РАН. – Москва
  № 10. – 2012
278.
Иностранная литература [Журнал] : литературно-художественный журнал. – Москва, 1891-. – ISSN 0130-6545
279.
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7059
280.
Информатика и образование [Журнал] : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 1986-. – ISSN 0234-0453
281.
Искусство кино [Журнал] / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 1931-. – ISSN 0130-6405
282.
Искусство кино [Журнал] / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 1931-. – ISSN 0130-6405
283.
Михайленко В.М. І в радості, і в горі... [Книга] : оповідання, образки / Валентина Михайленко. – Мена : Домінант, 2012. – 94, [2] с. – ISBN 978-966-2610-27-7
284.
Галів У.Б. Ідеографічний словник поетів-шістдесятників: семантика, когніція, мотивація [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Галів Уляна Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013
285.
Галів У.Б. Ідеографічний словник поетів-шістдесятників: семантика, когніція, мотивація [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Галів Уляна Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013
286.
Сливка Т.О. Ієрархічне та мережеве структурування корпоративної власності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Сливка Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
287.
Тимченко М.Д. Імунологічні аспекти моделювання хронічного катарального риніту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Тимченко Марина Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
288.
Тимченко М.Д. Імунологічні аспекти моделювання хронічного катарального риніту [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Тимченко Марина Дмитрівна ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2013
289.
Головатюк В.М. Інвестиційна привабливість інноваційної сфери економіки України [Книга] / В.М. Головатюк ; [за наук. ред. В.П. Соловйова] ; Нац. акад. наук України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Фенікс, 2012. – 361, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 305-332. – ISBN 978-966-136-047-0
290.
Сенько В.В. Інституціоналізація громадянської освіти в сучасних демократичних суспільствах [Автореферат] : автореф дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Сенько Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
291.
Сенько В.В. Інституціоналізація громадянської освіти в сучасних демократичних суспільствах [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Сенько Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
292.
Інтелектуальна власність в Україні [Журнал] : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
293.
Інтелектуальна власність в Україні [Журнал] : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
294.
Інформатика та математичні методи в моделюванні [Журнал] = Информатика и математические методы в моделировании=Informatics and mathematical methods in modelling : науковий журнал / Одеський національний політехнічний ун-т. – Одеса, 2011-. – ISSN 2223-5744
295.
Толбатов А.В. Інформаційна технологія аналізу динаміки процесів функціонування газотурбінної установки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Толбатов Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013
296.
Петров С.О. Інформаційна технологія аналізу процесу і синтезу адаптивної системи контролю знань [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Петров Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013
297.
Мельник Г.М. Інформаційна технологія аналізу та синтезу структурних текстур в автоматизованих системах опрацювання гістологічних зображень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мельник Григорій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013
298.
Зьора О.В. Інформаційна технологія класифікації техногенних проблемних ситуацій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Зьора Олена Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013
299.
Удовик І.М. Інформаційна технологія обробки слабоконтрастних зображень на основі методу цифрової інтерферометрії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Удовик Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013
300.
Новіков Ю.Л. Інформаційна технологія створення дистанційних інтернет систем навчання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Новіков Юрій Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex