Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Гура К.А. Гравитационное и магнитное поля Молдавской ССР и прилегающих частей УССР и их геологическая интерпретация. [Дисертація] : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Гура К.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953
327.
Чалый А. Гравитация [Книга] / Алексей Чалый. – Вильнюс : [ Б. и. ]. – ISBN 978-9986-794-46-2
328.
Грані історії [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки Укр.; Донецький нац. ун-т; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка : ГДПІІМ
329.
Греки Одессы [Книга] : именной указатель по метрическим книгам Одесской Греческой Свято-Троицкой церкви / [авт. и сост.: Л.Г. Белоусова, А.В. Мартыненко, А.М. Паниван, М.Г. Батурина, А.Е. Бух ; отв. за вып. А.В. Мартыненко] ; Гос. архив Одесской обл. ; Одесский филиал Греческого Фонда Культуры. – Одесса : [Чорномор"я]. – (Труды Государственного архива Одесской области / ред. кол. серии: И.И. Ниточко, Л.Г. Белоусова и др. ; Т. 27). – ISBN 978-966-555-072-3
330.
Баштова Н. Григорій Костюк: літературознавець, критик, публіцист [Книга] / Надія Баштова ; НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Стилос, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-193-005-5
331.
Сушко І. Громадський моніторинг візової політики і практики країн ЄС в Україні. Аналітичний звіт [Книга] / Сушко І., Врадій О., Сушко О. ; Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України ; Громад. ініціатива "Європа без бар"єрів". – Київ, 2009. – 92 с. – За підримки Єввроп. програми Міжнар. фонду "Відродження". – ISBN 978-966-8875-49-6
332.
Трифонов Е.Д. Группово-теоретический метод в теории парамагнитного резонанса в F- центрах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Трифонов Е.Д. ; МВ и ССО СССР. Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1961
333.
Чапыгин А.П. Гулящие люди [Книга] / А.П. Чапыгин. – Л.
334.
Грицаєнко П.М. Гуманітарна освіта: сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз) [Автореферат] : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Грицаєнко П. М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
335.
Гуманітарний вісник [Журнал] : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр.; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Київ ; Горлівка : ГДПІІМ
336.
Две американски граматики на современиот македонски стандарден jазик од Хорас Г. Лант и Виктор А. Фридман [Книга] = Two American grammars of the contemporary Macedonian standard language written by Horace G. Lunt and Victor A. Friedman. – Скопjе, 2003. – 259, [ 4 ] с. : ил. – ISBN 9989-101-12-4
337.
Круцик Р.М. Дем"янів Лаз. Геноцид Галичини [Книга] : жертвам комуністичного терору 1939-1941 рр. на Прикарпатті присвячується / Роман Круцик. – Київ : Простір, 2009. – 352 с. – ISBN 978-966-2068-15-3
338.
Демографія та соціальна економіка [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2004-. – ISSN 2072-9480
339.
Голубець М. Дерево життя [Книга] / Михайло Голубець, Богдан Смоляк. – Львів : Камула, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-433-015-9
340.
Державна історична бібліотека України (1939-2009) [Книга] : бібліографічний покажчик / Мін-во культури і туризму України ; Держ. заклад "Державна іст. б-ка України" ; [ укладачі: В.П. Кисельова, Т.С. Кудласевич, О.В. Михайлова ; ред. С.І. Смілянець ; відп. за вип. А.В. Скорохватова ]. – Київ : Арістей, 2009. – 132 с. – ISBN 978-966-381-016-4
341.
Дем"янчук О. Державна політика і державне управління: політологічні аспекти [Книга] = Politics of public policy and public administration / Олександр Дем"янчук ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Фак-т соціальних наук і соціальних технологій, Кафедра політології. – Київ : Факт, 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-359-228-2
342.
Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети [Книга] : монографія / З.С. Варналій, В.Є. Воротін, В.С. Куйбіда, Е.М. Лібанова, Ю.В. [ та ін. ] Макогон; Варналій З.С. [ та ін. ] ; за ред. З.С. Варналія. – Київ : НІСД, 2007. – 768 с. – Національному інституту стратегічних досліджень 15 років. – ISBN 966-554-108-0
343.
Мотриченко В.М. Державне підприємство в системі ринкових відносин [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Мотриченко В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
344.
Кринична І.П. Державне управління процесами забезпечення радіаційної безпеки в Україні [Книга] : монографія / Ірина Кринична ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіон. ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ : Пороги, 2009. – 304с. – ISBN 978-611-518-018-9
345.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] / Фонд державного майна України. – Київ, 1992-
346.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] / Фонд державного майна України. – Київ, 1992-
347.
Шамрай В.В. Державно-правові погляди Миколи Міхновського [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Шамрай В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
348.
Джерела формування та історія утвердження предметної галузі української психолгії [Книга] : монографія / Бондар С.В. [ та ін. ] ; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 224с. – ISBN 978-966-644-131-0
349.
Динамика молекул в жидкостях [Книга] / Хабибуллаев П.К. [ и др. ] ; под ред. Ю.В. Гуляева. – Ташкент : Фан АН РУз, 2009. – 412 с. – ISBN 978-9943-09-894-7
350.
Прусов В.А. Динамічна метеорологія [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Прусов, С.І. Сніжко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 383 с. – ISBN 978-966-439-134-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex