Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Дипломатичний протокол та етикет [Брошура] : навчальна програма для студ. спеціальності "політологія" фіолософського факультету : денна форма навчання / укладач: Т.І. Шинкаренко ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин, Каф-ра міжнар. організацій і дипломат. служби, Філософський факультет. – Київ, 2009. – 16 с.
352.
Филатов И.С. Диэлектрические потери в керамике в сильных высокочастотных полях при высоких температурах [Автореферат] : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Филатов И.С.; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1961
353.
Діалектологічні студії. 7 [Книга] : Традиції і модерн / НАНУ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича ; [ відп. ред.: П. Гриценко, Н. Хобзей ; редкол.: Я. Ісаєвич, К. Герман, Л. Коць-Григорчук та ін. ]. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України, 2008. – 416 с. – ISBN 966-02-27707-8(вип.7); 966-02-2707-8(серія)
354.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
355.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
356.
Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти [Книга] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Севастополь.19-21 травня 2009 р. / МОНУ ; КНУ ім. Тараса Шевченка ; Севастопольський нац. технічний ун-т ; [ редкол. : А.П. Фалалеєв, В.А. Крамарь, О.Г. Кириленко та ін. ]. – Севастополь : СевНТУ, 2009. – 194с.
357.
Дні науки України в Республіці Македонія [Книга] : 22-23 жовтня 2002 року, м. Скоп"є. – Скоп"є : Македонська академія наук і мистецтв, 2003. – 78, 80 с., [ 4 арк. іл. ] : іл. – Книга-"переверт" в спіл. опр. з кн. македон. мовою: Денови на украинската наука во Республика Македониjа. – (Македонсько-українські наукові збори ; кн. 1). – ISBN 9989-101-22-1
358.
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара [Книга] = Oles Honcar Dnipropetrovsk national university / [ упорядники: М.В. Поляков, М.М., Дронь ; ред. кол.: М.В. Поляков, М.М. Дронь, О.О. Кочубей та ін. ]. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – 240с. – 90-річчю ДНУ присвячується. – ISBN 978-966-551-263-9
359.
Довідник нотаріуса [Журнал] : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
360.
Довкілля та здоров"я [Журнал] = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
361.
Колпаков В.К. Докази та доказування в адміністративному судочинстві [Книга] : монографія / В.К. Колпаков, В.В. Гордєєв. – Чернівці : Рута, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-423-062-6
362.
Доля родини репресованого вченого-гігієніста [Книга] : В.Я. Підгаєцький 1889-1937, В.В. Підгаєцький 1914-1991 / Ю.І. Кундієв, О.П. Яворовський, В.Д. Парій., І.М. Сахарчук. – Київ : Полісся, 2009. – 110 с. – ISBN 978-966-655-491-1
363.
Домашний ПК [Журнал] : все о компьютерах / ООО "Издательский Дом ITC". – Київ, 1999-
364.
Марчук В. Домашній музей академіка Володимира Грабовецького [Книга] : путівник-довідник / Василь Марчук. – Івано-Франківськ : [ Б. в. ], 2008. – 132с.
365.
Байрон Д.Г. Дон-Жуан [Книга] / Д.Г. Байрон. – Москва, 1947. – 571с.
366.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
367.
Дослідження корупції в судовій системі України: суди загальної юрисдикції [Книга] : порівняльний аналіз національних досліджень 2008-2009 рр. для Порогової програми Корпорації "Виклики тисячоліття" (МСС) : [ звіт за результатами соціологічних досліджень ]. – Київ : [ Б.в. ], 2008. – 78 с. – На тит. арк. зазнач.: Підготовлено для: Проекту " Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні "Гідна Україна"
368.
Дошкільне виховання [Журнал] : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
369.
Дошкільне виховання [Журнал] : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
370.
Дошкільне виховання [Журнал] : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
371.
Дошкільне виховання [Журнал] : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
372.
Дошкільне виховання [Журнал] : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
373.
Дошкільне виховання [Журнал] : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
374.
Толстой А.К. Драматическая трилогия [Книга] / А.К. Толстой. – Л., 1939. – 583с.
375.
Другі Конституційні читання [Книга] : збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів присвячена пам"яті академіка права Ю.М. Тодики / МОНУ ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Лабораторія законодавчих іниціатив ; [ за заг. ред. А.П. Гетьман ]. – Харків : Права людини, 2009. – 376 с. – ISBN 978-966-8919-68-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex