Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Віднянський С. Всесвітня історія. Новітня історія. 1939-2003 [Книга] : навчальний посібник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів / С. Віднянський. – Вид. 2-е, перер. – Київ : Дієз-продукт, 2003. – 208 с. – ISBN 966-7612-06-6
302.
Берг Л.С. Всесоюзное географическое общество за сто лет. 1845-1945 [Книга] / Л.С. Берг. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1946. – 264 с. : портр., илл. – Библиогр.: с.249-252. – (Научно-популярная серия / АН СССР)
303.
Рабець К.В. Всеукраїнські математичні турніри: методичні та практичні аспекти [Книга] : (з досвіду підготовки та проведення на Волині) : навчальний посібник / Рабець К.В., Курченко О.О., Калугіна І.М. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 144 с. – (Бібліотека Малої академії наук). – ISBN 978-611-517-018-0
304.
Гаргер Е.К. Вторичный подъем радиоактивного аэрозоля в приземном слое атмосферы [Книга] : монография / Е.К. Гаргер ; НАНУ, Ин-т проблем безопасности атомных электростанций. – Чорнобыль : [ Б. и.], 2008. – 192 с. – ISBN 978-966-02-4900-4
305.
Высшее образование в России [Журнал] : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 1992-. – ISSN 0869-3617
306.
Федевич К.К. Галицькі українці у Польщі 1920-1939 рр. [Книга] : (Інтеграція галицьких українців до Польської держави у 1920-1930-ті рр.) / К.К. Федевич ; пер. з рос. Тетяна Портнова. – Київ : Основа, 2009. – 280 с. – ISBN 978-966-699-464-9
307.
Сизоненко А. Гамбургский счет [Книга] / Александр Сизоненко. – Киев : АДЕФ-Украина, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-187-009-2
308.
Баш Я. Гарячі почуття [Книга] : Роман / Я. Баш. – Київ : Держлітвидав, 1947. – 375 с.
309.
Крюков П.С. ГДР в борьбе за создание единой, независимой, демократической, миролюбивой Германии (1949-1953 гг.) [Автореферат] : Автореф... канд. ист.наук: / Крюков П.С.; АОН при ЦК КПСС. Каф. междунар. отношений. – М., 1954
310.
Магеррамова Ф.С. Геологическое строение и нефтегазоносность отложений апшеронского яруса Фатьмаи-Зыхской антиклинальной зоны [Автореферат] : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Магеррамова Ф.С.; КВССО СМ АзССР, Аз.ГУ. – Баку, 1961
311.
Каниболоцкий П.М. Геология Криворожского железорудного бассейна. [Дисертація] : Дис... докт.наук: / Каниболоцкий П.М.; Ин-т геологических наук АН УССР. – К., 1944
312.
Геология угольных месторождений [Книга] : (Материалы 3 Всесоюзного совещания по твердым горючим ископаемым). – Москва : Наука
313.
Геолошки анали Балканскога полуострва [Журнал] = Annales geologiques de la peninsule Balkanique / Геолошки завод Универзитета у Београду. – Београд, 1888-. – ISSN 0359-0608
314.
Піксасов М.М. Геометричне моделювання еліптичних ділянок фазових портретів коливальних систем при визначенні їх областей стійкості [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Піксасов М.М. ; М-во аграр. політики України; Таврійський держ. агротехнолог. ун-т. – Мелітополь, 2009
315.
Геоморфологический анализ при геологических исследованиях в Прикаспийской впадине ( методы и результаты исследований) [Книга]. – Москва : Московский университет, 1968. – 189 с.
316.
Геополітичні трансформації в Євразії: погляди з Києва і Сеула [Книга] = Geopolitical transformations in Eurasia: views from Kyiv and Seoul / під ред. Г.М. Перепелиці та Посла Хо Сун Чьола ; Дипломатична акад. України при Мін. закордон. справ України. – Київ : ДЕМІД, 2009. – 400 с. – Текст парал. укр. та англ. мовами. – ISBN 966-7196-04-6
317.
Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії [Книга] : Всеукраїнська наукова конференція, 19-20 травня 2008 р. / Український інститут національної пам"яті ; Інститут історії України НАНУ ; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-355-021-3
318.
Корсак І. Гетьманич Орлик [Книга] : художньо-документальна повість / Іван Корсак. – 2-ге вид., доп. і переробл. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 124с. – (Пантеон). – ISBN 978-966-2115-41-3
319.
Свердл С.К. Гетьманський сад [Книга] / Сергій Свердл. – Вінниця : Едельвейс и К, 2008. – 96 с. – ISBN 978-966-2150-25-4
320.
Шаповал М. Гетьманщина і Директорія [Книга] : ( спогади ) / Микита Шаповал, упорядкув. Сава Зеркаль. – Нью Йорк : Українська громада ім.Микити Юхимовича Шаповала в Новім Йорку, 1958. – 126 с. – (Бібліотека "Українського громадського слова" ; ч. 8)
321.
Уист Р. Гидрология с основами гидрологии суши [Книга] / Р. Уист. – Москва : Мир
322.
Войтенко В.П. Гоголь. Геній та божевілля [Книга] / Володимир Войтенко, Олександр Войтенко. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-569-268-3
323.
Голодомор 1932-1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка [Книга] : матеріали міжнародної наукової конференції : Київ, 25-26 вересня 2008 року / Український ін-т національної пам"яті ; [ відп. ред. І.Р. Юхновський ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 448 с. – ISBN 978-966-518-530-7
324.
Рейда Р.М. "Готські" війни та античні держави Північного Надчорномор"я [Автореферат] : автореф. ... канд. істор. наук : 07.00.02 / Рейда Р. М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
325.
Гоцуляк Віктор Володимирович [Книга] : біобібліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наукова бібліотека ; [ за ред. О.З. Медалієвої, Л.І. Синявської ; авт. вступ. ст. В.М. Мельниченко ]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 72 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; Вип.9)
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex