Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Волощук О.Т. Інститут Президента у Франції, Росії та Україні : конституційні норми і політична практика [Книга] : монографія / Волощук О.Т. ; МОНУ ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2009. – 260 с. – ISBN 978-966-8658-51-8
327.
Інтелектуальна власність [Журнал] : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
328.
Гава Ю.В. Інтелектуальний капітал: сутність та зростання ролі в розвитку економіки [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Гава Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
329.
Інтелектуальні ігри на уроках української мови та літератури [Книга] : [ укладач О.О. Маленко ]. – Харків : Основа. – (Б-ка журнлу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 3(64)). – ISBN 978-611-00-0064-2
330.
Артамонова І.М. Інтернет-журналістика в Україні: еволюція, соціоінформаційний контекст, системні характеристики [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соц. комунвкацій: 27.00.01 / Артамонова І.М. ; Донец. нац. ун-т; Філологічний фак-т ; Каф-ра журналістики. – Київ, 2009
331.
Білик О.О. Інформаційна технологія моніторингу якості загальноосвітніх навчальних закладів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Білик О.О.; Черкаський державний університет. – Черкаси, 2009
332.
Бадьоріна Л.М. Інформаційна технологія природномовного контролю знань [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.13.06 - інформ. технол. / Бадьоріна Л.М. ; МОНУ ; Київський нац. ун-т буд-ва і арх. – Київ, 2009
333.
Ящолт А.Р. Інформаційна технологія проектування систем обробки даних спостережень якості вод [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.13.06. - інформ. технології / Ящолт А.Р.; Яшолт А.Р. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009
334.
Разіцький В.Й. Інформаційне забезпечення зовнішньополітичної діяльності США щодо країн Перської затоки (1945-1960 рр.) [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Разіцький В.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2009
335.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
336.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
337.
Берегуляк О.Р. Інформаційні технології обробки зображень на основі двопараметричної трикутної норми та нечіткої логіки [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Берегуляк О.Р.; Національний ут-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
338.
Борисова О.В. Історико-географічні етапи формування сільської поселенської мережі Поділля [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.13 / Борисова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
339.
Ляшенко І.В. Історико-філософський зміст філософсько-герменевтичного вчення В.Дільтея [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Ляшенко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
340.
Шекспір В. Історичні хроніки [Книга] : переклад з англ. / Вільям Шекспір ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; [ передмова та примітки Н.М. Торкут ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 512 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко). – ISBN 978-966-03-4372-6
341.
Пріцак О. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського [Книга] / Омелян Пріцак ; АН України ; Археографічна комісія ; Ін-т укр. археографії ; Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту. – Київ ; Кембрідж : Зовнішторгвидав, 1991. – 80 с.
342.
Історія держави і права України [Книга] : конспект лекцій для студентів спеціальності "Правознавство" : у 2-х частинах / МОНУ ; Сумський державний ун-т; [ укладач В.М. Власенко ]. – Суми : Сумський державний університет
343.
Історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара [Книга] / О.В. Бойко, А.Г. Болебрух, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко, М.Е. Кавун та ін. ; МОНУ ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; [ редкол. : М.В. Поляков, М.М.Дронь, М.П. Д"яченко та ін. ; наук. ред. С.І. Світленко]. – 4-те вид., перероб. і доп. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет, 2008. – 308 с. : іл. – ISBN 978-966-551-259-2
344.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
345.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
346.
Ющенко Історія української гривні [Книга] / Віктор Ющенко, Володимир Панченко ; Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 108 с., [ 12 ] с. іл.
347.
Казимир Малевич [Електронний ресурс] : Преображение. – Москва : Кордис & Медиа, 2005. – 1 CD. – Систем. требования : IBM PC: WINDOWS 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8 Mb, DVD-ROM, звуковая карта, мышь или DVD-проигрыватель с поддержкой MPEG4.-продолжительность 44 минуты.- Загл. с этикетки видеодиска. – (История русского живописного искусства ; из коллекции Русского музея)
Казимир Малевич - один из величайших художнико 20 в., новатор и реформатор, чьи художественные идеи стали достоянием художественной культуры нашего времени.
Автор знаменитого на весь мир "Черного квадрата", является одним из родоначальников авангарда, создателем нового метода в изобразительном искусстве - супрематизма.
Квадрат...Круг...Крест...Три геометрических элемента живописи Малевича, ее фундамент и алфавит. Малевич учил : истинного художника интересуют не конкретные предметы, а плоскость, цвет,фактура как таковые.
Фильм - попытка проникнуть в своеобразный мир художника, чьи творческие идеи разрушали привычные представления об изобразительном искусстве.
348.
Сабат Г. Казки Івана Франка: особливості поетики. "Коли ще звірі говорили" [Книга] : монографія / Галина Сабат. – Дрогобич : Коло, 2006. – 362 с. – ISBN 966-7996-57-3
349.
Как рождается книга [Електронний ресурс] : хочешь узнать о том. – Москва : Агасфер : Пушкинская библиотека. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, DirectX 8.0a, процессор1,2 ГГц, 128 Mб ОЗУ, объем видеопамяти 32 Мб, совместимая с DirectX, привод CD-ROM 8х с возможностью чтения дисков емкостью 700 Мб, звук. карта, .-Загл. с этикетки видеодиска
350.
Как смотреть картину [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2003. – 1 VIDEO CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Русский музей - детям)
Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время.
Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на Video-CDили DVD-проигрывателе
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,