Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Стефаник В.С. Камінний хрест [Книга] : новели / Василь Стефаник. – Харків : Фоліо, 2008. – 256 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4344-3
352.
Кампус [Журнал] : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
353.
Капрійські сюжети [Книга] : "італійська" проза Михайла Коцюбинського та Володимира Винниченка. – Київ : Факт, 2003. – 496 с. – (Літературний проект " Текст + контекст " ; знакові літературні доробки та навколо них). – ISBN 966-664-083-Х
354.
Филиповски Г. Карактеристики на климатско-вегетациско-почвените зони (региони) во Република Македониjа [Книга] = The characteristics of the climate-vegetation-soil zones (regions) in the Republic of Macedonia / Г. Филиповски, Р. Ризовски, П. Ристевски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 1996. – 178 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 9989-649-19-7
355.
Карл Брюллов [Електронний ресурс] : [електронний ресурс]. – Москва : Unit Art Studio, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium II 233 MHz, 64 Mb RAM, SVGA 4 Mb, CD-ROM 12x, Direct X 7.0 или выше.-Русск., англ.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Галерея изобразительного искусства)
Карл Брюллов - русский художник, профессор Академии художеств, непревзойденный портретист, восхищавшийся красотой натуры, свободным проявлением чувств человека. 130 репродукций самых значительных произведений художника представлены в мультимедийном художественном альбоме, в том числе творение - эпопея "Последний день Помпеи".
356.
Карл Брюллов [Електронний ресурс] : [електронний ресурс]. – Москва : Кордис & Медиа, 2005. – 1 CD. – Систем. требования : IBM PC: WINDOWS 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8 Mb, DVD-ROM, звуковая карта, мышь или DVD-проигрыватель с поддержкой MPEG4. - Продолжительность 27 мин.- Загл. с этикетки видеодиска. – (История русского живописного искусства ; из коллекции Русского музея)
"Великий Карл"...Автор грандиозного полотна "Последний день Помпеи", лучшего живописного произведения 19 в....Единственный художник русского классицизма , обретший славу в Европе еще при жизни, а по смерти и мировую известность...
Этот фильм посвящен Карлу Брюлову - великому русскому живописцу, акварелисту и рисовальщику. Он отличался необыкновенной широтой творческого дарования. Его полотна определяет узнаваемая манера письма: широкие смелые мазки, полные энергии и темперамента художника.
Наряду с известными картинами итальянского периода и знаменитыми портретами -картинами представлены также портретные эскизы, акварели и рисунки.
357.
Палагнюк Ч. Карлик [Книга] : роман / Чак Палагнюк ; пер. з англ. В. Горбатько. – Харків : Фоліо, 2009. – 352 с. – ISBN 978-966-03-4743-4
358.
Гольбах П.А. Карманное богословие [Книга] / П.А. Гольбах. – Москва, 1937. – 272с.
359.
[Квіти благочестя [Книга]. – Афіни : Ерміс, 1978. – [92] , 69 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 36])
360.
Чех А. Киня [Книга] : повість / Артем Чех. – Київ : Факт, 2007. – 216 с. – (Поза фокусом ; Насправді все інакше...). – ISBN 978-966-359-187-2
361.
Каніщенко Н.Г. Кластеризація як чинник конкурентоспроможності національної економіки [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Каніщенко Н.Г.; КНУТШ. – Київ, 2009
362.
Строган А.Ю. Клопотання як самостійний інститут кримінально-процесуального права : заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві [Книга] : монографія / А.Ю. Строган. – Київ : Істина, 2009. – 456 с. – ISBN 978-966-8909-36-8
363.
Забужко О. Книга буття. Глава четверта [Книга] : повісті / Оксана Забужко. – Київ : Факт, 2008. – 164с. – (Поза фокусом ; Насправді все інакше...). – ISBN 978-966-359-273-2
364.
Книги Российской Федерации [Журнал] : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
365.
Соколян М. Ковдра сновиди [Книга] : виправдання безладу : повість / Марина Соколян. – Київ : Факт, 2005. – 236 с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 966-359-061-0
366.
Дзира І.Я. Козацьке літописання 30-х-80-х рр. 18 ст. : джерелознавчий та історіографічний аспекти [Книга] / Іван Дзира ; НАНУ ; Ін-т історії України. – Київ, 2006. – 567 с. – ISBN 966-02-3793-6
367.
Сняданко Н.В. Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки [Книга] / Наталка Сняданко. – Харків : Фоліо, 2008. – 288 с. – (Графіті). – ISBN 978-966-03-4380-1
368.
Гольдоні К. Комедії [Книга] = Commedie / Карло Гольдоні ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; пер. з італ. І. Стешенко ; передмова Чезаре Де Мікеліса. – Харків : Фоліо, 2008. – 354 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4165-4
У виданні представлено чотири найвідоміші п"єси "Слуга двом панам", "Господиня заїзду", "Колотнеча в Кйоджі" і "Кумедна пригода", що й дотепер не втратили своєї актуальності
369.
Гольдоні К. Комедії [Книга] = Commedie / Карло Гольдоні ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; пер. з італ. І. Стешенко ; передмова Чезаре Де Мікеліса. – Київ : 1960, 2008. – 332 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4165-4
У виданні представлено чотири найвідоміші п"єси "Слуга двом панам", "Господиня заїзду", "Колотнеча в Кйоджі" і "Кумедна пригода", що й дотепер не втратили своєї актуальності
370.
Шекспір В. Комедії і трагікомедії [Книга] : переклад з англ. / Вільям Шекспір ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; [ передмова й примітки О. Алексеєнко, Н. Жлуктенко ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 527 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко та ін.). – ISBN 978-966-03-4367-2
Пер. с англ. До збірки увійшли п"ять п"єс: "Сон літньої ночі", "Дванадцята ніч, або Як собі хочете", "Кінець діло хвалить", "Троїл і Крессіда", "Буря"
371.
Соловйова М.В. Комерціалізація бібліотечно-інформаційної діяльності в умовах ринкової економіки України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. наук з соціальних комунікацій. Спец. 27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Соловйова М.В.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2009
372.
Григор"єва Л.В. Комп"ютерні технології в моделюванні динаміки вільних магнітів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 01.05.02 - математ. модел. та обчисл. методи / Григор"єва Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
373.
Константин Коровин [Електронний ресурс] : Воспоминания. – Москва : Кордис & Медиа, 2005. – 1 CD. – Систем. требования : IBM PC: WINDOWS 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8 Mb, DVD-ROM, звуковая карта, мышь или DVD-проигрыватель с поддержкой MPEG4. - Продолжительность 52 мин. - Загл. с этикетки видеодиска. – (История русского живописного искусства ; из коллекции Русского музея)
374.
Глоба Л.С. Концептуальное проектирование информационно-аналитических систем для сложных административных структур стратегического уровня управления [Книга] / Л.С. Глоба, Л.К. Голышев, М.Ю. Терновой ; МОНУ ; Национальный технический ун-т Украины "Киевский политехнический институт". – Киев : ГП Информационно-аналитическое агенство, 2008. – 340с. – ISBN 978-966-2142-55-6
375.
Гаврош О. Коньяк з дощем [Книга] : [ збірка поезій ] / Олександр Гаврош. – Київ : Факт, 2009. – 164 с. – (Зона Овідій). – ISBN 978-966-359-240-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex