Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
География в XXI веке: проблемы и перспективы развития [Книга] : материалы международной научно-практической конференции, 17-18 апреля 2008 года / Мин-во. образован. Республики Беларусь, Учрежд. образован. "Брестский гос. ун-т им. А.С. Пушкина" ; [ред. кол.: К.К. Красовский (гл. ред.), Е.П. Климец, Ю.Ф. Рой и др.]. – Брест : БрГУ им. А.С. Пушкина, 2008. – 249 с. – ISBN 978-985-473-313-5
327.
Географічні проблеми розвитку продуктивних сил України [Книга] : IV Всеукраїнська наукова конференція "Географічні проблеми розвитку продуктивних сил України", 16-17 травня 2007 року, Київ / Географічні проблеми розвитку продуктивних сил України. Всеукраїнська наукова конференція; КНУТШ ; Географічний ф-т [та ін.] ; [гол. ред.: Олійник Я.Б.]. – Київ : Обрії, 2007. – 175 с.
328.
Онищук В.І. Геофізичні дослідження верхньої частини розрізу при вивченні техногенного забруднення довкілля [Дисертація] : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Онищук В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
329.
Чертко Н.К. Геохимия [Книга] : учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. по геол. спец. / Н.К. Чертко. – Минск : БГУ, 2009. – 183 с. – ISBN 978-985-518-031-0
330.
Егорин А. Героика и печаль Брянского леса (1941-1943 гг.) [Книга] : документальная повесть : к 65-летию победы в Великой Отечественной войне / Анатолий Егорин ; РАН, Ин-т востоковедения при содействии комис. при Президенте Рос. Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. – Москва : [Ин-т востоковедения РАН], 2010. – 460 с. – ISBN 978-5-89282-417-0
331.
Остроух В.І. ГІС, бази даних та цифрова картографія [Брошура] : (навчально-методичний посібник для студ.-картографів) / В.І. Остроух, Н.О. Полякова ; КНУТШ. – Київ : КиївЦНТЕІ, 2009. – 44с.
332.
Главред [Журнал] : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
333.
Главред [Журнал] : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
334.
Главред [Журнал] : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
335.
Главред [Журнал] : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
336.
Главред [Журнал] : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
337.
Главред [Журнал] : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
338.
Главред [Журнал] : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
339.
Главред [Журнал] : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
340.
Косодій Р.П. Глобальне середовище та фінансово-економічна нестабільність [Книга] / Роман Косодій, Євген Мішенін, Анна Бондаренко. – Суми : МакДен, 2010. – 252 с. – ISBN 978-966-2305-03-6
341.
Горючі корисні копалини України [Книга] : підручник для геол. та гірничних спец. вищ. навч. закл. / Михайлов В.А. [та ін.] ; КНУТШ ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Київ : КНТ, 2010. – 376 с. – ISBN 978-966-373-569-6
342.
Государство и право [Журнал] / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
343.
Государство и право [Журнал] / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
344.
Гель І. Грані культури [Книга] / Іван Гель (Степан Говерля). – Львів, 1993. – 216 с. – ISBN 5-86-700-016-5
345.
Гріш і математика [Журнал] : математико-економіко-соціологічний журнал. – Львів ; Луцьк. – ISBN 966-8460-14-6
346.
Гріш і математика [Журнал] : математико-економіко-соціологічний вісник. – Львів ; Луцьк. – ISBN 966-8460-14-6
347.
Гріш і математика [Журнал] : математико-економіко-соціологічний вісник. – Львів ; Луцьк. – ISBN 966-8460-14-6
348.
Гріш і математика [Журнал] : математико-економіко-соціологічний вісник. – Львів ; Луцьк. – ISBN 966-8460-14-6
349.
Лациба М.В. Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади: крок за кроком [Книга] / Лациба М., Хмара О., Орловський О. ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – Київ : Україна, 2010. – 96 с. – ISBN 976-966-2157-30-7
350.
Громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів [Брошура] : зб. нормат.-метод. матеріалів / Одес. сусп. ін-т соц. технол., Всеукр. гром. орг. "Асоц. сприяння самоорганізації населення" ; [під ред. В. Брудного, А. Крупника, О. Орловського]. – Одеса : Хоббіт Плюс, 2009. – 84 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex