Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Грошово-кредитні засоби регулювання економіки [Книга] : монографія / за заг. ред. Л.В. Кривенко. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 210 с. – ISBN 978-966-8958-57-1
352.
Гуманітарні науки [Журнал] : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
353.
Кучмінська Х.Й. Двовимірні неперервні дроби [Книга] = Two-dimensional continued fractions / Х.Й. Кучмінська ; НАНУ, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ. – Львів, 2010. – 218 с. – ISBN 978-966-02-5621-7
354.
Декабристи в Україні: дослідження й матеріали [Книга] / Ін-т історії України НАНУ ; КНУТШ ; [упоряд. : Казьмирчук Г.Д., Латиш Ю.В. ; редкол. : В.А. Смолій (гол. проекту) та ін.]. – Київ : СПД Цимбаленко Є.С. – ISBN 978-966-96992-4-4
355.
Крупник А. Делегирование полномочий органам самоорганизации населения [Брошура] : сб. нормат. материалов и метод. рек. / Андрей Крупник, Алексей Орловский ; Одес. гор. общ. орг. "Лицом к лицу", Одес. общ. ин-т соц. технол. – Одесса : Хоббит Плюс, 2005. – 60 с.
356.
Свєнчіцкі М. Демографічні та фінансові передумови пенсійної реформи в Україні: прогноз - 2050 [Книга] / [Свєнчіцкі М., Ткаченко Л., Чапко І.]. – Київ : [Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки], 2010. – 72 с.
357.
Семчик О.О. Держава і фінанси: правовий зв"язок [Книга] : монографія / О.О. Семчик ; НАНУ; Ін-тут держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2010. – 204 с. – ISBN 978-966-8602-82-5
358.
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського (1999-2009) [Книга] : бібліографічний покажчик видань бібіліотеки та літератури про її діяльність / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Букшина Т.Ф., Самчук Л.І., Печенежська О.А. ; наук. ред. Рогова П.І., Букшина Т.Ф.]. – Київ, 2010. – 208 с.
359.
Шиян О.І. Державна освітня політика з питань здорового способу життя молоді [Книга] / Олена Шиян. – Львів, 2010. – 296 с. – ISBN 978-966-2328-00-4
360.
Державне регулювання торгівлі в ринкових умовах [Книга] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24-26 жовтня 2001 року). – Київ : [Б.в.], 2001. – 476 с. – ISBN 966-7376-97-4
361.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] / Фонд державного майна України. – Київ, 1992-
362.
Державний Центр Української Народної Республіки в екзилі [Книга] = Ukrainian national republic covernment in exile : статті і матеріяли. – Філядельфія ; Київ ; Вашінгтон : Фунд. ім. С. Петлюри в США ; Веселка ; Фунд. Родини Фещенко-Чопівських, 1993. – 494 с. – Цей зб. присвячений пам"яті борців за волю України і будівничим україн. незалежної держ. – ISBN 5-301-01684-9
363.
Червак Б. Державницький чин Миколи Сціборського [Брошура] / Богдан Червак. – Київ : Фундація ім. О. Ольжича, 1996. – 48 с.
364.
Шлезингер М.И. Десять лекций по статистическому и структурному распознаванию [Книга] / М. Шлезингер, В. Главач. – Киев : Наукова думка, 2004. – 537 с. – ISBN 966-00-0341-2
365.
Мазур І. Детінізація економіки України: теорія і практика [Книга] : монографія / І. Мазур ; КНУТШ. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2006. – 239 с. – ISBN 966-594-831-8
366.
Джерела особового походження [Брошура] : програма та навч.-метод. матеріали з курсу для магістрів іст. ф-ту за спеціальністю "Архівознавство" / КНУТШ, Іст. ф-т, Каф. укр. іст. та етнополіт. ; [уклад. М.Г. Казьмирчук]. – Київ, 2010. – 59 с.
367.
Григоренко О.Г. Джон Кейдж і музична культура США ХХ століття [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Григоренко О.Г. ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2010
368.
Дзвін [Журнал] : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
369.
Дзвін [Журнал] : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
370.
Диво - не пиво, а Слово [Книга] : триста прислів"їв і приказок / записав Станіслав Зінчук від Галини Романюк-Люльки. – Київ : Щек, 2009. – 32 с. – ISBN 978-966-2031-12-5
371.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
372.
Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет [Книга] : підручник / О.П. Сагайдак. – Київ : Знання, 2010. – 398 с. – (Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка - 20 років). – ISBN 978-966-346-680-4
373.
Решетник Г.В. Діагностика вірусних інфекцій пшениці за дії абіотичних чинників [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Решетник Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
374.
Тіллі Р. Ділове листування [Книга] = Correspondence / Роберт Тіллі. – Київ : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for Business English). – ISBN 978-966-346-766-5
375.
Шевчук С.В. Ділове мовлення [Книга] : модульний курс : підручник / С.В. Шевчук. – 4-тє вид., випр. та доп. – Київ : Арій, 2009. – 448 с. – ISBN 978-966-498-077-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex