Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Іваничук Р. Бо війна - війною... Через перевал [Книга] : романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2008. – 447 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4124-1
П"ятнадцятирічну українську дівчину Настасю Лісовську захопив у полон турецький військовий загін. Запаливши серце могутнього султана вогнем любві, вона незабаром стає його законною дружиною, володаркою Сходу, відомою світу на ім"я Роксолана
277.
Соболєв В.В. Боротьба військової юстиції Російської імперії проти суспільно-політичних рухів та кримінальних злочинів на початку 20 століття (на матеріалах Київського військово-окружного суду) [Дисертація] : дис. ...канд. істор. наук: 07.00.01 / Соболєв В.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
278.
Эрн В. Борьба за Логос. Г. Сковорода. Жизнь и учение [Книга] / Владимир Эрн. – Минск ; Москва : Харвест ; АСТ, 2000. – 592 с. – (Классическая философская мысль). – ISBN 985-433-805-3
279.
Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины [Книга] : учебник для студентов экономических специальностей высших учебных заведений / Н.М. Ткаченко. – 7-е изд., доп. и перераб. – Київ : А.С.К., 2002. – 864с. – (Экономика. Финансы. Право). – ISBN 966-539-332-4
280.
Загородній А.Г. Бухгалтерський облік [Книга] : основи теорії та практики : підручник / А.Г. Загородній, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 422 с. – ISBN 978-966-346-527-2
281.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
282.
Бюлетень законодавства і юридичної практики України [Журнал] : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
283.
Бюллетень Европейского Суда по правам человека [Журнал] : российское издание / Московский клуб юристов. – Москва, 2002-
284.
Бюллетень Европейского Суда по правам человека [Журнал] : российское издание / Московский клуб юристов. – Москва, 2002-
285.
Бюллетень Европейского Суда по правам человека [Журнал] : российское издание / Московский клуб юристов. – Москва, 2002-
286.
Вбивства на замовлення: попередження та розкриття [Книга] : курс лекцій / Никифорчук Д.Й., [ та ін. ] ; МОНУ, Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : КНТ, 2009. – 160с. – (Бібліотека оперативного працівника). – ISBN 978-966-373-476-4
287.
Люксембург Р. Введение в политическую экономию [Книга] / Р. Люксембург. – 5-е изд. стереотип. – Москва-Л., 1931. – 295с.
288.
Круглова О.А. Вдосконалення нормативної бази фасованих мінеральних і питних вод [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Круглова О. А. ; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2009
289.
Філімонов С.О. Вдосконалення п"єзокерамічних сканерів для зондових наномікроскопів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.05 комп"ютерні системи та компоненти / Філімонов С. О. ; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2009
290.
Мошенський С.З. Вексель. Базові концепції [Книга] / С.З. Мошенський. – Київ; Рівне : Планета-Друк, 2007. – 1204 с. – ISBN 966-8851-06-4
291.
Глущенко В. Великий Кобзар і Миронівщина [Книга] : (краєзнавчий нарис про перебування Т.Г. Шевченка на території Миронівського району Київської області) / Віктор Глущенко. – Вид. 2-ге, доп. – Миронівка : Миронівський край, 1999. – 125 с. – До 185-річчя від дня народження Великого Кобзаря. – ISBN 966-7320-00-6
292.
Вероятностный анализ безопасности атомных станций (ВАБ) [Книга] : учеб. пособие для студ. вузов специальности "Атомная энергетика" / В.В. Бегун, О.В. Горбунов, И.Н. Каденко, Е.Н. Письменный, А. Зенюк, Л.Л. Литвинский; В.В Бегун., О.В. Горбунов, И.Н. Каденко [ и др. ] ; МОНУ. – Киев : Віпол, 2000. – 568 с. – ISBN 5-8238-0689-2
293.
Веселая азбука Кирилла и Мефодия [Електронний ресурс] : курс "Веселой азбуки". – Москва : Кирилл и Мефодий, 2002. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 95, процессор Pentium 75 МГц, 16 Мб ОЗУ, 4-скоростн. дисковод CD-ROM, SVGA-видеокарта 1 Мбайт, MS Windows совместим. зв. карта, MS Windows совместим мышь.-Заглавие с этикетки диска. – (Интерактивные мультфильмы - уроки для детей)
Веселый заяц и другие персонажи любимых мультфильмов станут добрыми спутниками и советчиками в путешествии по стране Знаний.Фильмы - уроки познакомят с основами русского языка, а оригинальные игры - упражнения научат малышей 3 - 6 лет читать самостоятельно. легко запомнить все 33 русские буквы.
Курс будет интересен и полезен как дошкольникам, так и школьникам младших классов.
294.
Соболєва О.В. Весільна обрядовість кримських татар у другій половині 20 - на початку 21 століття [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.05 / Соболєва О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
295.
Несен І.І. Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна структура та реліктові форми (середина 19-20 ст.) [Книга] / І.І. Несен ; МУПНС та СЗНН ЧК ; Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ ; Держ. музей народної архітектури та побуту України. – Київ : Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій, 2005. – 278 с. – ISBN 966-96489-1-2
296.
Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии [Журнал] = Scientific journal herald of the Library Assembly of Eurasia : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 1993-
297.
Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии [Журнал] = Scientific journal herald of the Library Assembly of Eurasia : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 1993-
298.
Вестник Московского государственного университета культуры и искусства [Журнал] : научный журнал. – Химки, 2002-. – ISSN 1997-0803
299.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18. Социология и политология [Журнал]. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2009. – мова резюме англ.,рос.
300.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика [Журнал]. – Москва : Московский университет
  № 5. – 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex