Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
277.
Зарубіжна література.:матеріали до вивчення літератур Сходу [Книга] : тексти, літературно-наукові статті : хрестоматія : навч. посібник для студентів гуманітарних спеціальностей. – Київ : Київський університет, 2006. – 689с. – ISBN 966-594-741-9
278.
Мандзоні А. Заручені [Книга] = I promessi sposi : роман / Алессандро Мандзоні ; Пер. з іт. П. Соколовського ; передмова О. Пахльовської. – Харків : Фоліо, 2009. – 672 с. – (Бібліотека італійськоїї літератури = Biblioteca di litteratura Italiana / під ред. Николи Франко Баллоні, Миколи Жулинського). – ISBN 978-966-03-4686-7
279.
Черноволик Г.О. Засіб автоматизованого неруйнівного вимірювального контролю спектрофотометричних параметрів біотканин [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Черноволик Г.О. Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009
280.
Коккіна Л.Р. Засоби вираження семантичної категорії пасивності в оригіналі та перекладі (на матеріалі українських перекладів французьких художніх текстів) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Коккіна Л.Р. ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2009
281.
Фулей Т.І. Застосування Європейської конвенції з прав людини при здійсненні правосуддя в Україні [Книга] : навчально-методичний посібник для суддів / Фулей Т.І. ; European Union ; Академія суддів України. – Київ : Гештальт Консалтінг Груп : Прок-бізнес. – (На шляху до європейських стандартів в епоху глобалізації ; Кн. 1). – ISBN 978-966-8381-43-0
282.
Застосування телекомунікаційних засобів у навчальному процесі: психолого-педагогічні аспекти [Книга] : навчально-методичний посібник / за ред. М.Л. Смульсон ; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лабораторія нових інформ. технологій навчання. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-644-113-6
283.
Кузнецов О.О. Захист інформації та економічна безпека підприємства [Книга] : монографія / Кузнецов О.О., Євсеєв С.П., Кавун С.В. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 360с. – ISBN 978-966-676-305-4
284.
Подколзін І.В. Збитки та їх відшкодування в договірному праві України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Подколзін І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
285.
Боровий М.О. Збірник задач з електрики та магнетизму [Книга] : для студентів природничих факультетів / М.О. Боровий, О.Я. Оліх ; КНУТШ. – Київ : Освіта України, 2009. – 66 с. – ISBN 978-966-188-104-3
286.
Збірник задач підвищеної складності з курсу "Диференціальні рівняння" [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / під ред. М.О. Перестюка ; КНУТШ ; [ упорядники: Капустян О.В., Касьянов В.П. та ін. ]. – Київ : ТвіМС, 2009. – 62 с.
287.
Збірник рішень кваліфікаційних комісій суддів у дисциплінарних справах 2007 рік [Книга] : підручник / Вища кваліфікаційна комісія суддів України ; [ шеф-ред. В.С. Ковальський, відп. за вип. Т.М. Виноградова ]. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 1312 с. – ISBN 978-966-667-363-6
288.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
289.
Лондон Дж. Звичай білої людини [Книга] = The white man"s way / Джек Лондон. – Видакнз парал. текстом. – Харків : Фоліо, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-03-4020-6
290.
Звіт кодексів України [Книга] / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-611-730-7
291.
Берзін П.С. Злочинні наслідки в механізмі кримінально-правового регулювання [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Берзін П.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
292.
Теотокас Й. [Зошити щоденника [Книга] : 1939-1953 / Йоргос Теотокас. – 2-е вид. – Афіни : Естія. – 742 с. : портр., 4 арк. фот. – Видання новогрецькою мовою
293.
Филимонов С.Б. Из прошлого русской культуры в Крыму [Книга] : поиски и находки историка-источниковеда / С.Б. Филимонов. – Симферополь : Н. Оріанда, 2010. – 408 с. – ISBN 978-966-1691-29-1
294.
Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка [Журнал]. – Москва : Наука
  Т. 69, № 2. – 2010. – резюме рос., англ. мовами
295.
Известия Российской академии наук. Химическая [Журнал] / РАН,Отделение химии и наук о материалах РАН, Ин-т орг. химии им. Н.Д. Зелинского РАН. – Москва
  № 2. – 2010
296.
Известия Российской академии наук. Химическая [Журнал] / РАН,Отделение химии и наук о материалах РАН, Ин-т орг. химии им. Н.Д. Зелинского РАН. – Москва
  № 4. – 2010
297.
Морриш Дж. Издание журнала: от идеи до воплощения [Книга] = Magazine editing: how to develop and manage a successful publication / Джон Морриш ; [ научн. ред. пер. Е.М. Фотьянова ; пер. с англ. Д.В. Ковалевой, У.М. Фотьяновой ]. – Москва : Университетская книга, 2008. – 297 с. : ил. – (Школа издательского бизнеса). – ISBN 978-5-9792-0006-4
298.
Гомер Илиада. Одиссея [Книга] / Гомер. – Москва : ЭКСМО, 2007. – 896с. – (Зарубежная классика). – ISBN 978-5-699-16264-2
299.
Инновации в образовании [Журнал] / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2000-. – ISSN 1609-4646
300.
Давиденко И.И. Информационные среды [Книга] : монография / И.И. Давиденко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 280 с. – ISBN 978-966-439-286-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex