Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Шавьолкін О.О. Багаторівневі перетворювачі частоти з покращеними енергетичними показниками [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.12 / Шавьолкін О.О. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехнічний ін-т". – Харків, 2011
227.
Костюченко О.А. Банківське право [Книга] : підручник / О.А. Костюченко ; М-во освіти і науки України. – (2-е вид., перероб. та допов.). – Київ : Атіка, 2011. – 375, [1] с. – Додатки: с. 359-370. – Бібліогр.: с. 371-375. – ISBN 978-966-326-415-8
228.
Лютий І.О. Банківські інститути в умовах глобалізації ринку фінансових послуг [Книга] : [монографія] / І.О. Лютий, О.М. Юрчук. – Київ : Знання, 2011. – 357, [3] с. : іл. табл. – Бібліогр.: с. 340-357. – ISBN 978-966-346-920-1
229.
Зинов"єва А.В. Безвісна відсутність фізичної особи: матеріальний та процесуальний аспекти [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Зинов"єва А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
230.
Безпека життєдіяльності [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / П.С. Атаманчук [та ін.] ; МОНУ ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 276 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 273-275. – ISBN 978-611-01-0245-2
231.
Безпека життєдіяльності [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
232.
Березіль [Журнал] : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
233.
Библиотека [Журнал] : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 1910-. – ISSN 0869-4915
234.
Библиотека в эпоху перемен: философско-культурологические и информационные аспекты [Журнал] : информационный сборник : (дайджест) : юбилейный / Российская гос. б-ка Информкультура. – Москва, 1999-
235.
Библиотековедение [Журнал] = Library and Information Science : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 1952-. – ISSN 0869-608Х
236.
Библиотечно-информационные системы и инновации в электронной среде [Журнал] : библиографическая информация / М-во образования и науки РФ ; ГПНТБ России. – Москва
237.
Библиотечно-информационные системы и инновации в электронной среде [Журнал] : библиографическая информация / М-во образования и науки РФ ; ГПНТБ России. – Москва
238.
Библиотечное дело [Журнал] / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург : ООО "Цветпринт", 2002-. – ISSN 1727-4893
239.
Библиотечное дело и библиография [Журнал] : библиографическая информация / Российская гос. б-ка Информкультура ; Всеросс. гос. б-ка иностр. лит. им. М.И. Рудомино ; Центр междунар. библиотековедения. – Москва, 1974-. – ISSN 0869-8007
240.
Бібліотечна планета [Журнал] : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
241.
Бібліотечний вісник [Журнал] = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
242.
Макушенко О.С. Біологічні властивості актуальних штамів бактерій роду Staphylococcus [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. медичних наук : 03.00.07 / Макушенко О.С. ; Нац. медичний ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України. – Київ, 2011
243.
Біофізичний вісник [Журнал] = Biophysical Bulletin / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 0453-8048
244.
Біофізичний вісник [Журнал] = Biophysical Bulletin / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 0453-8048
245.
Макаренко О.А. Біохімічні механізми остеотропної дії флавоноїдів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Макаренко О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011
246.
Шевчук М.В. Борорганічні та кремнійорганічні методології в синтезі високофункціоналізованих амінофосфонатів [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Шевчук М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
247.
Ботанический журнал [Журнал] / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
248.
Буква закону [Книга] = The letter of the law : навч. посібник з англ. мови для навчання професійного спілкування майбутніх правників : навчальний посібник для студ. юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / [Черноватий Л.М. та ін.] ; за ред. : Л.М. Черноватого, І.П. Липко ; МОНУ ; Нац. юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 526 с. – ISBN 978-966-458-222-0
249.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
250.
Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар [Книга] : станом на 1 березня 2011 року / [Л.К. Воронова та ін.] ; за ред. : Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенка ; Нац. акад. правових наук України ; Науково-дослід. ін-т держ. будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України. – Харків : Право, 2011. – 608 с. – ISBN 978-966-458-234-3
Видання розраховане на юристів і економістів, працівників фінансових, податкових та контрольно-ревізійних органів, суддів, депутатів місцевих рад та народних депутатів України, працівників підприємств, установ, організацій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, та всіх тих, хто цікавиться проблемами бюджетно-правового регулювання в Україні.

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex