Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 1996-
202.
Адміністративне право. Загальна частина [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [Алфьоров С.М. та ін.]. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 213, [1] c. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 209-210. – ISBN 978-611-01-0023-6
203.
Актуальні питання науки фінансового права [Книга] : монографія / [М.П. Кучерявенко та ін.] ; за ред. М.П. Кучерявенка ; Нац. юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 456, [6] с. – Бібліогр.: с. 454-457. – ISBN 978-966-458-212-1
204.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] = Actual problems of economics : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
205.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ : Міленіум, 1999-
206.
Актуальные проблемы Европы [Журнал] = Urgent problems of Europe : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 1994-. – ISSN 0235-5620
207.
Актуальные проблемы Европы [Журнал] = Urgent problems of Europe : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 1994-. – ISSN 0235-5620
208.
Актуальные проблемы современной науки [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
209.
Керролл Л. Алiса в Дивокраї [Книга] = Alice"s Adventures in Wonderland / Льюїс Керролл ; намалювала Є. Гапчинська ; [пер. з англ. В.Г. Наріжної ; худож.-оформ. С.І. Правдюк]. – Харків : Фоліо, 2008. – 136, [8] с. : іл. – (Серія "Дитячий світ"). – ISBN 978-966-03-4098-5
210.
Альманах цивилистики [Книга] = Almanah of civil law : сборник статей / КНУТШ, Юрид. ф-т, Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. – Киев : Правова єдність. – ISBN 978-966-2183-79-5; 978-966-373-590-0
211.
Альманах цивилистики [Книга] = Almanah of civil law : сборник статей / под ред. Р.А. Майданика ; [редколл. : Боднар Т.В., Дзера А.В., Кузнецова Н.С. и др.] ; КНУТШ, Юридический ф-т, Каф. гражданского права. – Киев : Правова єдність ; Алерта ; КНТ ; Центр учебной литературы. – ISBN 978-611-01-0020-5
212.
Антосяк П.П. Аналіз та оптимізація нечітких моделей колективного ординального експертного оцінювання [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Антосяк П.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
213.
Антосяк П.П. Аналіз та оптимізація нечітких моделей колективного ординального експертного оцінювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Антосяк П.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
214.
Пономарьов В.Д. Аналіз та оптимізація стохастичних систем з повторними викликами і керованою інтенсивністю обслуговування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Пономарьов В.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2011
215.
Пономарьов В.Д. Аналіз та оптимізація стохастичних систем з повторними викликами і керованою інтенсивністю обслуговування [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Пономарьов В.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2011
216.
Колобов С.О. Аналіз та синтез систем управління конвергентних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.02 / Колобов С.О. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2011
217.
Осіпчук Т.М. Аналітичні та геометричні властивості узагальнено опуклих множин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Осіпчук Т.М. ; НАНУ, Ін-т математики. – Київ, 2011
218.
Толстой Л.Н. Анна Каренина [Книга] : роман : в 8-ми частях / Лев Толстой ; [послесл. и примеч. Т.В. Надозирной ; худож.-охорм. Б.Ф. Бублик]. – Харьков : Фолио. – (Серия "Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы" / обществ. совет : В.С. Бакиров и др.). – ISBN 978-966-03-5318-3
219.
Журик Ю.В. Антимонопольно-конкурентне право України [Книга] : навчасьний посібник / Ю.В. Журик. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 269, [3] с. – Бібліогр.: c. 129-138. – ISBN 978-611-01-0203-2
220.
Лаврик О.Д. Антропогенні ландшафти річища та заплави Південного Бугу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.01 / Лаврик О.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2011
221.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва РФ ; Рос. акад. с-х. наук ; Всеросс. науч.-исслед. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
222.
Черпіта Т.М. Арабо-мусульманські моральні цінності в кроскультурних процесах [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.07 / Черпіта Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
223.
Маленко С.А. Археология Самости [Книга] : архетипические образы осуществления Человеческого и формы его социального оборотничества : монография / С.А. Маленко, А.Г. Некита ; Федер. агенство по образованию ; Новгород. гос. ун-т им. Я. Мудрого. – Великий Новгород, 2008. – 298 с., [26] л. ил. – Библиогр.: с. 277-297 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-89896-341-5
224.
Тургенев И.С. Ася. Первая любовь. После смерти. Накануне. Отцы и дети [Книга] / Иван Тургенев ; [худож.-оформ. Ю.Ю. Романика]. – Харьков : Фолио, 2011. – 554, [6] с. – На обл. : Ася. Накануне. – (Серия "Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы" / общественный совет : В.С. Бакиров и др.). – ISBN 978-966-03-5322-0
225.
Атестаційний вісник [Журнал] : інформаційний бюлетень / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Державне інформаційно - виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2011-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex