Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Безносик О.Ю. Автоматизація синтезу схемних макромоделей компонентів, що описуються системами диференціальних рівнянь [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Безносик О.Ю. ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2010
2.
Клімов О.С. Адаптивна поляриметрія послідовного зондування однорідних анізотропних об"єктів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Клімов О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
3.
Омельчук І.П. Адаптивні методи виявлення повільних радіолокаційних цілей з оцінюванням швидкості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.17 / Омельчук І.П. ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2010
4.
Головенко В.О. Адгезійноактивні еластомерні композиції з карбоксилвмісними полігуанідинами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.17.06 / Головенко В.О. ; ДВНЗ "Український держ. хіміко- технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2009
5.
Глинчук Л.Я. Алгоритми архівації на основі системи числення Штерна-Броко [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Глинчук Л.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010
6.
Курищук В.В. Банківське кредитування експортної діяльності підприємств в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Курищук В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
7.
Шкіль Л.Л. Безумство, сексуальність, влада у філософії Мішеля Фуко [Автореферат] : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Шкіль Л.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010
8.
Дарійчук І.В. Випадкові процеси дробового ефекту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Дарійчук І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
9.
Хвощан О.В. Високовольтні електророзрядні свердловинні комплекси з підвищеними питомими енергетичними параметрами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.09.03 / Хвощан О.В. ; НАНУ ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2010
10.
Пуховець Д.С. Внутрішньополітична діяльність Константина Великого (306-337 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Пуховець Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
11.
Ковтонюк А.М. Генезис праворозуміння Ганса Кельзена [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ковтонюк А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
12.
Денисова Т.В. Геометричне моделювання розподілу відбитої сонячної енергії на приймачі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.01.01 / Денисова Т.В. ; МОНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2010
13.
Москаленко Н.М. Гуманітаризація вищої культурологічної освіти в Україні XX - XXI ст. [Автореферат] : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Москаленко Н.М. ; М-во культури і туризму України ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010
14.
Богданова Т.Г. Джон Хей та американо-англійські відносини в Китаї (1897-1900) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Богданова Т.Г. ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2010
15.
Камських О.В. Дослідження та розробка технології зменшення негативного впливу навколишнього середовища на експлуатаційні властивості лабрадоритів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.15.09 / Камських О.В. ; МОНУ ; Кременчуцький держ. ун-т ім. М. Остроградського. – Київ, 2010
16.
Нелін О.І. Еволюція спадкового права в Україні (історично-правовий аспект) [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.01 / Нелін О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
17.
Сич О.Є. Еволюція структури та властивостей композиційних матеріалів на основі фосфатів кальцію, отриманих рідкофазним спіканням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.02.01 / Сич О.Є. ; Нац. академія наук України ; Ін-т проблем матеріалознавтва ім. І.М. Францевича. – Київ, 2010
18.
Андрос О.Є. Екологістські рухи в сучасному політичному процесі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Андрос О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010
19.
Коржик Н.А. Електронний абонемент як засіб удосконалення бібліотечно-комунікаційного сервісу [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.03 / Коржик Н.А. ; Харківська держ. академія культури. – Харків, 2010
20.
Гарасим Я.І. Етноестетика українського пісенного фольклору [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07 / Гарасим Я.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
21.
Нетреба І.О. Ефективність впровадження інформаційних систем управління на підприємствах машинобудування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Нетреба І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
22.
Козирєв А.В. Закономірності утворення фаз і діаграма стану системи B-Mg-MgO при тиску 2 ГПа [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Козирєв А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
23.
Полярус О.М. Закономірності формування структури та властивостей жаростійких покриттів на основі інтерметаліду NiAl під впливом магнітного поля [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.02.01 / Полярус О.М. ; НАНУ ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.В. Францевича. – Київ, 2010
24.
Джуринський О.О. Захист від недобросовісної конкуренції (цивільно-правовий аспект) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.03 / Джуринський О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
25.
Рудик М.П. Імуномодулюючі ефекти лектину Bacillus subtilis B-7025 при пухлинному рості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.09 / Рудик М.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex