Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Петренко Л.М. Моделювання процесів управління фінансовою безпекою підприємства [Автореферат] : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Петренко Л.М. ; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2010
52.
Сіроклин В.П. Моделювання систем і процесів на основі оптимального планування експериментів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 01.05.02 / Сіроклин В.П. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
53.
Чорноус С.С. Модифікація жанру подорожі у творчості Юзефа Ігнація Крашевського [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Чорноус С.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
54.
Косовець-Скавронська Надходження хімічних речовин з атмосферними опадами на територію України та оцінка їх ролі у формуванні хімічного складу річкових вод [Автореферат] : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Косовець-Скавронська О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
55.
Козловець М.А. Національна ідентичність у контексті глобалізації: соціально-філософський аналіз [Автореферат] : автореф. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Козловець М.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
56.
Мускеєв А.О. Нерівноважні функції розподілу обмежених систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Мускеєв А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
57.
Ніколаєнко Н.В. Новітні біотехнологічні практики: філософсько-методологічний аналіз [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філософських наук : 09.00.09 / Ніколаєнко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
58.
Долударєва Я.С. Обгрунтування раціональних параметрів і конструкцій шпурових зарядів для зниження розміцнення гірських порід при спрямованому розколі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.15.09 / Долударєва Я.С. ; Мін-во освіти і науки України ; Кременчуцький держ. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2010
59.
Сідєльников О.А. Обгрунтування технологічних параметрів відпрацювання виїмкових стовпів на основі просторової моделі стійкості шаруватого вуглевмісного масиву [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.15.02 / Сідєльников О.А. ; Мін-во освіти і науки України ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2010
60.
Курташ Ю.А. Одержання нафтополімерних смол з використанням олігопероксидів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.17.04 / Курташ Ю.А. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010
61.
Білько Д.І. Особливості експресії ядерних і TOLL- подібних рецепторів та їх функціональніх зв"язків у пухлинних клітинах різного походження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.11 / Білько Д.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
62.
Корчевський О.М. Пневмовібраційна сепарація лому кабельно-провідникової продукції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.15.08 / Корчевський О.М. ; МОНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2010
63.
Заєць С.Л. Поетика абсурду в драматичних творах Миколи Куліша [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Заєць С.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010
64.
Сидоренко В.М. Покращення показників моніторингу систем електропривода шляхом корекції електричних сигналів силових кіл [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.09.03 / Сидоренко В.М. ; Кременчуцький держ. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2010
65.
Ігнатьєв П.М. Політика Республіки Індії в Південній Азії [Автореферат] : автореф. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Ігнатьєв П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
66.
Прудченко О.М. Політична реклама в контексті сучасної культури України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Прудченко О.М. ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010
67.
Васильєва Г.О. Превентив у структурі українського розмовного дискурсу: комунікативна модель і засоби вираження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 / Васильєва Г.О. ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2010
68.
Огнев"юк Г.З. Представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) як суб"єкт цивільно-правових відносин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юридичних наук : 12.00.03 / Огнев"юк Г.З. ; КНУТШ. – Київ, 2010
69.
Нго Мінь Туан Просторове обтікання несучих систем тілесної конфігурації потоком в"язкої нестисливої рідини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 01.02.05 / Нго Мінь Туан ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2010
70.
Кравцова І.В. Просторово-часовий аналіз формування та функціонування садово-паркових ландшафтів Правобережного лісостепу України [Автореферат] : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кравцова І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
71.
Семенака В.В. Прямий синтез різнометалічних комплексів хрому (ІІІ) з N,O - донорними лігандами за участю солі Рейнеке [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.01 / Семенака В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
72.
Кудрявцев Л.В. Разработка методики формирования картографической базы данных по объектам дорожной сети [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 25.00.33 / Кудрявцев Л.В. ; [Московский гос. ун-т геодезии и картографии]. – Москва, 2010
73.
Ніколаєнко Н.М. Релігійна свобода і права людини: українська дійсність, світовий досвід [Автореферат] : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Ніколаєнко Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
74.
Фечан А.В. Рідкокристалічна електроніка на основі ефекту холестерико-нематичного переходу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра технічних наук : 05.12.20 / Фечан А.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010
75.
Вепрік Ю.М. Розвиток теорії і методів математичного моделювання режимів роботи електричних систем з несиметрією [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.02. / Вепрік Ю.М. ; Держ. вищий навч. заклад " Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,