Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Наумова О.О. Інноваційна діяльність персоналу у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Наумова О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
27.
Супрун Т.С. Інтегральні моделі компараторної ідентифікації та їх застосування для розпізнавання зорової інформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.13.23 / Супрун Т.С. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
28.
Єфімов Г.М. Інформаційна технологія для моделювання та розпізнавання мімічних проявів емоцій на обличчі людини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.13.23 / Єфімов Г.М. ; Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту. – Донецьк, 2010
29.
Васильєва Т.О. Іспаномовний дискурс урядових прес-конференцій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Васильєва Т.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
30.
Петров О.А. Картографічне забезпечення ведення державного земельного кадастру [Автореферат] : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Петров О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
31.
Софієнко А.О. Кінетика рентгенопровідності селеніду цинку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Софієнко А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
32.
Демірський Д.М. Кінетика та механізми мікрохвильового спікання матеріалів з різним типом поглинання енергії НВЧ [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.16.06 / Демірський Д.М. ; НАНУ ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2010
33.
Чернишова Ю.О. Концептуальні та мовні аспекти перекладу сучасних італійських релігійних текстів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.16 / Чернишова Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
34.
Дробот Р.В. Концепція влади М. Фуко: політичний вимір [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політичних наук : 23.00.01 / Дробот Р.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
35.
Круківська О.В. Лексико-граматичний і комунікативно-прагматичний аспекти дефініцій у франкомовному законодавчому дискурсі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Круківська О.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010
36.
Канський В.С. Лісові антропогенні ландшафти Поділля: функціонування, структура, раціональне використання [Автореферат] : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Канський В.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
37.
Полоцький С.В. Мартингали, пов"язані з гіллястим випадковим блуканням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Полоцький С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
38.
Галкін А.І. Математичні моделі оцінки боргових цінних паперів з урахуванням кредитного ризику [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Галкін А.І. ; Держ. вищий навч. заклад " Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2010
39.
Юрченко В.В. Матеріали цензурних установ у м. Києві як історичне джерело (1838-1917 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Юрченко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
40.
Котова О.І. Метод визначення структурних характеристик ліній доступу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.02 / Котова О.І. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010
41.
Босько В.В. Метод підвищення оперативності передачі даних на основі динамічного управління маршрутизацією [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02. / Босько В.В. ; Укр. державна академія залізничного транспорту. – Харків, 2010
42.
Качур Л.М. Метод синтезу дискретних сигналів для підвищення абонентської ємності систем радіозв"язку з кодовим розділенням каналів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Качур Л.М. ; Укр. держ. академія залізничного транспорту. – Харків, 2010
43.
Волкова В.В. Методи нечіткої кластеризації політематичних текстових документів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.13.23 / Волкова В.В. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
44.
Барсуков О.М. Методи підвищення скритності хаотичних сигналів та їх обробки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.17 / Барсуков О.М. ; МОНУ ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2010
45.
Олешко О.І. Методи прискореного криптоаналізу БСШ на основі аналізу показників стійкості зменшених моделей прототипів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.13.21 / Олешко О.І. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
46.
Ульяницька К.О. Методи, моделі та засоби проектування і управління бізнес-процесами для організаційно-технічних об"єктів управління [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.13.06 / Ульяницька К.О. ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2010
47.
Клименко О.В. Міркування як текстово-дискурсивна одиниця художнього твору (на матеріалі французької новели ІІ половини ХХ століття) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Клименко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
48.
Кроптя А.В. Моделі багатовимірних ризиків в корпоративних системах підтримки прийняття рішень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 01.05.04 / Кроптя А.В. ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2010
49.
Лісяной Г.В. Моделі та засоби підвищення ефективності функціонування адаптивних інформаційно-управляючих систем промислових виробництв [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.13.06 / Лісяной Г.В. ; Херсонський нац. технічний ун-т. – Херсон, 2010
50.
Русу О.П. Моделі, методи аналізу і дослідження електричних та енергетичних процесів в імпульсних перетворювачах постійної напруги з ШІМ-регулюванням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Русу О.П. ; Одеська нац. академія зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,