Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у липні 2014 року.Peter Pan / J. M. Barrie. - Kyiv : Znannia, 2014. - 190 p. - (English Library). - ISBN 978-617-07-0179-4 Peter Pan / J.M. Barrie. – Kyiv : Znannia, 2014. – 190 p. – (English Library). – ISBN 978-617-07-0179-4

   


   James Matthew Barrie (1860-1937) was a Scottish playwright, writer, and journalist, the author of a romantic fairy-tale story Peter Pan which has over one hundred years remained among the most favoured reading matter for many rising generations.
   J.M. Barrie, by virtue of his imagination, created brilliant enchanting world in which reality closely intertwines with fantasy and into which the young as well as grown-up readers - all those ones who are keen on extremely thrilling, sometimes even dangerous but still very jolly adventures - could plunge with real enjoyment.

СТИСЛИЙ ЗМІСТАналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / С.М. Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк та ін. ; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. - Кн. 2 : Мікроекономіка. - 2-ге вид., виправл. і доповн. -Київ : Знання, 2014. - 390 с. - ISBN 978-617-07-0153-4 Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / С.М. Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк та ін. ; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. – Кн. 2 : Мікроекономіка. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Київ : Знання, 2014. – 390 с. – ISBN 978-617-07-0153-4

   


   На основі досягнень світової економічної науки з урахуванням особливостей перехідної економіки України у підручнику розглянуто теоретичні основи макро- і мікроекономіки. Особливу увагу приділено макроекономічним показникам, питанням споживання та економічного зростання, безробіття та інфляції, монетарній і фіскальній політиці, світовій економіці, а також теоріям поведінки споживача, функціонування ринкового механізму та ринкових структур. Підручник устаткований таблицями, рисунками, переліком основних понять і термінів, а також контрольними запитаннями та завданнями. Найважливіша перевага підручника - поєднання глибокого змісту з лаконічністю і доступністю викладу матеріалу.
   Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами аналітичної економії.

СТИСЛИЙ ЗМІСТВбивства на вулиці Морг та інші історії / Едгар Аллан По ; пер. з англ. Андрія Пехника. - Київ : Знання, 2014. - 206 с. - (English Library). - ISBN 978-617-07-0185-5 Вбивства на вулиці Морг та інші історії / Едгар Аллан По ; пер. з англ. Андрія Пехника. – Київ : Знання, 2014. – 206 с. – (English Library). – ISBN 978-617-07-0185-5

   


   Едгар Аллан По (1809-1849) - видатний американський письменник, поет, літературний критик і редактор, представник романтизму. Відомий насамперед як автор загадкових і "страшних" оповідань, вважається також засновником детек­тивного жанру, а окремі його новели містять ознаки наукової фантастики, історій жахів та "фентезі". Психологічний аналіз і вміння передавати глибинну правду через фантасмагорію вдало поєднуються в його творчому стилі, що характеризується стислістю і яскравістю образів та стрункістю композиції.
   До пропонованої увазі читачів збірки увійшли найвідоміші новели письменника.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЗагальна психологія : підручник / М.Й. Варій ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - 4-те вид., виправл. і доповн. - Київ : Знання, 2014. - 1047 с. - ISBN 978-617-07-0130-5 Загальна психологія : підручник / М.Й. Варій ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – 4-те вид., виправл. і доповн. – Київ : Знання, 2014. – 1047 с. – ISBN 978-617-07-0130-5

   


   Подано всі головні аспекти загальної психології в обсязі, необхідному для підготовки фахових психологів і педагогів. Виклад навчального матеріалу має проблемно-дослідницький характер, що дає студентові змогу не лише розширити свої уявлення про психологічну науку, а й активізувати пізнавальну діяльність. Водночас у написанні підручника автор дотримувався власної психо­енергетичної концепції психіки та психічного і побудованої на її основі психоенергетичної ментально-соціодуховної концепції особистості.
   Для студентів вищих закладів освіти психологічних спеціальностей, аспірантів, психологів-практиків, педагогів, фахівців у галузі економіки та менеджменту, а також усіх, хто цікавиться історією психології та сучасними проблемами цієї науки.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія України з найдавніших часів до 1648 року : навч. посіб. / С.Д. Федака. - Київ : Знання, 2014. - 782 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-966-346-732-0 Історія України з найдавніших часів до 1648 року : навч. посіб. / С.Д. Федака. – Київ : Знання, 2014. – 782 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-732-0

   


   Посібник містить системний огляд подій від появи перших людей на території України до 1648 р. У чотирьох частинах послідовно розглядаються десятки племінних спільнот, протодержавних утворень і держав; велична давньоруська цивілізація, її історія і культура; доля українських земель в умовах кілька вікового переділу давньоруської спадщини сусідніми державами; становлення і розвиток такого унікального феномену української історії як козацтво. Особлива увага приділяється розвою матеріальної і духовної культури, визначним персоналіям, перебігові військових змагань. Розглянуто регіональні особливості історичного розвитку, окремі розділи присвячено Закарпаттю, Буковині, Криму.
   Посібник адресовано студентам вищих навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться історією України.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЛандшафтна екологія : підручник / М.Д. Гродзинський. - Київ : Знання, 2014. - 550 с. - (Університетський підручник). - ISBN 978-617-07-0163-3 Ландшафтна екологія : підручник / М.Д. Гродзинський. – Київ : Знання, 2014. – 550 с. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0163-3

   


   У підручнику викладено теоретико-методологічні засади ландшафтної екології як науки, що вивчає ландшафт з позицій "суб'єкт-об'єктних" відносин. Приділено увагу основним проблемам сучасної ландшафтної екології: вивченню територіальної й вертикальної гетерогенності простору, масштабів прояву ландшафту, його холістичності, динамічності, стійкості, структуроформувальним відношенням між місцями ландшафту та типами його територіальних структур, ландшафтним межам, екотонам і градієнтам, класифікації та ординації ландшафту і його місць, питанням методології менеджменту та планування ландшафтів.
   Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліни "Ландшафтна екологія", "Ландшафтознавство", "Ландшафтне планування". Він стане також у пригоді викладачам, науковцям, аспірантам та фахівцям проектних установ, діяльність яких пов'язана з вивченням, охороною і проектуванням ландшафтів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМарко Проклятий : вибрані твори / Олекса Стороженко. - Київ : Знання, 2014. - 206 с. - (Скарби). - ISBN 978-617-07-0143-5 Марко Проклятий : вибрані твори / Олекса Стороженко. – Київ : Знання, 2014. – 206 с. – (Скарби). – ISBN 978-617-07-0143-5

   


   За скоєні страшні гріхи козак Марко був проклятий матір'ю, а потім і батьком з того світу на вічне поневіряння. І тепер ходить Марко по світу в лютих муках, і не приймає його ні земля, ні пекло. Містичний сюжет, майстерне поєднання історичного минулого з фантастичними переказами запорозької старовини захоплює і бентежить читача; прочитавши декілька сторінок по­вісті, ви не зможете відкласти книгу "до наступного разу". Автор легко вводить нас у таємниче минуле Марка, який носить у торбі за плечима свою важку, невсипущу нечисту совість, що гризе його і день, і ніч та не дає йому ні сну, ні спочинку, і так аж поки він добрими ділами не спасе своєї душі та загублених ним душ. Повість спонукає сучасного читача до глибоких роздумів над життям людини.
   До збірки входить також низка оповідань О. Стороженка.

СТИСЛИЙ ЗМІСТПітер Пен / Дж.М. Баррі ; пер. з англ. Олександра Гончара. - Київ : Знання, 2014. - 190 с. - (English Library). - ISBN 978-617-07-0181-7 Пітер Пен / Дж.М. Баррі ; пер. з англ. Олександра Гончара. – Київ : Знання, 2014. – 190 с. – (English Library). – ISBN 978-617-07-0181-7

   


   Джеймс Метью Баррі (1860-1937) - шотландський драматург, письменник і журналіст, автор романтичної казкової повісті "Пітер Пен", яка ось уже понад сто років залишається одним із найулюбленіших творів багатьох поколінь дітей. Дж. М. Баррі силою своєї уяви створив яскравий чарівний світ, в якому реальність тісно переплітається з фантазією і в який із задоволенням зможуть поринути і маленькі, й дорослі читачі - усі, хто любить надзвичайно захоплюючі, часом навіть небезпечні, проте дуже веселі пригоди.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТРазвитие высшего образования и экономика знаний / И.С. Каленюк, О.В. Куклин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Новое знание, 2014. - 383 с. - (Современная наука). - ISBN 978-5-94735-159-0 Развитие высшего образования и экономика знаний / И.С. Каленюк, О.В. Куклин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Новое знание, 2014. – 383 с. – (Современная наука). – ISBN 978-5-94735-159-0

   


   В монографии исследована эволюция научной мысли о сущности и роли образования в социально-экономическом развитии общества, раскрыты экономические детерминанты и общественные результаты функционирования института высшего образования. Проанализированы основные закономерности становления информационного общества и экономики знаний, тенденции трансформации условий и факторов развития высшего образования, основные векторы ориентации его развития с точки зрения экономики знаний.
   Для научных, руководящих и научно-педагогических работников высших учебных заведений, аспирантов, всех, кто интересуется проблемами развития современной экономической науки и образования.

СТИСЛИЙ ЗМІСТРосійсько-український cловник : у 4 т. / І.С. Гнатюк, О.М. Миронюк, І.А. Самойлова, Т.В. Цимбалюк-Скопненко. - Т. 4. : С-Я. - Київ : Знання, 2014. - X, 934 с., 4 с. іл. - (Академічні словники). - ISBN 978-617-07-0149-7 Російсько-український cловник : у 4 т. / І.С. Гнатюк, О.М. Миронюк, І.А. Самойлова, Т.В. Цимбалюк-Скопненко. – Т. 4. : С-Я. – Київ : Знання, 2014. – X, 934 с., 4 с. іл. – (Академічні словники). – ISBN 978-617-07-0149-7

   


   Російсько-український словник у чотирьох томах підготовлено науковцями Інституту української мови НАН України. Словник створено на базі багатомільйонної Лексичної картотеки Інституту української мови НАН України. Він відображає зміни, що відбулися у лексичному складі української та російської мов за останні десятиріччя. У Словнику використано найважливіші досягнення лексикографічної теорії і лінгвістичної практики української та інших слов'янських мовознавчих шкіл, враховано сучасні суспільні потреби в оновленні та підготовці якнайповнішого словника. Словник відповідає сучасним правописним нормам і може бути надійним довідником для здійснення перекладу текстів різних стилів і жанрів з російської мови на українську.
   Для науковців, перекладачів, учителів, учнів загальноосвітніх шкіл, студентів, журналістів, працівників видавництв, державних установ, ділових людей, широкого кола користувачів.Старосвітські батюшки та матушки : повість-хроніка / Іван Нечуй-Левицький. - Київ : Знання, 2014. - 261 с. - (Класна література). - ISBN 978-617-07-0172-5 Старосвітські батюшки та матушки : повість-хроніка / Іван Нечуй-Левицький. – Київ : Знання, 2014. – 261 с. – (Класна література). – ISBN 978-617-07-0172-5

   


   Повість "Старосвітські батюшки та матушки" Івана Нечуя-Левицького (1838-1918) - багатоплановий твір про світське життя священиків та їхніх сімей, за яким постає драматичне, сповнене пекучих проблем життя простого народу. Уже з перших сторінок повість захоплює читача, книгу хочеться прочитати зразу, не відкладаючи на завтра. Приваблюють оригінальний сюжет, психологічно переконливі персонажі, замальовки краєвидів, цікаві описи церков, звичаїв, обрядів, вечірок молоді, неповторний гумор, тонка іронія, яскрава й дотепна мова та істинний гуманізм. Тривалий час повість залишалась поза увагою читача, і тільки тепер вона повертається до нас. Тим більше, що у поведінці багатьох персонажів повісті ми легко впізнаємо себе і наше теперішнє суспільство.
   Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : підручник / І.В. Сирохман, В.М. Завгородня, В.Т. Лебединець. - Київ : Знання, 2014. - 543 с. - ISBN 978-617-07-0174-9 Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : підручник / І.В. Сирохман, В.М. Завгородня, В.Т. Лебединець. – Київ : Знання, 2014. – 543 с. – ISBN 978-617-07-0174-9

   


   У підручнику наводиться товарознавча характеристика основних і допоміжних пакувальних матеріалів. Особлива увага приділяється полімерним комбінованим та багатошаровим матеріалам і тарі на їх основі. Ґрунтовно розглядаються сучасні тенденції пакування у розрізі відповідних груп продовольчих товарів, висвітлюються новітні досягнення науки й техніки пакування, безпеки та якості пакувальних матеріалів і тари.
   Розраховано на студентів та викладачів вищих навчальних закладів. Підручник буде корисним також фахівцям-практикам, котрі спеціалізуються в галузі товарознавства продовольчих товарів, пакування харчових продуктів, широкому колу читачів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТУкраїнська мова. Теорія, завдання, тести : навч. посіб. для старшокласників та вступників до вищих навч. закл. України / О.В. Бас-Кононенко, Л.П. Гнатюк. - 2-ге вид., виправл. - Київ : Знання, 2014. - 405 с. - ISBN 978-617-07-0183-1 Українська мова. Теорія, завдання, тести : навч. посіб. для старшокласників та вступників до вищих навч. закл. України / О.В. Бас-Кононенко, Л.П. Гнатюк. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Знання, 2014. – 405 с. – ISBN 978-617-07-0183-1

   


   Перевагою пропонованого навчального посібника з української мови є системний (відповідно до чинної шкільної програми) виклад теоретичного матеріалу, для закріплення якого розроблено завдання різноманітного характеру, зокрема тестові та контрольні комплексні, що сприяють узагальненню і систематизації набутих знань, глибшому розумінню внутрішніх закономірностей мови, творчому розвитку мовної особистості учня. Книга містить також чітко структуровану систему питань для самоконтролю, схеми і зразки фонетичного, графічного, лексичного, морфемного, словотвірного, морфологічного та синтаксичного розборів.
   Посібник призначений для старшокласників, випускників загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, усіх, хто готується до незалежного тестування з української мови з метою вступу до вищих навчальних закладів України.

СТИСЛИЙ ЗМІСТУправління фінансами суб'єктів господарювання : практикум : навч. посіб. / А.П. Вожжов, С.В. Сорокіна, І.В. Колесова та ін. ; за ред. А.П. Вожжова. - Київ : Знання, 2014. - 324 с. - ISBN 978-617-07-0171-8 Управління фінансами суб'єктів господарювання : практикум : навч. посіб. / А.П. Вожжов, С.В. Сорокіна, І.В. Колесова та ін. ; за ред. А.П. Вожжова. – Київ : Знання, 2014. – 324 с. – ISBN 978-617-07-0171-8

   


   Пропонований практикум - один із перших в Україні комплексних посібників, призначений для системного вивчення фінансових дисциплін за фахом "Фінанси і кредит". За тематикою у посібнику відображено особливості управління фінансами підприємств, банків, страхових компаній, інших фінансових посередників, а також державними і місцевими фінансами в умовах динамічних змін у нормативно-правовому просторі господарської діяльності й інших параметрів, що характеризують стан економіки. До складу кожної теми входять контрольні питання, комплексні практичні завдання та методичні рекомендації щодо їх виконання, а також тести. Наведена ділова гра дає можливість впровадити активні форми і методи навчання.
   Розрахований на студентів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також викладачам вищих навчальних закладів, економістам-практикам, керівникам підприємств і організацій, чия професійна діяльність пов'язана з управлінням фінансами.

СТИСЛИЙ ЗМІСТШлюпка у відкритому морі та інші оповідання / Стівен Крейн ; пер. з англ. Ігоря Андрущенка. - Київ : Знання, 2014. - 199 с. - (English Library). - ISBN 978-617-07-0178-7 Шлюпка у відкритому морі та інші оповідання / Стівен Крейн ; пер. з англ. Ігоря Андрущенка. – Київ : Знання, 2014. – 199 с. – (English Library). – ISBN 978-617-07-0178-7

   


   Стівен Крейн (1871-1900) - американський поет, прозаїк і журналіст, представник імпресіонізму в літературі. За своє коротке життя створив шість романів, понад сто оповідань і нарисів та дві книги віршів. У своїх творах С. Крейн описує реальність у термінах відомої триєдності: самотньої людини, байдужого всесвіту та почуття конфронтації, що виникає між ними. Здійснив великий вплив на наступні покоління поетів, романістів і новелістів, зокрема на творчість Е. Хемінгуея, В. Фолкнера, Т. Драйзера та ін. До збірки включено одні з найвідоміших оповідань С. Крейна, що увійшли до золотого фонду американської літератури.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТЦей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex