Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у квітні 2011 року.Англійська мова: завдання, поради, тести для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання : навч.-метод. посібник / Н.Ю. Тодорова. – Київ : Знання, 2011. – 286 с. – ISBN 978-966-346-864-8

   


   Головна цінність пропонованого посібника - практичні поради, які не тільки сприятимуть засвоєнню програмного матеріалу та формуванню мовленнєвих навичок, а й допоможуть подолати психологічний бар'єр, що зазвичай супроводжує тестування, уникнути помилок, яких найчастіше припускаються під час оцінювання, досягти якнайкращого результату у випробуванні. У посібнику подано вимоги Програми зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови, опис складових тесту, тренувальні вправи й тестові завдання з детальними поясненнями щодо їх виконання, тести-зразки для ефективного оволодіння стратегіями підготовки до тестування, інструменти для самопідготовки, що включають контрольні листки для самооцінювання своїх досягнень в опануванні мови. Узагальнюються наявні стратегії успішного складання тесту на основі міжнародно визнаних тестів FCЕ, IELTS, TOEFL тощо.
   Розраховано на учнів середньої школи та абітурієнтів, які планують брати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні з англійської мови, вчителів і батьків, котрі намагаються допомогти випускникам шкіл якісно підготуватися до тестування.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія економічних учень : хрестоматія : навчальний посібник / КНУТШ ; за ред. В.Д. Базилевича ; [уклад. : В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 1198 с.

   


    Ця хрестоматія - перше в Україні фундаментальне видання, у якому на системній основі представлено твори найвідоміших представників зарубіжної та вітчизняної економічної думки. У посібнику наведено праці, створені за всю історію людства починаючи від часів перших цивілізацій до XXI століття. Укладачі посібника, а це високопрофесійний колектив вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зосередили увагу на фундаментальних творах класиків економічної думки, вивчення і знання яких дає можливість сформувати у майбутніх економістів цілісне і систематизоване уявлення про наукові традиції, школи, принципи, ідеї з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень і сучасних вимог до якості економічної освіти. Завдяки цьому посібник вирізняється серед інших видань високою інформативністю, новизною і глибиною змісту, він цікавий не тільки для студентів-економістів, а й для економістів-практиків, науковців, керівників підприємств, бізнесменів, які прагнуть розібратись у складних, часто неоднозначних процесах розвитку сучасної економіки.
    Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, магістрантів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться економічною теорією та розвитком економічної думки.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія західних політичних вчень. Політичні доктрини ХХ - початку ХХІ ст. : навч. посіб. / А.С. Романюк. – Київ : Знання, 2011. – 255 с.

   


    У навчальному посібнику проаналізовано головні політичні доктрини, що визначали політичне життя окремих країн і світу загалом упродовж минулого століття та на початку нового тисячоліття. Значну увагу приділено як традиційним, уже майже класичним концепціям - лібералізму, консерватизму, комунізму, соціал-демократії, так і новітнім - неофемінізму, екологізму тощо. Розглянуто широке коло актуальних публікацій, документів, практичних політичних явищ щодо кожної політичної доктрини. Запропонована автором інтерпретація концепцій і політичної практики не завжди відповідає усталеним уявленням, що дозволяє по-новому осмислити низку політичних феноменів.
    Для студентів, викладачів, аспірантів вищих закладів освіти, усіх, хто цікавиться історією політичних вчень.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЛепрозорій : роман / В. Винниченко; післямова Галини Сиваченко. – Київ : Знання, 2011. – 382с. – (Класна література)

   


   Вперше окремою книжкою надруковано в Україні роман В. Винниченка з так званого муженського циклу - "Лепрозорій". Твір пройнятий розчаруванням у соціалістичних ідеях ленінського штибу.
   Назва твору глибоко символічна. У "Лепрозорії" в яскравій художній формі втілено ідею конкордизму як способу порятунку людства, зануреного у власний жах агресії, воєн, злиднів.Логіка (теоретична і прикладна) : навч. посіб. / Н.В. Карамишева. – Київ : Знання, 2011. – 455 с.

   


   У навчальному посібнику викладено системи теоретичної логіки (традиційна логіка, символічна логіка), нові напрями логічних досліджень (логіка існування, практична логіка) та прикладної логіки (логіка науки, логіка дискурсу). Автор висвітлює історичне формування та розвиток логічного знання в контексті філософського пізнання світу; пропонує моделі інтерпретації логічного знання у сфері практичних дій суб'єктів у ситуації вибору та прийняття рішення й у сфері науки в ситуації визначення альтернативності теорій і пошуку підстав конкретної науки.
   Для студентів вищих закладів освіти, викладачів, магістрів, аспірантів, усіх, хто цікавиться проблемами теоретичної та прикладної логіки.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМарія : повість / У. Самчук; післямова Ніни Бернадської. – Київ : Знання, 2011. – 308 с. – (Класна література)

   


   Голодомор! Жах цієї трагедії подається крізь призму образу Марії, яка на сімдесятому році життя зазнає в 33-му голоду. Ця жінка уособлює саму Україну.
   Книжка розрахована на школярів, учителів, студентів, усіх, хто цікавиться творчістю письменника.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМіжнародний трансфер технологій : навчальний посібник / М.І. Дідківський. – Київ : Знання, 2011. – 365 с. – (Вища освіта 21 століття)

   


   У навчальному посібнику викладено теоретичні основи аналізу міжнародного трансферу технологій, розглядаються механізм міжнародної передачі технологій, сучасний стан і перспективи розвитку світового ринку технологій, система правової охорони об'єктів інтелектуальної власності. Значну увагу приділено ліцензійній торгівлі в міжнародній економіці, особливостям ціноутворення на світовому ринку технологій, новітнім формам міжнародного трансферу технологій, трансферу високих технологій, некомерційному трансферу технологій, державному та міждержавному регулюванню міжнародного руху технологій.
   Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, слухачів інститутів післядипломної освіти, центрів підвищення кваліфікації, а також усіх, хто цікавиться питаннями міжнародного трансферу технологій.

СТИСЛИЙ ЗМІСТНова заповідь : роман / В. Винниченко; післямова Галини Сиваченко. – Київ : Знання, 2011. – 349 с. – (Класна література)

   


   Вперше йде до читача роман В. Винниченка з так званого муженського циклу - "Нова заповідь". Твір, пройнятий розчаруванням у соціалістичних ідеях ленінського штибу, вибудований у жанрі детективу.
   "Нова заповідь" - це своєрідна спроба "розкрити очі зрячим" на їхньому шляху до можливого тоталітаризму й культу особи.Організація готельного обслуговування : підручник / М.П. Мальська, І.Г. Пандяк, Ю.С. Занько ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Знання, 2011. – 366 с. – Бібліогр. : С. 294-299

   


   У підручнику систематизовано виклад організаційних, управлінських і технологічних засад вивчення готельної сфери як навчальної дисципліни теоретико-методологічного й ужиткового спрямування. Послідовно розкрито питання еволюції сфери гостинності, проаналізовано проблему типології та класифікації готельних підприємств, організації й управління, технології обслуговування, архітектурно-планувальні особливості готельних споруд.
   Для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати у сфері туризму, викладачів, працівників готельної та туристичної сфери, а також усіх, хто цікавиться розвитком сфери гостинності.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОрганізація туристичного обслуговування : підручник / М.П. Мальська, В.В. Худо, Ю.С. Занько. – Київ : Знання, 2011. – 275 с.

   


   У підручнику проаналізовано історію розвитку туризму в світі, у тому числі в Україні, а також становлення туристичного бізнесу. Розглянуто основні види організації туристичного обслуговування. Значну увагу приділено питанням безпеки туристичної подорожі, інформаційному забезпеченню туристичної діяльності. Висвітлено шляхи вирішення проблеми підвищення ефективної діяльності туристичних підприємств. Запропонована авторами інтерпретація менеджменту і маркетингу в туризмі дасть змогу студентам чіткіше осмислити ці питання та їх значення в організації туристичного обслуговування.
   Для студентів вищих закладів освіти - майбутніх фахівців у сфері туризму та обслуговування, викладачів, учителів, працівників туристичних фірм, усіх, хто цікавиться питаннями організації туристичного обслуговування.Основи підприемництва: культура, технологія, відповідальність : навчальний посібник / Г.М. Захарчин. – Київ : Знання, 2011. – 254 с.

   


   У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та прикладні аспекти вітчизняного підприємництва. Запропоновано оригінальну концепцію розгляду підприємництва через призму трьох важливих складових: культури, технології, відповідальності. Проблема співвідношення культури і законодавства належить до найвагоміших у підприємницькому середовищі, адже культура є тим чинником, який компенсує обмеженість законодавства у створенні соціального порядку, зокрема у взаємовідносинах між суб'єктами ринку. Окрему увагу приділено технології започаткування підприємницької діяльності фізичної та юридичної особи. Алгоритм створення власного бізнесу не тільки відображає процедуру започаткування підприємницької діяльності, розкриває колізії нашого законодавства і гострі "кути" державної реєстрації, а й радить початківцям, як стати успішними підприємцями.
   Для студентів, аспірантів, викладачів вишів та всіх підприємців.

СТИСЛИЙ ЗМІСТПрактикум перекладу. Англійська - українська : підручник / Н.В. Бідасюк, Р.В. Боднар, Ю.В. Якимчук та ін. – Київ : Знання, 2011. – 431 с.

   


   Це новаторський підручник, який вдало поєднує кращі вітчизняні методики викладання перекладу та зарубіжні комунікативні підходи, характерні для британських та американських підручників. За змістом він відповідає програмі курсу "Теорія та практика перекладу" для студентів факультетів перекладу та міжнародних відносин, що навчаються за Болонською системою. У підручнику наведено тексти для синхронного й послідовного перекладу, перекладу відеоматеріалів і фільмів, вправи на прагматичну адаптацію, розпізнавання і відтворення термінології, оцінку адекватності та еквівалентності перекладу. Теоретична частина супроводжується вправами на закріплення вивченого матеріалу та оволодіння фаховими навичками перекладу. Високу цінність підручнику надають вдало підібраний лексичний матеріал, сучасність наведених текстів та їх насиченість лінгвокультурною інформацією.
   Для студентів і викладачів факультетів перекладу та міжнародних відносин, слухачів спеціалізованих курсів з перекладу та для тих, хто цікавиться питаннями перекладу.

СТИСЛИЙ ЗМІСТРегіональна політика Європейського Союзу : навч. посіб. / Г.О. Шамборовський. – Київ : Знання, 2011. – 187 с.

   


   У посібнику розглянуто теоретико-методологічні основи та еволюцію регіональної політики, поняття регіону, території, сучасні напрями роз­витку регіональної економіки. Проаналізовано основні принципи організації, фінансування та соціально-економічної ефективності регіональної політики ЄС.
   Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів міжнародних та економічних факультетів, а також для усіх, хто цікавиться питаннями регіональної політики.Розстріляне безсмертя : поеми / В. Сосюра; прим. Сергія Гальченка. – Київ : Знання, 2010. – 336 с. – (Класна література)

   


   Вперше окремою книгою (без купюр і вилучень) видаються поеми В.М. Сосюри, переважна більшість з яких побачили світ вже після смерті поета.
   Книжка розрахована на школярів, учителів, усіх, хто цікавиться творчістю письменника.Страхова справа : підручник / О.Д. Вовчак. – Київ : Знання, 2011. – 391 с.+CD

   


   У підручнику висвітлено теоретичні аспекти страхування та організацію страхової справи в умовах ринкової економіки, розглянуто організаційні аспекти, основні умови та механізм здійснення окремих видів страхування, а також їх соціально-економічну значущість, проблеми та перспективи розвитку. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується розглядом практичних аспектів діяльності страхових компаній. Значну увагу приділено інвестиційній діяльності страховика. Оригінальним є підхід до розгляду умов забезпечення платоспроможності та ефективності діяльності страхової компанії. Наголошено на проблемах законодавчого регулювання та ліцензування страхової діяльності в Україні. Логічним є зображення взаємозв'язку між окремими суб'єктами страхового ринку та акцентування уваги на його організаційній структурі. У кінці кожної теми наведено контрольні запитання, індивідуальні тематичні завдання для самостійної роботи, літературу. Підручник включає термінологічний словник, додатки на компакт-диску, в яких подано зразки основних документів, що використовуються у страховій справі.
   Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів, аспірантів, страховиків-практиків, усіх, хто цікавиться страхуванням.

СТИСЛИЙ ЗМІСТСучасний інформаційний ринок (концептуально-пізнавальний контекст) : монографія / Т.Т. Ковальчук, І.Ю. Марко, Є.І. Марко. – Київ : Знання, 2011. – 255 с. – (Сучасна економічна наука)

   


   У монографії в концептуально-пізнавальному вимірі розглядається сучасний інформаційний ринок, що являє собою сукупність інноваційних технологій, усталених принципів і правил, які визначають його розширене відтворення та застосування. Автори зосереджують увагу на аналізі новітніх явищ і процесів в інформаційному середовищі, які ще не набули достатнього наукового обґрунтування та узагальнення. Пропонована монографія актуалізує важливість формування єдиного інформаційного поля на вітчизняних теренах, що кореспондує з сучасними глобальними трансформаціями.
   Книга розрахована на фахівців, зайнятих у системі інформаційно-комунікаційних технологій, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТТигролови : роман / І. Багряний; післямова Ніни Бернадської. – Київ : Знання, 2011. – 308 с. – (Класна література)

   


   Зі сторінок пригодницького роману Івана Багряного постає історія відчайдушного протистояння совєтській тоталітарній системі в'язня-втікача сталінських таборів Григорія Многогрішного - людини мужньої, волелюбної, нескореної, вірного життєвому кредо: "Ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи".
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТТурбулентность налоговых реформ : монография / С.И. Юрий, А.И. Крисоватый, И.А. Майбуров, Т.В. Кощук. – Киев : Знання, 2011. – 382 с.

   


   В монографии исследованы современные тенденции развития европейского налогообложения и новая парадигма налоговой политики в Украине и России. Рассмотрены методологические основы формирования и реализации налоговой политики социально-рыночного государства, закономерности построения налоговых систем европейских стран в условиях усиления интеграции. Показано, как страны - участницы Европейского Союза, используя налоговые инструменты, реагируют на современные вызовы социально-экономического развития. Оп­ре­делены основные векторы налоговых реформ и направления трансфор­мации стратегии и тактики налоговой политики Украины в контексте интеграции в Европейское Сообщество. Освещены в ретроспективе особенности налоговой политики России как стратегического соседа Европейского Союза.
   Для ученых, работников органов государственной власти, преподавателей, аспирантов, студентов экономических специальностей высших учебных заведений, широкого круга лиц, интересующихся проблемами налогообложения.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЮридична деонтологія (Основи юридичної діяльності) : навчальний посібник / С.Д. Гусарєв, О.Д. Тихомиров. – 4-те вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2010. – 495с.

   


   У навчальному посібнику висвітлюються найважливіші аспекти юридичної діяльності: її властивості, зміст, форми та сфери здійснення. Розглядаються проблеми нормативно-правового та морального регулювання професійної юридичної діяльності, міжнародні стандарти цієї діяльності, особливості юридичних наукових досліджень, організації навчального процесу на юридичних факультетах. За змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни "Юридична деонтологія (Вступ до юридичної діяльності: теоретичні, практичні та деонтологічні аспекти)".
   Розраховано насамперед на студентів юридичних факультетів. Посібник буде корисним також науковцям, юристам-практикам, усім, кого цікавлять питання професійної діяльності юристів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ (згорнути)

Вступ
Розділ 1. Юридична деонтологія: історія і сучасність
   1.1. Історичний аспект становлення системи деонтологічних знань
      1.1.1. Виникнення деонтології як науки
      1.1.2. Становлення та розвиток юридичної деонтології
   1.2. Поняття та загальна характеристика науки "юридична деонтологія"
   1.3. Предмет наукового дослідження
   1.4. Роль юридичної деонтології в системі гуманітарних наук
   1.5. Соціальне значення юридичних деонтологічних знань
   1.6. Завдання науки "юридична деонтологія"
   1.7. Юридична деонтологія як навчальна дисципліна
   1.8. Предмет та структура курсу "Юридична деонтологія"
   1.9. Завдання, що вирішуються навчальною дисципліною
   1.10. Сучасні підходи до викладання курсу
Розділ 2. Загальна характеристика юридичної діяльності
   2.1. Методологічні підходи до розуміння (вивчення) юридичної діяльності
   2.2. Юридична діяльність як різновид соціальної діяльності
   2.3. Основні риси, що характеризують юридичну діяльність
   2.4. Зміст юридичної діяльності
   2.5. Види юридичної діяльності
   2.6. Правові дії та юридична діяльність
   2.7. Юридична діяльність та професійна діяльність юристів.Професія юриста
   2.8. Система юридичної діяльності
   2.9. Внесок римських юристів у світову юридичну теорію та юридичну практику
   2.10. Тенденції розвитку юридичної діяльності
Розділ 3. Загальна характеристика юридичної наукової діяльності
   3.1. Поняття юридичної науки та її структура
    3.2. Функції юридичної науки
   3.3. Зміст і структура юридичної науки
    3.4. Рівні розвиненості систем юридичних наукових знань
    3.5. Об'єкт та предмет юриспруденції
    3.6. Методологія юриспруденції
       3.6.1. Зміст методології юриспруденції
       3.6.2. Структура методології юриспруденції
       3.6.3. Процедура конкретного наукового правового дослідження
    3.7. Поняття та зміст світогляду, типу юридичного наукового мислення, юридичної наукової парадигми
       3.7.1. Світогляд
       3.7.2. Тип (стиль) домінуючого наукового мислення
       3.7.3. Парадигми
    3.8. Методологічні підходи юриспруденції
    3.9. Методи юриспруденції: види та зміст
       3.9.1. Загальні методи мислення
       3.9.2. Філософські методи
       3.9.3. Загальнонаукові методи
       3.9.4. Конкретно-наукові методи юриспруденції
       3.9.5. Спеціально-наукові методи юридичних наукових дисциплін
    3.10. Юриспруденція як система юридичних наук
    3.11. Загальна характеристика видів юридичних наукових дисциплін
       3.11.1. Юридичні науки теоретичного й історичного профілю
       3.11.2. Галузеві або нормативні юридичні наукові дисципліни
       3.11.3. Спеціальні або прикладні юридичні наукові дисципліни
       3.11.4. Перспективи розвитку юриспруденції
Розділ 4. Юридична навчальна діяльність
    4.1. Система вищої юридичної освіти в Україні
       4.1.1. Основні засади освіти в Україні
       4.1.2. Основні характеристики системи і структури юридичної освіти
    4.2. Основні шляхи удосконалення вищої юридичної освіти в Україні
    4.3. Особливості правової освіти в Україні
    4.4. Система стандартів вищої освіти
    4.5. Освітньо-кваліфікаційні характеристики фахівця з вищою освітою за спеціальністю "Правознавство"
    4.6. Освітньо-професійні програми підготовки фахівця
    4.7. Суб'єкти освітньої діяльності
       4.7.1. Загальна характеристика закладу вищої юридичної освіти
       4.7.2. Рівні акредитації вищих закладів юридичної освіти
       4.7.3. Порядок створення, реорганізації, ліквідації, ліцензування, атестації та акредитації вищого закладу юридичної освіти
       4.7.4. Завдання, права та обов'язки вищого закладу юридичної освіти
       4.7.5. Структура вищого закладу юридичної освіти
       4.7.6. Управління вищим закладом юридичної освіти
       4.7.7. Студентське самоврядування
       4.7.8. Наукова діяльність
       4.7.9. Міжнародні зв'язки і зовнішньоекономічна діяльність
       4.7.10. Фінансування діяльності вищих закладів юридичної освіти
    4.8. Учасники навчально-виховного процесу вищих закладів юридичної освіти
       4.8.1. Права студентів, курсантів, слухачів, стажистів, магістрів, аспірантів, докторантів
       4.8.2. Обов'язки студентів, курсантів, слухачів, стажистів, магістрів, аспірантів, докторантів
       4.8.3. Права та обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівників
Розділ 5. Навчальний процес у вищих закладах юридичної освіти
    5.1. Навчальний процес: поняття та основні елементи
    5.2. Форми навчання
       5.2.1. Основні види навчальних занять з теоретичної підготовки та їх характеристика
       5.2.2. Види самостійної роботи студента
       5.2.3. Практична підготовка студентів
       5.2.4. Контрольні заходи
       5.2.5. Навчальний час студента
       5.2.6. Форми навчання
       5.2.7. Науково-методичне забезпечення навчального процесу
    5.3. Переведення, відрахування, поновлення та працевлашту вання студентів
       5.3.1. Загальні положення
       5.3.2. Переведення студентів
       5.3.3. Відрахування студентів
       5.3.4. Поновлення у складі студентів
       5.3.5. Працевлаштування випускників
   5.4. Курсові, кваліфікаційні, дипломні та магістерські роботи
       5.4.1. Загальні положення
       5.4.2. Організація і контроль процесу підготовки та захисту письмових робіт
       5.4.3. Вибір проблеми дослідження, теми, затвердження їх та конкретизація завдання на проведення дослідження
       5.4.4. Обґрунтування теми, вибір об'єкта, предмета та визначення мети дослідження
       5.4.5. Висунення гіпотез та відпрацювання теоретичних засад дослідження
       5.4.6. Розробка програми і методики дослідження, його проведення
       5.4.7. Опрацювання нормативних, наукових, навчально-методич них та інших літературних джерел
       5.4.8. Підготовка до написання та написання роботи
       5.4.9. Основні вимоги до структури та тексту письмової роботи
       5.4.10. Правила оформлення письмової роботи та вимоги до неї
       5.4.11. Рецензування, підготовка та проведення захисту письмо вої роботи
Розділ 6. Юридична практична діяльність
    6.1. Поняття та загальна характеристика юридичної прак тичної діяльності
    6.2. Основні ознаки юридичної практичної діяльності
       6.2.1. Професіоналізм юридичної практичної діяльності
       6.2.2. Незалежність юридичної практичної діяльності
       6.2.3. Компетентність юридичної практичної діяльності
       6.2.4. Повага та непорушення прав, свобод та законних інтересів інших суб'єктів
       6.2.5. Конфліктність юридичної практичної діяльності
       6.2.6. Інформативність юридичної практичної діяльності
       6.2.7. Гласність юридичної практичної діяльності
       6.2.8. Конфіденційність юридичної практичної діяльності (або професійна таємниця)
       6.2.9. Чесність, порядність та щирість у веденні юридичної справи
    6.3. Принципи, завдання та функції юридичної практичної діяльності
       6.3.1. Принципи юридичної практичної діяльності
       6.3.2. Завдання та функції юридичної практичної діяльності
    6.4. Юридична практична діяльність і право
       6.4.1. Основні підходи до праворозуміння
       6.4.2. Позитивістський (нормативний) підхід
       6.4.3. Соціологічне праворозуміння
       6.4.4. Право і суспільство
       6.4.5. Право й економічні та інші матеріальні суспільні відносини
       6.4.6. Право і демократія
       6.4.7. Висновки
    6.5. Юридична практична діяльність і правова практика
    6.6. Основні дії юридичної практичної діяльності
       6.6.1. Ведення юридичної справи
       6.6.2. Тлумачення правових текстів
       6.6.3. Консультування з правових питань
       6.6.4. Представництво юристом інтересів суб'єкта права
    6.7. Процедури, умови, прийоми та засоби здійснення юридич ної практичної діяльності
       6.7.1. Процедури юридичної практичної діяльності
       6.7.2. Умови здійснення юридичної практичної діяльності
       6.7.3. Прийоми та засоби юридичної практичної діяльності
    6.8. Координація і взаємодія у ході здійснення юридичної практичної діяльності
Розділ 7. Суб'єкти здійснення юридичної практичної діяльності
    7.1. Основні вимоги та умови набуття права на здійснення юридичної практичної діяльності
       7.1.1. Набуття якостей, необхідних для самостійного здійснення професійних юридичних функцій
       7.1.2. Набуття права на самостійне здійснення юридичної практичної діяльності
       7.1.3. Набуття професійних повноважень
       7.1.4. Припинення здійснення професійних повноважень
    7.2. Права та обов'язки суб'єктів юридичної практичної діяльності
    7.3. Професійна (дисциплінарна) відповідальність юристів
    7.4. Оплата праці юристів, їх правовий та соціальний захист
    7.5. Гарантії забезпечення статусу суб'єктів юридичної прак тичної діяльності
Розділ 8. Соціальні конфлікти та їх вияв у сфері юридичної діяльності
    8.1. Поняття конфлікту та його види
    8.2. Характеристика основних параметрів конфлікту
    8.3. Суб'єкти соціального конфлікту
    8.4. Стадії розвитку конфлікту та причини його виникнення
    8.5. Особливості вияву соціальних конфліктів у правовій сфері
    8.6. Вирішення та попередження юридичних конфліктів
Розділ 9. Професійна культура юриста
    9.1. Поняття професійної та правової культури
    9.2. Поняття та структурна характеристика моралі
    9.3. Моральна культура юриста
    9.4. Моральні принципи та їх відображення в юридичній діяльності
    9.5. Етична культура
    9.6. Причини професійної деформації працівників юридичної сфери
    9.7. Фактори формування професійної свідомості та культури юристів
Розділ 10. Характеристика окремих видів юридичної практичної діяльності
    10.1. Суддівська діяльність
    10.2. Прокурорська діяльність
    10.3. Слідча діяльність
    10.4. Адвокатська діяльність
    10.5. Нотаріальна діяльність
    10.6. Юридична консультативна діяльність
    10.7. Юридична виконавча діяльність
Додатки
   Додаток 1. Програма навчальної дисципліни "Юридична деонтологія (Вступ до юридичної діяльності: теоретичні, практичні та деонтологічні аспекти)"
   Додаток 2. Нормативно-правові акти законодавства України, що регламентують сферу юридичної діяльності
   Додаток 3. Професійні стандарти для юристів у документах міжнародних організацій
   Додаток 4. Інтернет-ресурси для юристівЦей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,