Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у квітні 2011 року.Англійська мова: завдання, поради, тести для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання : навч.-метод. посібник / Н.Ю. Тодорова. – Київ : Знання, 2011. – 286 с. – ISBN 978-966-346-864-8

   


   Головна цінність пропонованого посібника - практичні поради, які не тільки сприятимуть засвоєнню програмного матеріалу та формуванню мовленнєвих навичок, а й допоможуть подолати психологічний бар'єр, що зазвичай супроводжує тестування, уникнути помилок, яких найчастіше припускаються під час оцінювання, досягти якнайкращого результату у випробуванні. У посібнику подано вимоги Програми зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови, опис складових тесту, тренувальні вправи й тестові завдання з детальними поясненнями щодо їх виконання, тести-зразки для ефективного оволодіння стратегіями підготовки до тестування, інструменти для самопідготовки, що включають контрольні листки для самооцінювання своїх досягнень в опануванні мови. Узагальнюються наявні стратегії успішного складання тесту на основі міжнародно визнаних тестів FCЕ, IELTS, TOEFL тощо.
   Розраховано на учнів середньої школи та абітурієнтів, які планують брати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні з англійської мови, вчителів і батьків, котрі намагаються допомогти випускникам шкіл якісно підготуватися до тестування.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія економічних учень : хрестоматія : навчальний посібник / КНУТШ ; за ред. В.Д. Базилевича ; [уклад. : В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 1198 с.

   


    Ця хрестоматія - перше в Україні фундаментальне видання, у якому на системній основі представлено твори найвідоміших представників зарубіжної та вітчизняної економічної думки. У посібнику наведено праці, створені за всю історію людства починаючи від часів перших цивілізацій до XXI століття. Укладачі посібника, а це високопрофесійний колектив вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зосередили увагу на фундаментальних творах класиків економічної думки, вивчення і знання яких дає можливість сформувати у майбутніх економістів цілісне і систематизоване уявлення про наукові традиції, школи, принципи, ідеї з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень і сучасних вимог до якості економічної освіти. Завдяки цьому посібник вирізняється серед інших видань високою інформативністю, новизною і глибиною змісту, він цікавий не тільки для студентів-економістів, а й для економістів-практиків, науковців, керівників підприємств, бізнесменів, які прагнуть розібратись у складних, часто неоднозначних процесах розвитку сучасної економіки.
    Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, магістрантів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться економічною теорією та розвитком економічної думки.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія західних політичних вчень. Політичні доктрини ХХ - початку ХХІ ст. : навч. посіб. / А.С. Романюк. – Київ : Знання, 2011. – 255 с.

   


    У навчальному посібнику проаналізовано головні політичні доктрини, що визначали політичне життя окремих країн і світу загалом упродовж минулого століття та на початку нового тисячоліття. Значну увагу приділено як традиційним, уже майже класичним концепціям - лібералізму, консерватизму, комунізму, соціал-демократії, так і новітнім - неофемінізму, екологізму тощо. Розглянуто широке коло актуальних публікацій, документів, практичних політичних явищ щодо кожної політичної доктрини. Запропонована автором інтерпретація концепцій і політичної практики не завжди відповідає усталеним уявленням, що дозволяє по-новому осмислити низку політичних феноменів.
    Для студентів, викладачів, аспірантів вищих закладів освіти, усіх, хто цікавиться історією політичних вчень.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЛепрозорій : роман / В. Винниченко; післямова Галини Сиваченко. – Київ : Знання, 2011. – 382с. – (Класна література)

   


   Вперше окремою книжкою надруковано в Україні роман В. Винниченка з так званого муженського циклу - "Лепрозорій". Твір пройнятий розчаруванням у соціалістичних ідеях ленінського штибу.
   Назва твору глибоко символічна. У "Лепрозорії" в яскравій художній формі втілено ідею конкордизму як способу порятунку людства, зануреного у власний жах агресії, воєн, злиднів.Логіка (теоретична і прикладна) : навч. посіб. / Н.В. Карамишева. – Київ : Знання, 2011. – 455 с.

   


   У навчальному посібнику викладено системи теоретичної логіки (традиційна логіка, символічна логіка), нові напрями логічних досліджень (логіка існування, практична логіка) та прикладної логіки (логіка науки, логіка дискурсу). Автор висвітлює історичне формування та розвиток логічного знання в контексті філософського пізнання світу; пропонує моделі інтерпретації логічного знання у сфері практичних дій суб'єктів у ситуації вибору та прийняття рішення й у сфері науки в ситуації визначення альтернативності теорій і пошуку підстав конкретної науки.
   Для студентів вищих закладів освіти, викладачів, магістрів, аспірантів, усіх, хто цікавиться проблемами теоретичної та прикладної логіки.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМарія : повість / У. Самчук; післямова Ніни Бернадської. – Київ : Знання, 2011. – 308 с. – (Класна література)

   


   Голодомор! Жах цієї трагедії подається крізь призму образу Марії, яка на сімдесятому році життя зазнає в 33-му голоду. Ця жінка уособлює саму Україну.
   Книжка розрахована на школярів, учителів, студентів, усіх, хто цікавиться творчістю письменника.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМіжнародний трансфер технологій : навчальний посібник / М.І. Дідківський. – Київ : Знання, 2011. – 365 с. – (Вища освіта 21 століття)

   


   У навчальному посібнику викладено теоретичні основи аналізу міжнародного трансферу технологій, розглядаються механізм міжнародної передачі технологій, сучасний стан і перспективи розвитку світового ринку технологій, система правової охорони об'єктів інтелектуальної власності. Значну увагу приділено ліцензійній торгівлі в міжнародній економіці, особливостям ціноутворення на світовому ринку технологій, новітнім формам міжнародного трансферу технологій, трансферу високих технологій, некомерційному трансферу технологій, державному та міждержавному регулюванню міжнародного руху технологій.
   Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, слухачів інститутів післядипломної освіти, центрів підвищення кваліфікації, а також усіх, хто цікавиться питаннями міжнародного трансферу технологій.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ (згорнути)

Вступ
Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
   1.1. Технологія та технологічні уклади
   1.2. Трансфер технологій як фактор глобалізації міжнародної економіки
   1.3. Теорії міжнародного руху технологій
      1.3.1. Теорії міжнародної торгівлі
      1.3.2. Неофакторні моделі
      1.3.3. Моделі неотехнологічного розвитку
   Запитання і завдання для самоконтролю
   Рекомендована література
Розділ 2. МЕХАНІЗМ МІЖНАРОДНОЇ ПЕРЕДАЧІ ТЕХНОЛОГІЙ
   2.1. Сутність і структура світового ринку технологій, його об'єкти та суб'єкти
      2.1.1. Об'єкти світового ринку технологій
      2.1.2. Суб'єкти світового ринку технологій
      2.1.3. Канали та види міжнародного трансферу технологій
      2.1.4. Географічна та галузева структура світового ринку технологій
   2.2. Форми та етапи міжнародного трансферу технологій
   2.3. Сучасний стан і перспективи розвитку світового ринку технологій
   Запитання і завдання для самоконтролю
   Рекомендована література
Розділ 3. СИСТЕМА ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТЕХНОЛОГІЙ
   3.1. Технології як результат інтелектуальної діяльності. Інтелектуальна власність, її сутність та види.
      3.1.1. Сутність інтелектуальної власності
      3.1.2. Класифікація об'єктів інтелектуальної власності
      3.1.3. Суб'єкти права інтелектуальної власності
   3.2. Правова охорона інтелектуальної власності
      3.2.1.Еволюція правової охорони інтелектуальної власності
      3.2.2. Охорона права на об'єкти інтелектуальної власності
   3.3. Система захисту прав інтелектуальної власності
   3.4. Законодавство України, регіональні та міжнародні угоди в сфері правової охорони інтелектуальної власності
      3.4.1. Державна система правової охорони інтелектуальної власності в Україні
      3.4.2. Регіональні системи правової охорони інтелектуальної власності
      3.4.3. Міжнародна система охорони інтелектуальної власності
   Запитання і завдання для самоконтролю
   Рекомендована література
Розділ 4. ЛІЦЕНЗІЙНА ТОРГІВЛЯ В МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЦІ
   4.1. Економічна сутність та особливості ліцензійної торгівлі в міжнародній економіці
      4.1.1. Причини виникнення та еволюція світового ринку ліцензій
      4.1.2. Загальна характеристика світового ринку ліцензій
      4.1.3. Державне регулювання міжнародних ліцензійних операцій
   4.2. Ліцензійна угода: поняття, види, структура
      4.2.1. Загальна характеристика ліцензійної угоди
      4.2.2. Структура ліцензійної угоди
   4.3. Сучасний стан і тенденції розвитку світового ринку ліцензій
   Запитання і завдання для самоконтролю
   Рекомендована література
Розділ 5. ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТЕХНОЛОГІЙ
   5.1. Механізм формування ціни технології як фактора виробництва
      5.1.1. Особливості ринкового механізму формування ціни факторів виробництва
      5.1.2. Мета та основні способи комерціалізації технології
   5.2. Оцінювання вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності
      5.2.1. Підходи до оцінювання вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності
      5.2.2. Методи оцінювання вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності
      5.2.3. Алгоритм визначення ціни технології
   5.3. Специфіка економічних розрахунків при купівлі продажу ліцензій
   Запитання і завдання для самоконтролю
   Рекомендована література
Розділ 6. НОВІТНІ ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
   6.1. Міжнародна торгівля ноу-хау
   6.2. Франчайзинг як сучасна форма міжнародного руху технологій
   6.3. Міжнародний консалтинг та інжиніринг
   6.4. Інноваційний трансфер технологій
      6.4.1. Будівництво об'єктів "під ключ"
      6.4.2. Контракти на управління
      6.4.3. Спільні підприємства
      6.4.4. Науково-виробнича кооперація
      6.4.5. Лізинг
   Запитання і завдання для самоконтролю
   Рекомендована література
Розділ 7. НЕКОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ У МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЦІ
   7.1. Позаринкові форми міжнародного трансферу технологій
   7.2. Діяльність міжнародних організацій щодо передачі технологій
   7.3. Міжнародне співробітництво при проведенні науково-технічних досліджень
   7.4. Міжнародне науково-технічне сприяння
   7.5. Україна як реципієнт міжнародної технічної допомоги
   Запитання і завдання для самоконтролю
   Рекомендована література
Розділ 8. МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСФЕР ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ
   8.1. Світовий ринок високих технологій, його сутність та структура
   8.2. Ринок інформаційних технологій як складова світового ринку високих технологій
   8.3. Особливості ринку комп'ютерних технологій
   8.4. Світовий ринок аерокосмічних технологій
   Запитання і завдання для самоконтролю
   Рекомендована література
Розділ 9. ДЕРЖАВНЕ ТА МІЖДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО РУХУ ТЕХНОЛОГІЙ
   9.1. Механізм державного регулювання трансферу технологій
      9.1.1. Мета та інструменти державного регулювання трансферу технологій
      9.1.2. Державне регулювання трансферу технологій в Україні
      9.1.3. Досвід регулювання міжнародного трансферу технологій у зарубіжних країнах
   9.2. Міждержавне регулювання трансферу технологій
   9.3. Міжнародний рівень регулювання трансферу технологій
   Запитання і завдання для самоконтролю
   Рекомендована література
Глосарій
Список літератури
Корисні інтернет-джерелаНова заповідь : роман / В. Винниченко; післямова Галини Сиваченко. – Київ : Знання, 2011. – 349 с. – (Класна література)

   


   Вперше йде до читача роман В. Винниченка з так званого муженського циклу - "Нова заповідь". Твір, пройнятий розчаруванням у соціалістичних ідеях ленінського штибу, вибудований у жанрі детективу.
   "Нова заповідь" - це своєрідна спроба "розкрити очі зрячим" на їхньому шляху до можливого тоталітаризму й культу особи.Організація готельного обслуговування : підручник / М.П. Мальська, І.Г. Пандяк, Ю.С. Занько ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Знання, 2011. – 366 с. – Бібліогр. : С. 294-299

   


   У підручнику систематизовано виклад організаційних, управлінських і технологічних засад вивчення готельної сфери як навчальної дисципліни теоретико-методологічного й ужиткового спрямування. Послідовно розкрито питання еволюції сфери гостинності, проаналізовано проблему типології та класифікації готельних підприємств, організації й управління, технології обслуговування, архітектурно-планувальні особливості готельних споруд.
   Для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати у сфері туризму, викладачів, працівників готельної та туристичної сфери, а також усіх, хто цікавиться розвитком сфери гостинності.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОрганізація туристичного обслуговування : підручник / М.П. Мальська, В.В. Худо, Ю.С. Занько. – Київ : Знання, 2011. – 275 с.

   


   У підручнику проаналізовано історію розвитку туризму в світі, у тому числі в Україні, а також становлення туристичного бізнесу. Розглянуто основні види організації туристичного обслуговування. Значну увагу приділено питанням безпеки туристичної подорожі, інформаційному забезпеченню туристичної діяльності. Висвітлено шляхи вирішення проблеми підвищення ефективної діяльності туристичних підприємств. Запропонована авторами інтерпретація менеджменту і маркетингу в туризмі дасть змогу студентам чіткіше осмислити ці питання та їх значення в організації туристичного обслуговування.
   Для студентів вищих закладів освіти - майбутніх фахівців у сфері туризму та обслуговування, викладачів, учителів, працівників туристичних фірм, усіх, хто цікавиться питаннями організації туристичного обслуговування.Основи підприемництва: культура, технологія, відповідальність : навчальний посібник / Г.М. Захарчин. – Київ : Знання, 2011. – 254 с.

   


   У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та прикладні аспекти вітчизняного підприємництва. Запропоновано оригінальну концепцію розгляду підприємництва через призму трьох важливих складових: культури, технології, відповідальності. Проблема співвідношення культури і законодавства належить до найвагоміших у підприємницькому середовищі, адже культура є тим чинником, який компенсує обмеженість законодавства у створенні соціального порядку, зокрема у взаємовідносинах між суб'єктами ринку. Окрему увагу приділено технології започаткування підприємницької діяльності фізичної та юридичної особи. Алгоритм створення власного бізнесу не тільки відображає процедуру започаткування підприємницької діяльності, розкриває колізії нашого законодавства і гострі "кути" державної реєстрації, а й радить початківцям, як стати успішними підприємцями.
   Для студентів, аспірантів, викладачів вишів та всіх підприємців.

СТИСЛИЙ ЗМІСТПрактикум перекладу. Англійська - українська : підручник / Н.В. Бідасюк, Р.В. Боднар, Ю.В. Якимчук та ін. – Київ : Знання, 2011. – 431 с.

   


   Це новаторський підручник, який вдало поєднує кращі вітчизняні методики викладання перекладу та зарубіжні комунікативні підходи, характерні для британських та американських підручників. За змістом він відповідає програмі курсу "Теорія та практика перекладу" для студентів факультетів перекладу та міжнародних відносин, що навчаються за Болонською системою. У підручнику наведено тексти для синхронного й послідовного перекладу, перекладу відеоматеріалів і фільмів, вправи на прагматичну адаптацію, розпізнавання і відтворення термінології, оцінку адекватності та еквівалентності перекладу. Теоретична частина супроводжується вправами на закріплення вивченого матеріалу та оволодіння фаховими навичками перекладу. Високу цінність підручнику надають вдало підібраний лексичний матеріал, сучасність наведених текстів та їх насиченість лінгвокультурною інформацією.
   Для студентів і викладачів факультетів перекладу та міжнародних відносин, слухачів спеціалізованих курсів з перекладу та для тих, хто цікавиться питаннями перекладу.

СТИСЛИЙ ЗМІСТРегіональна політика Європейського Союзу : навч. посіб. / Г.О. Шамборовський. – Київ : Знання, 2011. – 187 с.

   


   У посібнику розглянуто теоретико-методологічні основи та еволюцію регіональної політики, поняття регіону, території, сучасні напрями роз­витку регіональної економіки. Проаналізовано основні принципи організації, фінансування та соціально-економічної ефективності регіональної політики ЄС.
   Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів міжнародних та економічних факультетів, а також для усіх, хто цікавиться питаннями регіональної політики.Розстріляне безсмертя : поеми / В. Сосюра; прим. Сергія Гальченка. – Київ : Знання, 2010. – 336 с. – (Класна література)

   


   Вперше окремою книгою (без купюр і вилучень) видаються поеми В.М. Сосюри, переважна більшість з яких побачили світ вже після смерті поета.
   Книжка розрахована на школярів, учителів, усіх, хто цікавиться творчістю письменника.Страхова справа : підручник / О.Д. Вовчак. – Київ : Знання, 2011. – 391 с.+CD

   


   У підручнику висвітлено теоретичні аспекти страхування та організацію страхової справи в умовах ринкової економіки, розглянуто організаційні аспекти, основні умови та механізм здійснення окремих видів страхування, а також їх соціально-економічну значущість, проблеми та перспективи розвитку. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується розглядом практичних аспектів діяльності страхових компаній. Значну увагу приділено інвестиційній діяльності страховика. Оригінальним є підхід до розгляду умов забезпечення платоспроможності та ефективності діяльності страхової компанії. Наголошено на проблемах законодавчого регулювання та ліцензування страхової діяльності в Україні. Логічним є зображення взаємозв'язку між окремими суб'єктами страхового ринку та акцентування уваги на його організаційній структурі. У кінці кожної теми наведено контрольні запитання, індивідуальні тематичні завдання для самостійної роботи, літературу. Підручник включає термінологічний словник, додатки на компакт-диску, в яких подано зразки основних документів, що використовуються у страховій справі.
   Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів, аспірантів, страховиків-практиків, усіх, хто цікавиться страхуванням.

СТИСЛИЙ ЗМІСТСучасний інформаційний ринок (концептуально-пізнавальний контекст) : монографія / Т.Т. Ковальчук, І.Ю. Марко, Є.І. Марко. – Київ : Знання, 2011. – 255 с. – (Сучасна економічна наука)

   


   У монографії в концептуально-пізнавальному вимірі розглядається сучасний інформаційний ринок, що являє собою сукупність інноваційних технологій, усталених принципів і правил, які визначають його розширене відтворення та застосування. Автори зосереджують увагу на аналізі новітніх явищ і процесів в інформаційному середовищі, які ще не набули достатнього наукового обґрунтування та узагальнення. Пропонована монографія актуалізує важливість формування єдиного інформаційного поля на вітчизняних теренах, що кореспондує з сучасними глобальними трансформаціями.
   Книга розрахована на фахівців, зайнятих у системі інформаційно-комунікаційних технологій, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТТигролови : роман / І. Багряний; післямова Ніни Бернадської. – Київ : Знання, 2011. – 308 с. – (Класна література)

   


   Зі сторінок пригодницького роману Івана Багряного постає історія відчайдушного протистояння совєтській тоталітарній системі в'язня-втікача сталінських таборів Григорія Многогрішного - людини мужньої, волелюбної, нескореної, вірного життєвому кредо: "Ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи".
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТТурбулентность налоговых реформ : монография / С.И. Юрий, А.И. Крисоватый, И.А. Майбуров, Т.В. Кощук. – Киев : Знання, 2011. – 382 с.

   


   В монографии исследованы современные тенденции развития европейского налогообложения и новая парадигма налоговой политики в Украине и России. Рассмотрены методологические основы формирования и реализации налоговой политики социально-рыночного государства, закономерности построения налоговых систем европейских стран в условиях усиления интеграции. Показано, как страны - участницы Европейского Союза, используя налоговые инструменты, реагируют на современные вызовы социально-экономического развития. Оп­ре­делены основные векторы налоговых реформ и направления трансфор­мации стратегии и тактики налоговой политики Украины в контексте интеграции в Европейское Сообщество. Освещены в ретроспективе особенности налоговой политики России как стратегического соседа Европейского Союза.
   Для ученых, работников органов государственной власти, преподавателей, аспирантов, студентов экономических специальностей высших учебных заведений, широкого круга лиц, интересующихся проблемами налогообложения.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЮридична деонтологія (Основи юридичної діяльності) : навчальний посібник / С.Д. Гусарєв, О.Д. Тихомиров. – 4-те вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2010. – 495с.

   


   У навчальному посібнику висвітлюються найважливіші аспекти юридичної діяльності: її властивості, зміст, форми та сфери здійснення. Розглядаються проблеми нормативно-правового та морального регулювання професійної юридичної діяльності, міжнародні стандарти цієї діяльності, особливості юридичних наукових досліджень, організації навчального процесу на юридичних факультетах. За змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни "Юридична деонтологія (Вступ до юридичної діяльності: теоретичні, практичні та деонтологічні аспекти)".
   Розраховано насамперед на студентів юридичних факультетів. Посібник буде корисним також науковцям, юристам-практикам, усім, кого цікавлять питання професійної діяльності юристів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЦей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,