Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Бібліографічні покажчики бібліотек закладів вищої освіти України 2018 р.


А Р Х І В:  2010-2012 р. ,    2013 р. ,    2014 р. ,    2015 р. ,    2016 р. ,    2017 р.


Донецька зона

НТБ Донбаської держ. машинобудівної академії (м. Краматорськ)
www.dgma.donetsk.ua

 • Державні символи України : бібліогр. покажч. / уклад. В.І. Алексєєва; відп. ред. Ж.І. Коробка. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 11 с.
 • Наукові праці Кассова Валерія Дмитровича, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри підйомно-транспортних машин : бібліогр. покажч. / уклад. В. І. Алексєєва ; відп. ред. Ж. І. Коробка. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 29 с.
 • Наукові праці Тарасова Олександра Федоровича, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри комп'ютерних інформаційних технологій : бібліогр. покажч. / уклад. В. І. Алексєєва ; відп. ред. Ж. І. Коробка. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 34 с.
 • Бібліографічний покажчик друкованих праць викладачів Донбаської державної машинобудівної академії (до 65-річчя ДДМА) / уклад. Л. О. Коваленко ; відп. ред. Ж. І. Коробка. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 66 с.
 • Наукові праці Клименко Галини Петрівни, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри "Автоматизація виробничих процесів" : бібліогр. покажч. / уклад. О. Б. Бєсєдіна ; відп. ред. Ж. І. Коробка. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 39 с.
 • Наукові праці Красовського Сергія Савеловича, кандидата технічних наук, доцента, декана факультету машинобудування : бібліогр. покажч. / уклад. В. І. Алексєєва ; відп. ред. Ж. І. Коробка. – Краматорськ : ДДМА, 2018. –16 с.
 • Наукові праці Васильченко Яни Василівни, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри "Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструменти та технології" : бібліогр. покажч. / уклад. О. Б. Бєсєдіна ; відп.. ред. Ж. І. Коробка. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 29 с.
 • Наукові праці Лебедя Володимира Тимофійовича, доктора технічних наук, доцента кафедри "Автоматизація виробничих процесів" : бібліогр. покажч. / уклад. О. Б. Бєсєдіна ; відп. ред. Ж. І. Коробка. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 18 с.
 • Наукові праці Лузана Анатолія Олександровича, доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри філософії : бібліогр. покажч. / уклад. Л. О. Коваленко ; відп. ред. Ж. І. Коробка. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 10 с.
 • Наукові праці Маркова Олега Евгенійовича, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри "Механіка пластичного формування" : бібліогр. покажч. / уклад. Л. О. Коваленко ; відп. ред. Ж. І. Коробка. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 22 с.
 • Наукові праці Філінкова Володимира Ілліча, кандидата наук по фізичному вихованню та спорту, професора кафедри фізичного виховання : бібліогр. покажч. / уклад. Л. О. Коваленко ; відп. ред. Ж. І. Коробка. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 30 с.

НБ Маріупольського державного університету
http://slibr.mdu.in.ua

 • Булатова Олена Валеріївна [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. А. В. Гельвіх. – Маріуполь : МДУ, 2018. – 72 с. – (Сер. "Праці вчених МДУ. Бібліографічні покажчики" ; вип. 16).
 • Свірський Борис Михайлович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. А. В. Гельвіх. – Маріуполь : МДУ, 2018. – 32 с. – (Сер. "Праці вчених МДУ. Бібліографічні покажчики"; вип. 17).
 • Шелухін Микола Леонідович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. А. В. Гельвіх. – Маріуполь : МДУ, 2018. – 48 с. – (Сер. "Праці вчених МДУ. Бібліографічні покажчики"; вип. 15).
 • Бібліографічний покажчик публікацій професорсько-викладацького складу кафедри економіки та міжнародних економічних відносин (1997–2018) [Електронний ресурс] : / уклад.: А. В. Гельвіх. – Маріуполь : МДУ, 2018. – 232 с. – (Сер. "Публікації кафедр МДУ. Бібліографічні покажчики"; вип. 13).

НТБ Приазовського держ. технічного університету (м.Маріуполь)
http://ntb.pstu.edu

 • Наукові праці професорсько-викладацького складу Державного вищого навчального закладу "Придніпровський державний технічний університет" (2017 р.) : електронний покажч. публ. / уклад.: Т. В. Ткаченко, О. Г. Білик. – Маріуполь, 2018. – 151 с.
 • Наукові праці професорсько-викладацького складу Державного вищого навчального закладу "Придніпровський державний технічний університет" (2018 р.) : електронний покажч. публ. / уклад.: Т. В. Ткаченко, О. Г. Білик, О.В. Григорова – Маріуполь, 2018. – 86 с.Київська зона

НБ Вінницького нац. медичного університету імені М.І. Пирогова
http://library.vnmu.edu.ua

 • Германюк Тамара Андріївна : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. В. Сухарєва, Г. А. Біловус ; відп. за вип. Н. М. Кравчук ; Б-ка ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 80 с. : фот. – (Серія "Вчені нашого університету").
 • Публікації працівників бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова (1967–2017) : бібліогр. покажч. / уклад.: М. І. Мельник, О. В. Горбенко, Г. А. Біловус ; ред. бібліогр. Г. А. Біловус ; відп. за вип. Н. М. Кравчук ; Б-ка ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 84 с.
 • Вінниччина медична – 2019 : календар знамен. і пам’ят. дат / уклад. О. А. Юрчишина ; відп. за вип. Н. М. Кравчук ; Б-ка ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 108 с.
 • ВНМУ ім. М. І. Пирогова: ювілеї, події, дати – 2019 : календар знамен. і пам’ят. дат / уклад.: О. А. Юрчишина, В. В. Кокус ; відп. за вип. Н. М. Кравчук ; Б-ка ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 120 с.

Бібліотека Вінницького держ. педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
http://library.vspu.edu.ua

 • Микола Миколайович Кравець : до 90-річчя від дня народження : біобібліогр покажч. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Б-ка ; уклад.: Т. В. Мірохіна, Т. М. Баланюк , Т. В. Коношевська ; наук. ред. С. Л. Калитко ; відп. за вип. В. С. Білоус. – Вінниця, 2018. – 154 с. – (Педагоги Вінниччини)
 • Скарбниця духовності : до 105-річчя бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : бібліогр. покажч. / ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, Б-ка ; уклад.: Т. В. Мірохіна, Т. М. Баланюк, Т. В. Коношевська ; відп. за вип. В. С. Білоус. – Вінниця : ВДПУ, 2018. – 48 с.

НТБ Вінницького нац. технічного університету
http://lib.vntu.edu.ua

 • Олександр Никифорович Романюк . біобібліогр.покажч. до 60-річчя від дня народж. / уклад. О.М.Немчук; відп. за вип. Т.Є. Притуляк. – Вінниця: ВНТУ, 2018. – 88 с. : іл.. – (Серія "Вчені нашого ун-ту").
 • Володимир Степанович Осадчук : біобібліогр.покажч. до 80-річчя від дня народж. / уклад. Л.В.Квятковская; відп. за вип. Т.Є. Притуляк. - Вінниця: ВНТУ, 2018. – 104 с. : іл.. – (Серія "Вчені нашого ун-ту").
 • Борис Іванович Мокін: біобібліогр.покажч. до 75-річчя від дня народж. / уклад.: Л.Д. Андронік, Л.М.Желюк; відп. за вип. Т.Є. Притуляк. – Вінниця: ВНТУ, 2018. – 88 с. : іл.. – (Серія "Вчені нашого ун-ту").
 • Рекомендаційний покажчик літератури з питань вищої школи / ВНТУ, НТБ ; уклад. Л. В. Квятковська. – Вінниця, 2018. – за I квартал ; за II квартал ; за III квартал; за IV квартал
 • Рекомендаційний покажчик літератури з питань вищої школи 2017 року / ВНТУ, НТБ ; уклад. Л. В. Квятковська. – Вінниця, 2018.

Бібліотека Вінницького нац. аграрного університету
http://lib.vsau.org

 • Яблуня : бібліогр. покажч. / упоряд. : О. А. Шевчук, Л. В. Кулакевич ; під ред. Г. М. Калінкіної, Н. Г. Дудкевич ; відп. за вип. Н. Г. Дудкевич. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 54 с.
 • Бібліографічний список Олесь Терентійович Гончар (український письменник, літературний критик, громадський діяч) : [до 100-ряччя від дня народж. О. Т. Гончара, укр. письменника, літ. критика, громад. діяча] / упоряд. Н. Г. Дудкевич ; під ред. Л. В. Кулакевич, О. А. Шевчук ; відп. за вип. С. М. Лутковська. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 44 с.
 • Готельно-ресторанне господарство [Текст] : бібліогр. список / упоряд. : О. А. Шевчук, Н. Г. Дудкевич ; під ред. Л. В. Кулакевич ; відп. за вип. С. М. Лутковська. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 24 с.
 • Автореферати наукових робіт: 2013–2014 роки [Текст] : бібліограф. список / упоряд. : О. А. Шевчук, Л. В. Кулакевич, Н. Г. Дудкевич ; під ред. Г. М. Калінкіної ; відп. за вип. Н. Г. Дудкевич. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 46 с.
 • Автореферати наукових робіт: 2011-2012 роки [Текст] : бібліогр. список / упоряд. : Н. Г. Дудкевич, О. А. Шевчук, Л. В. Кулакевич ; під ред. Г. М. Калінкіної ; відп. за вип. Н. Г. Дудкевич. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 32 с.

НБ Дніпровського держ. аграрно-економічного університету (м.Дніпро)
http://www.dsau.dp.ua

 • Правове та наукове забезпечення земельної реформи : наук.-допом. бібліогр. покажч/ (2012-2017 рр.) / Дніпровський держ. аграр.-екон. ун-т ; уклад. А. Г. Братчик, Н. В. Кобець, Г. В. Дирда ; відп. ред. А. Г. Братчик. - Дніпро, 2018. - Вип. 2. - 33 с.
 • Професор Кобець Анатолій Степанович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 2012-2017 роки / М-во освіти і науки України, Дніпровський держ. аграр.-економ. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С. С. Бущук, Н. В. Кобець ; відп. ред. А. Г. Братчик. - Дніпро : РВВ ДДАЕУ, 2018. - Вип. 12. - 75 с. - (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв ДДАЕУ").
 • Професор Узбек Іван Харлампійович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1968-2017 роки / М-во освіти і науки України, Дніпровський держ. аграр.-екон. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : А. Г. Братчик, Н. В. Кобець, С. С. Бущук, Г. В. Дирда ; відп. ред. А. Г. Братчик. - Дніпро : РВВ ДДАЕУ, 2018. - Вип. 11. - 90 с. - (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв ДДАЕУ").
 • Професор Ківер Володимир Хомович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1955-2017 роки / А. Г. Братчик, Н. В. Кобець, В. В. Коваленко, С. С. Бущук, Г. В. Дирда ; наук. ред. Д. М. Онопрієнко. - Дніпро : ДДАЕУ, 2017. - 83 с. ; портр. - (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв ДДАЕУ").
 • Органічне сільське господарство в Україні і світі : наук.-допом. бібліогр. покажчик (2008-2016 рр.) / Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-т ; уклад. : Н. В. Кобець, Г. В. Дирда ; відп. ред. А. Г. Братчик. - Дніпро, 2017. - 75 с.
 • Професор Шуваєв Василь Тихонович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1952-2009 рр. / Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-т ; А. Г. Братчик, Н. В. Кобець, В. І. Похил, С. С. Бущук, Д. Ф. Милостива, О. В. Лесновська ; наук. ред. С. Г. Піщан. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - 106 с. ; портр. - (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв ДДАЕУ", вип. 8).

НБ Дніпровського нац. університету ім. Олеся Гончара
http://library.dnu.dp.ua

 • Перша світова війна : анот. бібліогр. покажч. Ч.2 : Міжнародні відносини напередодні й під час Першої світової війни / Наук. б-ка ДНУ ім. О. Гончара ; уклад. : Т.В. Малиновська, О.В. Твердохліб. – Дніпро : Ліра, 2018. – 208 с.
 • Перша світова війна : анот. бібліогр. покажч. Ч.3 : Економіка. Економічна політика / Наук. б-ка ДНУ ім. О. Гончара ; уклад. : Т.В. Малиновська, О.В. Твердохліб. – Дніпро : Ліра, 2018. – 76 с.
 • Історія наукової бібліотеки на сторінках університетської газети 1953 – 2018 : бібліогр. покажч. / Наук. б-ка ДНУ ім. О. Гончара; уклад. : Г.М. Абрамова, Н.В. Корнілова, О.М. Сюх. – Дніпро, 2018. – 27 с.

НБ ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України"
http://library.dsma.dp.ua

 • Віктор Петрович Стусь [Текст] : біобібліогр. покажч. / ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України. "Наук. б-ка ; сост.: В. В. Мазниця, Р. М. Годлевська ; ред. Т. О. Перцева. - Дніпро : Акцент ПП, 2018. - 219 с. : цв. ил.
 • Віктор Володимирович Колдунов. До 70-річчя з дня народження [Текст] : біобібліогр. окажч. / ДЗ "ДМА МОЗ України.Каф. патол. фізіології. Наук. бібліотека" ; уклад.: Р. М. Годлевська, В. В. Мазница, Ю. В. Козлова ; ред.: В. Й. Мамчур, В. М. Бібікова, Я. В. Колдунов. - Дніпро : б. в, 2018. - 81 с. : цв. ил.
 • Фітоестрогени: вибір і безпека [Електронний ресурс] : [сайт] : бібліогр. покажч. (2000-2017) / [ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України", Наук. б-ка]. – [Дніпро, 2018]. – 55 с.

НТБ Держ. ВНЗ "Український держ. хіміко-технологічний університет"(м.Дніпро)
https://biblioteka.udhtu.edu.ua

 • "Будівничий соборів наших душ" : До 100-річчя від дня народж. Олеся Гончара : бібліогр. покажч. / уклад.і: О.О.Шевченко, О.І.Павленко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 10 с.
 • Академік Володимир Андрійович Ройтер : біобібліогр. покажч. / уклід.: О.О.Шевченко, О.І.Павленко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 16 с.
 • Бібліографічний покажчик наукових публікацій за 2010 - 2014 роки вчених факультету технології неорганічних речовин ДВНЗ УДХТУ. Ч.2: Кафедра аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів; Кафедра технології електрохімічних виробництв та електротехніки / уклад.: О.О.Шевченко, О.І.Павленко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 40 с
 • Бібліографічний покажчик наукових публікацій за 2010 - 2014 роки факультету технології неорганічних речовин ДВНЗ УДХТУ. Ч.1: Кафедра ТНР та Е; Кафедра неорганічної хімії; ГНДЛ ХДС / уклад.: О.О.Шевченко, О.І.Павленко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 74 с.
 • Бібліографічний покажчик наукових публікацій за 2010 - 2018 роки факультету технології неорганічних речовин ДВНЗ УДХТУ (Із фонду НТБ УДХТУ). Ч.3 : Кафедра фізичної хімії / уклад.: О.О.Шевченко, О.І.Павленко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 27 с.
 • Ганз Семен Наумович : Біобібліогр. покажч. / уклід.: О.О.Шевченко, О.І.Павленко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 40 с.

Бібліотеки Житомирського держ. університету імені Івана Франка
http://library.zu.edu.ua

 • "Прийти у світ Людиною…" [Електронний ресурс] : до 295-річчя з дня народж. Григорія Сковороди : біобібліогр. покажч. / уклад. А. І. Мартинюк ; [техн. ред. Т. А. Бондарчук]. – Житомир, 2018. – 83 с.

Бібліотека Житомирського держ. технологічного університету
http://lib.ztu.edu.ua

 • Кирилович Валерій Анатолійович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. М. Сергійчук - Житомир, 2018. – 18 с.

Бібліотека Житомирського нац. агроекологічного університету
http://lib.znau.edu.ua

 • Ковальов Віталій Борисович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1962–2017 роки : до 80-річчя від дня народж. / уклад.: Н. Г. Яремчук, О. І. Касянюк, авт. вступ. ст. Ю. І. Савченко, відп. за вип. М. В. Ігнатюк. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 82

НБ Університету державної фіскальної служби України (м.Ірпінь)
http://library.nusta.edu.ua

 • Анотований покажчик дисертаційних робіт, наявних у фонді Наукової бібліотеки Університету ДФС України (1999-2007 рр.) : у 3 ч. /[ уклад.: Н.П.Фурман, С.Ж. Йовженко; наук. ред. С.Я. Цимбалюк] ; ДФС України, НБ Ун-ту держ.фискальної служби України. – Ірпінь, 2018. – Ч.1. – 562 с.
 • Анотований покажчик дисертаційних робіт, наявних у фонді Наукової бібліотеки Університету ДФС України (2008-2010 рр.) у 3 ч. /[ уклад.: Н.П.Фурман, С.Ж. Йовженко; наук. ред. С.Я. Цимбалюк] ; ДФС України, НБ Ун-ту держ.фискальної служби України. – Ірпінь, 2018. – Ч.П. – 344 с.

Бібліотека Кам’янець-Подільського нац. університету імені Івана Огієнка
http://library.kpnu.edu.ua

 • Авторитетний педагог, відомий історик, досвідчений керівник Анатолій Григорович Філінюк (до 65-річчя від дня народж. та 40-річчя пед.. і наук. діяльн.) : біобібліогр. покажч. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Бібліотека ; [уклад.: Н. Д. Крючкова, В. Ф. Биковська ; редкол.: С. А. Копилов (голов. ред.), Л. В. Климчук (відп. ред.), О. М. Завальнюк та ін. ; бібліогр. ред. Т. М. Опря]. – Кам’янець-Подільський : Друк. "Рута", 2018. – 138 c. – (Серія: Постаті в освіті і науці ; вип. 25).
 • Видання особового фонду Павла Дорожинського, які зберігаються у бібліотеці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : бібліогр. покажч. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [уклад.: Г. В. Гайшук, Т. М. Опря ; редкол.: С. А. Копилов (голова), Л. В. Климчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2018. – 143 с.
 • Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2010–2017) : бібліогр. покажч. змісту / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Бібліотека ; [уклад.: Н. О. Козак, Т. М. Опря ; редкол.: C. А. Копилов (голова), Л. В. Климчук (відп. ред.), І. М. Конет та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2018. – 158 с. – (Серія: Хмельниччина краєзнавча ; вип. 4(6))
 • Періодичні видання у фондах бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : поточний покажч. на 2018 рік / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Бібліотека ; [уклад. Л. Ж. Смельцова ; відп. ред. Л. В. Климчук ]. – Кам’янець-Подільський, 2018. – 12 с.
 • Періодичні видання у фондах бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка станом на 2019 рік : бібліографічний покажчик / Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, Бібліотека ; [упоряд. Л. Ж. Смельцова; відп. ред. Л. В. Климчук]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. – 104 с.

НБ Подільського держ. аграно-технічного університету (м.Кам’янець-Подільський)
http://pdatu.edu.ua

 • Бібліографічний покажчик публікацій науковців інженерно-технічного факультету ПДАТУ [Електронний ресурс] / [уклад. Л. Посітко] ; ПДАТУ, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Вип. 1 : Кафедра енергетики та електротехнічних систем в АПК. – 199 с. – (Серія "Інтелектуальний ресурс ПДАТУ")
 • Бібліографічний покажчик публікацій науковців інженерно-технічного факультету ПДАТУ [Електронний ресурс] / [уклад. О. Циганок ; ред. Л. Посітко] ; ПДАТУ, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Вип. 2 : Кафедра тракторів, автомобілів та енергетичних засобів. – 110 с. – (Серія "Інтелектуальний ресурс ПДАТУ")
 • Бібліографічний покажчик публікацій науковців інженерно-технічного факультету ПДАТУ [Електронний ресурс] / [уклад. Л. Посітко, О. Циганок ] ; ПДАТУ, НБ, Сектор наукової бібліографії. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Вип. 3 : Кафедра сільськогосподарських машин і механізованих технологій. – 253 с. – (Серія "Інтелектуальний ресурс ПДАТУ").

НБ ім. М. Максимовича Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка
http://www.library.univ.kiev.ua

 • Семенюк Григорій Фокович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. ; [упоряд.: І. Тіщенко, Л. Герасименко ; за наук. ред. О. Сербіна ; передм. О. Астаф’єва]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – 181, [1] с.
 • Професор Марко Варшавчик (до 100-річчя від дня народження) : монографія / І. Н. Войцехівська, Л. І. Буряк, А. П. Данилевич, Я. С. Калакура, Н. А. Коломієць [та ін.] ; [бібліограф. упорядкув.: І.І. Тіщенко, Л.Є. Герасименко]. – Корсунь-Шевченківський : І.В. Майдаченко, 2018. – 302 с.
 • Вища освіта і наука : наук.-аналіт. огляд [Електронний ресурс] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича, Інформ.-бібліогр.від. ; [наук. ред. д-р наук з соц..комунікацій О. О. Сербін ; упоряд.: Т. М. Бєлоусова, А. В. Козонущенко]. – Київ : [б. в.], 2018.
 • Київський університет на шпальтах періодичних видань та матеріалів конференцій : щоквартальний наук.-аналіт. огляд / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, НБ ім. М. Максимовича, Інформ.-бібліогр. відділ ; [упоряд.: Н. В. Кошлякова, Т. П. Білан ; наук. ред. д-р наук з соціальних комунікацій О. О. Сербін ; техн. ред. В. В. Матюха]. – [Київ : б. в.], 2018.

НТБ ім. Г.І. Денисенка НТУ України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
http:// www.library.kpi.ua

 • Віктор Львович КИРПИЧОВ : біобібліогр. покажч. : до 120-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського : до 175-річчя від дня народж. засновника і першого ректора КПІ / уклад. і авт. ст. К. С. Мошинська ; авт. вступ. слова М. З. Згуровський ; слово голов. ред. М. Ю. Ільченка ; ред. кол.: М. Ю. Ільченко (голов. ред.), О. М. Бруй, К. С. Мошинська, Н. В. Писаревська ; відп. за вип. С. І. Барабаш ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Наук.-техн. б-ка ім. Г. І. Денисенка. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во "Політехніка", 2018. – 284 с. : іл., портр., фотоіл. – (Біобібліографія вчених Київської політехніки ; вип. 1).
 • Підготовлено ретроспективну бібліографію до книги (надрукована): Видатні конструктори України : до 100-річчя Нац. акад. наук України : до 120-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського : за матеріалами наукових читань з циклу "Видатні конструктори України", проведених у 2001–2018 роках. Т. 8 / уклад.: Ільченко М. Ю., Ільясова Л. С., Мошинська К. С., Палагін О. В., Писаревська Н. В. ; керівник групи уклад. М. Ю. Ільченко ; за ред. Б. Є. Патона, М. З. Згуровського ; Нац. акад. наук України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Держ. політехн. музей при КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во "Політехніка", 2018. – 256 с. : іл., портр., фотоіл. – Бібліогр.: с. 197–249.

НТБ Національного університету харчових технологій (м. Київ)
http://library.nuft.edu.ua

 • Цукрова промисловість : традиції та інновації. Вітчизняний та світовий досвід [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч./ [упоряд.О.В. Олабоді]; Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка. – Київ, 2018. – 92 с.
 • Кондитерська промисловість : традиції та інновації. Вітчизняний та світовий досвід [Електронний ресурс ] : наук.-допом. бібліогр. покажч./ [упоряд.О.В. Олабоді]; Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка. – Київ, 2018. – 158 с.
 • Безпека продовольчої сировини і продуктів харчування : наук.-допом. бібліогр. покажч./ [упоряд.О.В. Олабоді]; Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка. – Киїа, 2018. – 96 с.
 • Осягнути неосяжне – окрилені романтичною подорожей : наук.-допом. бібліогр. покажч./ [упоряд.В. С. Каленська]; Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка. – Киїа, 2018. – 85 с.
 • Зв’язки з громадськістю як інструмент маркетингових комунікацій : наук.-допом. бібліогр. покажч. (2000-2017 рр.) / [упоряд.І. М. Мельничук]; Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка. – Київ, 2018. – 102 с.
 • Функціональне харчування – новий підхід до здорового способу життя [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / [упоряд.Т. П. Фесун]; Наук.-техн. б-ка; Нац. ун-т харч. технол.,. – Київ, 2018. – 137 с.
 • Друковані праці професорсько-викладацького складу Національного університету харчових технологій за 2017 рік : бібліогр. покажч. – Київ, Наук.-техн. б-ка; Нац. ун-т харч. технол.,. – Київ, 2017. – 167 с.
 • Виробництво та використання пектинів у харчовій промисловості [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч./ [упоряд.: О.В. Олабоді, В.С.Каленська]; Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка. – Київ, 2018. –172 с.
 • Макаронне виробництво : традиції та інновації. Вітчизняний та світовий досвід [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч./ [упоряд.О.В. Олабоді]; Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка. – Київ, 2018. – 70 с.
 • Молочна промисловість : традиції та інновації. Вітчизняний та світовий досвід [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч./ [упоряд.О.В. Олабоді]; Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка. – Київ, 2018. – 240 с.
 • Хлібопекарська промисловість : традиції та інновації. Вітчизняний та світовий досвід [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч./ [упоряд.: О.В. Олабоді, В.С.Каленська]; Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка. – Київ, 2018. – 252 с.
 • Дайджест / [упоряд.О.В. Олабоді]; Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка, Від інформ.-аналіт. та довідково-бібліогр. робіт. – Київ, 2018.

НБ Національного пед. університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ)
http://lib.npu.edu.ua

 • Науково-бібліографічна діяльність Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : ретроспект. огляд / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; Наук. б-ка; упоряд. Н. І. Тарасова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 109 с., іл.
 • Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2013 рік / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; уклад. : Н. І. Тарасова, бібліогр. ред.: Г. І. Шаленко, О. Л. Хархун, Ю. І. Левченко; відп. за вип. Л. В. Савенкова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 8. – 437 с.
 • Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2015 рік / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; уклад. : Н. І. Тарасова, бібліогр. ред. Г. І. Шаленко, О. Л. Хархун; відп. Л. В. Савенкова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 10. – 303 с.
 • Іван Тихонович Горбачук : біобібліогр. покажч. до 85-річчя від дня народж., 65-річчя наук.-пед. діяльності та 50-річчя роботи в НПУ імені М. П. Драгоманова / М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Наук. б-ка; упоряд. Н. І. Тарасова, наук. ред. Ю. А. Мусієнко, В. В. Єфименко, бібліогр. ред. Г. І. Шаленко; відп. ред. Л. В. Савенкова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 186 с. –(Серія: "Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова").
 • Володимир Леонідович Савельєв: біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народж. / М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Наук. б-ка; упоряд. Н. І. Тарасова; відп. за вип. Д. Б. Свириденко; наук. ред. Л. Л. Макаренко, Л.В. Савенкова; бібліогр. ред.: О. Л. Хархун, Г. І. Шаленко. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – 43 с. (Серія: "Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова")
 • Іван Іванович Шкурко : біобібліогр. покажч. до 50-річчя наук.- пед. діяльності в НПУ імені М. П. Драгоманова / М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Наук. б-ка; уклад. Н. І. Тарасова, бібліогр. ред. : Г. І. Шаленко, О. Л. Хархун ; наук. ред. Л. В. Савенкова; комп. складання Я. І. Шкурко. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 91 с. – (Серія: "Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова").
 • Драгоманов–філософ: бібліогр. покажч./ М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; Наук.б-ка ; уклад. Н. І. Тарасова, бібліогр. ред. Г. І. Шаленко; наук. ред. Ю. І. Левченко; відп. за вип. Л. В. Савенкова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 139, портрет.
 • Марія Максимівна Підтиченко: біогр. нарис / М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Наук. б-ка; уклад. Н. І. Тарасова, бібліогр. ред.: О. Л. Хархун, Г. І. Шаленко; відп. за вип. Л. В. Савенкова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 70 с. – Серія "Ректори НПУ ім.. М. П. Драгоманова".
 • Іван Золотоверхий: біогр.. нарис / М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Наук. б-ка; уклад. Н. І. Тарасова, бібліогр. ред.. Г. І. Шаленко; наук. ред. Л. В. Савенкова; автор. біогр. статті : І. І. Золотоверха. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 35 с. – Серія "Ректори НПУ ім. М. П. Драгоманова".
 • Микола Іванович Шкіль: біогр. нарис / М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Наук. б-ка; ред. кол. : Т. В. Колесник, І. Кузьміна та ін.; уклад. Н. І. Тарасова; автор проекту і наук. ред. Л. В. Савенкова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - 105 с. Серія "Ректори НПУ ім. М. П. Драгоманова".
 • Василь Олександрович Сухомлинський (1918-1980 рр.) : каталог виставки видань вітчизняного педагога у фонді Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : до 100-річчя від дня народж. / уклад. Ю. І. Левченко ; наук. ред. Л. Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 70 с.
 • "Реабілітована література": покажч. розсекречених книг колекції Служби Зовнішньої Розвідки України/ М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Наук. б-ка; уклад. Ю. І. Левченко. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 570 с.

НБ Національного ун-ту "Києво-Могилянська академія"
http://www.library.ukma.edu.ua

 • Праці викладачів та професорів Національного університету "Києво-Могилянська академія", 2014-2016 рр. [електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / [уклад. Н. Г. Павлів] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Наук. б-ка. - Київ : НаУКМА, 2018. - 291 с.

НТБ Національного авіаційного університету (м.Київ)
www.lib.nau.edu.ua

 • Цінні видання кінця ХІХ - початку ХХ ст. з фонду Науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету : ретросп. бібліогр. покажч. Ч. 1. Авіація. Повітроплавання (1897-1940) / МОН України, Національний авіаційний університет, Наук.-техн. б-ка ; Шкурко О. П., Семенова М. Ф., Вахнован В. Ю., уклад., Шкурко О. П., наук. ред., Акмалдінова О. М., ред. перекл. - Київ, 2018. - 152 с.

Бібліотека Київського національного університету будівництва і архітектури
http://library.knuba.edu.ua

 • Глуховський Віктор Дмитрович (1918 - 1989) : до 100-річча від дня народж.: бібліогр. покажч. / уклад.: Т.М. Бернасовська та ін. – Вид. 2-ге (відредаг. і доповн.). – К. : КНУБА, 2018.- 38 с. - (Серія: Видатні вчені КНУБА).
 • Смірнов В’ячеслав Миколайович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. Т.М. Кірдо. – К. : КНУБА, 2017. - 36 с. – (Серія: Видатні вчені КНУБА).
 • Віктор Іванович Соченко : бібліогр. покажч. основних науково-творчих та методичних праць. До 80-річча з дня народж. та 60-ліття загальної трудової діяльності / уклад. Т.М. Кірдо. – К. : КНУБА, 2018. – 68 с. - (Серія: Видатні вчені КНУБА).
 • Маркетингові комунікації [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. Т.М. Кірдо. – К. : КНУБА, 2018. – 8 с.
 • Пам’ятки архітектури та місто будування України [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. Н.О. Андріяка. – К. : КНУБА, 2018. - 15 с.
 • Бібліотека. Періодичні видання, що виписує бібліотека на 2018 р. [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. Н.О. Андріяка. – К. : КНУБА, 2018. – 5 с. (за 1- півріччя ; за 2- півріччя)

Бібліотека Національного ун-ту фізичного виховання і спорту України (м.Київ)
http://www.uni-sport.edu.ua

 • Бібліографічний покажчик наукових праць ректора, проректорів та деканів факультетів Національного університету фізичного виховання і спорту України : інформ.-довід. вид. / уклад. Т. М. Полтавець, ред. Т. О. Арєхова ; НУФВСУ. - К. : Олімпійська літ., 2016 - 96 с. - ( Наукові праці Національного університету фізичного виховання і спорту України ; - вип. 1).

НБ Національного університету біоресурсів і природокористування України (м.Київ)
http://nubip.edu.ua

 • Мікроелементози тварин : бібліогр. покажч. л-ри за 2001-2017 рр. / Л. Ю. Кучерук. – К.: НУБіП України, 2018. – 22 с.
 • Охорона ґрунтів: актуальність та шляхи вирішення проблем : бібліогр. покажч. –л-ри за 2008-2018 рр. / уклад. Л. К. Сідько. – К.: НУБіП України, 2018. – 28 с.
 • Входження України в Європейський цивілізований простір : бібліогр. покажч. л-ри за 2007-2018 рр. / уклад. Л. М. Артюх. – К.: НУБіП України, 2018. – 40 с.
 • Розвиток картоплярства в Україні : бібліогр. покажч. л-ри за 2010-2018 рр. / уклад. О. В. Брагар. – К.: НУБіП України, 2018. – 30 с.
 • Годівля та утримання птиці : бібліогр. покажч. л-ри за 2008-2017 рр. / уклад. С. М. Родіонова. – К.: НУБіП України, 2018. – 24 с.
 • Систематичний покажчик дисертацій, наявних у фонді наукової бібліотеки Національного університету біоресурсів і природокористування України (1939-2008 рр.) / уклад. : Т. С. Кіщак, Л. К. Сідько, Л. М. Артюх,С. М. Родіонова, Л. Ю. Кучерук ; за заг. ред. Т. С. Кіщак. - К. : НУБіПУ,2018. – 507 с.
 • Нові надходження літератури до наукової бібліотеки НУБіП України за 2017-2018 рр. / уклад/ Л. М. Артюх. – К. : НУБіП України, 2018. – 72 с.

Бібліотека Київського національного університету будівництва і архітектури
http://library.knuba.edu.ua

 • Глуховський Віктор Дмитрович (1918 – 1989): до 100-річчя від дня народж.: бібліогр. покажч. / уклад.: Бернасовська Т.М. та ін. – Вид. 2-ге (відредаг. і доповн.). - Київ: КНУБА, 2018. - 36 с. – (Серія: Видатні вчені КНУБА)

НТБ Київського національного університету технологій та дизайну
http:// lib.knutd.edu.ua

 • Науковий внесок у справу державотворення і розбудови громадянського суспільства [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. (2012-2017 рр.) / уклад.: О. В. Чепілко, Н. А. Пастухова, Н. І. Наталушко ; відп. за вип. О. В. Жменько ; Наук.-техн. б-ка Київського нац. ун-ту технол. та дизайну. – Київ : КНУТД, 2017. – 15 с.

НБ імені М.В. Довнар-Запольського ДВНЗ "Київський нац. економічний ун-т імені Вадима Гетьмана"
http://lib.kneu.edu.ua

 • "Історія економічної теорії: біобібліогр. аспект (від античності до ХХ ст.)" [Електронний ресурс] / Наук. б-ка імені М. В. Довнар-Запольського ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана" ; наук. кер. проекту та автор текстів Т. В. Куриленко. – Київ : КНЕУ, 2018. –

Бібліотека Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (м.Київ)
http://naoma.edu.ua

 • Бородай Василь Захарович : бібліогр. покажч. / упоряд. Л.П. Веклин ; відпю за вип.. О.Ф. Соколова. – Київ, 2018. – 54 с.

Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету
https://kdpu.edu.ua/biblioteka/libmain.html

 • Зоя Михайлівна Мірошник: життя як роль і роль як життя (до ювілею доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри практичної психології Криворізького державного педагогічного університету) : біобібліогр.покажч. / Б-ка Криворізького держ. пед.. ун-ту ; упоряд.: О. А. Дікунова, О. Б. Поліщук ; бібліогр. ред. О. А. Дікунова ; за ред. Г. М. Віняр. – Кривий Ріг, 2018. – 88 с. (Серія "Вчені-ювіляри Криворізького пед.". Вип. 5).
 • Філософська антропологія та науки про людину : наук.-допом бібліогр. покажч. (з фондів б-ки Криворізького держ.пед. ун-ту) / упоряд. : Л. П. Абдула, О. М. Грамм ; за ред.О. М. Кравченко/ Б-ка Криворізького держ. пед. ун-ту. – Кривий Ріг, 2018. – 61 с. (опублікований та представлений в електронній формі)
 • Праці викладачів Криворізького державного педагогічного університету за 2017 р. :наук.-допом. бібліогр. покажч. / Б-ка Криворізького держ. пед. ун-ту ; упоряд.: О. А. Дікунова, О. Б. Поліщук ; бібліогр. ред. О. А. Дікунова ; за ред. О. М. Кравченко. – Кривий Ріг, 2018. – 93 с.
 • Філософія та методологія історії : наук.-допом. бібліогр. покажч. (з фондів б-ки Криворізького держ. пед. ун-ту) / упоряд. : Л. П. Абдула, О. М. Грамм ; за ред. О. М. Кравченко / Б-ка Криворізького держ. пед. ун-ту. – Кривий Ріг, 2018. – 46 с.
 • Крок за кроком: дитина в дошкільні роки (Ч. 2. Виховний аспект) : наук.-допом. бібліогр. покажчик / Бібліотека КДПУ ; упоряд. С. О. Кочерга ; бібліогр. ред. О. А. Дікунова ; за ред. О. М. Кравченко. – Кривий Ріг, 2018. – 57 с.
 • "Він був і залишається першим": Олексій Стариков (пам’яті криворізького дитячого поета й письменника, члена Національної спілки письменників України та Спілки письменників СРСР) : біобібліогр. покажч. / Б-ка Криворізького держ. пед. ун-ту ; упоряд. і бібліогр. ред. О. А. Дікунова ; за ред. Г. М. Віняр. – Кривий Ріг, 2018. – 24 с.

Бібліотека Криворізького національного університету
http://lib.knu.edu.ua

 • Кліматичні рубежі [Електронний ресурс] : тем. бібліогр. покажч. / Б-ка ДВНЗ "КНУ" ; [уклад. І. В. Протазанова ; ред. та відп. за вип. С. О. Баскакова]. – Кривий Ріг , 2018. – 15 с.
 • Українсько-німецький рік мов [Електронний ресурс] : тем. бібліогр. покажч. / Б-ка ДВНЗ "КНУ" ; [уклад. О. В. Кисільова ; ред. та відп. за вип. С. О. Баскакова]. – Кривий Ріг : [б. в.], 2018. – 24 с.
 • Губін Георгій Вікторович: праці вченого та література про нього : біобіліогр. покажч. л-ри / Б-ка Криворізького нац.. ун-ту ; [уклад. І. В. Протазанова, О. В. Кисільова, В. О. Вигівська ; ред. та відп. за вип. С. О. Баскакова]. – Кривий Ріг : [б. в.], 2018. – 116 с. – (Серія "Видатні науковці Криворіжжя" ; вип. 6.

Бібліотека ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди"
http://library.phdpu.edu.ua

 • Ucraina terra Cosaccorum = Україна – земля козацька : бібліогр. посіб. / [уклад.: О. І. Шкира, Л. В. Губар, Л. М. Забарило та ін.]. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. – 980 с. – Препринт.
 • До проекту "Козаччина" були залучені наукові бібліотеки Національного гірничого університету України (м.Дніпро), Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (у рубриці "Бібліотечні проекти").
 • Чернов Борис Олексійович : біобібліогр. покажч. / МОН України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; упоряд.: О. І. Шкира, Л. М. Забарило, Л. В. Губар, Т. Л. Деркач, І. І. Корж, В. В. Єфіменко, Н. П. Обертій, А. М. Яковенко. – Київ : Міленіум, 2018. – 172 с. : іл. – (Серія "Наукова еліта Переяславщини")

НБ Уманського держ. педагогічного університету імені Павла Тичини
http://library.udpu.org.ua

 • Друковані видання професорсько-викладацького складу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини у фондах бібліотеки: 2018 [Текст] : бібліогр. покажч/ / Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Бібліотека, Відділ комплектування та наукової обробки документів ; [упоряд.: В. І. Устименко, Я. В. Коваленко, І. Г. Рудь [та ін.] ; наук. ред. Т. В. Григоренко]. – Умань : УДПУ імені Павла Тичини, 2018. – 43, [1] с. – Іменний покажч.: с. 37–43.
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини на сторінках періодичних видань 1930–2017 рр. : до 90-річчя від дня заснування : бібліогр. покажч. / Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Бібліотека, Інформ.-бібліогр. відділ, Відділ компл. та наук. обробки документів ; [наук. ред. Т. В. Григоренко ; упоряд.: О. Ф. Ігнатьєва, А. І. Абраменко, О. О. Обримба [та ін.] . – Умань : Візаві, 2018. – 112 с.
 • Володимир Григорович Кузь – провідний вчений, педагог, академік : до 80- річчя з дня народження присвячується: біобібліогр. покажч. / голов. ред. О.І. Безлюдний.; редкол.: Т.Д. Кочубей, І.І. Демченко, В.М. Кушнір, Т.В. Григоренко. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Умань : Візаві, 2018. – 97 с.

НБ Хмельницького національного університету
http://lib.khnu.km.ua

 • Публікації викладачів університету за 2016 рік [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2018.
 • Доктори наук, професори Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / за ред. канд. іст. наук О. Б. Айвазян ; уклад.: О. М. Бичко, О. М. Великосельська, О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук. – Хмельницький : ХНУ, 2015-2018.
 • Науковці Хмельниччнини [Електронний ресурс] : [краєзнавча база даних]. – Електрон. дані. – Хмельницький : ХНУ, 2015-2018.

НБ імені Михайла Максимовича Черкаського нац. університету імені Богдана Хмельницького
www.biblioteka.cdu.edu.ua

 • Історія міста Черкаси : вебліогр.покажч. / уклад. Н.В.Демченко. – Черкаси, 2018. – 18 .
 • Гоцуляк Віктор Володимирович : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. І. Синявська, О. З. Силка. – Черкаси: ФОП Гордієнко Є.І., 2018. – 149 с.;
 • Корновенко Лариса Віталіївна :біобібліогр. покажч. / уклад.: М. П.Василенко ; авт. вступ. сл.О. С. Киченко. – Черкаси: Гордієнко Є., 2018. – 42 с.;
 • Салапатов Володимир Іванович : біобібліогр. покажч. /уклад.: Ю. Є. Гребенович, М. М. Чемерис ; авт. вступ. сл.: С. В. Голуб, М. С.Голуб. – Черкаси: Гордієнко Є., 2018. – 31 с.: фото;
 • Стеценко Анатолій Іванович : біобібліогр. покажч. / уклад.: П. М. Гунько ; авт. вступ. ст.: О. Ф. Артюшенко, Г. Г. Данілов. – Черкаси: ФОП Гордієнко Є.І., 2018. – 32 с.;
 • Фареній Ігор Анатолійович : доктор історичних наук, професор : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. І. Синявська, О. З. Силка; авт. вступ.статті М. В. Аліман, М. М. Мовчан. – Черкаси: ФОП Гордієнко Є.І., 2018. – 77 с.;
 • Пасєка Станіслава Раймондівна : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наукова б-ка ім. М. Максимовича; уклад. В. А. Красномовець; наук. ред. Г. М. Голиш.– Черкаси : Видавець Ю. А. Чабаненко, 2018.– 57 с.

НБ Чернігівського національного технологічного університету
http://library2.stu.cn.ua

 • Бивойно Павло Георгійович : біобібліогр. покажч. / уклад. : Н. С. Лузіна, А. А. Савенко. – Чернігів : Наук. б-ка ЧНТУ, 2018. – 28 с.
 • Клименко Олена Михайлівна: біобібліогр. покажч. / уклад. : Т. А. Сіденко. – Чернігів : Наук. б-ка ЧНТУ, 2018. – 28 с.
 • Савченко Олеся Миколаївна : біобібліогр. покажч. / уклад.: А. А. Савенко, Н. С. Лузіна. – Чернігів : Наук. б-ка ЧНТУ, 2018. – 24 с.
 • Дубенець Віталій Георгійович : біобібліогр. покажч. / уклад. : А. А. Савенко, Н. С. Лузіна. – Чернігів : Наук. б-ка ЧНТУ, 2018. – 28 с.
 • Войтенко Володимир Павлович : біобібліогр. покажч. / уклад. : Н. С. Лузіна, А. А. Савенко. – Чернігів : Наукова бібліотека ЧНТУ, 2018. – 24 с.
 • Савченко Володимир Федорович : біобібліогр. покажч. / уклад. : Т. А. Сіденко. – Чернігів : Наук. б--ка ЧНТУ, 2018. – 64 с.
 • Електротехніка та електротехнології. Електроенергетика : анот. бібліогр. покажч. / уклад. : А. А. Савенко, Н. С. Лузіна. – Чернігів : Наук. б-ка ЧНТУ, 2018. – 23 с.
 • Анотований інформаційно-бібліографічний покажчик статей з періодичних видань. Економічні науки. Маркетинг (І квартал) / уклад. Т. А. Сіденко. – Чернігів : Наук. б-ка ЧНТУ, 2018. – 84 с
 • Анотований інформаційно-бібліографічний покажчик статей з періодичних видань. Право. Юридичні науки (І квартал) / уклад. Т. А. Сіденко. – Чернігів : Наук. б-ка ЧНТУ, 2018. – 18 с.
 • Анотований інформаційно-бібліографічний покажчик статей з періодичних видань. Технічні науки (І квартал) / уклад. Т. А. Сіденко. – Чернігів : Наук. б-ка ЧНТУ, 2018. – 95 с.
 • Анотований інформаційно-бібліографічний покажчик статей з періодичних видань. Філософія. Психологія. Освіта (І квартал) / уклад. Т. А. Сіденко. – Чернігів : Наук. б-ка ЧНТУ, 2018. – 24 с.

НБ Національного університету "Чернігівський колегіум імені Т.Г.Шевченка"
http://library.chnpu.edu.ua

 • Олена Борисівна Мамчич : біобібліогр. покажч. / уклад. С. Г. Науменко ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2018. – 40 c.
 • Григорій Олексійович Литовченко : біобібліогр. покажч. / уклад. А. І. Кожем’яко ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2018. – 24 с.
 • Марина Борисівна Столяр : біобібліогр. покажч. / уклад. А. В. Трухан ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2018. – 28 c.
 • Наукові праці викладачів Національного університету "Чернігівський колегіум" за 2017 р. : бібліогр. покажч. [Електронний ресурс].Львівська зона

Бібліотека Дрогобицького державного пед. університету ім. Івана Франка
http://dspu.edu.ua/biblioteka/

 • Бруно Шульц (1892-1942) : біобібліогр. покажч. / уклад. Н.М. Рішаві ; ред. С.Ю. Фартушок ; рецензенти : В.В. Меньок; Ґ. Юзефчук; відп. за вип. М.М. Дмитрів ; Дрогобицький держ. пед. ун-т імені Івана Франка, Бібліотека. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. – 210 с.
 • Крути: крок у безсмертя [Текст] : бібліогр. покажч. / ДДПУ ім. І. Франка ; [уклад. Р. Д. Кивацька ; ред. С. Ю. Фартушок ; відп. за вип. М. М. Дмитрів]. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. – 88 с. – (До 100-річчя бою під Крутами).

НТБ Івано-Франківського національного технічного ун-ту нафти і газу
http://library.nung.edu.ua

 • Крижанівський Євстахій Іванович: (до 70-річчя від дня народж.): [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / [уклад. : О. В. Книгиницька, Л. М. Локотош]. – Івано-Франків. : НТБ ІФНТУНГ, 2018. – 196 с. : іл., портр. – (Серія "Університет і наука в постатях" ; вип. 10).
 • Осип Назарук : біобібліограф. довідка : [Електронний ресурс] / [уклад. О. М. Федик] ; Наук. техн. б-ка. – Івано-Франків. : НТБ ІФНТУНГ, 2018. - 9 с.
 • Богдан Ясінський (1923 – 2002) : (до 95-річчя від дня народж. укр. бібліографа, книгознавця, громад. діяча): [Електронний ресурс] : біобібліогр. розвідка / [уклад.: Я. А. Пилип, Л. В. Цок]. – Івано-Франків. : НТБ ІФНТУНГ, 2018. – 34 с. – (Серія "Відомі-невідомі земляки" ; вип. 2).
 • Георгій Никифорович Семенцов : (до 80-річчя від дня народж.): [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / [уклад. Н. М. Ковалів ; ред. Л. А. Жолобко]. - Івано-Франків. : НТБ ІФНТУНГ, 2018. – 168 с. – (Серія "Університет і наука в постатях" ; вип. 11).
 • Трагедія незнищеної волі : (до Дня пам`яті жертв політичних репресій в Україні): [Електронний ресурс] : бібліогр. рек. список літ. / [уклад. В. Н. Вільчинська ; ред. Л. М. Локотош]. – Івано-Франків. : НТБ ІФНТУНГ, 2018. – 21 с.
 • Нафтогазові технології : дайджест. Вип. 8 : [Електронний ресурс] / [уклад. Л. М. Локотош] ; Наук. техн. б-ка. - Івано-Франків. : НТБ ІФНТУНГ. – 2018. – 58 с.
 • Аналіз впливу використання технології HTML5 у веб-сервісах бібліотеки: [Електронний ресурс] / підгот. Ю.В. Кобітович. – Івано-Франків.: НТБ ІФНТУНГ, 2018. – 16 с.
 • Календар ювілейних та пам’ятних дат Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу на 2018 рік: [Електронний ресурс] / [уклад. Н. В. Вільчинська ; ред. Л. М. Локотош]. – Івано-Франків. : НТБ ІФНТУНГ, 2018. – 70 с.
 • Природно-заповідний фонд України : бібліогр. покажч. / [уклад. О. В. Книгиницька, ред. Л. А. Жолобко] ; Наук.-техн. б-ка. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2018. – 68 с.

НБ ДВНЗ "Прикарпатcький нац. університет імені Василя Стефаника" (м. Івано-Франківськ)
http://lib.pu.if.ua

 • Барикади українського духу (до 5-ї річниці Революції Гідності) [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Прикарпат. ун-т, Наук. б-ка, Інформ.-бібліогр. від. ; [упоряд. О.І. Попадинець ; ред. та відп. за вип. Є. Ф. Ражик ]. – Івано-Франків., 2018. – 36 с.
 • Бібліографічний покажчик праць вчених (докторів наук) ДВНЗ "Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника (2007-2018 рр.) [Електронний ресурс] / Прикарпат. ун-т, Наук. б-ка, Інформ.-бібліогр. від. ; [упоряд. : М. В. Блинчук, О. м, Блинчук., О. Б. Каруцяк, О. Є. Попадинець, Є. Ф. Ражик, О. В.. Сичик ; ред. та відп. за вип. Є. Ф. Ражик]. – Івано-Франківськ, 2018. – 798 с.
 • ЗУНР: історія та сучасність [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Прикарпат. ун-т, Наук. б-ка, Інформ.-бібліогр. від. ; [упоряд. О.М. Блинчук; ред. та відп. за вип. Є.Ф. Ражик]. – Івано-Франківськ, 2018. – 49 с.
 • Покажчик бібліографічних видань Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2001–2018) [Електронний ресурс] / Прикарпат. ун-т, Наук. б-ка, Інформ.-бібліогр. від. ; [упоряд. Є. ф. Ражик; відп. за вип. Є. Ф. Ражик ]. – Івано-Франківськ, 2018. – 27 с.
 • Прикарпатський національний університет на сторінках друкованих видань (1960 – 2018 рр.) [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Прикарпат. ун-т, Наук. б-ка, Інформ.-бібліогр. від. ; [упоряд. Є. Ф. Ражик ; відп. за вип. Є. Ф. Ражик]. – Івано-Франківськ, 2018. – 117с.. – (Серія "Прикарпатський національний університет у світлі доби").
 • Вища школа : інформ. бюл. (І пів.) / Прикарпат. ун-т, Наук. б-ка, Інформ.-бібліогр. від. ; [упоряд. О.Б. Каруцяк ; відп. за вип. Є. Ф. Ражик]. – Івано-Франківськ, 2018. – 10 с.
 • Держава і право: інформ. бюл. (Прикарпат. ун-т, Наук. б-ка, Інформ.-бібліогр. від. ; [упоряд. О.В.Сичик ; відпов. за вип. Є. Ф. Ражик]. – Івано-Франківськ, 2018. – 8 с.
 • Економіка. Економічні науки : інформ. бюл. (І пів./ [уклад. О. І. Попадинець ; відп. за вип. Є. Ф. Ражик] ; Прикарпат. ун-т, Наук. б-ка, Інформ.-бібліогр. від. – Івано-Франківськ, 2018. – 18 с.
 • Мовознавство : інформ. бюл. (І пів.) / Прикарпат. ун-т, Наук. б-ка, Інформ.-бібліогр. від. ; [упоряд. О.М. Блинчук ; відп. за вип. Є. Ф. Ражик]. – Івано-Франківськ, 2018. – 6 с.
 • Крізь пелену тютюнового диму[Електронний ресурс]: (бібліогр. список л-ри)/ Прикарпат. ун-т, Наук. б-ка, Інформ.-бібліогр. від. ; [упоряд. О.І. Попадинець . ; відп. за вип. Є.Ф. Ражик ]. – Івано-Франківськ, 2018. – (30 позиц.).
 • Вмирати не кайфово. Наркозалежність[Електронний ресурс]: (бібліогр. список л-ри)/ Прикарпат. ун-т, Наук. б-ка, Інформаційно-бібліогр. від. ; [упоряд. О. І. Попадинець ; відп. за вип. Є. Ф. Ражик]. – Івано-Франківськ, 2018. – (69 позиц.).
 • Алкоголізм – трагедія нації[Електронний ресурс]: (бібліогр. список л-ри)/ Прикарпат. ун-т, Наук. б-ка, Інформ.-бібліогр. від. ; [упоряд. О. І..Попадинець ; відп. за вип. Є. Ф. Ражик]. – Івано-Франківськ, 2018. (43 позиц.).
 • Через знання до здорового способу життя : цикл бібліогр. списків л-ри [Електронний ресурс] / Прикарпат. ун-т, Наук б-ка, Інформ.-бібліогр. від. ; [упоряд. : Попадинець О. І., Каруцяк О. Б. ; відп. за вип. Ражик Є. Ф.]. – Івано-Франківськ, 2018.

НБ Івано-Франківського нац. медичного університету
http://ifnmu.edu.ua/uk/biblioteka-holovna

 • Бронхіти у дітей: терапія з точки зору доказової медицини [Електронний ресурс]: бібліогр. покажч. /уклад.: Г.М. Якимович, З.М. Заровецька, відп. за вип. М.М.Татарин; Івано-Франків. нац.мед. ун-т, Б-ка ІФНМУ. - Івано-Франківськ, 2018. – 24 с.
 • Ефективність лікування хронічного періодонтиту [Електронний ресурс]: бібліогр. покажч. /уклад.: Г.М. Якимович, З.М. Заровецька, відп. за вип. М.М.Татарин; Івано-Франків. нац. мед. ун-т, Б-ка ІФНМУ. - Івано-Франківськ, 2018. – 16 с.
 • Захворюваність серцево-судинної системи [Електронний ресурс]: бібліогр. покажч. /уклад.: Г.М. Якимович, З.М. Заровецька, відп. за вип. М.М.Татарин; Івано-Франків. нац. мед. ун-т, Б-ка ІФНМУ. - Івано-Франківськ, 2018. – 65 .
 • Медико-соціальні аспекти епідемії туберкульозу [Електронний ресурс]: бібліогр. покажч./уклад.: Г.М. Якимович, З.М. Заровецька, відп. за вип. М.М.Татарин; Івано-Франків. нац.мед. ун-т, Б-ка ІФНМУ. - Івано-Франківськ, 2018. – 47 с.
 • Меланома: важливість діагностики та своєчасне лікування [Електронний ресурс]: бібліогр. покажч. /уклад.: Г.М. Якимович, З.М. Заровецька, відп. за вип. М.М.Татарин; Івано-Франків. нац. мед. ун-т, Б-ка ІФНМУ. - Івано-Франківськ, 2018. – 18 с.
 • Нові напрямки профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей [Електронний ресурс]: бібліогр. покажч./уклад.: Г.М. Якимович, З. М. Заровецька, відп. за вип. М.М.Татарин; Івано-Франків. нац. мед. ун-т, Б-ка ІФНМУ. - Івано-Франківськ, 2018. – 21 с.
 • Сучасний алгоритм лікування раку молочної залози [Електронний ресурс]: бібліогр. покажч. /уклад.: Г.М. Якимович,З.М. Заровецька, відп. за вип. М.М.Татарин; Івано-Франків. нац. мед. ун-т, Б-ка ІФНМУ. - Івано-Франківськ, 2018. – 32 с.
 • Фармакоекономічні чинники в лікуванні хворих на гломерулонефрит [Електронний ресурс]: бібліогр. покажч. /уклад.: Г.М. Якимович, З.М. Заровецька, відп. за вип. М.М.Татарин; Івано-Франків. нац.. мед. ун-т, Б-ка ІФНМУ. - Івано-Франківськ, 2018. – 23 с.

Бібліотека Східноевропейського нац. ун-ту імені Лесі Українки (м.Луцьк)
http://library.eenu.edu.ua

 • Анотований бібліографічний покажчик кандидатських та докторських дисертаційних робіт, захищених в спеціалізованих вчених радах Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (1996-2018) [Електронний ресурс] / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; уклад. І. П. Сидорук. - Луцьк, 2018. - 280 с.
 • Праці професорсько-викладацького складу кафедри історії та культури української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. до 25-річчя ювілею кафедри / Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки, Каф. обліку і аудиту, Б-ка ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд.: С. К. Богдан, Т. М. Тарасюк. - Луцьк, 2018. - 280 с.
 • Праці професорсько-викладацького складу кафедри обліку і аудиту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. до 20-річчя ювілею кафедри / Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки, Каф. обліку і аудиту, Б-ка ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. М. Б. Кулинич. - Луцьк, 2018. - 221 с.
 • Метабібліографія бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки. 2017 р. [Електронний ресурс] : покажч. бібліогр. посіб. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 19 с.
 • Аркушин Григорій Львович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. Г. Л. Аркушин. - Луцьк, 2018. - 71 с. - Допом. покажч. – (Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки).
 • Головей Вікторія Юріївна [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. В. Ю. Головей. – Луцьк, 2018. – 44 с. – (Серія "Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки")
 • Данилюк Ніна Олексіївна [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до ювілею / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. Н. О. Данилюк. - Луцьк, 2018. - 70 с. - Допом. покажч. – (Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки).
 • Колошук Надія Георгіївна [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до ювілею / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. Н. Г. Колошук. - Луцьк, 2018. - 52 с. – (Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки).
 • Михайлюк Віктор Олексійович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 60-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; уклад. І. П. Сидорук. - Луцьк, 2018. - 28 с. - Допом. покажч. – (Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки).
 • Черчик Лариса Миколаївна [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 55-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк, 2018. – 83 с. – Допом. покажч. – (Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки).
 • Яцишин Михайло Михайлович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 50-ти річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. М. М. Яцишин. - Луцьк, 2018. - 160 с. - Допом. покажч. – (Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки).
 • Олесь Гончар: жанрово-стильові домінанти творчості [Електронний ресурс] : рекоменд. бібліогр. покажч. до 100-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 200 назв ; покажч. назв творів.
 • Духовний простір Василя Сухомлинського [Електронний ресурс] : рекоменд. бібліогр. покажч. до 100-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 279 назв ; покажч. назв. –
 • "Просвіта" - 150 років історії [Електронний ресурс] : рекоменд. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 151 назва ; імен. покажч. ; покажч. геогр. назв.
 • Яр Славутич: бібліографічне відображення життя і творчості поета [Електронний ресурс] : рекоменд. бібліогр. покажч. до 100-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 114 назв ; імен. покажч.
 • Атрибуція та експертиза пам'яток історії та культури [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018.
 • Джерелознавство новітньої історії України [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 176 назв.
 • Екскурсійні маршрути Волині [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т історії, політології та нац. безпеки, Б-ка ; уклад. Л. П. Дейнека ; упоряд. Л. А. Понєдєльнік. - Луцьк, 2018. - 268 назв.
 • Етичні та юридичні проблеми в психотерапії [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т, Ф-т психології та соціології, Б-ка ; уклад. Л. П. Дейнека ; упоряд. Т. М. Павлюк. - Луцьк, 2018.
 • Інтелектуальний бізнес [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 61 назва.
 • Інформаційно-аналітична діяльність [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 159 назв.
 • Історія сакрального мистецтва [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т, Ф-т історії, політології та нац. безпеки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018.
 • Конфлікт-менеджмент [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т економіки і управління, Б-ка ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 153 назви.
 • Кратологія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східнєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 119 назв.
 • Мовленнєва патологія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т, Ф-т психології та соціології, Б-ка ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. Т. М. Павлюк. - Луцьк, 2018. - 285 назв.
 • Мотивація персоналу [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т економіки і управління, Б-ка ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 265 назв.
 • Облікові системи в зарубіжних країнах [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 108 назв.
 • Професійні моделі діяльності соціального психолога [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 197 назв.
 • Психологія духовних практик [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т, Ф-т психології і соціології, Каф. заг. і соц. психології та соціології, Б-ка ; уклад. Л. П. Дейнека ; упоряд. З. Ю. Крижановська. - Луцьк, 2018. - 154 назви.
 • Психологія загальна [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т психології та соціології, Каф. заг. та соц. психології ; уклад. Л. П. Дейнека ; упоряд. З. Ю. Крижановська. - Луцьк, 2018. - 531 назва.
 • Психологія мас [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 256 назв.
 • Семантика давньоруського побуту [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 114 назв.
 • Соціальна депривація як чинник формування моделей девіантної поведінки особистості [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 101 назва.
 • Стратегічне управління [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 158 назв.
 • Теоретичне і прикладне мовознавство [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 237 назв.
 • Туризмознавство [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 281 назва.
 • Українці в світі [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 245 назв.
 • Формування професійної мобільності майбутнього фахівця початкової освіти [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 65 назв.

Бібліотека Луцького національного технічного університету
http://library.lntu.edu.ua

 • Бюлетень нових надходжень дисертацій та авторефератів дисертацій за 2018 р. [Текст] / Луцький нац. техн.ун-т, Б-ка ; уклад. С. С. Бакуменко; відп. за вип. С. С. Бакуменко. – Луцьк, 2018. – 4 с.
 • Вища освіта [Електронний ресурс] : бюлетень нових надходжень статей / Луцький нац.техн. ун-т, Б-ка ; уклад. Є. Ф. Будчик; відп. за вип. С. С. Бакуменко. – Луцьк, 2018. –
 • Методичні посібники [Електронний ресурс]: поточний бібліогр. покаж. за 1 квартал 2018 р. / Луцький нац.. техн.. ун-т, Б-ка ; уклад. Л. В. Петрина ; відп. за вип. С. С. Бакуменко.
 • Нові надходження [Електронний ресурс] : поточний бібліогр. покажч. л-ри за 1 квартал 2018 р. / Луцький нац/ техн/ ун-т, Б-ка ; уклад. Є. Ф. Будчик ; відп. за вип. С. С. Бакуменко. – Луцьк, 2018. – 13 с.
 • Нові надходження [Електронний ресурс] : поточний бібліогр. покажч. л-ри за 2 квартал 2018 р. / Луцький нац. техн. ун-т, Б-ка ; уклад.: Є. Ф. Будчик, Т.А. Богуш ; відп. за вип. С. С. Бакуменко. – Луцьк, 2018. – 15 с.
 • Нові надходження [Електронний ресурс] : поточний бібліографічний покажчик літератури за 3 квартал 2018 р. / Луцький нац. техн. ун-т, Б-ка ; уклад. М. В. Богдан, Є.Ф. Будчик ; відп. за вип. С. С. Бакуменко. – Луцьк, 2018. – 7 с.
 • Нові надходження [Електронний ресурс] : поточний бібліогр. покажч. л-ри за 4 квартал 2018 р. / Луцький нац. техн. ун-т, Б-ка ; уклад. М. В. Богдан ; відп. за вип. С. С. Бакуменко. – Луцьк, 2018. – 8 с.

НТБ Національного університету "Львівська політехніка"
http://library.lp.edu.ua

 • Галина Петрівна Петришин : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Наук.-техн. б-ка ; [уклад. О. Б. Ніколюк ; ред. рада: А. І. Андрухів, О. В. Харгелія, Р. С. Самотий, О. В. Шишка]. – Львів : Растр-7, 2017. – 123 с. : портр. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; вип. 57).
 • Тіна Ковальчук – архітектор, педагог, графік : [біобібліогр. покажч.] / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [упоряд. кат. Т. Клименюк ; бібліогр. редагування О. Ніколюк]. – Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2018– 224 с. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; [без номера вип.]).

НБ Львівського нац.ун-ту вет. медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
http://books.lvet.edu.ua

 • Маслянко Роман Петрович (до 90-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / [уклад. : М. А. Захарчишин, Г. С. Пилипчак ; наук. ред. Б. М. Куртяк] ; Наук. б-ка Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів : [б. в.], 2018. – 63 с.

НБ Мукачівського державного університету
http://msu.edu.ua/library

 • Безстрашний лицар педагогіки. Василь Олександрович Сухомлинський – український педагог : бібліогр. покажч. / уклад. К.Й. Матей; [відп. за вип. К.М. Мовчан]. – Мукачево : РВВ МДК, 2018. – 72 с.

НБ Національного університету "Острозька академія" (м.Острог)
http://lib.oa.edu.ua

 • Наука ОА [Електронний ресурс].
 • Поточний бібліографічний покажчик нових надходжень літератури до Наукової бібліотеки [Електронний ресурс]: за лютий- грудень 2018 року (10 випусків)

НБ Рівненського державного гуманітарного університету
http://library.rshu.edu.ua

 • Шеретюк Руслана Миколаївна : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, наук. б-ка; уклад.: С.Н.Грипич, О.В.Слобода, Л.В.Ковальчук. – Рівне: РДГУ, 2018. – 88с. – (Академіки, доктори наук, професори РДГУ)
 • Автореферати дисертацій у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 2. Філологічні науки : наук.- допом. бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С. Н. Грипич, А. А. Кузнецова. – Рівне : РДГУ, 2018. – 56 с.
 • Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти : наук.-допом. бібліогр. покажч. : (до Перших Міжнар. пед. читань пам’яті проф. Т. І. Поніманської) / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2018. – 59 с. – ( Педагогічна).
 • Видатний педагог національного відродження України (Григорій Григорович Ващенко (1878-1967)) : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2018. – 36 с. – (Електронна бібліотека; Класики педагогіки).
 • Життя віддане дітям (Януш Корчак (1878-1942)) : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С. Н. Грипич, Л. В. Ковальчук, Н. М. Гуменюк. – Рівне РДГУ, 2018. – 31 с. – (Електронна бібліотека; Класики педагогіки).
 • Й.-Г. Песталоцці про розвиток і виховання дитини : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2018. – 33 с. – (Електронна бібліотека; Класики педагогіки).
 • Фундатор сучасної педагогічної освіти (Ян Амос Коменський) : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С. Н. Грипич, Н. В. Марчук, Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2018. – 28 с. – (Електронна бібліотека; Класики педагогіки).
 • Періодичні видання наукової бібліотеки РДГУ. 2019 рік : поточний покажч. / уклад. : А. А. Кузнецова, С. М. Поліщук. – Рівне, 2018. – 19 с.

НБ Національного університету водного господарства та природокористування (м.Рівне)
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka

 • Бюлетень нових надходжень літератури в Наукову бібліотеку 2018 року [Електронний ресурс] / Національний університет водного господарства та природокористування, Наукова бібліотека. — Рівне, 2018.

Бібліотека ім Л. Каніщенка Тернопільського національного економічного університету
http://library.tneu.edu.ua

 • Наукові праці викладачів кафедри цивільного права і процесу : бібліогр. покажч. / уклад.: В.Гриськів, Г.О. Кругляк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 64 с.
 • Каталог праць викладачів ТНЕУ за 2017 рік : бібліогр. посіб. / уклад.: В.Гриськів, Г.О. Кругляк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 75 с. (Видання науковців ТНЕУ).

НБ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
http://www.library.tnpu.edu.ua

 • Наукові та навчально-методичні праці викладачів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2016 [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. І. А. Чайка. – Тернопіль : [б. в.], 2018. – 319 с.
 • Життя, віддане педагогічній науці (на пошану пам’яті професора Заставецької Ольги Володимирівни) : бібліогр. покажч. / НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка ; уклад. Н. В. Галіцька ; бібліогр. ред. О. Я. Кульчицька. – Тернопіль : Вектор, 2018. – 85 с. – (Бібліографія вчених ТНПУ ім.В. Гнатюка).
 • Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Природничі та географічні науки (1762–1940 рр.) : бібліогр. покажч. / упоряд.: Т. Р. Матвієшин, Л. Я. Білецька ; бібліогр. ред. О. Я. Кульчицька. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – 169 с. – (Сер. Рідкісні видання ; вип. 10).
 • Микола Миколайович Барна – ботанік, цитоембріолог рослин і педагог (до 80-річчя від дня народж. доктора біол.. наук, професора, академіка Академії наук Вищої школи України, заслуженого діяча науки і техніки України, професора кафедри ботаніки та зоології : біобібліогр. покажч. / НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка ; уклад.: О. І. Скиба, С. Б. Тененьська ; бібліогр. ред. О. Я Кульчицька. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. – 98 с. – (Бібліографія вчених ТНПУ ім. В. Гнатюка).

НБ Ужгородського національного університету
http://www.lib.uzhnu.edu.ua

 • Покликання : біобібліогр. покажч. : до 90-річчя від дня народж. Павла Павловича Чучки / уклад. : Л. О. Мельник, Н. С. Лехман, О. В. Бряник ; передм. : С. М. Пахомова ; відп. за вип. М. М. Медведь ;М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Ужгор. нац. ун-т”, Філол. ф-т, Каф. словац. філол., Наук. б-ка. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2018. – 224 с. : іл.

НБ Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
http://library.chnu.edu.ua

 • Надія Бабич : бібліогр. покажч. / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Наук. б-ка ; упоряд. Н. М. Загородна ; наук. ред. О. О. Жук. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2018. – 120 с., 8 л. фото. – (Серія "Вчені Чернівецького університету").
 • Ірина Вільде (1907-1982) : бібліогр. покажч. / авт.-укл. : В. Костик, Н. Маковій. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2018. – 160 с.
 • Nezhurbida S. Eugen Ehrlich : Bibliographic Index / Sergiy Nezhurbida, Maria Diachuk. – [Wilmington] : Vernon Press, [2018]. – 376 p. – (Series in Law).
 • Чорнобиль – трагедія народу : бібліогр. матеріали [Електронний ресурс] / упоряд. М. І. Махмутова. – Чернівці, 2018. – 94 с.Одеська зона

НБ Запорізького національного технічний університету
http://library.zntu.edu.ua

 • Впровадження енергозберігаючих технологій – нагальна проблема нашого часу [Електронний ресурс] : реком. бібліогр. покажч. / укл. І. О. Міщенко. – Запоріжжя : НБ ЗНТУ, 2018 – 31c.
 • Міжнародне право як регулятор відносин між державами [Електронний ресурс] : реком. бібліогр. покажч. / уклад. Т. М.Крохмаль. – Запоріжжя : НБ ЗНТУ, 2018. – 25 c.
 • Особливості управління персоналом організації [Електронний ресурс] : реком. бібліогр. покажч. / уклад. О. Ю. Бут. – Запоріжжя : НБ ЗНТУ, 2018. – 40 с.
 • Перспективи розвитку транспортної логістики [Електронний ресурс] : реком. бібліогр. покажч. / уклад. К. В. Мозгова. – Запоріжжя : НБ ЗНТУ, 2018. – 27 с.
 • Соціальний захист населення як складова соціальної політики держави [Електронний ресурс] : реком. бібліогр. покажч. / уклад. Н. І. Лось. – Запоріжжя : НБ ЗНТУ, 2018. – 34 c.

НБ Запорізького національного університету
http://library.znu.edu.ua

 • Подвиг в ім'я України : до 100-річчя бою під Крутами (29 січня 1918 р.) [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. О. А. Мерцалова ; відп. за вип. Н. М. Чала ; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2018. – 18 с..
 • Будівничий соборів наших душ : до 100-річчя від дня народження Олеся Гончара [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад.: О. А. Горбань, О. В. Мартинова ; відп. за вип. Н. М. Чала ; Запорізький нац.. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2018. – 50 с.
 • Людина незламної волі : до 80-річчя від дня народження Василя Стуса [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад.: О. А. Горбань, О. В. Мартинова ; відп. за вип. Н. М. Чала ; Запорізький нац.. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2018. – 32 с. .
 • Великий терор – масові політичні репресії 1937-1938 років – урок прийдешнім поколінням українців [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. О. В. Левчук ; відп. за вип. Н. М. Чала ; Запорізький нац.. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2018. – 27 с..
 • Невимовний біль України : Голодомор 1932–1933 років : бібліогр. покажч. / уклад.: О. А. Горбань, О. М. Агоян, Т. В. Рєпка ; відп. за вип. Н. М. Чала ; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2018. – 86 с. .
 • Україна та європейська інтеграція: правовий вимір [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. Вип. 2 / уклад. О. В. Левчук ; відп. за вип. Н. М. Чала ; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2018. – 87 с.

Бібліотека Запорізької державної інженерної академії
http://library.zgia.zp.ua

 • Криворучко Л. В. Праці співробітників ЗДІА за 2017 рік [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. л-ри / уклад. Л. В. Криворучко. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. – 80 с.
 • Криворучко Л. В. Малий бізнес як основа стабільного розвитку економіки [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Л. В. Криворучко – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. – 11 c.
 • Ємчицька Т. В. Для тих, хто починає свій щдях у науці [Електронний ресурс] : веб-покажчик / Т. В. Ємчицька. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. – 4 с.

Бібліотека Ізмаїльського держ. гуманітарного університету
http://lib.idgu.edu.ua

 • "Освіта “особливих” дітей: організація інклюзивної школи" :наук.-доп. покажч. / б-ка; [упоряд. О.Г.Колеснікова О. Г.,В.Н Колєва ; бібл. ред.Щетиніна С. В.]. – Ізмаїл : ІДГУ, 2018. – 18 с

НБ Таврійського держ. агротехнологічного університету (м.Мелітополь)
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/

 • Сосницька Наталя Леонідівна : біобібліогр. покажч. публ. з 1993 по 2018 роки / ТДАТУ; наук. б-ка; уклад. Н. М. Семенюк. – Мелітополь, 2018. – 52 с. – (Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ);
 • Шабала Микола Олексійович : біобібліогр. покажч. публ. з 1967 по 2015 роки / ТДАТУ; наук. б-ка; уклад. Г. Д. Попазова. – Мелітополь, 2018. – 36 с. – (Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ);
 • Яворська Тетяна Іванівна : біобіліогр. покажч. публ. з 1994 по 2018 роки / ТДАТУ; наук. б-ка; уклад. Н. В. Шульга. – Мелітополь, 2018. – 32 с. –(Біобіблографістика провідних науковців ТДАТУ).
 • Сучасні інформаційні технології у точному землеробстві : наук.-бібліогр. покажч. / ТДАТУ; наук. б-ка; уклад. Г. Д. Попазова ; наук. ред. к. т. н. Є. І. Ігнатьєв. – Мелітополь, 2018. – 24 с.
 • Проблемна науково-дослідна лабораторія збирання зернових методом обчісування : історико-бібліогр. нарис / ТДАТУ; уклад. С. В. Вовченко; наук. ред. д. т. н., проф. О. М. Леженкін. –Мелітополь, 2018. – 38 с.

Бібліотека Мелітопольского держ. педагогічного ун-ту ім. Б. Хмельницького
http://lib.mdpu.org.ua

 • Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького: сторінки історії та сучасність: бібліогр. покажч./ Б-ка МДПУ імені Богдана Хмельницького; видав. ред. І. А. Радіонова; уклад.: О. Т. Циганок, О. А. Барибіна. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018. – 134 с.
 • Марк Веніамінович Елькін: біобібліогр. покажч./ Б-ка МДПУ ім. Б. Хмельницького; уклад.: І. А. Радіонова, О. Т. Циганок, А. В. Новах. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018. – 47 с.
 • Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу 2013-2017 рр./ Б-ка МДПУ ім. Б. Хмельницького; уклад.: І. А. Радіонова, О. Т. Циганок, А. В. Новах, О. С. Астафьєва. – Мелітополь: МДПУ, 2018. - 464 с.

НБ Національного ун-ту кораблебудування імені адмірала Макарова (м.Миколаїв)
http://lib.nuos.edu.ua

 • Блінцов Володимир Степанович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч./ уклад.: М. С. Жигалкіна, Т. С. Панченко, Н. В. Свириденко ; за ред. Т. М. Костирко. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Миколаїв : НУК, 2018. – 47 с.
 • Кондратенко Юрій Пантелійович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад.: М. С. Жигалкіна, Т. С. Панченко, Н. В. Свириденко ; за ред. Т. М. Костирко. – Миколаїв : НУК, 2018. – 73 с. – Препринт.
 • Павлов Геннадій Вікторович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад.: М. С. Жигалкіна, Т. С. Панченко ; за ред. Т. М. Костирко. – Миколаїв : НУК, 2018. – 23 с.
 • Чередніченко Олександр Костянтинович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад.: М. С. Жигалкіна, Т. С. Панченко, Н. В. Свириденко ; за ред. Т. М. Костирко. – Миколаїв : НУК, 2018. – 29 с.
 • Крючков Юрій Семенович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад.: М. С. Жигалкіна, Т. С. Панченко ; за ред. Т. М. Костирко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Миколаїв : НУК, 2018. – 43 с.
 • Соловйов Станiслав Миколайович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад.: М. С. Жигалкіна, Т. С. Панченко ; за ред. Т. М. Костирко. – Миколаїв : НУК, 2018. – 37 с.

НБ Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
http://librarymnu.kl.com.ua

 • Микола Миколайович Аркас: погляд із сьогодення: біобібліогр.покажч / Наук. б-ка МНУ імені В.О. Сухомлинського; упоряд. В.Д. Вілкул. – Миколаїв, 2018. – 55 с. – (Сер. "Галерея творчих обистостей Миколаївщини". – Вип. 4.)
 • Микола Миколайович Шитюк : біобібліогр. покажч. / Наук. б-ка МНУ імені В.О. Сухомлинського; упоряд. В.Д. Вілкул. – Миколаїв, 2018. – 61 с. – (Сер. "Науковці МНУ імені В.О. Сухомлинського: історіографія персоналій". Вип. 3)
 • Юрій Олександрович Грицай : біобібліогр. покажч. / Наук. б-ка МНУ імені В.О. Сухомлинського ; упоряд. С.С. Гордєй.- Миколаїв, 2018. – 50 c. – (Серія "Науковці МНУ імені В.О. Сухомлинського : історіографія персоналій"; вип. 2)
 • В.О. Сухомлинський : діалог із сучасністю : до 100-річчя від дня народження : наук.-допом. бібліограф. покажч. / Наук. б-ка МНУ ім. В.О. Сухомлинського., упоряд. А.П. Баранова. – Миколаїв, 2018. – 44 с.

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету
http://lib.mnau.edu.ua

 • Бюджетна система України [Електронний ресурс] : реком. покажч. л-ри / уклад. А. А. Ястремська ; за ред. О. Г. Пустова, Д. В. Ткаченко. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 68 с.
 • Випереджаючи час : біобібліогр. покажч. до 70-річчя з дня народж. академіка, ректора Миколаївського національного аграрного університету Шебаніна В. С. / уклад. : О. Г. Пустова, О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко. – Миколаїв : МНАУ, 2018. - 196 с.
 • Менеджмент як мистецтво управління [Електронний ресурс] : реком. покажч. л-ри / уклад. І. А. Фисенко ; за ред. О. Г. Пустова, Д. В. Ткаченко. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 56 с.
 • Методи захисту рослин [Електронний ресурс] : реком. покажч. л-ри. / уклад. А. А. Ястремська ; за ред. О. Г. Пустова, Д. В. Ткаченко. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 44 с.
 • Нові технології в обробітку ґрунту (ґрунтообробна техніка) [Електронний ресурс] : реком. покажч. л-ри. / уклад. А. А. Ястремська ; за ред. О. Г. Пустова, Д. В. Ткаченко. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 44 с.
 • Проблеми життєдіяльності людини в сучасних умовах [Електронний ресурс] : рек. покажч. л-ри. / уклад. А. А. Ястремська ; за ред. О. Г. Пустова, Д. В. Ткаченко. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 60 с.
 • Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: стан та перспективи [Електронний ресурс] : реком. покажч. л-ри / уклад. А. А. Ястремська ; за ред. О. Г. Пустова, Д. В. Ткаченко. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – с.
 • Соковиті груші в наших садах [Електронний ресурс] : реком. покажч. л-ри / уклад. І. А. Фисенко ; за ред. О. Г. Пустова, Д. В. Ткаченко. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 28 с.
 • Такі корисні томати [Електронний ресурс] : реком. покажч. л-ри / уклад. І. А. Фисенко ; за ред. О. Г. Пустова, Д. В. Ткаченко. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 28 с.
 • Фінансовий контроль, ревізія, аудит : рек. покажч. л-ри / уклад. І. А. Фисенко ; за ред. О. Г. Пустова, Д. В. Ткаченко. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 72 с.
 • Чарівне квітникарство : рек. покажч. л-ри / уклад. І. А. Фисенко ; за ред. О. Г. Пустова, Д. В. Ткаченко. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 36 с.

НБ Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
http://lib.onu.edu.ua

 • Історія кафедри української літератури Одеського національного університету: персоналії і факти : у 2 т. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка, Філол. ф-т ; авт. вступ. ст. та ідеї В. П. Саєнко ; упоряд. та бібліогр. ред.: В. П. Пружина, Т. С. Кара ; гол. ред. І. М. Коваль ; наук. ред. Є. М. Черноіваненко ; відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса : ОНУ, 2018.Т. 1 : Біобібліографічний покажчик. – 646 с. ; Т..2 : Антологія. – 687 с. – (Розвиток науки в Одеському національному університеті ; Філологія). – У друці. (Т. 1 .; Т. 2)
 • Юдаїка в Науковій бібліотеці ОНУ імені І. І. Мечникова : бібліогр. покажч. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; авт. вступ. ст. та наук. ред. О. С. Петриківська ; упоряд. В. В. Самодурова ; гол. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. О. С. Мурашко. – Одеса : Фенікс, 2018. – 157 с. – (Книжкові колекції Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова).

НТБ Одеської нац. академії харчових технологій
http://library.onaft.edu.ua

 • ОНАХТ – винахідник : бібліогр. покажч. винаходів співробітників / Одес. нац. акад. харч. технологій, Наук.-техн. б-ка ; уклад.: Т. Є. Мазепа, Л. П. Лобакова, О. А. Златіна, А. М. Хамутинська ; за ред. І. І. Зінченко. – Одеса, 2018. – 477 с. – (Серія "Наукові публікації").
 • Сторінки друку – 2017 : бібліогр. покажч. наук. праць співробітників / Одес. нац. акад. харч. технологій, Наук.-техн. б-ка ; уклад.: Т. Є. Мазепа, О. А. Златіна, Л. П. Лобакова, А. М. Хамутинська. – Одеса, 2018. – 383 с. – (Серія "Наукові публікації").
 • Богдан Єгоров : біобібліогр. збірник / Одес. нац. академія харч. технологій, Наук.-техн. б-ка ; уклад.: І. І. Зінченко, Н. П. Білявська, Л. П. Єрьоміна ; за ред. І. І. Зінченко. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 336 с. – (Серія "Видатні вчені ОНАХТ").

Фундаментальна бібліотека Одеського держ. аграрного університету
http://library-odau.blogspot.com

 • Виноградарство: наук.- допом. реком. бібліогр. покажч. л-ри за 1874-2012 рр.Ч.1, / Книги з фонду бібліотеки; уклад.: Л.І.Заболотна, Н.І.Мішина, Г.О. Бащкатова. – Львів: Магнолія 2006, 2018. – 37 с.
 • Праці вчених ОДАУ від А до Я : наук.-допом. реком. бібліогр. покажч.л-ри за 1953-2013 рр. Ч.3. Д -И./ ФБ ОДАУ; уклад.: Л І. Заболотна, Н. І. Мішина, Г. О. Башкатова, В. В. Руснак. – Львів: Магнолія 2006, 2018. – 39 с.

НБ Національного університету "Одеська юридична академія"
http://library.onua.edu.ua

 • Євген Олегович Харитонов : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. Ю. Іванійчук, Т. М. Стефанчишена, Л. А Таран ; наук. ред.: С. В. Ківалов, Г. О. Ульянова, Т. Ю. Іванійчук ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", наук. б-ка. - Одеса, 2018. (Вчені Національного університету "Одеська юридична академія", вип. 28).:
 • Олена Іванівна Харитонова : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. А Таран, Т. М. Стефанчишена, Л. В. Березюк ; наук. ред.: С. В. Ківалов, Г. О. Ульянова, Т. Ю. Іванійчук ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", наук. б-ка. - Одеса, 2018. (Вчені Національного університету "Одеська юридична академія", вип. 29).
 • Валентина Віталіївна Дудченко : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. М. Cтефанчишена, О. М. Дем'яненко, А. І. Солодка ; наук. ред.: С. В. Ківалов, Г. О. Ульянова, Т. Ю. Іванійчук ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", наук. б-ка. - Одеса, 2018. (Вчені Національного університету "Одеська юридична академія", вип. 30).
 • Праці викладачів Миколаївського інституту права Національного Університету "Одеська юридична академія": бібліогр. покажч. / уклад. О. В. Гардаш. - Миколаїв: [б.в.] / Миколаївський ін-т права НУ "ОЮА", 2018. - 35 с.

НТБ Одеського національного політехнічного університету
http://library.opu.ua

 • Костянтин Костянтинович Балашов : біобібліогр. покажч. / уклад.: І. О. Дятлова, С. Г. Банокіна ; Одес. нац. політехн. ун-т ; Наук.- техн. б-ка. – Одесса. – 2018. – 37 с.
 • Віктор Дмитрович Гогунський : біобібліогр. покажч. / уклад.: М. В. Лантратова, С. Г. Банокіна ; Одес. нац. політехн. ун-т, Наук.-техн. б-ка. – Одеса, 2018. – 119 с.
 • Альфред Миколайович Куценко : біобібліогр. покажч. / уклад.: А. В. Гончарук, С. Г. Банокіна ; Одес. нац. політехн. ун-т, Наук.-техн. б-ка. – Одеса, 2018. – 46с.
 • Геннадій Георгійович Михайленко : біобібліогр. покажч. / уклад.: А. В. Діденко, С. Г. Банокіна ; Одес. нац. політехн. ун-т, Наук.-техн. б-ка. – Одеса, 2018. – 50 с.
 • Анатолій Васильович Усов : біобібліогр. покажч. / уклад.: Є. Є. Варданян, С. Г. Банокіна ; Одес. нац. політехн. ун-т, Наук.-техн. б-ка. – Одеса, 2018. – 63 с.
 • "Пожелаем звезде политеха именами все ярче гореть…" :темат. покажч. л-ри, присвяч. 100-річчю ОНПУ / уклад. Т. Ю. Гнатюк; відповід. за вип. С. Г. Банокіна; комп'ютер. фотодизайн Л. Г. Роцкіна; Одес. нац. політехн. ун-т, Наук.-техн. б-ка. - Одеса: ОНПУ, 2018. - 122 с.

Бібліотека Одеської державної академії будівництва та архітектури
http://www.ogasa.org.ua/library.html

 • Енциклопедії та енциклопедичні словники бібліотеки ОДАБА: бібліогр покажч./ відп. ред. С.П. Мовчан, автор-упор. Н.М. Маргіна; ред. кол.: С.П. Мовчан, Н.М. Маргіна, Л.А. Віговська.- Одеса: ОДАБА, 2018.-17 с.
 • Монолітне домобудування: бібліогр. покажч./ відп. ред. С.П. Мовчан, автор-упор. Н.М. Маргіна; ред. кол.: С.П. Мовчан, Н.М. Маргіна, Л.А. Віговська.- Одеса: ОДАБА, 2018.-4с.

Бібліотека Одеської національної академії зв'язку ім. О.С. Попова
http://onat.edu.ua/o

 • Троцишин Іван Васильович – вчений, винахідник, педагог: біобібліогр. покажч. / авт.-упор. О. П. Колосова, Л. А. Кушнарьова ; ред. кол. О. Л. Грищенко, Н.В. Нестеренко; ОНАЗ ім. О.С. Попова, Бібліотека. – Одеса, 2018. – 71 с.

Бібліотека Херсонського національного технічного університету
http://kntu.net.ua

 • До Міжнародного дня рідної мови : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України ; ХНТУ ; Б-ка
 • О рідне слово, хто без тебе я? : Поезії херсонських письменників : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України ; ХНТУ ; Б-ка

НБ Херсонського державного аграрного університету
http://www.ksau.kherson.ua/lib-ksau

 • Зведений бюлетень нових надходжень до фондів бібліотек об’єднання / Наук. б-ка ДВНЗ "ХДАУ", Херсонське територіальне об’єднання с.-іг. б-к ; ред.: Т. В. Гончаренко, 2018. - Вип. 1 (21). - 57 с.
 • Зведений каталог періодичних видань, передплачених Херсонським територіальним об’єднанням с.-г. б-к на 2018 рік / уклад.І.О. Смирнова; ред. Т.В. Гончаренко. – Херсон, 2018. - 6 с.

Бібліотека Херсонської державної морської академії
http://www.kma.ks.ua/obrazovatelnye-struktury/biblioteka

 • Наукові та навчально-методичні праці професорсько-викладацького складу херсонської державної морської академії за 2011–2018 роки. Том 1: бібліогр. покажч. / редакційна рада. – Херсон: ХДМА, 2018.– 521 с.
 • Наукові та навчально-методичні праці професорсько-викладацького складу херсонської державної морської академії за 2011–2018 роки. Том 2: бібліогр. покажч. / редакційна рада. – Херсон: ХДМА, 2018.– 497 с.Харьківська зона

Бібліотека імені М.А. Жовтобрюха Полтавського нац. педагогічного університету імені В.Г. Короленка
http://lib.pnpu.edu.ua

 • Григорій Федорович Джурка : біобібліогр. покажч. до 75-річчя від дня народж. / упоряд. : В. В.Орєхова, С.І. Козина; за ред. М. І. Степаненка. – Полтава: ПНПУ ім.В.Г. Короленка, 2018. – 84 с. – (Серія "Науковці університету").
 • Дистанційне навчання: досвід, становлення та розвиток : бібліогр. покажч. (2001-2017 рр.) / уклад. : В.П. Балюк, С.В. Спірякова (відп. за вип.), О.В. Токміленко, О.Б. Чорней; ПНПУ ім.В.Г. Короленка, Б-ка ім. М.А. Жовтобрюха. - Полтава:, 2018. – 69 с.
 • Підручник нового покоління: електронні підручники і посібники в навчальному процесі школи та вищого навчального закладу : бібліогр. покажч.(2003-2017 рр.) / уклад. : В.П. Балюк, С.В. Спірякова (відп. за вип.), О.В. Токміленко, О.Б. Чорней; ПНПУ ім. В.Г. Короленка, Б-ка ім. М.А. Жовтобрюха. - Полтава:, 2018. – 35 с.
 • Пресса про Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка : бібліогр. покажч. / В. П. Балюк, С. В. Спірякова (відп. за вип.), О. В. Токміленко, О. Б. Чорней ; Б-ка імені М. А. Жовтобрюха ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. – 29 с.
 • Професор Микола Іванович Степаненко : біобібліографія / НАН України, Ін-т української мови ; автори вступ. ст.: Л. Ф. Українець, І. Г. Павлова, упоряд. бібліограф.: О. С. Коркоша, В. В. Орєхова. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. -– 314 с.; порт., ілюстр. – (Біобібліографія вчених України).

НТБ Полтавського нац. технічного університету імені Юрія Кондратюка
http://lib.pntu.edu.ua

 • Хазін В’ячеслав Йосипович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / Полт. нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка, Наук.-техн. б-ка ; уклад. Н. І. Ландарєва; відп. за вип. В. О. Сидоренко. – Електрон. текст. дані. – Полтава, 2018.
 • Онищенко Олександр Григорович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / Полт. нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка, Наук.-техн. б-ка ; уклад. Н. І. Ландарєва; відп. за вип. В. О. Сидоренко. – Електрон. текст. дані. – Полтава, 2018.
 • Наукові публікації доктора технічних наук, професора кафедри конструкцій із металу, дерева і пластмас Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка Стороженка Леоніда Івановича : бібліогр. покажч. / уклад. Л. П. Хіміч; ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка; Наук.-техн. б-ка. Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 105 с.

Бібліотека ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія" (м. Полтава)
http://umsa.edu.ua/biblhome.html

 • Ювіляри – 2018 (Персоналії науково-педагогічних працівників ВДНЗУ "УМСА") [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / уклад.: С. В. Давиденко, С. П. Безноса ; відп. за вип. О. Б. Боровик ; Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія", Б-ка. – Полтава, 2018. – 148 с.
 • В. М. Бобирьов. 43 роки науково-педагогічної діяльності : Бібліографія / уклад. : Т. О. Дев'яткіна, М. М. Рябушко, Л. Є. Бобирьова, О. Б. Боровик. – Вид. 2-ге виправ. та доп. – Полтава, 2018. – 88 с.-

Бібліотека Полтавської державної аграрної академії
http://www.pdaa.edu.ua/content/biblioteka

 • Писаренко Віктор Микитович. Повість прожитих літ : біобібліогр. покажч. наук. праць / Полтав. держ. аграр. акад. ; [уклад.: В. М. Писаренко, Л. Д. Пащенко ; наук. ред. А.С. Антонець]. – Полтава : ПДАА, 2017. – 152 с. : фото. – (Серія "Біобібліографія вчених Полтавської державної аграрної академії").
 • Локес Петро Іванович : біобібліогр. покажч. наук. пр. / Полтав. держ. аграр. акад. ; [уклад. І. І. Фіненко ; наук. ред. Т. П. Локес-Крупка ; відп. за вип. С. В. Макарець]. – Полтава : ПДАА, 2018. – 112 c. : фото. – (Серія "Біобібліографія вчених Полтавської державної аграрної академії" ; вип. 6).

НБ Сумського держ. педагогічного університету імені А.С. Макаренка
www.library.sspu.sumy.ua

 • Семеног Олена Миколаївна [Текст] : біобібліогр. покажч. : (до 55-річчя від дня народж.) / Сумський держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка, Наук. б-ка ; [уклад.: І. О. Железняк, Н. А. Чайка]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – 220 c. – (Серія "Науковці університету" ; вип. 6).
 • Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (2016–2017 рр.) [Текст] : Вип. 7./ Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Наук. б-ка ; [уклад.: І. О. Железняк, В. В. Косенко ; відп. ред. І. О. Железняк]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – 304 c.

Бібліотека Сумського держ. університету
http://library.sumdu.edu.ua

 • Заслужений професор Сумського державного університету Леонід Григорович Мельник : до 70-річчя від дня народж/ : біобібліогр. покажч. / уклад. : І. Є. Булига, Я. В. Жерьобкіна. –Суми : Сумський держ. ун-т. Б-ка. Інформ.-бібліогр. від., 2018. – 131 с. – (Біобібліографія вчених університету. Вип. 12).
 • Думай по-зеленому. Змінюй своє ставлення до сміття / уклад.: Я. В. Жеребкіна, Ю. О. Кисельова ; за заг. ред. Т. О. Маринич. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2018. – 36 с.
 • Життя у стилі Еко / уклад. В. О. Шарко ; за заг. ред. Т. О. Маринич. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2018. – 24 с.
 • Довідник з академічної доброчесності / уклад.: В. Г. Гур`янова, Л. Т. Ониксимова, Н. В. Поберій ; за заг. ред. Т. О. Маринич. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2018. – 24 с.

НБ Сумського нац. аграрного університету
http://library.snau.sumy.ua

 • Бондаренко Юрій Васильович : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1972-2018 рр. / уклад. Н. М. Островська ; наук. ред. В. І. Остапенко. – Суми, 2018. – 45 с. – (Сер. "Біобібліографія вчених Сумського НАУ" ; вип. 13).
 • Наукові праці викладачів Сумського національного аграрного університету за 2017 рік : бібліогр. покажч. / уклад.: Н. М. Кошман. – Суми, 2018. – 320 с.

НТБ Національного технічного університету "ХПІ"
http://library.kpi.kharkov.ua

 • Леонид Леонидович Товажнянский [Электронный ресурс] : к 85-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / сост. : Л. П. Семененко, В. И. Быкова ; науч. ред. Л. П. Семененко ; Нац. техн. ун-т "Харьков. политехн. ин-т". — Харьков : НТУ "ХПИ". — 2018. — 260 с. (опублікований та представлений в електронній формі)

Бібіліотека Харківської держ. академії культури
http://lib-hdak.in.ua

 • Гордєєв Сергій Іванович : біобібліогр. покажч. : (до 70-річчя від дня народж., 50-річчя творчої та 40-річчя пед. діяльності) / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Б-ка ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, О. М. Левченко, О. С. Хижна, Т. О. Шикаленко ; наук. ред. Т. О. Шикаленко]. — Харків : ХДАК, 2018. — 148 с. — (Видатні педагоги Харківської державної академії культури).

НБ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків)
http://library.nlu.edu.ua

 • Ривлін Абрам Львович : біобібліографія (до 125-річчя від дня народж.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [уклад.: О. В. Капліна, О. І. Самофал]. – Харків : Право, 2018. – 28 с. – (Харківська школа кримінального процесуального права).
 • Ривлін Абрам Львович, 1893–1974 [Електронний ресурс] : персон. бібліогр. покажч. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримін. процесу, Наук. б-ка ; [уклад.: О. В. Капліна, О. І. Самофал ; відп. за вип. Н. П. Пасмор]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2018. – 22 с. – (Представники харківської правової школи ; вип. 4).
 • Каченовський Дмитро Іванович, 1827–1872 [Електронний ресурс] : персон. бібліогр. покажч. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [уклад.: Л. В. Покусай, О. І. Самофал, В. В. Щабельник ; відп. за вип. Н. П. Пасмор]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2018. – 30 с. : іл. – (Представники харківської правової школи ; вип. 5).
 • Вчені, співробітники та студенти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – кавалери і лауреати державних нагород, всеукраїнських та регіональних премій, конкурсів [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; уклад.: М. Я. Жуковська, Н. М. Журавель, О. І. Самофал ; ред. Н. П. Пасмор ; інж. оформл. С. А. Шахова. – Харків, 2009–2018.

НБ Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків)
http://library.uipa.edu.ua

 • Від минулого до майбутнього: до 60-ї річниці заснування Наукової бібліотеки УІПА (1958-2018 рр) : ювіл. вип. : бібліогр. покажчик / Укр. інж.-пед. акад. / уклад.: Т. Ю. Ніколаєва, С. В. Карпенко ; відп. ред. С. В. Карпенко. – Харків : УІПА, 2018. – 134 с.
 • Тарасюк А. П. : до 60-річчя з дня народження : біобібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад. / уклад.: С. В. Карпенко, Т. Ю. Ніколаєва ; відп. ред. С. В. Карпенко. – Харків : УІПА, 2018. – 53 c.
 • Проблеми сучасної освіти : наук.-допом. бібліогр. покажч. : вих. 1 р. на рік. Вип. 1–2 (11–12) / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. В. В. Руденко; наук. ред. С. В. Карпенко. – Харків : УІПА, 2018. – 64 с.

НТБ Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського "ХАІ"
http://library.khai.edu/

 • Юрий и Виктор Гранины. Два поколения в одном вузе : биобиблиогр. указ. / [сост. К. М. Ямпольская, Т. В. Стригун, И. В. Олейник ; под ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2018. – 68 с.

НБ Харківського нац.університету міського господарства імені О. М. Бекетова
http://library.kname.edu.ua

 • Говоров Пилип Парамонович (до 70-річчя від дня народж.) [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / Наук. б-ка Харків. нац. ун-ту міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад.: О. М. Штангей, В. О. Статкус ; відп. ред. Н. О. Євсюкова ; ред. С. І. Федяй]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 104 с. – (Видатні імена та події).

НТБ Українського держ. університету залізничного транспорту (м.Харків)
http://kart.kh.edu.ua

 • Колесников Олександр Володимирович : до 70-річчя з дня народж. [Текст]: бібліогр. покажч. праць. / уклад.: Т. В. Ліпченко, Ю. В. Помазан. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – 25 с.
 • Каграманян Артур Олександрович : до 60-річчя з дня народження [Електронний ресурс ]: бібліогр. список праць / уклад. Т.В.Ліпченко, Ю.В.Помазан. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – 23 с.
 • Наукова спадщина професора Віктора Івановича Ангелейка : до 110-ї річниці з дня народж. [Електронний ресурс ]: бібліогр. покажч.. / уклад. Ю.В.Помазан; ред. К.П.Начарян. – Харків: УкрДУЗТ, 2018 р.- 42 c.

НБ Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
http://lib.hnpu.edu.ua

 • Автореферати докторських та кандидатських дисертацій, отриманих ХНПУ імені Г. С. Сковороди (2018 р.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, наук. б-ка ; уклад. Т. І. Неудачина ; відп. ред. О. Г. Коробкіна. – Харків : ХНПУ, 2018. – 34 с.
 • Докторські та кандидатські дисертації, захищені в ХНПУ імені Г. С. Сковороди у 2017 році [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, наук. б-ка ; уклад. Т. І. Неудачина ; відп. за вип. О. Г. Коробкіна. – Харків : ХНПУ, 2018. – 12 с.
 • Боротьба з корупцією: проблеми та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] : реком. бібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, наук. б-ка ; уклад. С. І. Грущенко; відп. ред. О. Г. Коробкіна. – Харків : ХНПУ, 2018. – 49 с.
 • Математика як наука і як мистецтво [Електронний ресурс] : реком. бібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, наук. б-ка ; уклад. Л. Г. Айдарова ; відп. ред. О. Г. Коробкіна. – Харків : ХНПУ, 2018. – 70 с.
 • Психологія розвитку та формування особистості дитини [Електронний ресурс] : реком. бібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, наук. б-ка ; уклад.: Т. І. Неудачина ; відп. ред. О. Г. Коробкіна. – Харків : ХНПУ, 2018. – 76 с.

НБ Харківського нац. технічного ун-ту сільського госп-ва імені Петра Василенка
http://books.khntusg.com.ua

 • Артьомов Микола Прокопович [Текст] : біобібліогр. покажч. праць за 1996-2018 роки / уклад. : Е. М. Щетініна, Т. Б. Богданова, Т. О. Рудич, Л. О. Кучерявенко; Наук. б-ка ХНТУСГ. – Харків, 2018. – 108 с. – (Серія: "Біобібліографія вчених ХНТУСГ"; вип. 10).
 • Сідашенко Олександр Іванович [Текст] : біобібліогр. покажчик праць за 1974 – 2018 роки / уклад. : Е. М. Щетініна, Л. О. Кучерявенко,Т. Б. Богданова; Наук. б-ка ХНТУСГ. – Харків, 2018. – 176 с. – (Серія: "Біобібліографія вчених ХНТУСГ"; вип. 9).

Фундаментальна бібліотека Харківського нац. аграрного ун-ту імені В.В. Докучаєва
http://lib.knau.kharkov.ua

 • Вавилов Микола Іванович (1887–1943). Наукова спадщина з книжкового фонду ФБ ХНАУ ім. В. В. Докучаєва : до 130-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / уклад. О. Д. Кандаурова, І. П. Жидких, О. І. Артюхова. – Харків : ХНАУ, 2018. – 58 с. : фото, іл.
 • Видатні науковці-ювіляри та пам’ятні дати Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва : календар пам’ятних дат ХНАУ на 2019 р. / уклад. О. Д. Кандаурова, І. П. Жидких, Т. Л. Петриченко ; відп. за вип. С. О. Довгалюк ; іст. консультант О. М. Голікова ; ред. Н. Г. Войчук. – Харків : ХНАУ, 2018. – 62 с., з фот.

НБ Національного фармацевтичного університету (м.Харків)
http://lib.nuph.edu.ua

 • Наукова спадщина вчених Національного фармацевтичного університету : бібліогр. покажч. видань ун-ту за 2015 рік. Ч. 8 (2015) / уклад. : Н. Б. Гавриш, В. В. Хівренко, І. А. Щетиніна, І. М. Лазоренко. - Х. : Вид-во НФаУ, 2018. - 478 с.
 • Медицина катастроф. Військова медицина : рек. анот. бібліогр. покажч. / уклад. : Н. Б. Гавриш, В. В. Хівренко, І. М. Лазоренко, Л. М. Драган. – Х., 2018. – 36 с.

НБ Харківського нац. університету радіоелектроніки
http://lib.nure.ua

 • Рожицький Микола Миколайович : біобібліогр. покажч. / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наук. б-ка ; упоряд. Л. М. Чижевська ; відп. ред. І. П. Аврамова. – Харків : ХНУРЕ, 2018. – 212 с. – (Видатні науковці). – Також див. у електрон. вигляді.

Бібліотека Харківського нац. економічного університету ім. Семена Кузнеця
http://library.hneu.edu.ua

 • Наталія Миколаївна Внукова : біобліогр. покажч. (до 60-річчя з дня народж.) / [уклад. Н. М. Божко, Л. В. Рябко, І. Г. Сергієко ; Б-ка ХНЕУ ім. С. Кузнеця]. – Харків, 2018.
 • Пономаренко Володимир Степанович : біобліогр. покажч. (до 70-річчя з дня народж.) / [уклад. Н. М. Божко, Л. В. Рябко, І. Г. Сергієнко ; Б-ка ХНЕУ ім. С. Кузнеця]. – Харків, 2018.

Бібліотека Харківського національного університету будівництва та архітектури
http://www.kstuca.kharkov.ua

 • Наукові праці вчених ХНУБА (ХДТУБА). Наукові та навчальні видання (2018 р.) : бібліогр. покажч. / уклад. Н. Б. Кукса, Н. В. Воробйова, В. С. Прокопенко, Т. В. Сергєєва, А. О. Скибінський ; за заг. ред. Першого проректора ХНУБА з наук.-пед. роботи Д. Л. Чередніка. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУБА, 2018. – Режим доступу : локальний.
 • "Захищене і здорове покоління – майбутнє української нації" : бібліогр. покажч. / уклад. Н. Б. Кукса, Н. В. Воробйова, В. С. Прокопенко, Т. В. Сергєєва ; за ред. Н. Б. Кукса. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУБА, 2018. – Режим доступу : локальний.

НБ Харківської державної зооветеринарної академії
http://library.hdzva.edu.ua

 • Калашник Іван Олексійович (1919-2003) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1949–2002 рр. : до 100річчя від дня народж. / уклад. З. І. Шакула, О. В. Фетісова ; за ред. Г. В. Свириденко, Т. О. Зінченко ; Наук. б-ка Харків. держ. зоовет. акад. – Харків : ХДЗВА, 2018. – 73 с.
 • Прудніков Василь Григорович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1978–2018 рр. : до 70-річчя від дня народж. / уклад. З. І. Шакула, О. В. Фетісова ; за ред. Г. В. Свириденко, Т. О. Зінченко ; Наук. б-ка Харків. держ. зоовет. акад. – Харків : ХДЗВА, 2018. – 119 с.
 • Барановський Дмитро Іванович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1978–2018 рр. : до 70-річчя від дня народження / уклад. З. І. Шакула, О. В. Фетісова ; за ред. Г. В. Свириденко, Т. О. Зінченко ; Наук. б-ка Харків. держ. зоовет. акад. – Харків : ХДЗВА, 2018. – 124 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,