Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Бібліографічна продукція бібліотек вищих навчальних закладів (2010- 2012 рр.)


Донецька зона

Назва бібліотекиНазва покажчика
НБ Донецького нац. університету
http://library.dongu.donetsk.ua
Болонов Николай Иванович : (биобиблиогр. указ. к 70-летию со дня рождения) / сост.: Л.Е.Клименко, Т.И.Макарова, Н.В.Финошин; ред. В.А.Кротова. - Донецк: Юго-Восток, 2010. - 64 с.
НТБ Донецького нац. технічного університету
http://library.donntu.edu.ua
Видавнича діяльність бібліотеки Донецького національного технічного університету: бібліогр. покаж. літ. / уклад/: Л.Ф.Дев'ятілова; відповід. за вип. Г.О. Петрова. - Донецьк: ДонНТУ, 2012.-64с.- (Присвячується 90-річчю бібліотеки ДонНТУ).
Библиографический указатель опубликованных работ профессорско-преподавательского состава Донецкого национального технического университета (2005г.). Вып.14 / сост.: О.В. Кулькова, Л.Ф. Девятилова, А.В. Гурова, В.Н. Золкина, В.Г. Коваленко, С.Л. Крат, В.В. Пушина, Т.Ю. Мирошникова, К.А. Таранец, А.А.Трандафилова; ред. Л.Ф.Девятилова. - Донецк, 2012. - 512с.
Библиографический указатель опубликованных работ профессорско-преподавательского состава Донецкого национального технического университета (2004г.). Вып.13, ч.2 (Н-Я) / сост. О.В. Кулькова, Л.Ф. Девятилова, А.В. Гурова, В.Н. Золкина, В.Г. Коваленко, С.Л. Крат, В.В. Пушина, Т.Ю. Мирошникова, К.А. Таранец; ред. Л.Ф.Девятилова.- Донецк, 2012. - 231 с.
Библиографический указатель опубликованных работ профессорско-преподавательского состава Донецкого национального технического университета (2004г.). Вып.13, ч.1 (А-М )/ сост. О.В. Кулькова, Л.Ф. Девятилова, А.В. Гурова, В.Н. Золкина, В.Г. Коваленко, С.Л. Крат, В.В. Пушина, Т.Ю. Мирошникова, К.А. Таранец; ред. Л.Ф.Девятилова. - Донецк, 2012. - 230с.
Иван Иванович Борнацкий: биобиблиогр. указ (к 100-летию со дня рождения) ) [Электронный ресурс] / cост.: О.В. Кулькова, В.Г. Коваленко; ред. Л.Ф. Девятилова. -Донецк, 2012.- 33с.
Губайдулин Вячеслав Фуатович: биобиблиогр. указ. лит. (к 60-летию со дня рождения) [Электронный ресурс] / сост.: В.Г. Коваленко, В.В. Пушина; ред. Л.Ф. Девятилова. - Донецк, 2012.-(Библиогр. ученых ДонНТУ).
Основні друковані праці викладачів та співробітників Донецького національного технічного університету: бібліогр. покажч. літ. В 2 т. Т.2 / уклад.: О.В. Кулькова, Л.Ф. Дев'ятілова, А.В. Гурова; ред. Л.Ф. Дев'ятілова; відповід. за вип. Г.О. Петрова.- Донецьк, 2011.- 183с.- (Присвячується 90-річчю ДонНТУ).
Основні друковані праці викладачів та співробітників Донецького національного технічного університету: бібліогр. покажч. літ. В 2 т. Т.1 / уклад.: О.В. Кулькова, Л.Ф. Дев'ятілова, А.В. Гурова; ред. Л.Ф. Дев'ятілова; відповід. за вип. Г.О. Петрова.-Донецьк, 2011.- 286 с.
Кравченко Валентин Михайлович (До 100-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. /уклад Т.Ю.Мірошнікова; ред. Л.Ф.Дев'ятова. - Донецк, 2010.
Пономарьова Марія Миколаївна (До 100-річчя від дня народження [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. А.В. Гурова; ред. Л.Ф. Дев'ятілова. - Донецк, 2010. - 46 с.
Бібліотека Донецького держ. ун-ту управління
http://www.dsum.edu.ua/
Вища освіта України і Болонський процес: бібліогр. покажч. / уклад.: В.С.Семілякіна, Л.О.Радіоненко. - Донецьк : ДонДУУ, 2010. - 23 с.
Законы Украины: алф.указ. за 1991-2009 гг.: спр.-информ. изд. / сост.: В.С.Семилякина, Л.А.Радиолненко. - Донецк : ДонГУУ, 2010. - 62 с.
НБ Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля (м. Луганськ)
http://www.library.snu.edu.ua
Ісаєв Володимир Данилович : біобібліогр. перелік л-ри : [ Електронний ресурс] / уклад. Т. О. Веретяннікова. - Луганськ, 2012.
Соколов Володимир Ілліч : Біобібліографічний перелік літератури : [ Електронний ресурс] / уклад. М.Х. Кобзар. - Луганськ, 2012.
Осенін Юрій Іванович : Біобібліографічний перелік літератури : [ Електронний ресурс] / уклад. С.В. Рябова. - Луганськ, 2012. - 24 с.
Олександр Леонідович Голубенко (до 70-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / уклад. : Т. О. Веретяннікова, С. В. Рябова, відп. ред. О. В. Єпіфанова - Луганськ, 2012. - 68 с.
Петро Іванович Голубничий [Електронний ресурс] : біобібліогр. пер. літ. / уклад.: С.В.Рябова Т.О.Веретяннікова. - Луганськ, 2010.
Алла Еженівна Воронкова [Електронний ресурс] : біобібліогр. перелік літ. / уклад.: С.В.Рябова, М.Х.Кобзар. - Луганськ, 2010.
Алім Олексійович Коваленко [Електронний ресурс] : біобібліогр.перелік літ. /уклад.: С.В.Рябова,С.М.Мірошнікова. - Луганськ, 2010.
Дисертації, захищені викладачами і співробітниками Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 1981-2009: бібліогр. покажч. / уклад. Т.О.Веретяннікова, М.Х.Кобзар, С,В,Рябова, І.С.Шумакова. - Луганськ, 2010. - 176 с.
НБ Луганського нац. ун-ту ім.Т.Шевченка
http://lib.luguniv.edu.ua
Бібліогр.покажч. літ. [Електронні ресурси]:
  • Обдаровані діти;
  • Сучасний стан охорони природи Донбасу;
  • Педагогічна діагностика;
  • Тренінг.
Бібліотека Луганського держ. медичного ун-ту
http://lib.dmmi.edu.ua
Колекція наукової медичної літератури з особистої бібліотеки почесного професора ЛугДМУ М.М. Земскова. - Луганськ, 2010. - 50 с.
До ювілею доктора медичних наук професора ЛугДМУ, заслуженого діяча науки і техніки України Н.А. Шора . - Луганськ, 2010. - 70 с.
НБ Донбаського держ. техн. ун-ту (м.Алчевськ)
http://dmmi.edu.ua
Ландшафтна архітектура та дизайн : бібліогр. покажч. / упоряд. : К.О. Боровенська, О.А. Українцева; Наук. б-ка ДонДТУ, Дов.-бібліогр. від. - Алчевськ : ДонДТУ, 2012. - 17 с.
Пам'яті професора Донбаського державного технічного університету. Зеленов Анатолій Борисович : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1957-2011 роки / упоряд.: К.О. Боровенська, О.А. Українцева ; Наук. б-ка ДонДТУ, Дов.-бібліогр. від. - Алчевськ : ДонДТУ, 2012. - 94 с. - (Біобібліографія вчених університету. Вип. 1).
Потенціал підприємства : рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2012 рр.) / упоряд.: К.О. Боровенська, О.А. Українцева ; Наук. б-ка ДонДТУ, Дов.-бібліогр. від. - Алчевськ : ДонДТУ, 2012. - 86 с.
Фінансово-економічна криза: рекоменд. бібліогр. покажч. (2000-2011 рр.) / упоряд.: К.О. Боровенська, О.А. Українцева ; Наук. б-ка ДонДТУ, Дов.-бібліогр. відділ. - Алчевськ : ДонДТУ, 2011.- 20 с.
Дистанційне навчання : рекоменд. бібліогр. покажч. (2000-2011 рр.) / упоряд.: К.О. Боровенська, О.А.Українцева ; Наук. б-ка ДонДТУ, Дов.-бібліогр. від. - Алчевськ : ДонДТУ, 2011.- 19 с.
Труды профессорско-преподавательского состава ДонГТУ (1997-2007гг.):научно-вспом. библиогр. указ. В 2-х т. Т. 2. : Социально-гуманитарные науки. Естественные науки. Технические науки / сост. : Е.А. Боровенская (зав. отд.), Д.А. Анохіна, О.А. Украинцева ; Науч. б-ка ДонГТУ, Спр.-библиогр. отдел. - Алчевск : Ладо, 2011. - 285 с.
Труды профессорско-преподавательского состава ДонГТУ (1997-2007гг.):научно-вспомогательный библиографический указатель. В 2-т. Т.1. : Горное дело. Металлургия / сост. : Е. А. Боровенская (зав. отд.), Д. А. Анохіна, ; Науч. б-ка ДонГТУ, Справочно-библиогр. отдел. - Алчевск : Ладо, 2011. - 191 с.
Наноматеріали та нанотехнології : рекоменд. бібліогр. покажч. / упоряд.: К.О. Боровенська, Д.О. Анохіна ; Наук. б-ка ДонДТУ.- Алчевськ : ДонДТУ, 2010. - 28 с.
Інноваційний розвиток вищої освіти : рекоменд. бібліогр. покажч. (1997-2008 рр.) / упоряд. : К.О. Боровенська, О.В. Сергєєва; Наук.б-ка ДонДТУ ; Дов.-бібліогр. від. - Алчевськ : ДонДТУ, 2010. - 302 с.
Інноваційний розвиток вищої освіти: рекоменд. покажч. - Алчевськ: ИПЦ "Ладо", 2010. - 302 с.

Київська зона

Назва бібліотекиНазва покажчика
НБ Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка
http://library.univ.kiev.ua
Олег Каленикович Закусило : матеріали до бібліографії (1972-2012) / Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; [упоряд. : Нестеренко В. Г., Тіщенко І. І., Герасименко Л. Є. ; авт. перед. сл. А. В. Анісімов]. - Київ : ВПЦ "Київський університет", 2012. - 127, [1] с.
Дмитро Малаков : бібліографічний покажчик / Київська обл. організація Нац. спілки краєзнавців України ; Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; [упоряд. : В. Г. Нестеренко, І. І. Тіщенко, Л. Є. Герасименко ; відп. ред. Г. П. Савченко ]. - Київ : [Кий], 2012. - 146 с. - (Краєзнавці Київщини).
Нестеренко Валентина Григорівна : біобібліографічний покажчик (до 55-річчя з дня народження) / Наук. б-ка ім. М. Максимовича [Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка], Редакційно-видавничий відділ ; упоряд. : І. І. Тіщенко, Ю. В. Петровська. - Київ : [Б. в.], 2012. - 35 с. : іл.
Леонід Васильович Губерський : матеріали до бібліографії (1970-2011) / КНУТШ ; [упоряд. : В. Г. Нестеренко, І. І. Тіщенко, З. Р. Чорнобровкіна ; авт. вст. ст. А. О. Приятельчук]. - Київ : Київ. ун-т, 2011. - 112 с.
Михайло Драгоманов. Бібліографія (1861-2011) / КНУТШ, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; [упоряд. : М. О. Мороз, В. А. Короткий, І. І. Тіщенко та ін. ; редкол. : Гриценко І. С. (голова), Драгоманова Н. С., Нестеренко В. Г. та ін.]. - Дрогобич : Коло, 2011. - 740 с.
Борис Михайлович Гончар : (біобібліогр. покажч.) / КНУТШ, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича, Іст.ф-т ; [упоряд.: Б. М. Гончар, І. І. Тіщенко]. - Київ : Київ. ун-т, 2010. - 52 с.
НБ Нац. пед. ун-ту імені М.П.Драгоманова (м.Київ)
http://hklib.npu.edu.ua
Педагогічні ідеї М.П.Драгоманова: бібліогр. розвідки педагогічних праць / М-во освіти і науки України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Наук. б-ка ; упоряд. Н. І. Тарасова - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - 88 с.
М.П.Драгоманов: твори: бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Наук. б-ка ; упоряд. Н. І. Тарасова - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - 167 с.
Український педагогічний лекторій "Видатні постаті" : бібліогр. покажч. основних праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Наук. б-ка та ін..; авт. ідеї В.Кремень, В.А.Андрущенко ; упоряд. покажч. Н. І. Тарасова, О.Антоненко, О.Кадіна; бібліогр. ред..Г.Шаленко; наук. ред..Л.Савенкова - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - 49 с.
Інститут політології та права Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : бібліогр. покажч. друк. праць науковців (1992-2012 рр.) , / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Ін-т політології та права; Наук. б-ка; авт.. вступ. ст.. Б.І.Андрусишин ; упоряд. покажч.Н.І.Тарасова. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - 110 с. _ (До 20-річчя створення Інститут політології та права).
Володимир Іванович Гончаров : біобібліогр. покажч. до 60-річчя від дня народження і 35-річчя наук.-пед. діяльності / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Наук. б-ка; упоряд. Н.І.Тарасова. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012.
Іван Іванович Дробот: біобібліогр. покажч. до 60-річчя від дня народження і 35-річчя наук.-пед. діяльності / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Наук. б-ка; упоряд. Н.І.Тарасова. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - 152 с. - (Сер. "Вчені НПУ імені М.П.Драгоманова").
Михайло Якимович Брицин : біобібліогр.покажч. / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Ін-т іноз. філол., Наук. б-ка ; упоряд. Н. І. Тарасова ; наук. ред. Л. В. Савенкова. - К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - 63 с. - іл., ім. пок. - (Серія "Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова").
Микола Кот : біобібліогр. покажч. до 60-річчя від дня народження і 35-річчя наук.-пед. діяльності / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Наук. б-ка; упоряд. Н.І.Тарасова. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - 52 с. - (Серія "Вчені НПУ імені М.П.Драгоманова").
Володимир Олександрович Дорошкевич : біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народження і 35-річчя наук.-пед. діяльності / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Наук. б-ка; упоряд. покажч. Н.І.Тарасова. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - 59 с. - (Серія "Вчені НПУ імені М.П.Драгоманова").
Олександр Олександрович Сушко : біобібліогр. покажч. до 60-річчя від дня народження / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Наук. б-ка; участь у склад.: Л.В.Гуськова, Н.І.Тарасова. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - 45 с. - (Серія "Вчені НПУ імені М.П.Драгоманова").
Олег Семенович Падалка : біобібліогр. покажч. до 60-річчя від дня народження і 30-річчя наук.-пед. діяльності / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Наук. б-ка; упоряд. Н.І.Тарасова. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - 110 с. - (Серія "Вчені НПУ імені М.П.Драгоманова").
Наталія Григорівна Мозгова : біобібліогр. покажч. до 55-річчя від дня народження і 30-річчя в НПУ імені М.П.Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Наук. б-ка; упоряд. Н.І.Тарасова. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - 70 с. - (Серія "Вчені НПУ імені М.П.Драгоманова").
Микола Іванович Шут : біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народження / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Наук. б-ка; упоряд. Н.І.Тарасова. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - 144 с. - (Серія "Вчені НПУ імені М.П.Драгоманова").
Микола Іванович Шкіль : біобібліогр. покажч. до 80-річчя від дня народження / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Наук. б-ка; упоряд. Н.І.Тарасова та ін. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - 120 с. - (Серія "Вчені НПУ імені М.П.Драгоманова").
Андрій Малишко : каталог виставки до 100-річчя від дня народження / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Наук. б-ка; упоряд. покажч. Н.І.Тарасова. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - 120 с.
Підготовка вчителя в педагогічному університеті : бібліогр. покажч. дис., захищених в НПУ імені М.П.Драгоманова (1950-2012 рр.) / упоряд. Н.І.Тарасова; Комп. набір: О.Пекур, О.Антоненко. - К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. - 81 с.
Віктор Петрович Андрущенко : біобібліогр. покажч. друк праць (1977 - 2012 рр.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Наук. б-ка; упоряд. покажч. Н.І.Тарасова. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - 89 с.
Ідеї М. П. Драгоманова в дослідженнях вчених Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Наук. б-ка ; [упоряд. Н. І. Тарасова ; наук. ред. : Л. В. Савенкова]. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - Ч. 1. - 62 с. - (179 назв., фото).
Історія Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Наук. б-ка; упоряд.: Н.Тарасова, Г.Шаленко. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - Вип.1.
Володимир Іванович Бондар : біобібліогр. покажч. / за наук. ред. В.І.Бондаря ; укл. : О.В.Матвієнко ; ред. : Л.В.Савенкова, Л.Л.Макаренко ; Нац. акад. пед. наук України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Ін-т пед. та психології , Наук. б-ка. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - 219 с., портрет. - (Серія : Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова)
Володимир Павлович Бех : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова; голов. ред. Г.І.Волинка ; відп. ред. : А.А.Кравченко, Л.Л.Макаренко ; уклад. бібліогр. покажч. : Л.В.Савенкова, Н.І.Тарасова. - К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. - 174 с. - (Серія "Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова")
Ольга Григорівна Ярошенко : біобібліогр. покажч./ М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Ін-т природничо-геогр. освіти та екології; Наук. б-ка ; упоряд. бібліогр. покажч. Н. І. Тарасова ; наук. ред. Л. В. Савенкова. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. - 114 с., портрет. - (Серія : Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова)
Мирослав Іванович Жалдак : біобібліогр. покажч. / упоряд. : О. С. Антоненко, наук. ред. Л. В. Савенкова, бібліогр. ред. Н. І. Тарасова ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Ін-т інформатики. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 84 с. - (Серія "Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова")
Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за 2000-2007 рр.; у 2-х ч. / укл.: Н.І.Тарасова. - К.: НПУ, 2011. - Вип. 6, ч.1. - 389 с.
Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за 2000-2007 рр.; у 2-х ч. / укл.: Н.І.Тарасова, Г.І.Шаленко, І.В. Позднякова, О.В.Гуськова. М-во освіти і наук ; НПУ ім..М.П.Драговамова, Наук.б-ка. - К.: НПУ, 2011. - Вип. 6, ч.2. - 500 с.
НБ Нац. ун-ту "КМА" (м.Київ)
http://www.library.ukma.kiev.ua
Петрова Ольга: біобібліогр.покажч. : у 2-х ч. /(уклад. : Н.Казакова, О.Кордюкова; редкол. : В.П.Моренець (голова) та ін.) ; Наук.-б-ка НаУКМА. - К., 2012. - 151 с.: іл.. - (Сер. : "Вчені НаУКМА")
Гірник Андрій Миколайович : біобібліогр.покажч. / уклад. О.М.Клоченок; авт. вступ ст.. : М.А. Мацейкін, П.М.Гірник, С.Саламатова, В. О. Саламатова, Г.А. Атаманчук, Ю.І.Сватко; НаУКМА. - К., 2011. -56 с. - (Сер.: "Вчені НаУКМА")
Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : [монографія] : Т. О. Ярошенко ; [передмова В.С. Брюховецький]. - Київ : Знання, 2010. - 215 с. - Бібліогр. : с. 186-215.
Правила складання предметних рубрик: метод. рек. / Наук.б-ка Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія", НТБ ім. Г.І. Денисенка Нац. техн. ун-ту України "Київський політехнічний інститут", - К. : НаУКМА, 2010. - 253 с.
НБ Нац. ун-ту державної податкової служби України (м.Ірпінь)
http://library.asta.edu.ua
Мельник Петро Володимирович: біобібліогр. покажч. / [уклад. : Н.П.Фурман, С.Ж.Йовженко, М.І.Кочук; ред С.М.Романчук; наук. ред.. С.Я.Цимбалюк]; Державна податкова служба України, Наук.б-ка Нац.ун-ту ДПС України. - Ірпінь, 2012. - 92 с. - (Серія "Портрети вчених Національного університету ДПС України").
Цимбал Петро Васильович: біобібліогр. покажч. / [уклад. : Н.П.Фурман, С.Ж.Йовженко, И.Я.Цимбал; ред. С.М.Романчук, С.В.Заєць; наук. ред.. С.Я.Цимбалюк]; Державна податкова служба України, Наук.б-ка Нац.ун-ту ДПС України. - Ірпінь, 2012. - 60 с. - (Серія "Портрети вчених Національного університету ДПС України").
Бібліотека Київського нац. ун-ту культури і мистецтв
http://library.knukim.edu.ua
Сергій Данилович Безклубенко: біобібліогр. покажч. (до 80-річчя від дня народження) / уклад.: О.О.Скаченко, І.Л.Маловська, А.В.Мальшакова, О.Ф.Омельяненко-Набіуліна; гол. ред.. М.М.Поплавський; наук.ред.: А.І.Гурбанська, Р.Д.Михайлова; М-во культури України, КНУКіМ, Б-ка. - К., 2012. - 253 с.
Павлюченко Станіслав Євстигнійович: біобібліогр. покажч. (до 75-річчя від дня народження) / уклад.: О.О.Скаченко, В.В.Ткаченко; гол. ред.. М.М.Поплавський; наук. ред.: А.І.Гурбанська, П.Г.Павлюченко; М-во культури України, КНУКіМ, Б-ка. -К., 2012. - 88 с.: іл., портр. - (Серія "Видатні постаті КНУКіМ"; вип.1).
Бібліотека - світ знань (до 55-річчя бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв) / уклад. О.О.Скаченко; КНУКіМ, Б-ка. - К., 2012. - 16 с. - (Серія "Знаменні дати КНУКіМ"; вип.1).
Бібліотека Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка
http://library.zu.edu.ua
Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка : наук.-допом. анот. бібліогр. покажч. / уклад.: Т. Є. Клименко, Т. А. Бондарчук. - Житомир, 2012. - 146 с.
НБ Вінницького нац.мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова
http://library.vsmu.edu.ua
Болюх Борис Афанасійович : біобібліогр.покажч. до 75-річчя від дня народження / уклад.О.А.Юрчишина; за заг.ред. проф.. Б.А.Болюха; відп. за вип.. Л.І.Шпукал. - Вінниця, 2012. - 60 с.: іл. - (Серія "Вчені нашого університету").
Вершини скоряються сильним: біобіблігор. покажч. до 70-річчя від дня народження Мороза Василя Максимовича / уклад.: Н.М.Кравчук, Л.В.Сухарєва, О.А.Юрчишина; відп.за вип..Л.І.Шпукал; авт. вступ. ст.В.В.Петрушенко, М.В.Йолтухівський. - Вінниця, 2012. - (Серія "Вчені нашого університету"). - 1 електрон.опт.диск (СD-ROM); 12 см. - Систем.вимоги: Windows 98, XP.
В ім'я прозріння : біобібліогр. покажч. до 70-річчя Салдана Йосипа Романовича / уклад.: Н. М. Кравчук, Л. В. Сухарєва; відп. за вип. Л. І. Шпукал. - Вінниця, 2010. - 40 с. : іл. - (Сер. "Вчені нашого університету").
Пирогов М. І. 1810 - 1881 [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / наук. консультант Р. І. Павленко ; відп. за вип. Л. І. Шпукал ; уклад.: Л. Є. Корнілова, Л. І. Шпукал, Є. В. Коцюра, Н. М. Кравчук, Л. В. Сухарєва. - Вінниця, 2010. - Текст укр., рос., англ./ - 1 електронний опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. - Систем. вимоги : Windows 2000 , XP. - Назва з диску.
В ім'я прозріння [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 70-річчя Салдана Йосипа Романовича / уклад.: Л.В. Сухарєва, Н.М. Кравчук ; відп. за вип. Л.І. Шпукал. - Вінниця, 2010. - 40 с. : іл. - (Серія "Вчені нашого університету"). - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. - Систем. вимоги: Windows 2000, XP. - Назва з диску.
До вершин хірургії : біобібліогр. покажч. до 65-річчя від дня народж. Годлевського Аркадія Івановича / уклад.: Л.В. Сухарєва, Н.М. Кравчук, С.І. Саволюк ; відп. за вип. Л.І. Шпукал. - Вінниця, 2010. - 51 с. : іл. - (Серія "Вчені нашого університету").
До вершин хірургії [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 65-річчя від дня народж. Годлевського Аркадія Івановича / уклад.: Л.В. Сухарєва, Н.М. Кравчук, С.І. Саволюк ; відп. за вип. Л.І. Шпукал. - Вінниця, 2010. - 51 с. : іл. - (Серія "Вчені нашого університету"). - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. - Систем. вимоги: Windows 2000, XP. - Назва з диску.
Бібліотека Вінницького нац. аграрного університету
http:// vsau.vin.ua/departments/library
Карантин і захист рослин [Текст] : бібліогр. покажч. / ВНАУ ; упоряд. Л. В. Кулакевич, О. А. Шевчук, Н. Г. Дудкевич. - Вінниця, 2012. - 36 с.
Декоративне садівництво і ландшафтний дизайн [Текст] : бібліогр. покажч. / ВНАУ ; упорядн. : О. А. Шевчук, Н. Г. Дудкевич. - Вінниця, 2012. - 82 с. : іл.
Цукрові буряки [Текст] : бібліогр. покажч. / ВНАУ ; упоряд. О. А. Шевчук, Н. Г. Дудкевич, Л. В. Кулакевич. - Вінниця, 2012. - 36 с.
Кредитно-грошова система [Текст] : бібліогр. покажч. / ВНАУ; упоряд. О. А. Шевчук. - Вінниця, 2012. - 108 с. : іл.
Кормові бобові трави та зернобобові культури [Текст] : бібліогр. покажч. / ВНАУ ; упорядн. : Л. В. Кулакевич, О. А. Шевчук, Н. Г. Дудкевич. - Вінниця, 2012. - 60 с. : іл.
Бібліотека Київського нац. ун-ту технологій та дизайну
http://biblio.co.ua
Інноваційна економіка: бібліогр. покажч. (2006-2011)/ [уклад. : О.Ю.Лещенко, Н.А.Пастухова, Т.В.Лісанова; відпов. за вип.. О.В.Жменько]; Б-ка. - К.:КНУТД, 2011. -30 с.
Бібліотека Переяслав-Хмельницьк. пед. ун-ту імені Григорія Сковороди
http://library-phdpu.edu.ua
Космічна Україна. Переяславщина : альманах / [авт. просвіт. проекту: О. О. Базалук, О. І. Шкира; гол. ред. ради Л. К. Каденюк]. - Переяслав-Хм.; К. : ЦУЛ, 2012. - 144 с. - (Космічна Україна).
"Григорій Сковорода 1722-1794": наук.-допоміж. біобібліограф. покажч. / [уклад.: О. Шкира, О. Нефедова, А. Яковенко, І. Корж та ін.; за ред.. В Коцура]. - ТОВ "Видавництво "Кондор", 2012. - Вип. 3 : до 290-річчя з дня народж. - 208 с.
Коцур Надія Іванівна: вчений у галузі охорони здоров'я дітей і підлітків, історії медицини, професор університету: бібліогр. нарис / [уклад.: О.І.Шкира, Л.В.Губар [та ін.]; ред.: В.Коцур, Т.Кебкало]; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хм. ДПУ імені Григорія Сковороди". - Переяслав-Хм., 2010. - 96с. - (Сер. "Наукова еліта Переяславщини")
Григорій Сковорода (1722-1794): науков.-допоміж. біобібліогр. покажч. / уклад.: О. Шкира, А. Яковенко, І. Корж, Н.Обертій; за ред. В.П.Коцура. - Дніпропетровськ, 2010. - Вип. 2. - 195с.
Верба Григорій Митрофанович: біобібліогр. нарис / укл.: О.І.Шкира, А.М.Яковенко, [та ін.]; гол. ред.: В.П.Коцур]; ДВНЗ "Переяслав-Хм. ДПУ імені Григорія Сковороди". -Переяслав-Хм., 2010. - 340с. - (Сер. "Наукова еліта Переяславщини")
Ucraina terra Cosaccorum: Україна - земля козацька: навч.-метод. посібник / [укл.: О.І. Шкира, Л.В. Губар, Л.М. Забарило та ін.]. - Переяслав-Хм., 2010.- 540 с.
НБ Подільського держ. аграрно-технічн. ун-ту
http://pdatu.edu.ua
Микола Іванович Бахмат: (До 60-річчя від дня народження): друк. вид. за 1987 - 2009 роки / Поділ. держ. агр.-техн. ун-т. - Кам'янець-Поділ., 2010.
НБ Кам'янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка
http://www.kpdu.edu.ua
Історичне краєзнавство і проблеми регіональної історії Правобережної України (наукова школап): біобібліог.покажч. / уклад.: І.М.Конет, В.С.Прокопчук, Л.В.Баженов [та ін.]. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець- Поділ. нац.ун-т ім.І.Огієнка, 2011. - 204с. : іл.. - (Серія: наук. школи ун-ту; вип..12).
Завальнюк О.М. Іван Михайлович Конет (до 60-річчя від дня народження та 35-річчя науково-педагогічної праці) : біобібліогр. нарис / О.М. Завальнюк, В.С.Прокопчук ; Кам'янець- Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук.б-ка. - Кам'янець-Подільський : Абетка- Світ, 2011. - 160 с.:іл.
Професор Петро Брицький - педагог, учений, громадянин : наук.- док. та бібліогр. вид. / Кам'янець- Поділ. нац.ун-т ім.І.Огієнка Наук.б-ка; [уклад. і авт. вступ. ст. В.С.Прокопчук]. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2011. - 120 с. : іл.
Завальнюк О.М. Лідер наукової школи (До 65-річчя від дня народження і 40-річчя наук.-педагогічної праці професора Л.В.Баженова) / О.М. Завальнюк, В.С.Прокопчук. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2011. - 180 с. : фото. - (Серія "Видатні випускники Кам'янець-Поділ. нац.ун-ту ім.І.Огієнка")
Професор І.В.Рибак : біобібліогр. покажч. / Кам'янець- Поділ нац.ун-т ім.І.Огієнка, Наук. б-ка; [уклад. і авт.. вступ ст. В.С.Прокопчук]. - Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2011. - 56 с.: іл. - (Серія: "Постаті в освіті і науці"; вип.15)
Майя Антонівна Печенюк. Музично-педагогічна та наукова діяльність: біобібліогр.покажч. / Кам'янець- Поділ. нац.ун-т ім.І.Огієнка, Наук. б-ка; [уклад.: Н.Я.Скоропад, Р.А.Войцехівська; редкол.: О.М.Завальнюк (голова), В.С.Прокопчук (відп.ред.) та ін.].- Кам'янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2011. - 80 с. : іл. - (Серія: "Постаті в освіті і науці"; вип.16)
Юрій Анатолійович Хоптяр (до 50-річчя від дня народження і 30- річчя науково-педагогічної діяльності): біобібліогр.покажч. Кам'янець- Поділ. нац.ун-т ім.І.Огієнка, Наук. б-ка; упоряд.: В.С.Прокопчук, Ю.А. Хоптяр. - Кам'янець-Подільський : ПП "Медобори- 2006", 2011. - 28 с. - (Серія: "Постаті в освіті і науці"; вип.18)
Бюлетень з проблем вищої школи за 2010 рік / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка, Наук.б-ка; уклад.: Т. Опря, В.Пархоменко; відп. за вип. В.С.Прокопчук. - Кам'янець-Поділ.: К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2011. - 42 с.
Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік: довід.-бібліогр. вид. / [ упоряд.: Т. М. Опря, Л. П. Савченко ; відп. за вип. В.С. Прокопчук]. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. - Вип. 7. - 90 с.
НБ Київ. нац. екон. ун-ту імені Вадима Гетьмана
http://www.kneu.kiev.ua
Сопко Василь Васильович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді таспорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Р. О. Вайтешонок, Н. О. Туртова ; наук. ред. Т. В. Куриленко; авт. вступ. ст.]. - К. : КНЕУ, 2012. - 86, [2] с. : іл. - (Серія "Портрети вчених Київ. нац. екон. ун-ту імені Вадима Гетьмана").
Данюк Василь Макарович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Р. О. Вайтешонок, Н. О. Туртова ; вступ. ст. А. М. Колот ; наук. ред. Т. В. Куриленко]. - К. : КНЕУ, 2012. - 93, [3] с.: іл. - (Серія "Портрети вчених Київ. нац. екон. ун-ту імені Вадима Гетьмана").
Савлук Михайло Іванович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді таспорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Р. О. Вайтешонок, Н. О. Туртова ; авт. вступ. ст. А. М. Мороз ; наук. ред. Т. В. Куриленко]. - К. : КНЕУ, 2012. - 66 [2] с. : іл. - (Серія "Портрети вчених Київ. нац. екон. ун-ту імені Вадима Гетьмана").
Корнійчук Людмила Яківна: бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана"; [уклад. Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Р. О. Вайтешонок, Н. О. Туртова ; наук. ред. Т. В. Куриленко ; вступ. ст. В. М. Фещенко]. - К. : КНЕУ, 2011. - 42 с. : портр. - (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана").
Огородник Сава Якович: бібліогр. покажч./ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана"; [уклад. Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Р. О. Вайтешонок, Н. О. Туртова ; наук. ред. Т. В. Куриленко ; вступ. ст. В. М. Федосова]. - К. : КНЕУ, 2011. - 48 с. : портр. - (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана").
Суторміна Валентина Миколаївна: бібліогр. покажч. /М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана"; [уклад. Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Р. О. Вайтешонок, Н. О. Туртова ; наук. ред. Т. В. Куриленко ; вступ. ст. В. М. Федосова]. - К. : КНЕУ, 2011. - 36 с. : портр. - (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана").
Економічний Олімп. Лауреати Нобелівської премії з економіки (1969-2009) : бібліогр. покажч. / ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана" ; уклад.: Т. О. Коноваленко, Р. О.Вайтешонок,І. Ю. Точка ; наук. ред. Т. В. Куриленко. - К. : КНЕУ, 2010. - 110 [5] с.
Економічний олімп: лауреати Нобелівської премії з економіки 1969 - 2009 рр. : бібліогр. покажч. / ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім.. Вадима Гетьмана" ; уклад.: Т.О. Коноваленко, Р.О. Вайтешонок, І.Ю. Бойко ; наук. рек. Т.В.Куриленко. - К.: КНЕУ, 2010. - 219 с.
Бібліотека Ніжинського держ.ун-ту імені Миколи Гоголя
http://www.ndu.edu.ua
Наукова спадщина Миколи Яковича Грота в фондах бібліотеки імені академіка М.О.Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: бібліогр. покажч. / упоряд.: О.Д.Кільдіватова, Л.П.Косовських, В.І.Манжай, Н.В.Мухомодєєва; [відпов. за вип. Н.О.Ленченко] ; інформ.-бібліогр.відділ б-ки. - Ніжин : НДУ. 2011. - 40 с.
"Альдини" в бібліотечному зібранні Ніжинського істотко-філологічного інтистуту князя Безбородька : каталог / упоряд. О.С.Морозов. Ніжин : ТОВ "Ферокол", 2010. - 40 с.; іл.. - (Сер. "Книжкові пам'ятки у фондовому зібранні б-ки Ніжин. держ. ун-ту імені Миколи Гоголя").
Бібліотека Хмельницької гуманітарно-пед. акад.
http://www.kgpa.km.ua
Інна Михайлівна Шоробура: бібліогр. покажч./ Хмельниц. гуманіт-пед.акад., Б-ка. - Хмельниц, 2010. - (Сер.: "Бібліографія вчених Хмельницької гуманіт.-пед. академії"; Вип.3).
НБ Хмельницького нац.ун-ту
http://library.tup.km.ua
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої,науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів: мат.наук.-практ.конф., присвяч.. 50-річчю НБ ХНУ, 15-16 бер. 2012 р.- Хмельницький: ХНУ, 2012. - 263 с.
Бібліотека університету : витоки та сучасність: зб. наук. статей та мат., присвяч. 50-річчю з дня заснування наукової бібліотеки університету / ред..кол.: О.Б.Айвазян, В.О.Глухенька, О.О.Мацей, О.М.Великосельська, О.О.Костюк. - Хмельницький: ХНУ, 2012. - 296 с.
Сергій Григорович Косторгиз (До 70-річчя від дня народження): біобібліогр. покажч. / уклад.: В.І.Бегняк, О.М.Бичко. - Хмельницький : ХНУ, 2011. -120 с. - (Бібліографія вчених Хмельницького нац.університету)
Анатолій Григорович Кузьменко (До 75-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / уклад. О.М.Бичко. - Хмельницький : ХНУ, 2011. -57 с. - (Бібліографія вчених Хмельницького нац.університету).
Наукові праці к.т.н., професора Йохни Миколи Антоновича [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч.
Наукові праці к.т.н., професора Скиби Миколи Єгоровича [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч.
Бібліотека Чернігівського нац. пед. ун-ту імені Т.Шевченка
http://www.chgpu.cn.ua/lib/
Найвизначніші пам'ятки правової культури України [Текст] : бібліогр. покажч. л-ри. /уклад. Н. Ф. Головатенко. - Чернігів, 2012. - 334 назви.
Гуманістичні теорії та системи виховання [Текст] : реком. покажч. - Чернігів, 2012. - 149 назв.
Педагогічна діяльнсть класного керівника: основні обов'язки, функції, напрями та форми виховної роботи [Текст] : реком. покажч. - Чернігів, 2012. - 462 назви.
Микола Іванович Гриценко : до 30-річчя науково-педагогічної діяльності на посаді завідувача кафедри : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. П. Шуляр ; відп. ред. Г. Г. Макарова. - Чернігів, 2012. - 68 с.
Микола Миколайович Дідович: біобібліогр. покажч. / уклад. Н. П. Шуляр ; відп. ред. Г. Г. Макарова. - Чернігів, 2012. - 24 с.
Володимир Михайлович Половець: біобібліогр. покажч. / уклад. Н.Ф. Головатенко; відп. ред. Г. Г. Макарова. - Чернігів, 2012. - 40 с.
Тамара Серапіонівна Куратова [Текст]: бібліогр. покажч./ уклад. Н. П. Шуляр; відп. ред. Г.Г. Макарова. - Чернігів, 2010. - 16 с.
К.Д.Ушинський - основоположник вітчизняної педагогіки : біобібліогр. покажч. / уклад. Т.І.Тітова; гол. ред. Г.Г. Макарова, відп. за вип. Л. А. Іполітова. - Чернігів,2010. - 36 с.
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка: з минулого в майбутнє [Текст]: бібліогр.покажч. / уклад. Н.Ф.Головатенко; відп. ред. Г. Г. Макарова. - Чернігів, 2010. - 32 с.

Львівська зона

Назва бібліотекиНазва покажчика
НТБ Івано-Франківського нац. техн. ун-ту нафти і газу
http://nung.edu.ua
Календар знаменних і пам'ятних дат ІФНТУНГ на 2012 рік / уклад. О.П.Розумна. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2011. - 25 с.
Каталог дисертацій, захищених в ІФНТУНГ з 1999 по 2011 роки (з фонду НТБ) / уклад. М.А. Слободян. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2011. - 56 с.
Природно-заповідний фонд України : бібліогр. покажч. / уклад. О.В. Книгиницька. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2011. - 54 с.
Рідкісні та цінні видання у фондах науково-технічної бібліотеки (1804-1945) : бібліогр. покажч. / уклад. Л.В. Цок. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2011. - 214 с.
Бібліографічний покажчик змісту всеукраїнського щоквартального науково-технічного журналу "Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ" (2001-2004рр.). Вип. 2 / уклад. Н.М. Ковалів. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2011. - 83 с.
Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ (2005-2009) : бібліогр. покажч. змісту наук.-техн. журн. ІФНТУНГу / уклад. Н.М.Ковалів. - Івано-Франківськ: НТБ ІФНТУНГ, 2010. - 80 с.
Кондрат Роман Михайлович : (з нагоди 70-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажчик / уклад. Н.М.Ковалів; ред. Л.А. Жолобко. - Івано-Франківськ, 2010. - 93 с.
Бібліографічний покажчик змісту всеукраїнського щоквартального науково-технічного журналу "Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ" (2005-2009рр.) / уклад. Н.М. Ковалів. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2010. - 102 с.
Верстат-качалка: бібліогр. покажч. / уклад. Н.М. Ковалів. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2010. - 45 с.
Використання інноваційних технологій в навчальному процесі : бібліогр. реком. список літ. / уклад. О.П. Розумна. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2010. - 10 с.
Заповідники України : бібліогр. реком. список літ. / уклад. О.В. Книгиницька. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2010. - 15 с.
НБ Прикарпат. нац. ун-ту ім.В.Стефаника (м.Івано-Франківськ)
http://www.lib.pu.if.ua
Незалежність України : здобутки, проблеми, перспективи : бібліогр. покажч. / [упоряд. : М. В. Блинчук, Є. Ф. Ражик ; відп. ред. М. В. Бігусяк]. - Івано-Франківськ : Вид-во ПНУС, 2011. - 176 с.
Стефаникознавство в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника : бібліогр. покажч. / [упоряд. : О. М. Блинчук, Є. Ф. Ражик ; відп. ред. та автор передм. : М. В. Бігусяк]. - Івано-Франківськ : Вид-во ПНУС, 2011. - 80 с.
Покажчик бібліографічних видань Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2001-2011 рр.) / упоряд. Є. Ф. Ражик. - Івано-Франківськ, 2011. - 14 с.
Іван Федорович Миронюк : бібліогр. покажч. (до 60-річчя від дня народження) / [упоряд. О.Б. Гуцуляк ; автор передм. : М.В. Бігусяк]. - Івано-Франківськ : Вид-во ПНУС, 2011. - 36 с. - (серія "Вчені Прикарпат. нац. ун-ту")
Євген Михайлович Баран : бібліогр. покажч.(до 50-річчя від дня народження) / [упоряд. О.Б. Гуцуляк; автор передм.: Л.Т. Табачин]. - Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту імені Василя Стефаника, 2011. - 130 с. - (Серія "Вчені Прикарпат. нац. ун-ту")
Олександр Юхимович Карпенко : біобібліогр. покажч. (до 90-річчя від дня народження) / [упоряд.: О.Б. Гуцуляк, Г.Ю. Пославська; автор передм. О.С. Жерноклеєв]. - Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту імені Василя Стефаника, 2011. - 26 с. - (Серія "Вчені Прикарпат. нац. ун-ту")
Ігор Володимирович Козлик : бібліогр.покажч. (до 50-річчя від дня народження) / [упоряд. О.Б. Гуцуляк]. - Івано-Франківськ : Вид-.во Прикарпат. нац. ун-ту імені Василя Стефаника, 2011. - 57 с. - (Серія "Вчені Прикарпат. нац. ун-ту")
"Червоний шлях" : громадсько-політичний і літературно-науковий місячник (1923-1936 рр.) (на матеріалах фонду "Рідкісна книга") : бібліограф. Покажч. змісту часопису / уклад.: С. В. Олейник ; наук. ред. О.Б . Гуцуляк. - Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2011. - 82 с.
Покажчик бібліографічних видань Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім.В. Стефаника (2001-2009 рр.) / уклад. Є.Ф.Ражик. - Івано-Франківськ: ДБВ НБ ПНУС, 2010. - 12 с.
НБ Львівського нац. ун-ту імені Івана Франка
http://www.library.franko.lviv.ua
Pacta sunt servanda. Праці викладачів Львівського університету у сфері міжнародного права (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.) : каталог виставки [до 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка та 20-річчя факультету міжнародних відносин]. - Львів : Друк: ПП Ярд, 2012. - 24 с.
Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології / редкол.: В. Голубко (голова), В. Кметь, О. Седляр та ін. - Львів, 2011. - Вип. 6. - 335 с., 16 с. іл.
Роман Іваничук : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. Панів; за участю М. Доманської, Г. Домбровської; авт. передм. Р. Кудлик; редкол.: В. Кметь (голова), М. Доманська, Б. Тихолоз. - Вид. друге, допов. - Львів : Вид. центр ЛНУ імені І. Франка, 2011. - 405 с.: 32 с. іл., портр. - (Українська біобібліографія. Нова серія; чис. 29 : Біобібліографія вчених університету).
Роксолана Зорівчак : біобібліогр. покажч. 2004-2011 / М-во освіти і науки, молодіта спорту; ЛНУ імені Івана Франка, Наук. б-ка; [уклад.: Г. Домбровська, О. Пилипчук, У. Романюк; авт. передм. А. Содомора; редкол.: В. Кметь (голова) та ін, наук.ред. О. Чередніченко; ред.: Н. Бічуя, Г. Чопик.] - Львів, 2011. - 368 с.: іл., портр. - (Українська біобібліографія. Нова серія; чис. 30 : Біобібліографія вчених університету).
Інкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка : каталог = Incunabula Bibliothecae Universitatis Leopoliensis : catalogus / Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, Наук. б-ка ; [уклад. Ф. П. Максименко; передмов. Ф. П. Максименко; упоряд. М. Ільків-Свидницький, В. Кметь; вступ. стаття М. Ільків-Свидницький, В. Кметь]. - [Вид. 2-ге, розшир. та допов.] - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. - 122 с., іл. - Анот. бібліогр.: с. 97- 114. - До 400-річчя Наук. б-ки та 350-річчя Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка
Роксолана Зорівчак : біобібліогр. покажч. 2004-2011 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЛНУ імені Івана Франка, Наук. б-ка ; [уклад.: Г. Домбровська, О. Пилипчук, У. Романюк ; автор передм. А. Содомора ; редкол. В. Кметь (голова) та ін. ; наук. ред. О. Чередниченко ; ред.: Н. Бічуя, Г. Чопик]. - Львів, 2011. - 368 с. : іл., портр. - (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 30 : Біобібліографія вчених університету)
Феодосій Стеблій (1994-2009) : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, Наук. б-ка ; [ уклад. О. Галевич; автор передм. Б. Якимович; редкол. : В. Кметь (голова), Б. Якимович, М. Ільницький, В. Горинь; наук. ред. В. Голубко ; ред. Г. Чопик]. - Львів, 2010. - 228 с. : іл., портр. - (Українська бібліографія. Нова серія ; чис. 28 : Біобібліографія вчених університету)
Феодосій Стеблій (1994-2009) : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, Наук. б-ка ; [уклад. О. Галевич ; автор передм. Б. Якимович ; редкол.: В. Кметь (голова), Б. Якимович, М. Ільницький, В. Горинь ; наук. ред. В. Голубко ; ред. Г. Чопик]. - Львів, 2010. - 228 с. : іл., портр. - (Українська бібліографія. Нова серія ; чис. 28 : Біобібліографія вчених університету).
Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2010. Вип. 4. - 268 с.
НБ Рівненського держ. гуманітарного ун-ту
http://nlibrary-rdgu.rv.ua
Шевцова-ВІодка Галина Миколаївна : біобібл. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка; уклад.: С.Н.Грипич, Л.М.Буравкова. - Рівне : РДГУ , 2012. - 179 с.
Петрівський Ярослав Борисович : біобібл. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук.б-ка; уклад.: С.Н.Грипич, Н.В.Марчук. - Рівне : РДГУ , 2012. - 66 с.
Супрун-Яремко Надія Онисимівна : біобібл. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка; уклад.: С.Н. Грипич, І.Б.Шиховцова. - Рівне : РДГУ, 2012. - 125 с.
Друковані праці викладачів РДГУ за 2010 рік : бібліогр.покажч. / РДГУ, Наук. б-ка; уклад.: С.Н. Грипич, О.В.Іванчук, І.Б.Шиховцова. - Рівне РДГУ, 2012. -272 с.
Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів для дошкільної освіти: наук.-допом. бібліогр. покажч. / уклад.: С.Н.Грипич, Л.М.Буравкова. - Рівне: РДГУ, 2012. - 58 с.
РДГУ в персоналіях : біобібліогр. посіб. / уклад.: С.Н. Грипич, Л.М. Буравкова, Н.В. Марчук; РДГУ, Б-ка. - Рівне, 2010. - 384 с. - (Наук. літопис ; Т. 1)
НБ Ужгородського нац.ун-ту
http://libuzhnu.brinkster.net
Література про життя та творчість Томаша Масарика у фондах Наукової бібліотеки УжНУ : до Матеріалів наук. читань "Томаш Масарик - видатний учений, політик та державний діяч" / уклад.: В.В.Воробець, М.І.Чорній // Історичний часопис з богемістики і словакістики.-Ужгород: Паліграфцентр "Ліра", 2011.
Науковий вісник УжНУ, серія Історія: Покажчик змісту (1995-2010) / уклад. Ю.П.Мателешко, бібліогр.ред. Л.О.Мельник // Науковий вісник Ужгородського університету, Серія Історія.- Ужгород: Вид-во Говерла , 2010.- Вип.25.
Почекутова О.І. Преса Закарпаття 2-ої пол. ХІХ 1-ої пол. ХХ століття: бібліогр. покажч. Ужгород: вид-во УжНУ "Говерла", 2010. 128 с;
НБ Тернопільського нац. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка
http://www.library.tnpu.edu.ua
Психологія як наука та навчальна дисципліна : наук.- доп. бібліогр. покажч. / уклад. О. Я. Кульчицька, підбір документів С. Ю. Загородна ; відп. за вип. І. А. Чайка. - Тернопіль: РВВ ТНПУ, 2011. - 107 с.
Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 84 Художня література Польщі. Ч. 2 : N-Z (1830-1959) рр. : бібліогр. покажч./ уклад. : О. Я. Кульчицька, І. М. Потокій ; ред. Н. В. Ткачова ; відп. за вип. І. А. Чайка. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 241 с. - (Сер. Рідкісні видання ; вип. 6)
Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 84 Художня література Польщі. Ч.1 : А-М (1800 - 1939 рр.) [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад.: О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин, І.М. Потокій ; ред. Н.В. Ткачова ; відп. за вип. І.А.Чайка. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 223 с. - (Сер. Рідкісні видання; Вип.5)
Перший вищий навчальний заклад Надзбруччя [Текст] : до 70-річчя заснування ТНПУ ім. В.Гнатюка : бібліогр. покажч. / уклад.: О.Я.Кульчицька, Т.Р.Матвієшин ; відп. за вип. І.А.Чайка. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 68 с.
Бібліотека Тернопільського нац. економ. ун-ту
http://www.library.tane.edu.ua
Наукові праці викладачів кафедри податків та фіксальної політики (до 10-річчя з часу заснування): бібліогр. покажч. уклад.: В.Гриськів, Л.Олійник, А.Панчук, Н.Пісоцька, Г.Філіповська;авт вступ. ст. А.І.Крисоватий; відп. з вип. др. б-ки ТНЕУ, к.е.н. К.З.Возьний. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 75 с.: іл.
Наукові праці викладачів кафедри економічного аналізу і статистики (до 40-річчя з часу заснування): бібліогр. покажч. / уклад. : В. Гриськів, Н. Пісоцька, Г. Філіповська. - Тернопіль : ТНЕУ, 2011. - 80с.
Юрій Сергій Ілліч : бібліогр.покажч. / Бібліотека Терноп. нац.екон. ун-ту; уклад. Л.А.Струтигська ; відп. за вип. та автор вступ ст. К.З.Возьний. - Київ : Знання : Тернопіль : ТНЕУ. 2010. - 103 с. - (Вчені Тернопільського нац..економ.ун-ту)
НТБ Тернопільського нац. техн. ун-ту ім. І. Пулюя
http://library.tntu.edu.ua
Іван Пулюй: життя в ім'я науки та України: бібліограф. покажч. [Текст] / Терн. обл. універс. наук. б-ка, Терн. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя; укл. Л. Оленич; вебліогр. список Г. Онисько. - Т. : Тернопіль. нац. техн. ун-т імені Івана Пулюя, 2010. - 84 с. - (Родом з України; вип. 6)
Бібліотека Закарпатського держ. ун-ту (м.Ужгород)
http://www.lib.zakdu.edu.ua
Публікації науково-педагогічних працівників Закарпатського державного університету: галуз.бібліогр. покажч. /(До 15-річчя ЗакДУ). Т.1 : Наукові статті, тези доповідей і повідомлень; уклад.: О.З.Цуняк, К.Ю.Бабич, Н.І.Цьома. - У 2-х т. - Ужгород : ТОВ "ІВА". 2010. - 443с.
Бібліографічний покажчик видань Інституту філософії та євроінтеграційних досліджень Закарпатського державного університету (анотований) / уклад.: О.З.Цуняк, Т.Б.Федяніна. -Ужгород: ЗакДУ, 2011.
Бібліографічний покажчик збірників Міжнародних наукових конференцій Закарпатського державного університету (анотований) / уклад.: О.З.Цуняк, Т.Б.Федяніна. -Ужгород: ЗакДУ, 2011.
НБ Чернівецького нац. ун-ту імені Юрія Федьковича
http://www.library.chnu.edu.ua
Степан Степанович Костишин: до 80-ої річниці від дня народження : матеріали до бібліографії / уклад. : М. І. Махмутова, В. І. Ткач, К. Г. Червінська ; ред. Н. М. Загородна. - Чернівці, 2012. - 31 с.
Чернівці - чарівне і неповторне місто буковинського краю: до 604-ої річниці з дня заснування : бібліогр. покажч. / упоряд. : А. О. Боканча, Н. І. Горюнова, М. І. Махмутова, В. І. Ткач; ред. Н. М. Загородна. - Чернівці, 2012. - 28 с.
Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : до 160-ї річниці від дня заснування: путівник /уклад.: Н.М.Загородна, О.І.Шилюк. - Чернівці, 2012. - 46 с.
Йозеф Алоїз Шумпетер: праці вченого та література про нього з фондів Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : бібліогр. покажч. / уклад.: Н. М. Загородна, М. П. Дячук ; наук. ред. та авт. вступ. ст. : П. О. Нікіфоров, Б. Д. Сторощук. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. - 136 с.
Храм краси і науки: до 135-ї річниці від дня заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : каталог книжкової виставки / уклад. : Т. Д. Мурашевич, Н. М. Загородна, Т. І. Антонова ; наук. ред. М. Б. Зушман, авт. вступ. ст. Н. М. Загородна, Т. Д. Мурашевич. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. - 120 с.

Одеська зона

Назва бібліотекиНазва покажчика
НБ Одеського нац. ун-ту імені І.І. Мечникова
http://www.lib.onu.edu.ua
"Вісник Одеського університету" (Серія: Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство). - Т. 16. - Вип. 1/2 (5)
Історія України в книжкових пам'ятках XVI-XVII ст. З колекції Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова : зб. наук. праць / авт.- упоряд.: О. В. Полевщикова, Є. В. Бережок, О. Л. Ляшенко, пер. текстів О. В. Полевщикова, О. Л. Ляшенко; наук. ред. В. М. Хмарський; відп. ред. М. О. Подрезова; бібліогр. ред. : О. С. Мурашко, В. С. Кочмар; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. - Одеса : "Одеський національний університет", 2011. - 178 с. : іл.
Видавнича спадщина українського ренесансу (1917-1930) : каталог виставки / авт.-упоряд.: О. Л. Ляшенко, І. М. Усатенко; наук. ред. та автор вступ. ст. В. П. Саєнко ; відп. ред. М. О. Подрезова; бібліогр. ред. : О. С. Мурашко, О. В. Полевщикова; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. - Одеса : "Одеський національний університет", 2011. - 86 с. : іл.
Випускники Одеського (Новоросійського) університету : енциклопедичний словник . Вип. 2 / наук. ред. В.А. Сминтина ; відп. ред. М.О. Подрезова ; упоряд.: В. П. Пружина, В.В. Самодурова, В.С. Єлпатьївська . - Одеса : Астропринт, 2010. - 230 с. Ум.друк.арк. 18,85
Одеський нацiональний унiверситет iменi I. I. Мечникова на сторiнках центральної, регiональної та унiверситетської преси 2000-2010 рр.: iнформ. Вид. / вiдп. ред.: М.О. Подрезова ; наук. ред.: В.А. Сминтина ; авт. - упоряд.: С. О. Мерзлякова, О.В. Суровцева ; кол.авт. ОНУ iм. I.I. Мечникова, Наук. б-ка . - Одеса : Астропринт, 2010. - 903 с. Ум.друк.арк. 105,09
Співробітники Одеського національного університету імені І. І. Мечникова - лауреати державних нагород України : інформ. вид. / авт.-упоряд. Г. П. Бахчиванжи, В.П. Пружина ; відп.ред. М.О. Подрезова ; ОНУ ім.І. І. Мечникова. - Одеса: Астропринт, 2010.- 133 с.: іл. Ум.друк.арк. 11,05
У скарбницi Наукової бiблiотеки: каталог виставки особистої колекцiї професора Валентина Андрiйовича Сминтини / наук. ред.: О.В.Полевщикова ; упоряд.: М.О. Подрезова, Т.М. Шершун ; бiблiогр. ред.: Н.В. Мусiєнко, О.В. Суровцева ; кол.авт. ОНУ iм. I.I. Мечникова, Наук. б-ка . - Одеса : Астропринт, 2010. - 107 с. : 14л. iл. - (Книжковi колекцiї Наук. б-ки Одеського (Новоросiйського) унiверситету) Ум.друк.арк. 6,75
Лауреаты Нобелевской премии по литературе, 1901-2010 : информ. издание. Мировое наследие нобелевских лауреатов по литературе : биобибл.указ. / авт. и сост. В.М. Романец ; сост.: Н.В. Мусиенко, Т.М. Шершун ; науч. ред. Л.Н. Голубенко ; отв. ред. М.А. Подрезова ; библиогр. ред. Е.С.Мурашко, В.П.Пружина ; Одесский нац. ун-т им.И.И.Мечникова. - Одесса : Астропринт, 2010 . - 399 с. Ум.друк.арк. 32,50
Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці: матеріали Міжнародних книгознавчих читань (м.Одеса, 14-16 верес.2009) : зб.ст. / упоряд. О. В. Полевщикова, В.В. Самодурова, О.В. Суровцева ; наук. ред. І.С. Грєбцова ; відп.ред. М. О. Подрезова ; Одеський нац.ун-т ім. І.І.Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2010.- 303 с. , 28 л. іл. Ум.друк.арк 17,67
Розвиток православ'я на півдні України, кінець ХУШ - початок ХХ ст. (на матеріалах Херсонської губернії та Південної Бессарабії) : бібліогр. покажч. /авт.-упоряд.: В.В. Самодурова, Н.М. Діанова, В.С. Кочмар ; наук. ред. Н.М.Діанова ; відп. ред. М. О.Подрезова. - Одеса : Астропринт, 2010.- 439 с., 16.л.іл. Ум.друк.арк 27,44
Научное наследие Н.Н. Ланге в университетской библиотеке / авт.-сост.: В. И. Подшивалкина, Р.Н. Свинаренко, Е.В. Полевщикова [и др.] ; библиогр. ред.: В. В. Самодурова ; отв. ред.: М.А. Подрезова ; кол.авт. ОНУ им. И.И. Мечникова . - Одесса : Астропринт, 2010. - 350 с. : ил. (Развитие науки в Одесском (Новороссийском) университете . Вып. Психология). Ум.друк.арк 29,90
Вклад физиков Одесского (Новороссийского) университета в развитие науки в Одессе, 1920-1933 / библиогр. ред. Е.В. Суровцева ; авт.-сост.: М.А. Подрезова, В. В. Самодурова, Е.С. Мурашко ; науч.ред. В.А. Сминтина ; ОНУ им. И. И. Мечникова.- Одесса : Астропринт, 2010. - 326 с. : ил. - (Развитие науки в Одесском (Новороссийском) университете).- Библиогр.: с. 302 - 315 (276 назв.). Ум.друк.арк 26,98
НБ Нац.університету "Одеська юридична академія"
http://www.onua.edu.ua
Додін Євген Васильович: біобібліогр. покажч./уклад. Л.А.Таран; наук. ред.: В.Н. Дрьомін, М.М. Солодухіна:НУ ОЮА, наук. б-ка.- 2-ге вид., переробл. і доповн.- Одеса: Юрид. л-ра, 2011.- 120 с. - (Серія "Вчені Національного університету "Одеська юридична академія"; вип.17)
Івакін Олексій Аркадійович: біобібліогр. покажчик/уклад.: Т.М. Стефанчишена, І.В. Шамша ; наук. ред.: В.Н. Дрьомін, М.М. Солодухіна:НУ ОЮА, наук. б-ка - Одеса: Юрид. л-ра, 2011.-44 с. - (Серія "Вчені Національного університету "Одеська юридична академія"; вип.18)
Шульга Микола Миколайович: біобібліогр. покажч./ уклад. С.І Єленич; наук. ред.: В.Н. Дрьомін, М.М. Солодухіна:НУ ОЮА, наук. б-ка. - Одеса: Юрид. л-ра, 2011.-48 с. - (Серія "Вчені Національного університету "Одеська юридична Академія"; вип.19)
Національний університет "Одеська юридична академія" - шлях до успіху: біогр. покажч. / уклад.: Л.А.Таран, С.І. Єлени; наук. ред. Ю.М. Оборотов, В.О. Туликов, М.М. Солодухіна; МОН України, НУ ОЮА, наук. б-ка. - Одеса : Юрид. літ-ра, 2010. - 256 с.
Мірошниченко Наталія Анатоліївна: бібліогр. покажчик / уклад. Л.А. Таран; наук. ред. Ю.М. Оборотов, М.М. Солоду хіна; ОНЮА, наук. б-ка. - Одеса : Юрид. літ-ра, 2010. - 44 с. - (Вчені Одеської нац. юрид. акад.; вип. 13).
Овчиннікова Альбіна Петрівна: бібліограф. покажч. / уклад. С.І. Єлени; наук. ред. Ю.М. Оборотов, М.М. Солодухіна; ОНЮА, наук. б-ка. - Одеса : Юрид. літ., 2010. - 40 с. - (Вчені Одеської нац. юрид. акад.; вип. 14).
Царьова Людмила Кузьмівна: бібліограф. покажч. / уклад. Т.М. Стефанчишена; наук. ред. В.О. Туликов, М.М. Солодухіна; Нац. Ун-т "Одеська юридична академія", наук. б-ка. - Одеса : Юрид. літ., 2010. - 36 с. - (Вчені Нац. ун-ту "Одеська юридична академія"; вип. 15).
Орзіх Марко Пилипович: бібліогр. покажчк. / уклад. Л.А. Таран; наук. ред. С.В. Ківалов; Нац. ун-т "Одеська юридична академія", наук. б-ка. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Одеса : Юрид. л-ра, 2010. - 224 с. - (Вчені Нац. ун-ту "Одеська юридична академія"; вип. 16).
Бібліотека Одеського нац. економ. ун-ту
http://www.library.oseu.edu.ua
Наукові праці Вчених ОДЕУ : покажч. / авт.-упоряд.: Бородіна Ю. А., Деркач Г. Я. ; Одес. нац. екон. ун-т, Б-ка. - Одеса, 2011. - Вип. 1-2.
НТБ Одеського нац. політехнічного ун-ту
http://www.library.opu.ua
Праці вчених і наукових співробітників Інституту машинобудування Одеського національного політехнічного універ- ситету: бібліогр. покажч. за 1978-2010 рр. / Одес. нац. політехн. ун-т; Наук.-техн. б-ка; уклад.: Т.Ю. Гнатюк, С.Г. Банокіна. - Одеса, 2012. - 302 с.
Праці вчених і наукових співробітників Інституту промислових технологій, дизайну та менеджменту Одеського національного політехнічного університету за 1978-2010 рр.: бібліогр. покажч. / Одес. нац. політехн. ун-т. Наук.-техн. Б-ка; уклад.: З.Х. Ісламгулова, Ю.О. Ткачова, С.Г. Банокіна. - Одеса, 2011. - 443 с.
Бібліотека Одеської держ. акад. буд-ва та архітектури
http://www.ogasa.org.ua
Віталій Степанович Дорофеєв: керівник, науковець, викладач: біобібліогр. покажч. / Біобібліографія вчених ОДАБА. - Відп. ред. С.П. Мовчан; авт.- упоряд. Н.М.Мартіна. - Вип. 1. - Одеса: ОДАБА, 2010. - 88 с.
НТБ Одеської нац.акад. харчових технологій
http://www.library.onaft.edu.ua
Сторінки друку - 2010: бібліогр. покажч.наук. праць співробітників / Одеська нац. акад. Харч. Технологій. Наук.-техн. б-ка; уклад. О.В. Будякова, Л.Л. Кузяк, Т.Є. Мазепа, М.В. Черногор; наук. ред. Л.В. Капрельянц. - Одеса, 2011. - 223 с. (Сер. Наук. публікації)
НБ ДВНЗ "Запорізький національний університет"
http://library.znu.edu.ua
Міжнародний день рідної мови: бібліогр. покажч. / уклад. О.М.Сергієнко; відп. за вип. В.О.Герасимова; Запоріз. нац. ун-т; Наук. б-ка. - Запоріжжя : ЗНУ, 2010. - 36 с.
Запорізький національний університет. До 80-річчя: бібліогр. покажч. / уклад.: В.О.Герасимова, Н.М.Чала, М.В.Веселова; Запорізький нац. ун-т; Наук. б-ка.- Запоріжжя : ЗНУ, 2010. - 80 с.
Інноваційні технології в освіті: бібліогр. покажч. / уклад. Н.М.Чала; відп. за вип. В.О.Герасимова; Запоріз. нац. ун-т; Наук. б-ка. - Запоріжжя : ЗНУ, 2010. - 19 с.
НБ Запорізького держ.мед.ун-ту
http://www.zsmu.edu.ua
Сучасні стандарти лікування : бібліогр. покажч. /Б-ка ЗДМУ. - Запоріжжя, 2010.
НТБ Кіровоградського нац. техн. ун-ту
http://www.kntu-lib.ho.ua
Черновол М. І. - ректор університету: покажч. наук. пр./Б-ка КНТУ. - Кіровоград, 2010.
НБ Таврійського держ. агротехнол. ун-ту (м.Мелітополь)
http://www.tsaa.org.ua
Бібліографічний покажчик публікацій працівників ТДАТУ. - Мелітополь, 1977. - Вип. 7 (2006 - 2010), ч. 3 / ТДАТУ; уклад. Н. М. Семенюк, Г. Д. Попазова. - 2012. - 76 с.
Автоматизація виробництва комбікормів: наук.-допом. бібліогр. покажч. / Тавр. держ. агротехнолог. ун-т; наук. б-ка; уклад. В.І.Мартинов. - Мелітополь, 2010. - 24 с.
Деякі аспекти екологізації сільсьгосподарського виробництва в Україні: бібліогр. покажч. / Тавр. держ. агротехнолог. ун-т; наук. б-ка; уклад. О.Ю.Колюх. - Мелітополь, 2010. - 16 с.
Доктор економічних наук Віталій Андрійович Рульєв: бібліогр. покажч. основних публ. (1988 - 2009 рр.) / Тавр. держ. агротехнолог. ун-т; наук. б-ка; уклад. Н.М.Семенюк. - Мелітополь, 2010. - 28 с. - (Сер. "Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ").
Бібліотека Нац. ун-ту кораблебуд. імені адмірала Макарова (м.Миколаїв)
http://lib.nuos.edu.ua/
Шостак Володимир Павлович : бібліогр. покажч. / уклад. : С. Ю. Гординець, Т. С. Панченко. - Миколаїв : НУК, 2012. - 34 с.
Коростильов Леонтій Іванович : бібліогр. покажч. / уклад. : С. Ю. Гординець, Т. С. Панченко. - Миколаїв : НУК, 2012. - 26 с.
Суслов Віталій Павлович : бібліогр. покажч. / уклад.: С. Ю. Гординець, Т. С. Панченко. - Миколаїв : НУК, 2012. - 27 с.
Бібліографічний покажчик дисертацій, наявних у фонді бібліотеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (1947-2010 рр.) / уклад.: І.В.Бондар, Н.В.Васільєва, С.Ю.Кучерова; ред. І.В.Балабан. - Миколаїв : НУК, 2010. - 100 с.
Коллекция раритетных, ценных и редких изданий по судостроению и мореплаванню из фонда библиотеки НУК [Електронний ресурс]: библиогр.указ. / сост.: Т.С.Панченко, Т.Д.Королева, С.Ю.Кучерова. - 2-е изд., доп. - Николаев : НУК, 2010. - 77 с.
Праці викладачів та науковців УДМТУ-НУК за 2000-2010 рр. (В 3-х част.) [Електронний ресурс]
Бібліотека Миколаївського держ. аграр. ун-ту
http://lib.mdau.mk.ua
Вітчизняний досвід вирощування винограду на півдні України : бібліогр. покажч. / уклад. Д.В.Ткаченко. - Миколаїв : МДАУ, 2010. - 500 с.
Бабенко Д. В. : бібліогр. покажч. / уклад.: О.Г.Пустова, О.М. Цокало. - Миколаїв : МДАУ, 2010. - 200 с.
Дисертації та автореферати бібліотеки МДАУ : бібліогр. покажч. / уклад. Д.В.Ткаченко. - Миколаїв : МДАУ, 2010. - 164 с.
Бібліотека Миколаївського навч. центру Одеської нац. юр. акад.
http://www.onua.edu.ua/nikolaev/ukr/contakt.htm
Правочини: поняття, ознаки, види та умови здійснення : бібліогр. покажч. / уклад.: Н.М.Виноградова, О.В. Данильченко, О.В.Каліцева. - Миколаїв : НУЦ ОНЮА, 2010. - 15 с.
НБ Севастопольського нац. техн. ун-ту
http://www.sevntu.com.ua/bibl
Хрусталев Александр Федорович: биобиблиогр.указ. / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Севастоп. нац. техн. ун-т, Науч. б-ка ; ред. проф. Ю.Е. Обжерин; сост. Е. А. Уткина; авт. вступ. ст.: проф. Ю.Е. Обжерин . - Севастополь : Изд-во Севастоп. нац. техн. ун-та, 2012. - 56 с.
Международная Крымcкая конференція "СВЧ - техника и телекоммуникационные технологи" : 1991 - 2010 : Библиогр. указ. тр. конф. / М-во образования и науки Украины, Севастоп. Нац. техн. ун-т, Науч. б-ка ; ред. П.П. Ермолов; сост.: Н.Л. Ржевцева, Е.Г. Уткина, Т.В. Пархомчук, Л.В.Пряхина ; рец. И.Л. Афонин ; авт. вступ. ст.: Ю.Б. Гимпилевич.- Севастополь: Вебер, 2012.
Саламатин Виктор Васильевич (к 75-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Севастоп. нац. техн. ун-т, Науч. б-ка Севастоп. нац. техн. ун-та ; ред. И. Л. Афонин ; сост.: Н. Л. Ржевцева, Е. А. Уткина ; авт. вступ. ст.: Ю. Б. Гимпилевич, И. Л. Афонин. - Севастополь : Вебер, 2011. - 64 с. : ил., портр. - (СевНТУ: летопись науки ; вып. 4) (К 60-летию СевНТУ). - Имен. указ.: с. 57-60. - ISBN 978-966-335-358-6
Лобкова Любовь Михайловна [Текст] : биобиблиогр. указ. /М-во образ. и науки Украины, Севастоп. нац. техн. ун-т, Науч. б-ка ; под. ред. Ю.Б. Гимпилевича ; [сост.: Е.Г. Уткина, Т.В. Пархомчук; авт.. вступ. ст.: Ю.Б. Гимпилевич, В.В. Головин]. - Севастополь : СевНТУ, 2011. - 84 с. - (СевНТУ: летопись науки ; вып. 3). - На тит. л.: К 60-летию СевНТУ.
Лобкова Любовь Михайловна : биобиблиогр. указ. / М-во образования и науки Украины, Севастоп. нац. техн. ун-т, Науч. б-ка Севастоп. нац. техн. ун-та ; ред. Ю. Б. Гимпилевич ; сост.: Е. Г. Уткина, Т. В. Пархомчук ; рец. И. Л. Афонин ; авт. вступ. ст.: Ю. Б. Гимпилевич, В. В. Головин. - Севастополь : Изд-во Севастоп. нац. техн. ун-та, 2010. - 84 с. : портр. - (СевНТУ: летопись науки; вып. 3 (К 60-летию СевНТУ). - Имен. указ.: с. 76-81. - ISBN 978-966-2960-94-5
Маригодов Владимир Константинович [Текст] (к 80-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / М-во образования и науки Украины, Севастоп. нац. техн. ун-т, Науч. б-ка ; [сост.: Ржевцева Н.Л., Уткина Е.Г. ; автор вступит. ст.: Бабуров Э.Ф., Ермолов П.П. ; ред. Ермолов П.П.]. - Севастополь : Веребр, 2010. - 99 с. - (СевНТУ: летопись науки ; вып. 1)
Барабанов Александр Трифонович [Текст] : биобиблиогр. указ. / М-во образования и науки Украины, Севастоп. нац. техн. ун-т, Науч. б-ка ; под ред. Крамаря В.А. ; [сост.: Ржевцева Н.Л. и др. ; авт. вступ. ст.: Л.А. Краснодубец, В.А. Крамарь]. - Севастополь : [Изд-во СевНТУ], 2010. - 99 с. - (СевНТУ: летопись науки ; вып. 2).
Маригодов Владимир Константинович (к 80-летию со дня рождения): биобиблиогр. указ. /М-во образ. И науки Украины, Севастоп.нац. техн. ун-т, Науч.б-ка ; [сост.: Н.Л. Ржевцева, Е.Г. Уткина ; авт.вступит. ст.: Э.Ф.Бабуров, П.П, Ермолов ; ред. П.П.Ермолов ] . - Севастополь : вебер, 2010. - 99 с. - (СевНТУ: летопись науки ; вып.1).
Барабанов Александр Трифонович [Текст] : биобиблиогр. указ. /М-во образ. И науки Украины, Севастоп.нац. техн. ун-т, Науч.б-ка ; под. ред. В.А. Крамаря; [сост.: Н.Л. Ржевцева и др. ; авт. вступ. ст.: Л.А. Краснодубец, В.А. Крамарь]. - Севастополь : [Изд-во СевНТУ], 2010. - 60 с. - (СевНТУ: летопись науки ; вып.2).
Фундаментальна бібліотека Севастопольського нац. ун-ту ядреної енергії та промисловості
http://sinp.com.ua
Прусов Василий Михайлович [текст] :библ.указ./ М-во энергетики и угольной пром. Украины, Севастоп. нац. ун-т ядерной энергии и пром., фундамент. б-ка: под ред. д.т.н. , проф.В.А.Пухлий.;[cост.: Т.В.Пивненко, Л.О. Наголюк; авт. вступ. ст.: В.А.Пухлий]. -Севастополь: СНУЯЭиП, 2011. - 11с. - (Летопись науки и образования СНУЯЭиП. Вип.1)
Бібліотека Кримського агротехнологічного ун-ту (м.Сімферополь)
http://www.csau.crimea-ua.com
Распространение, селекця, семеноводство и технология возделывания картофеля : науч. вспом. указ. л-ры 1990 2010 гг. / сост.: И.Г. Бондаренко ; ред. кол.: В.П. Бугаева, Т.П. Самбурская, Н.Г. Резник, к.с.-х. наук; Юж.фил.НУБПУ "Крым.агротехнол.ун-т"; Б-ка. - Симферополь, 2010. - 76 с.
Распространение, селекция, семеноводство и технология возделывания сорго : науч.- вспом.указ.л-ры за 1985-2010 гг. / сост. Т.Н. Сухонос ; ред. кол.: Л.Л. Болдырева, В.П. Бугаева; Юж.фил.НУБПУ "Крым.агротехнол.ун-т"; Б-ка. - Симферополь, 2010. - 55 с.
Капуста : науч.-вспом.указат. л-ры, 1955-2010 гг. / сост. Т.П. Самбурская; ред. кол.: В.А. Турбин, В.П.Бугаева; Юж.фил.НУБПУ "Крым.агротехнол. ун-т";Б-ка. - Симферополь, 2010. - 53 с.

Харьківська зона

Назва бібліотекиНазва покажчика
НБ Полтавського нац. педагогічного ун-ту
http://pnpu.edu.ua
Професор Ніна Тарасевич : до 75-ліття від дня народж. : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; [упоряд. Г. О. Кудряшов]. - Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2011. - 138 с. : іл. - (Сер. "Науковці університету").
Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі
http://lib.uccu.org.ua
Аліман Мирослав Васильович [Текст] + [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. літ. / уклад. О. П. Галицька. - Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. - 82 с.
Бібліотека Сумського держ. ун-ту
http://library.sumdu.edu.ua
Почесний професор Сумського державного університету Микола Григорович Кононенко : до 75річчя від дня народження : біобібліогр.покажч. / уклад. О. В. Крицька. - Суми : Сумський держ. ун-т. Б-ка. Філіал б-ки в мед. ін-ті, 2012. - 97 с. - (Біобібліографія вчених університету. Вип. 8).
Професор Сумського державного університету Віталій Іович Симоновський: До 75-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1966-2011 рр. / уклад. І. Є. Булига. -Суми : Сумський держ. ун-т, б-ка, 2012. - 73 с. - (Біобібліографія вчених університету. Вип. 7).
Заслужений професор Сумського державного університету Олег Федорович Балацький : до 75-річчя від дня народжена : біобібліогр. покажч./ уклад. І. Є. Булига. - Суми : Сумський держ. ун-т, бібліотека. - 2012. - 110 с. - (Біобібліографія вчених університету; Вип. 6).
Рідкісні книги (1823-1916) з фонду бібліотеки Сумського обласного історико-краєзнавчого музею. - Суми: Вид-во СумДУ; Б-ка, 2010. - 38 с. - Вип. 2.
Бібліотека Української академії банківської справи (м.Суми)
http://www.lib.academy.sumy.ua
Бібліогр.покажч. літ. [Електронні ресурси]:
  • Нетрадиційні банківські операції;
  • Банківська система України: організаційно-правові засади;
  • Інтеграційний розвиток банківської системи України;
  • Сучасна наука і освіта в Україні;
  • Модернізація вищої освіти України і Болонський процес.
ЦНБ Харківського нац.ун-ту імені В.Н.Каразіна
http://www.library.univ.kharkov.ua
Ізмаїл Іванович Средзненський (до 200-річчя від дня народ- ження): біобібліогр.покажч. / уклад.: О.С. Журавльова, Н.Г. Мацнєва, Є.Д. Дроснева, В.Петрович, Б. Ріфл, Д.Шкергет; вступ. ст. С.Ю. Страшнюка, Є.Х. Широкорад; наук.ред. С.Ю.Страшнюк; бібліогр.ред.: С.Б.Глибицька, Ю.Ю.Полякова. - Х.: ХНУ ім..В.Н.Каразіна, 2012. - 92 с.: іл.
Харківщина в мемуарах, щоденниках і подорожніх записках з XVIII ст. до сьогодення: бібліогр покажч. / уклад. Н.В. Аксьонова, В.В. Кравченко, Ю.Ю. Полякова, Т.О. Чугуй. - Х. : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2011. - 140 с. (751 назва)
Березюк Н. М. Библиографический указатель [трудов К. И. Рубинского] // К. И. Рубинский: библиотекарь, библиотековед, библиограф (1860-1930) / Н.М. Березюк. - Х., 2010. - С. 109-169 (ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна).
НТБ Національного аерокосмічного ун-ту ім.Н.Є.Жуковського "ХАІ" (м.Харків)
http://www.khai.edu/
Профессор Николай Васильевич Белан : биобиблиогр. сб. / сост. И. В. Олейник, В. С. Гресь ; под ред. Н. М. Ткаченко. - Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. - 144 с.
Профессор Юрий Александрович Крашаница : биобиблиогр. / сост.: И. В. Олейник, В. С. Гресь, В. Н. Новичкова ; под ред. Н. М. Ткаченко ; вступ. ст. В. С. Кривцова. - Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. - 60 с.
Профессор Вячеслав Сергеевич Харченко : биобиблиогр. указ. : к 60-летию со дня рождения / сост.: И. В. Олейник, В. С. Гресь, К. М. Нестеренко, В. Н. Новичкова ; под ред. Н. М. Ткаченко ; вступ. ст. А. В. Горбенко. - Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. - 258 с.
Профессор Игорь Владимирович Барышев : биобиблиогр. указ. : к 75-летию со дня рождения / сост.: К. М. Нестеренко, И. В. Олейник, В. С. Гресь ; под ред. Н. М. Ткаченко ; вступ. ст. В. И. Шульгина. - Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. - 60 с.
Профессор Константин Васильевич Безручко : биобиблиогр. указ. / сост. И. В. Олейник, В. Н. Новичкова, В. С. Гресь ; под ред. Н. М. Ткаченко ; вступ. ст. А. Г. Николаева, И. Б. Туркина. - Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. - 52 с.
История ХАИ: к 80-летию основания университета: библиогр. указ. / сост. И.В. Олейник, В.С. Гресь ; под общ. ред. Н.М. Ткаченко. - Х.: ХАИ, 2010. - 257 с. (НТБ НАУ імені М.Є. Жуковського "ХАІ")
НТБ Харківського нац. автомоб.-дор. ун-ту
http://www.khadi.kharkov.ua/library
Праці Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (2005-2010): бібліогр. покажч.: до 80-річчя з дня заснування / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т, наук.-техн. б-ка; уклад. Н.С. Сечина. - Х.: ХНАДУ, 2010. - 940 с.
НБ Харківського нац. ун-ту радіоелектроніки
http://lib.kture.kharkov.ua/
Бих Анатолій Іванович [Текст] : біобібліографічний покажчик / упоряд. Л. М. Чижевська ; відп. ред. І. П. Аврамова. - Х. : ХНУРЕ, 2012. - 80 с. - (Видатні науковці)
Подземная радиосвязь в шахтах [Текст]: ретроспект. науч.-вспом. библиогр. указ. / авт.-сост. : И.П. Аврамова, В.И. Яцышин; ред. Л.Н. Чижевская. - Х.: ХНУРЭ, 2011. - 66 с.
Електронні ресурси:
http://booksearch.kture.kharkov.ua/library/?page=31
Гордієнко Юрій Омелянович : [До 70-річчя від дня народження] : [Текст] : біобібліографічний покажчик / упоряд. І. П. Аврамова ; відповід. ред. Л. М. Чижевська. - Х. : ХНУРЕ, 2010. - 48 с. - (Видатні науковці).
Кащеєв Борис Леонідович [Текст] : біобібліографічний покажчик / упоряд. Л. М. Чижевська. - Х. : ХНУРЕ, 2010. - 37 с. - (Видатні науковці).
Бібліотека Харківської держ. академії культури
http://www.ic.as.kharkov.ua
Творчий спадок Леся Курбаса у ХХІ столітті: бібліогр. покажч. : (до 125-річчя від дня народж.) / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури; Б-ка; [уклад.: С.В.Євсеєнко, С.І.Гордєєва, .О.М.Левченко; наук. ред. О.І. Чепалов]. - Х. : ХДАК, 2012. - 220 с.
Фундаментальна бібліотека Харківського нац. аграрного ун-ту ім.В.В.Докучаєва
http://knau.kharkov.ua/bbloteka.html
Білик Микола Олексійович : біобібліогр. покажч. наук. праць за1972 - 2012 рр. : [до 70-річчя від Дня народження] / упоряд. : В. О. Ульянова, С. О. Довгалюк ; відп. ред. В. О. Ульянова, комп. набір: Т. Л. Петриченко, Ю. В. Якушина. - Х. : ХНАУ, 2012. - 41 с.
Марютін Федір Миколайович: біобібліогр. покажч. наук. праць за 1969 - 2011 рр. / упоряд.: В. О. Ульянова, С. О. Довгалюк ; відп. ред. В. О. Ульянова, комп. набір: Т. Л. Петриченко, Ю. В. Якушина. - Х. : ХНАУ, 2012. - 72 с.
Мирось Віталій Васильович : [до 70-річчя від Дня народження] : біобібліогр. покажч. Наук. праць за 1966 - 2011 рр. / упоряд.: С. О. Довгалюк, В. О. Ульянова ; відп. ред. В. О. Ульянова ; комп. набір: Т. О. Петриченко, Ю. В. Якушина. - Х. : ХНАУ, 2011. - 44 с.
Земельні перетворення в Україні: нові тенденції : бібліогр. покажч. за 2009 - 2011 рр. / уклад.: С. О. Довгалюк, В. О. Ульянова ; відп. ред. В. О. Ульянова ; наук. кер. А. В. Корецький ; комп. набір: Т. Л. Петриченко, Ю. В. Якушина. - Х. : ХНАУ, 2011. Сторінки книжкових скарбів бібліотеки : [до 195-річниці ALMA-MATER] / С.О. Довгалюк, О.Д. Кандаурова, В.О. Ульянова, І.П. Жидких. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Х. : ХНАУ, 2011. - 47 с. : іл. - (Путівник).
Бібліотека Харківської нац. акад. міського господарства
http://www.ksame.kharkov.ua
Великий зодчий Бекетов Олексій Миколайович (до 150-річчя від дня народження) : бібліогр. покажч. / Харк. нац. акад. міськ.госп-ва ; уклад. : В. О. Соколова, Л. О. Христодорова, Ю. М. Балабанік та ін.; відп. ред. Н. О. Євсюкова. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 28 с.
Становлення та розвиток комунального господарства й комунальної освіти міста Харкова (1873-2012 рр.) : бібліогр. покажч. / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. : О. М. Штангей, Т. С. Муханова, О. Ф. Сергієнко. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 118 с.
НБ Харківського нац. ун-ту сільського господарства ім. П. Василенка
http://books.khntusg.com.ua/
Тіщенко Леонід Миколайович [Текст]: бібліогр.покажч. праць за 1975-2012 рр. / уклад.: Л.О. Кучерявенко, Т.В.Новікова, Н.Є.Артюх, Л.І.Лупіка, Л.І.Попова, Т.Б.Богданова; наук.б-ка ХНТУСГ. - Х.: Міськдрук, 2012. - 158 с., порт. - (Серія "Біобібліографія вчених ХНТУСГ"; вип.3).
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex