Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Електронна картотека фонду турецьких книжок.


Фонд знаходиться за адресою:
бульвар Тараса Шевченка 14, кімната 18
(Філологічний факультет КНУ ім. Т. Шевченка)


251

Енциклопедія українознавства: [у 3 т.] : загальна частина : перевидання в Україні / НАН України, Ін-т Укр. археографії. Т. 3. - Репринтне відтворення видання 1949 року. - Київ: [Фірма «Віпол»], 1995. - С. 801-1229.

252

Етимологічний словник української мови: В 7-ми т.. Т. 1. А-Г. - Київ: Наукова думка, 1982. - 631 с..

253

Історія Національної академії наук України (1934-1937): Документи і матеріали / НАНУ; НБУ ім. Вернадського; Упор.: В.А.Кучмаренко, Л.І.Стрельська, Т.П.Папакіна та інші; Ред. кол.: О.С.Онищенко, та ін.. - Київ: НБУВ, 2003. - 831 с..

254

Історія Національної академії наук України (1938-1941): Документи і матеріали / НАНУ; НБУ ім.В.І.Вернадського; Упор.:В.А.Кучмаренко, Т.П.Папакіна, Л.І.Стрельська та ін.; Ред. кол.: О.С.Онищенко, та ін. - Київ: НБУВ, 2003. - 920 с..

255

Каримов, И.А. Узбекистан на пороге ХХI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса / Ислам Каримов. - Москва: Дрофа, 1997. - 315, [4] с., [1] л. портр..

256

Каримов, И.А. Узбекистан на пути углубления экономических реформ / Ислам Каримов. - Ташкент: Узбекистон, 1995. - 346, [2] с., [1] л. портр..

257

Киссен, И.А. Узбекский язык для взрослых (Самоучитель): Начальный курс / И.А. Киссен, Ш.У. Рахматуллаев. - 5-е изд.. - Ташкент: Укитувчи, 1990. - 223с..

258

Кримські татари 1944-1994: Статті; Документи; Свідчення очевидців / Національна академія наук України; Інститут історії України; Хмельницький інститут регіонального управління та ін.. - Київ: Рідний край, 1995. - 363с..

259

Крымскотатарско-русский словарь: Свыше 20000слов / Сщстю С.М.Устинов; Мин-во образования Украины. - Тернополь: СМНПП+Диалог, 1994. - 395с..

260

Марченко, Валерій Творчість і життя / Упорядн.: Н. Смужаниця-Марченко, Н.Кочан. - Київ: Сфера, Дух і Літера, 2001. - 536 с..

261

Махмудлу, Якуб [Рідний край]: [підручник для 5 кл. з краєзнавтва] / [Махмудлу Якуб, Хелілов Рафік, Агаєв Сабір]. - [Баку]: Tehsil, 1999. - 398, [2] с.. - Азерб. мовою, бібліогр. опис укр. за перекладом.

262

Населенные пункты Бухарского эмирата: (конец Х!Х - нач. ХХ вв.) : материалы к ист. географии Сред. Азии / Нац. Ун-т Узбекмстана им. Мирзо Улугбека ; Центр. Гос. архив Респ. Узбекистан ; [под ред. А.Р. Мухамеджанова ; сост.: И. Юлдошев, К. Убайдуллаев, О.Д. Чехович, К.З. Хакимова ; отв. ред. А.Р. Мухамеджанов]. - Ташкент: Университет, 2001. - 414, [2] c.. - Фото-факсимиле док.: с. 185-414.

263

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека Вестник НУУ: Acta NUUZ. 4. - Тошкент: Университет, 2002.

264

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Вестник НУУ: До 2002 г.-Ташкентский университет. № 1. - Тошкент: Университет, 2002. - резюме - англ. і узбек. мовами.

265

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека. НУУ Вестник НУУ. № 3. - Тошкент: Университет, 2002. - резюме - англ. і узбек. мовами.

266

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека Вестник НУУ: Acta NUUZ. 1. - Тошкент: Университет, 2003.

267

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека Вестник НУУ: Acta NUUZ. 3. - Тошкент: Университет, 2003.

268

Национальный университет Узбекистана им.Мирзо Улугбека Вестник НУУЗ: Acta NUUZ. 2. - Тошкент: Университет, 2003.

269

Олесіюк, Т. Соборна Україна: Наукові розвідки і спомини / КНУТШ; Центр українознавства; Упоряд. та вступ. стаття В.Сергійчука; Олексіюк Тиміш. - Київ: Українська видавнича спілка, 2004. - 640с..

270

Сафиуллина, Ф.С. Русско-татарский разговорник / Ф.С. Сафиуллина, К.Р. Галиуллин. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Казань: Татарское книжное издательство, 1991. - 318с..

271

Сергійчук, В.І. "Українізація Росїї": Політичне ошуканство українців російською більшовицькою владою в 1923-1932 роках / Володимир Сергійчук. - Київ: Українська видавнича спілка, 2000. - 336с..

272

Сергійчук, В. Етнічні межі і державний кордон України. - 2-ге доп. вид.. - Київ: Українська видавнича спілка, 2000. - 432с..

273

Сергійчук, В. Українська соборність: Відродження українства в 1917-1920 роках. - Київ: Українська видавнича спілка, 1999. - 416с..

274

Струни комуза= Комуздун кылдары: Поезії / Переклав з киргизької Б. Степанюк. - Київ: Головна спеціалізована редакція літератури, 2003. - 320с..

275

Субтельний, Орест Мазепинці: Український сепаратизм на початку XVIII ст.. - Київ, 1994. - 228 с..

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex