Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Повнотекстові БД
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Електронна картотека фонду турецьких книжок.


Фонд знаходиться за адресою:
бульвар Тараса Шевченка 14, кімната 18
(Філологічний факультет КНУ ім. Т. Шевченка)


276

Валихужаев, Б. Узбек адабиётшунослиги тарихи. - Тошкент: Узбекистон, 1993. - 191c..

277

Вопросы реализма в азербайджанской литературе= Азэрбаjчан эдэбиjjатында реализм мэсэлэлэри: Тематический сборник научных трудов / Министерство высшего и среднего специального образования Азербайджанской ССР. - Баку: Азербайджанский государственный университет, 1985. - 162с..

278

Гуломов, С. Мустакил Узбекистон= Independent Uzbekistan / С. Гуломов, Р. Убайдуллаева, Э. Ахмедов. - Ташкент: Мехнат, 2001. - 246б..

279

Дадабоев, Х.амидулла Тарихий харбий терминлар лугати / Узб Республикаси Олий ва урта махсус таълим вазирлиги.Мирзо Улугбек номидаги Узб. Миллий унив.. - Тошкент, 2003. - 240б..

280

Енциклопедія українознавства: [у 3 т.] : загальна частина : перевидання в Україні / НАНУ, Інститут Української археографії ; НТШ у Сарселі ; Фундація енциклопедії України в Торонто. Т. 2. - Репринтне відтворення вид. 1949 року. - Київ: [Фірма «Віпол»], 1995. - С. 396-800.

281

Енциклопедія українознавства: [у 3 т.] : загальна частина : перевидання в Україні / НАН України, Ін-т Укр. археографії. Т. 3. - Репринтне відтворення видання 1949 року. - Київ: [Фірма «Віпол»], 1995. - С. 801-1229.

282

Етимологічний словник української мови. В 7-ми томах. Т.1. А-Г. - Київ: Наукова думка, 1982. - 631с..

283

Історія Національної академії наук України (1934-1937): Документи і матеріали / НАНУ; НБУ ім. Вернадського; Упор.: В.А.Кучмаренко, Л.І.Стрельська, Т.П.Папакіна та інші; Ред. кол.: О.С.Онищенко, та ін.. - Київ: НБУВ, 2003. - 831 с..

284

Історія Національної академії наук України (1938-1941): Документи і матеріали / НАНУ; НБУ ім.В.І.Вернадського; Упор.:В.А.Кучмаренко, Т.П.Папакіна, Л.І.Стрельська та ін.; Ред. кол.: О.С.Онищенко, та ін. - Київ: НБУВ, 2003. - 920 с..

285

Кадимги туркий тил: Маърузалар матни / Мас. мух. Х.Дадабоев; Узб Республикаси Олий ва урта махсус таълим вазирлиги.Мирзо Улугбек номидаги Узб. Миллий унив.. - Тошкент, 2000. - 37б..

286

Каримов, И. Узбекистан на пороге ХХI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса. - Москва: Издательский дом "Дрофа", 1997.

287

Каримов, И. Узбекистан на пути углубления экономических реформ. - Ташкент: Узбекистон, 1995.

288

Каюмов, Азиз Академик Гафур Гулом: (хотиралар) / Узб. Респ. финлар Акад. Алишер Навои номидаги тил ва адабиетю Институти Алишер Навои номидаги давлат адабиет музейи. - Тошкент: Абдулла Кодирий номидаги халк мероси наприети, 2002. - 98б..

289

Киссен, И.А. Узбекский язык для взрослых (Самоучитель): Начальный курс / И.А. Киссен, Ш.У. Рахматуллаев. - 5-е изд.. - Ташкент: Укитувчи, 1990. - 223с..

290

Кримські татари 1944-1994: Статті; Документи; Свідчення очевидців / Національна академія наук України; Інститут історії України; Хмельницький інститут регіонального управління та ін.. - Київ: Рідний край, 1995. - 363с..

291

Крымскотатарско-русский словарь: Свыше 20000слов / Сщстю С.М.Устинов; Мин-во образования Украины. - Тернополь: СМНПП+Диалог, 1994. - 395с..

292

Курбонова, Муххабат Матякубовна Хозирги замон узбек тили: (Солда гап синтаксиси учун материаллар) / ;Узб Респуб. Олий ва урта махсус таълим вазир.Мирзо Улугбек номид. Узб. Мил. ун.. - Тошкент, 2002. - 117б..

293

Марченко, Валерій Творчість і життя / Упорядн.: Н. Смужаниця-Марченко, Н.Кочан. - Київ: Сфера, Дух і Літера, 2001. - 536 с..

294

Мирзо Улугбек номидаги Узбекистон миллий университети / Уклад. Х.А.Тойчиев. - Тошкент: Университет, 2000. - 31с..

295

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека Вестник НУУ: Acta NUUZ. 4. - Тошкент: Университет, 2002.

296

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Вестник НУУ: До 2002 г.-Ташкентский университет. № 1. - Тошкент: Университет, 2002. - резюме - англ. і узбек. мовами.

297

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека. НУУ Вестник НУУ. № 3. - Тошкент: Университет, 2002. - резюме - англ. і узбек. мовами.

298

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека Вестник НУУ: Acta NUUZ. 1. - Тошкент: Университет, 2003.

299

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека Вестник НУУ: Acta NUUZ. 3. - Тошкент: Университет, 2003.

300

Национальный университет Узбекистана им.Мирзо Улугбека Вестник НУУЗ: Acta NUUZ. 2. - Тошкент: Университет, 2003.

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,