Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
Ключникова А.І. Динаміка імунної відповіді при внутрішньомозковому введенні алогенних клітин у мишей [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Ключникова Антоніна Іванівна ; Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2013
202.
Директор школи, ліцею, гімназії [Журнал] : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
203.
Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром [Журнал] = Диабет. Ожирение. Метаболический синдром / Українська діабетологічна асоціація. – Київ
204.
Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром [Журнал] = Диабет. Ожирение. Метаболический синдром / Українська діабетологічна асоціація. – Київ. – ISSN 2304-6090
205.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
206.
Керда О.М. Діти війни [Книга] / Ольга Керда. – Миколаїв : Ощипок М.М., 2012. – 251, [1] с. : іл.
207.
Маршавін Д.Ю. Діяльність державної служби зайнятості України щодо сприяння забезпеченню гендерної рівності в трудових відносинах [Книга] : навч.-метод. посібник / Д.Ю. Маршавін, Л.Б. Магдюк ; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України ; Укр.-канад. проект "Децентралізація управління професійним навчанням в Україні". – Київ : Арт Економі, 2012. – 175, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 172-175. – ISBN 978-966-2576-36-8
208.
Шаповал А.І. Дмитро Антонович: життя і діяльність [Книга] / А.І. Шаповал. – Миронівка : Миронівська друкарня, 2012. – 346, [1] с. : фотоіл. – Імен. покажч.: с. 331-343. – Бібліогр.: с. 244-290, 302-312 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-2428-32
209.
Дніпро [Журнал] : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
210.
Довідник кадровика [Журнал] = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
211.
Алексашина Ю.Б. Договір в приватному праві як регулятор суспільних відносин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Алексашина Юлія Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
212.
Алексашина Ю.Б. Договір в приватному праві як регулятор суспільних правовідносин [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Алексашина Юлія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
213.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
214.
Дуслык [Журнал] = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
215.
Бровдій В.Д. Еволюційне вчення [Книга] : підручник [для студ. вищ. навч. закладів] / В.М. Бровдій. – Київ : Академія, 2013. – 335, [1] с. : іл. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. словн.: с. 319-327. – Бібліогр.: с. 328-331. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-416-1
216.
Фищук І.М. Еволюція механізму первинного розміщення акцій українських підприємств на міжнародних фондових ринках [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фищук Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
217.
Трохименко В.І. Еволюція ринку банківських послуг за умов глобалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Трохименко Вікторія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
218.
Саєнко Л.О. Еволюція структури і фазового складу гранітоїдів і кварциту при опроміненні прискореними електронами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Саєнко Лариса Олександрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т електрофізики і радіац.технологій. – Харків, 2013
219.
Мальований А.М. Екологічно безпечні технологічні процеси іонообмінно-біологічного очищення стічних вод від амонійного азоту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Мальований Андрій Мирославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013
220.
Екологія та екологічна економіка: нормативні акти і інформаційні матеріали [Журнал] : інформаційний бюлетень / УкрІНТЕІ. – Київ
221.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
222.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
223.
Економіка. Менеджмент. Бізнес [Журнал] : збірник наукових праць / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ
224.
Економіка. Менеджмент. Бізнес [Журнал] : збірник наукових праць / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ
225.
Економіка. Фінанси. Право [Журнал] : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex